Studiepunten? Hoe werkt dat? Wat moet je als student / ouder weten?

Door: Hermien Miltenburg · 18 augustus 2017
Categorie: Studeren

Studiepunten halen is belangrijk tijdens de opleiding op hbo of universiteit. Uw kind zal al snel met deze termen thuis komen. Maar wat zijn dat nou.. studiepunten?

wat is de beste universiteit voor mijn kind

Meer over studiepunten

In dit artikel ga ik dieper in op de opbouw van een hbo en wo opleiding en hoeveel punten een student moet halen om een studiejaar en een opleiding te halen. Wat is een studiepunt ‘waard’ en wat moet je als student weten? Ook handig voor ouders die de voortgang van de opleiding van hun kind in de gaten willen houden.

Studiepunten halen is noodzakelijk om je hbo of wo af te kunnen ronden

Studiepunten, wat zijn dat?

Studiepunten verdien je voor elk stukje van je opleiding dat je afrondt. Je krijgt bijvoorbeeld punten voor een tentamen dat je haalt, een stage die je goed afrondt of een projectverslag. Voor elke opdracht waarvoor je een ‘voldoende’ haalt, krijg je studiepunten.
De opleiding rekent uit hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent om een bepaalde opdracht te doen of een bepaald boek te lezen. Voor elke 28 uur werk krijg je een studiepunt. Denkt de opleiding dat het je 28 uur kost om een opdracht goed te doen, dan krijg je dus 1 punt. Kost het 56 uur zelfstudie om een tentamen te halen, dan krijg je 2 punten.

Soms haal ik mijn studiepunten heel makkelijk, maar soms moet ik echt wel meer leren dan de uren die ervoor staan. Wie bepaalt eigenlijk hoeveel tijd ik aan een vak moet besteden?

Voor je verslag krijg je ook een cijfer. Dat is de waardering van de kwaliteit. Of je een 9 haalt voor een tentamen of een 6, dat maakt in je studiepunten niets uit. Het blijven 2 studiepunten als er voor dat tentamen 2×28=56 uur gewerkt moet worden. De hoeveelheid uren die je moet besteden om een bepaald onderdeel te halen kan individueel erg verschillen. Sommige studenten lezen makkelijk dikke boeken, anderen hebben juist meer moeite met groepswerk. De opleiding maakt een inschatting op basis van ervaring. Vervolgens wordt er een hoeveelheid studiepunten ‘opgeplakt’

Studiepunten, hoe werkt dat?

Hoeveel studiepunten moet je halen?

Ieder jaar dat je studeert word je geacht 60 studiepunten te halen. Een complete hbo opleiding is dus 4×60 punten = 240. Een wo bachelor, die drie jaar duurt, is dus 3×60 punten = 180 punten. Na een wo bachelor ga je een wo master doen. Een eenjarige master is 60 punten, en tweejarige master 2×60 = 120 punten. Je moet ál je bachelor studiepunten hebben gehaald voor je aan je master kunt beginnen. Dat heet ‘harde knip’. Alle universiteiten hanteren deze harde knip. Sommige studenten die een hbo bachelor hebben afgerond, stromen daarna ook door naar een universitaire master.

starten met studeren

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet de student een bepaalde hoeveelheid punten halen. Dat heet bindend studieadvies. Alle universiteiten en hogescholen hebben een bindend studieadvies. Soms vraagt een universiteit of hbo 36 punten, maar men kan ook 45 of zelfs 60 studiepunten vragen. Dit verschilt per opleiding of instituut. Handig dus om van tevoren goed na te vragen. Het bindend studieadvies halen is belangrijk. Haalt de student de noodzakelijke hoeveelheid punten niet, dan moet hij de opleiding verlaten. Maar de student moet ook een goede balans tussen studeren en ontspannen proberen te vinden.

