Veen verwondert

4 december 2023 | Categorie: Bodem en landgebruik

De uitstoot van broeikasgassen uit veengronden vormt 2 tot 3% van de totale uitstoot in Nederland. Dat aandeel valt niet te negeren en daarom richten beleidsmakers hun aandacht óók op veen. Gaan we het verdroogde veen massaal vernatten? Begin 2024 komen we met alle veenonderzoekers van Wageningen University & Research…