Studeren met een ziekte of beperking, naar een inclusiever onderwijs

meedoen aan het studentenleven
25 oktober 2018 | Categorie: Studeren

Niet alle studenten zijn hetzelfde, sommige studenten hebben extra ondersteuning nodig. Zo stelt de minister vandaag in haar rapport ‘naar een inclusiever onderwijs’. Er zijn studenten die studeren met een ziekte of beperking. Er zijn studenten die lijden onder studiestress. En studenten die een taak als mantelzorger hebben.