COP15-slotbeschouwingen van een student: rijkere landen kwamen met veel grotere delegaties

23 december 2022 | Categorie: Biodiversiteit, Bodem en landgebruik, COP15, Landschap

De VN-biodiversiteitstop (COP15) eindigde deze week met de indrukwekkende goedkeuring van het Global Biodiversity Framework (GBF) voor de periode na 2020 – over de vier doelstellingen en 23 streefcijfers die in dit kader zijn overeengekomen, kun je lezen in deze publicatie. Hoewel het framework niet juridisch bindend is, zet het…

Winning teams voor toekomstige voedselproductie

21 mei 2021 | Categorie: Biodiversiteit

Als student heb ik een half jaar stage gelopen bij TropenBos. Tijdens die stage woonde ik in het regenwoud in Brits Guyana. Daar sliep ik in een hangmatje en waste ik me bij het riviertje dat langs het kamp liep. Ik genoot van de aanblik van de enorme diversiteit in…

Bestuivers leren ons biodiversiteit beter te beschermen en te beheren

Bestuivers landschap
12 april 2019 | Categorie: Biodiversiteit

Het Europese Milieuagentschap (EEA) heeft ons onlangs gevraagd om te onderzoeken hoe we het beleid voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten beter kunnen ‘stroomlijnen’. Oftewel, kijken hoe we verschillende beleidsmaatregelen kunnen samenbrengen om daarmee doelstellingen beter te behalen. Hoe kunnen bijvoorbeeld verschillende wetten of regelingen die soms conflicteren met elkaar, zoals de…

Agroforestry biedt grote kansen voor de Nederlandse landbouw

Agroforestry
22 mei 2018 | Categorie: Biodiversiteit

Met ons gangbare landbouwsysteem bevinden we ons op een dood spoor. Door het gebrek aan gewasdiversiteit en onvoldoende overlevingskansen voor natuurlijke vijanden, zijn onze gewassen veel minder weerbaar tegen ziekten en plagen geworden. De sector kan niet blijven leunen op pesticiden als basis voor de beheersing van ziekten en plagen,…

Dag van de Biodiversiteit: reden voor optimisme?

kever biodiversiteit
22 mei 2018 | Categorie: Biodiversiteit

Op 22 mei is het Wereldbiodiversiteitsdag 2018. Een moment om na te denken over waar we staan, om stil te staan bij wat we hebben bereikt en om te beslissen wat we in de toekomst gaan doen. Ook een dag om iets te doen voor de biodiversiteit. Reden voor optimisme?…