COP15-slotbeschouwingen van een student: rijkere landen kwamen met veel grotere delegaties

De VN-biodiversiteitstop (COP15) eindigde deze week met de indrukwekkende goedkeuring van het Global Biodiversity Framework (GBF) voor de periode na 2020 – over de vier doelstellingen en 23 streefcijfers die in dit kader zijn overeengekomen, kun je lezen in deze publicatie. Hoewel het framework niet juridisch bindend is, zet het…

Onze bodem: onze basis

3 december 2021 | Categorie: https://weblog.wur.eu/essay-my-hostel/

Dit artikel is geschreven door Saskia Visser, met bijdrages van Janjo de Haan, Jennie van der Kolk, Dorothee Tol-Leenders en Rudi Hessel.  We verwachten veel van onze bodems. En terecht, want zoals eerder geschreven: als we slim met de bodems omgaan en haar goed beheren, kunnen bodems enorm bijdragen aan…

https://weblog.wur.eu/ucla-essay/

9 september 2019 | Categorie: https://weblog.wur.eu/essay-my-hostel/

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd. Een mooi streven, maar wel een streven dat direct vragen oproept: ‘Wat bedoelen we precies met duurzaam beheerd? En hoe meet je de bodemkwaliteit?’ Het meten van bodemkwaliteit is erg lastig, want bodems…