Bindend Studieadvies

Studievertraging

Haalt een student de hoeveelheid studiepunten die nodig zijn voor zijn bindend studieadvies, maar niet alle 60 punten die horen bij het eerste jaar, dan mag hij die studiepunten wel later halen. De ontbrekende studiepunten kunnen bijvoorbeeld ook in het tweede of derde studiejaar gehaald worden. Dat levert meestal wel studievertraging op. De student doet dan langer over zijn opleiding. Deze regel geldt ook voor de volgende studiejaren. De studiepunten kun je ook in een langzamer tempo halen. Veel studenten doen vier jaar over een driejarige universitaire bacheloropleiding. Hbo studenten doen vaak vijf jaar over hun vierjarige bacheloropleiding. Je mag er, als je bindend studieadvies positief is, langer over doen. Maar uiteindelijk moeten alle studiepunten worden gehaald. Daar zit ook een maximale duur aan. Na een bepaalde tijd vervallen de studiepunten. De ‘eeuwige’  student bestaat niet meer.

Waarom studiepunten?

In Europa wordt er met dit studiepuntensysteem gewerkt. Dat heet ook ECTS, European Credit Transfer System. Dit is ingevoerd om diploma’s in heel Europa evenveel waard te laten zijn. Dat is hartstikke mooi voor studenten die een deel van hun opleiding in het buitenland willen doen.

Ik word onderzoeker maar ik wil ook graag docent worden. Ik kan een didactische aantekening halen op een andere universiteit, dus daar ga ik nu vakken volgen en studiepunten halen

Heb je een wo bachelor afgerond dan ga je een wo master doen. Dat kan op je eigen universiteit en ook op een heel andere. Daarom is de ‘harde knip’ ingevoerd. Zo wordt de student gestimuleerd zich breed te ontwikkelen. Ook loopt de student zo niet het risico dat vakken die hij in het eerste jaar gemist heeft, in de masterfase nog ingehaald moeten worden. Dus… eerst de punten voor de bachelor, dan de punten voor de master.

Blijven studiepunten altijd geldig?

Mijn dochter zit op een verpleegkunde opleiding. Ze moet in haar eerste jaar 60 studiepunten halen. Dat gaat nét niet lukken. Maar dezelfde verpleegkunde opleiding in een andere stad vraagt maar 55 studiepunten in het eerste jaar. Mag dat? En kan mijn dochter nu nog overstappen?

Een hbo of universiteit heeft veel eigen beslisbevoegdheid. Zij kunnen bepalen hoe lang een studiepunt geldig blijft. Soms is dat vijf jaar, soms tien jaar. Er zijn grote verschillen. De geldigheidsduur van de studiepunten is beperkt om twee redenen. 1: De onderwijsinstelling wil de student stimuleren de opleiding binnen redelijke tijd af te ronden. 2: De inhoud van bepaalde vakken kan veranderen, bijvoorbeeld omdat er andere eisen aan de opleiding worden gesteld. Een verouderd studiepunt ‘dekt de lading’ van de opleiding dan niet meer. Soms hoeft een student dan niet een heel vak over te doen maar is er een vervangende opdracht. Dit staat allemaal beschreven in het reglement van de onderwijsinstelling.

Studiepunten ‘meenemen’

Komt uw zoon of dochter tot de conclusie dat hij of zij de verkeerde studiekeuze heeft gemaakt? Dat is bijzonder jammer. Maar soms mogen studenten de studiepunten die ze bij een andere studie hebben behaald ‘meenemen’. Binnen hetzelfde instituut gaat dat makkelijker dan opnieuw beginnen op een hele andere instelling. De student kan hierover informatie vragen aan de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Ook kunnen er vrijstellingen gegeven worden als je bepaalde kennis of vaardigheden hebt opgedaan bij een eerdere opleiding of door vrijwilligerswerk of een baan. (Artikel)

vaardigheden voor de toekomst

Niet eens met de beslissing

Is uw zoon of dochter het niet eens met bepaalde beslissingen? Elke hogeschool en universiteit heeft een klachtencommissie. Heeft een student een klacht dan moet hij snel actie ondernemen. Er zijn altijd bepaalde termijnen waarbinnen je moet reageren. Is de student het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kan hij ook nog ‘hogerop’.

Waarom zo streng?

De tijden van ‘de eeuwige student’ zijn voorbij. Van studenten wordt verwacht dat ze hard werken. En het moet snel duidelijk zijn of de student wel op de goede plek zit. Daarom worden er in het eerste studiejaar vooral hoge eisen gesteld. Valt uw zoon of dochter uit in het eerste studiejaar, dan is dat heel jammer. Maar er kan nog een nieuw begin worden gemaakt. Valt de student uit in het tweede of derde studiejaar, dan is dat veel ernstiger.

