Onze bodem: onze basis

3 december 2021 | Categorie: https://weblog.wur.eu/essay-my-hostel/

Dit artikel is geschreven door Saskia Visser, met bijdrages van Janjo de Haan, Jennie van der Kolk, Dorothee Tol-Leenders en Rudi Hessel.  We verwachten veel van onze bodems. En terecht, want zoals eerder geschreven: als we slim met de bodems omgaan en haar goed beheren, kunnen bodems enorm bijdragen aan…

Een schat aan verlaten gronden

Een schat aan verlaten gronden
4 december 2020 | Categorie: https://weblog.wur.eu/essay-my-hostel/

Met haar 17 miljoen inwoners is Nederland een dichtbevolkt landje waarin werkelijk ieder stukje land wordt gebruikt. Land is extreem duur; de Nederlandse pachtprijzen voor landbouwgrond zijn verreweg de hoogste van Europa. Daarom is het belangrijk dat al het land inkomsten oplevert. Als Nederlander vind ik het zelf dus moeilijk…

Een mijlpaal voor de bodem: de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) zijn vastgesteld!

9 september 2019 | Categorie: https://weblog.wur.eu/essay-my-hostel/

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd. Een mooi streven, maar wel een streven dat direct vragen oproept: ‘Wat bedoelen we precies met duurzaam beheerd? En hoe meet je de bodemkwaliteit?’ Het meten van bodemkwaliteit is erg lastig, want bodems…

Hoe staat het met de transitie van het Nederlands bodembeheer?

13 augustus 2019 | Categorie: https://weblog.wur.eu/essay-my-hostel/

Afgelopen week publiceerde het IPCC het rapport ”Climate change and land”. Daarin werd gesteld dat land en bodem op dit moment al onder druk staan en dat klimaatverandering daar nog een schepje bovenop doet. Kort door de bocht concludeert het rapport dat als we onze bodems niet duurzamer gaan gebruiken,…

https://weblog.wur.eu/newessay-us-based-essay-writing-service/

https://weblog.wur.eu/ucla-essay/

16 april 2019 | Categorie: https://weblog.wur.eu/essay-my-hostel/

De bodem speelt een cruciale rol in onze toekomstige circulaire economie: zij vormt immers de basis voor de productie van bio-based materialen. De landbouwbodem staat dan ook volop in de belangstelling van beleidsmakers. Zowel het behouden van de productiefunctie van de bodem, als de capaciteit voor opslag van organische stof…

Je kunt meer doen met bodems dan alleen gewassen verbouwen: hoe het LANDMARK-project boeren en beleidsmakers ondersteunt

14 mei 2018 | Categorie: https://weblog.wur.eu/essay-my-hostel/

Met de introductie van de wereldwijde doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG’s) is de duurzame ontwikkeling van voedsel hoog op de beleidsagenda van de EU komen te staan. Om de levering van voedsel, diervoeders en brandstof op een efficiënte en duurzame manier te kunnen waarborgen,…