Suiker op school

Geen calorierijke suikerhoudende frisdranken meer op school
11 september 2017 | Categorie: reflective essay criminal justice system

Het is zover: calorierijke frisdranken gaan uiterlijk eind 2018 uit de automaten op middelbare scholen in de hele Europese Unie. Er wordt al jaren aandacht gevraagd voor de rol die het aanbod op scholen kan spelen in het verlagen van de hoeveelheid zoete frisdranken die de jeugd van tegenwoordig drinkt….

Een circulair voedselsysteem is méér dan sluiten van kringlopen

Circulair voedselsysteem
7 december 2016 | Categorie: reflective essay criminal justice system

De circulaire economie staat de jongste jaren volop in de belangstelling. Een circulaire economie draait, kortweg, om het sluiten van kringlopen, en kent vooral milieutechnologische en logistieke benaderingen als kennispijlers. Maar een circulaire economie heeft evenzeer een sociaaleconomische invulling nodig. Hoe populair het tegenwoordig ook is in de beleids- en onderzoekswereld om voorstander te zijn van de circulaire economie, de vorming ervan vereist een fundamentele omslag. Attentie mag er daarom zijn om de animo waarmee vandaag de dag de noodzaak van een circulair voedselsysteem wordt bepleit te verbinden aan de animo waarmee werk wordt gemaakt van de condities waaronder deze transitie kan gedijen.

Duurzame voeding: een bewogen retail-landschap

Duurzame voeding
7 oktober 2016 | Categorie: reflective essay criminal justice system

Twee decennia geleden was de supermarkt een plek waar men eten kon kopen. De keuze bestond meestal uit een discounter of een ‘gewone’ supermarkt in een wat grotere stad. Bij de discounter kon men goedkoop halen wat er nodig was. Bij de supermarkt kon dat ook, maar wel iets prijziger, en in twee, drie of vier verschillende varianten, afhankelijk van de formule.

De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid
9 september 2016 | Categorie: reflective essay criminal justice system

Landbouw staat weer op de Europese agenda. Knopen moeten worden doorgehakt ten behoeve van de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), goed voor zo’n 40% van het EU-budget. Tijdens een ontmoeting van de Europese landbouwministers vorige week in Frankrijk, werd verklaard dat er een ambitieuzer GLB moet komen, ook al betekent de Brexit dat er een grote netto-betaler wegvalt. Het toepassingsgebied van het GLB moet naar onze mening inderdaad uitgebreid worden en de gehele voedselketen omvatten. Er is weinig maatschappelijk draagvlak voor de huidige landbouwsubsidies, die met name de rijke en niet de arme boeren bereiken. Landbouw wordt voornamelijk gezien als schadelijk voor milieu en landschap, en er wordt te weinig gedaan om het dierenwelzijn te verbeteren.

Dubbele voedselparadox en dubbele voedselpetitie

Voedselparadox
29 april 2016 | Categorie: reflective essay criminal justice system

Om de huidige stand in voedingsland aan te geven, heb ik het ook wel over de dubbele voedselparadox. De eerste paradox gaat erover dat we in de menselijke geschiedenis nog nooit zo overdadig en uitbundig omringd zijn door voedsel als nu, terwijl tegelijkertijd eten ver van ons af is komen te staan. De tweede paradox hangt met de eerste samen. Het gaat om de genoemde overvloed aan voedsel in combinatie met de aanwezigheid van onbehagen. Voedselrijkdom leidt niet alleen of automatisch tot voedselvreugde onder het consumentenpubliek.

De supermarkt inzetten als stimulans voor duurzame consumentenkeuzes

Duurzame consumentenkeuzes
1 april 2016 | Categorie: reflective essay criminal justice system

CVS, een Amerikaanse supermarkt-annex-apotheek, doet iets ongekends in de supermarktwereld. In plaats van suikerrijke snacks liggen er gezondere snacks bij de uitgang. Ze verkopen nog dezelfde producten, maar de indeling van de winkel is op de schop genomen. Als je Oreokoekjes wil kopen bijvoorbeeld moet je behoorlijk goed zoeken; ze liggen namelijk achterin de winkel, op de onderste plank.