Blogs over het thema Kust&Zee met een sociaal en/of economische insteek, geschreven door onderzoekers van Wageningen University & Research.

Van landbouw naar zeebouw door zeewierteelt: het kan!

14 juli 2016 | Categorie: Sociale en economische ontwikkelingen

Nu krijgen we onze eiwitten binnen door vlees te eten. De productie van zeewier is veel minder belastend voor het milieu dan productie van vlees. Met grootschalige zeewiervelden kunnen we de hele wereldbevolking voorzien van eiwitten én de productie op land ontzien. In plaats van olieplatforms bouwen we dan zeewierplatforms voor de verwerking. Is zeebouw de toekomst? Ik denk het wel, er liggen veel mooie kansen. Laten we meer zeewier gaan eten.