Opleidingen vergelijken

Is uw zoon of dochter nog geen student, maar bezig met de studiekeuze? In deze fase is het erg belangrijk opleidingen te vergelijken. Hoeveel studiepunten moet je halen in je eerste studiejaar? Zijn er meerdere herkansingen? Hoeveel begeleiding krijg je? Hoe is de kwaliteit van de opleiding? Hoe tevreden zijn ouderejaars?

Verantwoordelijkheid student

Op het hbo en de universiteit is de student echt zelf verantwoordelijk voor het halen van voldoende studiepunten. Er is niemand die hem of haar ‘achter de broek’ zit. Merkt u dat uw kind ‘niet lekker in zijn vel zit’? Stimuleer hem of haar dan vooral hulp te zoeken. De studieadviseur of studieloopbaanbegeleider is daarbij het eerste aanspreekpunt.

Weblezing (webinar) over studiepunten

Samen met studenten heb ik een presentatie gehouden over studiepunten. Ik geef als oudervoorlichter belangrijke achtergronden, studenten delen hun eigen ervaringen.

Niet genoeg studiepunten gehaald

Jammer als een student niet genoeg studiepunten haalt. De eerste stap is proberen te ontdekken wat de oorzaak hiervan is. Gesprekken met de studie-adviseur of studieloopbaanbegeleider zijn een eerste begin. Maar ook medestudenten kunnen inzicht geven in de manier waarop je een bepaald vak het beste aan kunt pakken. Helaas  zijn er ook studenten die moeten constateren dan het keer op keer niet lukt om een opleiding goed af te ronden. Laat in dat geval goed vastleggen welke tentamens er wel goed zijn gegaan.

Meer over studiesucces

Wilt u meer weten over studiesucces? Ik geef regelmatig presentaties over dit onderwerp. Ik heb samen met studenten een webinar gegeven en op dit blog verschijnen regelmatig artikelen over studiepunten en studiesucces. Door uw e-mail adres achter te laten in de rechterkolom (nieuwsbrief, bij oranje vakje) kunt u zich hier op abonneren. Afmelden kan ook weer heel eenvoudig. Uiteraard gebruiken we uw e-mail adres nergens anders voor.

Hermien Miltenburg, oudervoorlichter

 

Dit artikel is 47849 keer gelezen.
Hermien Miltenburg

Hermien Miltenburg

Relatiemarketeer en oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 56 reacties.

 1. Door: r. hendriks · 21-09-2016 om 09:45

  M.b.t. studiepunten heb ik de volgende vraag. Mogen de aan het begin van het jaar vastgestelde studiepunten per onderdeel na het behalen, dus zomervakantie na studiejaar worden aangepast van b.v. 4 naar 3 zonder studenten hierover te informeren. Constateer dit nu zelf in mijn puntenlijst.
  En wat heeft dit voor gevolgen van de studie. Hierdoor zijn ook al heb je alles afgerond niet de volledige 60 punten behaald.

  1. Hermien Miltenburg

   Beste student of ouder van student (?), Blijkbaar moet u/ uw zoon of dochter dus 60 van de 60 studiepunten halen. Het aantal studiepunten dat een student moet halen verschilt per opleiding. Zaak dus voor iedere aanstaande student om dit goed uit te zoeken. Ik weet niet op welke instelling u/uw kind studeert, maar mijn ervaring is dat er op de meeste instellingen een commissie is waar studenten terecht kunnen als ze vinden dat ze onterecht een negatief studieadvies hebben gekregen. Ik adviseer u/uw kind contact op te nemen met de commissie van uw instelling. Ook kunt u/uw zoon of dochter overleggen met de studieloopbaanbegeleider of studieadviseur. Ik hoop dat u hiermee verder kunt. Is dat niet zo dan hoor ik graag van u.

 2. Door: Joshua · 03-11-2016 om 16:06

  Als ik een associates degree van 2 jaar heb gehaald en daarna een hbo bachelor opleiding wil doen. Moet ik dan in leerjaar 1 of leerjaar 3 beginnen?

