Doelsturing met KPI’s in de landbouw: wondermiddel of wensdenken?

13 september 2023 | Categorie: Landbouw

Wie het landbouwnieuws volgt, weet dat er veel reuring is. De stikstofcrisis, boerenprotesten, de pogingen tot het sluiten van landbouwakkoorden en de frictie tussen nationale en provinciale plannen. Ministers komen en gaan en de polarisering neemt toe. Ondertussen blijft het de vraag hoe de landbouw zich kan bewegen naar een…

COP15-slotbeschouwingen van een student: rijkere landen kwamen met veel grotere delegaties

23 december 2022 | Categorie: Biodiversiteit, Bodem en landgebruik, COP15, Landschap

De VN-biodiversiteitstop (COP15) eindigde deze week met de indrukwekkende goedkeuring van het Global Biodiversity Framework (GBF) voor de periode na 2020 – over de vier doelstellingen en 23 streefcijfers die in dit kader zijn overeengekomen, kun je lezen in deze publicatie. Hoewel het framework niet juridisch bindend is, zet het…