Onze bodem: onze basis

3 december 2021 | Categorie: Bodem en landgebruik

Dit artikel is geschreven door Saskia Visser, met bijdrages van Janjo de Haan, Jennie van der Kolk, Dorothee Tol-Leenders en Rudi Hessel.  We verwachten veel van onze bodems. En terecht, want zoals eerder geschreven: als we slim met de bodems omgaan en haar goed beheren, kunnen bodems enorm bijdragen aan…

Winning teams voor toekomstige voedselproductie

21 mei 2021 | Categorie: Biodiversiteit

Als student heb ik een half jaar stage gelopen bij TropenBos. Tijdens die stage woonde ik in het regenwoud in Brits Guyana. Daar sliep ik in een hangmatje en waste ik me bij het riviertje dat langs het kamp liep. Ik genoot van de aanblik van de enorme diversiteit in…

Een schat aan verlaten gronden

Een schat aan verlaten gronden
4 december 2020 | Categorie: Bodem en landgebruik

Met haar 17 miljoen inwoners is Nederland een dichtbevolkt landje waarin werkelijk ieder stukje land wordt gebruikt. Land is extreem duur; de Nederlandse pachtprijzen voor landbouwgrond zijn verreweg de hoogste van Europa. Daarom is het belangrijk dat al het land inkomsten oplevert. Als Nederlander vind ik het zelf dus moeilijk…

Een mijlpaal voor de bodem: de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) zijn vastgesteld!

9 september 2019 | Categorie: Bodem en landgebruik

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd. Een mooi streven, maar wel een streven dat direct vragen oproept: ‘Wat bedoelen we precies met duurzaam beheerd? En hoe meet je de bodemkwaliteit?’ Het meten van bodemkwaliteit is erg lastig, want bodems…

Landbouwbodem is hot. Hoe zit dat met onze bosbodem?

16 april 2019 | Categorie: Bodem en landgebruik

De bodem speelt een cruciale rol in onze toekomstige circulaire economie: zij vormt immers de basis voor de productie van bio-based materialen. De landbouwbodem staat dan ook volop in de belangstelling van beleidsmakers. Zowel het behouden van de productiefunctie van de bodem, als de capaciteit voor opslag van organische stof…

Het is de bodem…

24 april 2018 | Categorie: Bodem en landgebruik

Er zijn talloze dagelijkse handelingen waar we nauwelijks bij stilstaan. We trekken ‘s ochtends de deur achter ons dicht, eten groenten, drinken een glas water en gaan met de auto naar ons werk. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er aan de basis van al deze handelingen ligt? Geen…