Fossielvrije mode

15 oktober 2021

Ongeveer twee derde van alle textiel wordt geproduceerd uit fossiele grondstoffen en is door een matige kwaliteit vaak ongeschikt voor hergebruik of recycling. Daarom werken Wageningse onderzoekers aan duurzaam geproduceerd en herbruikbaar textiel van natuurlijke grondstoffen, waaronder vezels uit agrarische reststromen zoals blad, stengels en stro. Ook consumenten kunnen bijdragen,…

Geheimen van de koe

1 oktober 2021

De melkveehouderij staat voor uitdagingen zoals het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Op zoek naar oplossingen worden de melkkoeien op de Dairy Campus in Leeuwarden 24/7 gevolgd door sensoren, trackers en camera’s. De dieren produceren data over voeding, welzijn, melk, weidegang, biodiversiteit, mest en urine. Zo werd…