essay tigers review

reststromen
20 december 2016 | Categorie: sports essay topics, Voedselzekerheid

Over een jaar of 30 is de wereldbevolking gegroeid tot 9 miljard mensen. Betere landbouwmethoden worden gezien als dé oplossing om al die monden straks te kunnen voeden. Die visie is te eenzijdig. Laten we nu eindelijk ook eens beginnen om de grondstoffen die we hebben ook beter te benutten.

De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid
9 september 2016 | Categorie: sports essay topics

Landbouw staat weer op de Europese agenda. Knopen moeten worden doorgehakt ten behoeve van de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), goed voor zo’n 40% van het EU-budget. Tijdens een ontmoeting van de Europese landbouwministers vorige week in Frankrijk, werd verklaard dat er een ambitieuzer GLB moet komen, ook al betekent de Brexit dat er een grote netto-betaler wegvalt. Het toepassingsgebied van het GLB moet naar onze mening inderdaad uitgebreid worden en de gehele voedselketen omvatten. Er is weinig maatschappelijk draagvlak voor de huidige landbouwsubsidies, die met name de rijke en niet de arme boeren bereiken. Landbouw wordt voornamelijk gezien als schadelijk voor milieu en landschap, en er wordt te weinig gedaan om het dierenwelzijn te verbeteren.

Keurmerken: het keurmerkenwoud en dolende consumenten

Keurmerken
14 januari 2016 | Categorie: sports essay topics

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft verkennend onderzoek gedaan naar de rol en werking van keurmerken voor consumenten. De conclusie van ACM over keurmerken (januari 2016) is dat consumenten moeite hebben om de waarde en betekenis van keurmerken te bepalen. Keurmerken zijn onduidelijk en ongeloofwaardig voor veel consumenten, aldus ACM. Op basis van het door GfK uitgevoerde consumentenonderzoek wordt als verklaring hiervoor gewezen naar de wildgroei van keurmerken. Er bestaat een teveel aan keurmerken waardoor ze aan onderscheidend vermogen en betrouwbaarheid inboeten. Dit heeft weer afnemende interesse en dalend vertrouwen tot gevolg – niet alleen van consumenten, maar ook van producenten. De oproep van de ACM om deze teloorgang te stuiten, voert terug naar de basis.