Vanaf 20 mei 2017 zijn Eelco Leemans (expert Duurzaam gebruik van de zee) en Wouter Jan Strietman (Wageningen Economic Research) naar Jan Mayen en Spitsbergen. Tijdens deze Arctic Marine Litter expeditie zullen zij de hoeveelheid en type afval op de stranden onderzoeken en de herkomst achterhalen. Dit is noodzakelijk om te komen tot strategieën om het afvalprobleem aan te pakken.

De expeditie Arctic Marine Litter is van start!

Ortelius, start van de expeditie Arctic Marine Litter

In afgelegen gebieden zoals het Noordpoolgebied spoelt er jaarlijks veel afval aan: sommige stranden liggen letterlijk bezaaid met grote stukken plastic, netten, boeien en ander afval. Dit roept allerlei vragen op: hoe is het mogelijk dat hier zoveel strandafval ligt, wat is het precies, hoe komt het in zee terecht en wat is daarvan de bron? Is dit ook te linken aan bepaalde economische activiteiten rondom Spitsbergen of komt het van verder en zo ja, waar en hoe?