Het klimaat in uw straat

9 juli 2021

Door klimaatverandering kampt Nederland vaker met langdurige droogte, hittegolven en hevige regenval. Wageningse onderzoekers hebben met andere kennisinstellingen de Klimaateffectatlas gemaakt, die de gevolgen in 2050 voor uw straat of regio in kaart brengt. Zo toont de atlas onder meer waar de kans op wateroverlast toeneemt, dat het risico op…

Ontwerpen voor veilig hergebruik

18 juni 2021

Plastic voedselverpakkingen blijken lastig te recyclen en belanden te vaak in de natuur. En kartonnen verpakkingen hebben veelal een waterresistent laagje dat soms zelfs giftige PFAS bevat. Wageningse onderzoekers ontwikkelen daarom waterdichte en biologisch afbreekbare coatings voor karton, zodat het na gebruik valt te recyclen met het oud papier. Zo dragen ze bij aan een circulaire economie, waarin verpakkingen en andere producten zoals kleding veilig opnieuw gebruikt kunnen worden.