Veen verwondert

4 december 2023 | Categorie: Bodem en landgebruik

De uitstoot van broeikasgassen uit veengronden vormt 2 tot 3% van de totale uitstoot in Nederland. Dat aandeel valt niet te negeren en daarom richten beleidsmakers hun aandacht óók op veen. Gaan we het verdroogde veen massaal vernatten? Begin 2024 komen we met alle veenonderzoekers van Wageningen University & Research…

COP15-slotbeschouwingen van een student: rijkere landen kwamen met veel grotere delegaties

23 december 2022 | Categorie: Biodiversiteit, Bodem en landgebruik, COP15, Landschap

De VN-biodiversiteitstop (COP15) eindigde deze week met de indrukwekkende goedkeuring van het Global Biodiversity Framework (GBF) voor de periode na 2020 – over de vier doelstellingen en 23 streefcijfers die in dit kader zijn overeengekomen, kun je lezen in deze publicatie. Hoewel het framework niet juridisch bindend is, zet het…

Onze bodem: onze basis

3 december 2021 | Categorie: Bodem en landgebruik

Dit artikel is geschreven door Saskia Visser, met bijdrages van Janjo de Haan, Jennie van der Kolk, Dorothee Tol-Leenders en Rudi Hessel.  We verwachten veel van onze bodems. En terecht, want zoals eerder geschreven: als we slim met de bodems omgaan en haar goed beheren, kunnen bodems enorm bijdragen aan…

Een schat aan verlaten gronden

Een schat aan verlaten gronden
4 december 2020 | Categorie: Bodem en landgebruik

Met haar 17 miljoen inwoners is Nederland een dichtbevolkt landje waarin werkelijk ieder stukje land wordt gebruikt. Land is extreem duur; de Nederlandse pachtprijzen voor landbouwgrond zijn verreweg de hoogste van Europa. Daarom is het belangrijk dat al het land inkomsten oplevert. Als Nederlander vind ik het zelf dus moeilijk…

Een mijlpaal voor de bodem: de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) zijn vastgesteld!

9 september 2019 | Categorie: Bodem en landgebruik

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd. Een mooi streven, maar wel een streven dat direct vragen oproept: ‘Wat bedoelen we precies met duurzaam beheerd? En hoe meet je de bodemkwaliteit?’ Het meten van bodemkwaliteit is erg lastig, want bodems…

Landbouwbodem is hot. Hoe zit dat met onze bosbodem?

16 april 2019 | Categorie: Bodem en landgebruik

De bodem speelt een cruciale rol in onze toekomstige circulaire economie: zij vormt immers de basis voor de productie van bio-based materialen. De landbouwbodem staat dan ook volop in de belangstelling van beleidsmakers. Zowel het behouden van de productiefunctie van de bodem, als de capaciteit voor opslag van organische stof…

De verborgen wereld onder onze voeten

4 juni 2018 | Categorie: Bodem en landgebruik

Kijken we wel goed naar de bodem? Naar wat er zich onder ons bevindt? En wat is de relatie tussen die bodem en de wateroverlast waar we de afgelopen dagen weer zo veel mee te maken hebben gekregen? Wageningen Environmental Research legt het uit in een filmpje. Veel bodemkundige informatie…

Water en bodem, een onafscheidelijk koppel

water en bodem
31 mei 2018 | Categorie: Bodem en landgebruik

Al decennia lang proberen wetenschappers over de hele wereld de interactie tussen water en bodem te begrijpen en gestructureerd vast te leggen. Een goed begrip is van groot belang, vanwege de impact die water en bodems op ons leven hebben. Te natte of te droge bodems hinderen gewasgroei, maar kunnen…