Walrusdrollen voor de wetenschap

3 augustus 2022 | Categorie: Spitsbergen

Walrussen zijn een ideaal bemonsteringsinstrument voor de zee. Ze foerageren een eind van de kust af op de zeebodem, maar komen regelmatig terug op land om te rusten en vaak ook te poepen. Door hun uitwerpselen te verzamelen en te analyseren komen we te weten wat er in de omgeving…