Over ons

Ons hele menselijk bestaan is direct of indirect afhankelijk van wilde of gedomesticeerde biodiversiteit. Naast ons voedsel is ook het overgrote deel van onze bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen van biologische oorsprong. Veel vormen van toerisme draaien om het thema natuur. Natuur en biodiversiteit vertegenwoordigen daarmee een enorme economische en maatschappelijke waarde. Minimaal 40% van de wereldeconomie en 80% van de behoeften van de armsten van de wereld is afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. Toch staat de biodiversiteit in de wereld onder grote druk. De hoeveelheid insecten in Europa lijkt dramatisch af te nemen, hetzelfde geldt voor vogels, tropisch bos staat onder druk van de hout-, voedsel- en veevoederindustrie, en volgens sommige biologen is er op dit moment sprake van de zesde uitstervingsgolf – de eerste die door de mens is veroorzaakt.

Wageningen University & Research gaat er in haar onderzoek vanuit dat de natuur geen grondstof is, maar een partner die ‘de ondersteuning van ons leven’ regelt. Langs die weg werken we aan innovaties om herstel en beheer van biodiversiteit mogelijk te maken, genetische diversiteit te vernieuwen en te verbeteren, om te komen tot robuuste ecosystemen en landbouwsystemen die weerstand bieden aan klimaatverandering en vervuiling en die ook in de toekomst essentiële diensten en goederen leveren. Het begrijpen van de dynamiek van de veerkracht van ecosystemen is daarbij essentieel. We werken samen met maatschappelijke partners om van het herstel van ecosystemen een ‘investering’ in de toekomst te maken.

Ook voor de landbouw is biodiversiteit essentieel, een conditio-sine-qua-non. Zonder bestuivende insecten, een gezond bodemleven en een variatie aan plantenrassen zouden veel gewassen bijvoorbeeld niet meer geteeld kunnen worden. Wij zetten dan ook in op een vorm van landbouw die uitgaat van een veerkrachtig landbouw- én ecosysteem. Deze natuurinclusieve landbouw maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het ‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering.

Onze ambitie is voor onze kinderen een wereld achter te laten die voldoende voedsel produceert voor 10 miljard mensen én leefbaar is voor 10 miljard mensen. Zonder voldoende biodiversiteit en genetische diversiteit zal de aarde onleefbaar worden. Als Wageningen onderkennen wij onze grote verantwoordelijkheid hierin, en daarom zoeken wij naar innovatieve oplossingen om biodiversiteit te herstellen en behouden en genetische diversiteit te vernieuwen en verbeteren.