  1. Hermien Miltenburg

   Beste Joshua, Je stelt een hele goede vraag. Als het gaat om doorstromen is het belangrijk op tijd contact te zoeken met de mensen van de opleiding die je hierna wilt gaan doen. Zij kunnen je zeggen of het mogelijk is en ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, of je tijdens je huidige opleiding al extra dingen kunt gaan doen. Soms hebben studenten vrije keuzeruimte, kunnen ze zelf hun vakken kiezen. Als je vakken kiest die goed aansluiten op je vervolgopleiding gaat de overgang soepeler. Dat geldt voor alle opleidingen.

 3. Door: Jessy · 23-12-2016 om 18:10

  Ik heb een vraag. Heb via NTI open bestel (geaccrediteerd door overheid en ook studiefinanciering mogelijk) opleiding HBO TP gevolgd en deze door omstandigheden moeten afbreken. 1e jaar 60 ECT behaald en 2e jaar 42 ECT. Nu wil ik 3 jaar later de studie alsnog afronden, maar omdat zij de studie iets hebben aangepast (minder maar grotere vakken, die overigens wel qua onderwerpen behoorlijk overeen komen) zijn mijn ECT’s niks meer waard. Zij willen mij 2 vrijstellingen geven over de gehele studie, wat neerkomt op 16 ECT. Ik ben dus van 102 naar 16 ECT’s gezakt en de rest moet ik allemaal overdoen. Mag dit zomaar? Moeten zij mij niet de mogelijkheid geven om met behoud van al behaalde ECT’s mijn studie af te ronden?

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Jessy,
   Heb je al contact gehad met de klachtencommissie van NTI? Dat is lijkt me de eerste stap. Instellingen hebben behoorlijk veel vrijheid in hoe ze met ECT’s omgaan, dus daar zou ik toch beginnen. verder kun je ook informeren bij de studentenvakbonden. Die zijn er juist om studenten ‘in het nauw’ te ondersteunen.

 4. Door: Perry en Lisette Foxen · 10-01-2017 om 19:30

  Wij willen graag deelnemen op 17 januari 2017, webinar studiepunten.

  1. Hermien Miltenburg

   Geachte ouders,
   Ik stuur u binnenkort de link waarmee u in kunt loggen, fijn dat u meedoet.

 5. Door: Herma Geerdink · 12-01-2017 om 11:32

  Graag volg ik het webinar over Studiepunten halen.

  1. Hermien Miltenburg

   Geachte mevrouw Geerdink,
   Ik stuur u binnenkort de link waarmee u in kunt loggen, fijn dat u meedoet.

 6. Door: Annemarie · 23-01-2017 om 20:33

  Ik geloof dat ik t nu begrijp… Maar je waardering ( het cijfer) voor gedane arbeid zal wel voldoende moeten zijn om de studiepunten te krijgen, toch?

  Na zo’n 13 jaar als Verzorgende IG te hebben gewerkt zou ik graag vis LOI een HBO opleiding willen doen. Het toelatingsexamen daarvoor heb ik gehaald..

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Annemarie.
   Ja, je krijgt de studiepunten als je de opdracht voldoende hebt gemaakt. Als je voldoende hebt voor een tentamen, practicum, opdracht enzovoort krijg je de studiepunten die er daarvoor zijn afgesproken. Voor een klein vak, waar je niet veel uren aan kwijt was, weinig punten. Voor een groot vak, waar je lang mee bezig bent geweest, meer punten.
   Wat leuk en goed dat je weer gaat studeren. Ik wens je daar heel veel succes mee. Als ik aanvullend iets voor je kan doen, laat het maar weten…

 7. Door: jens · 24-01-2017 om 14:48

  Hallo ik ben een student in het 1ste jaar van een bachelor opleiding (3jaar) mijn vraag is wat als je nu in deze 3 jaar maar 156 studie punten haalt omdat je er toch maar niet door geraakt voor dat enige vak. Krijg je dan een diploma of niet ?

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Jens, Om je hbo bachelor (4 jaar) af te ronden heb je écht 4×60 studiepunten nodig en voor je wo bachelor (3 jaar) 3×60. Pas dan krijg je je diploma. Een deel van de vakken die je moet halen ligt vast. Een ander deel mag je vrij kiezen in overleg met je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Gaat het om een verplicht vak, dan moet je dat vak dus overdoen tot je het haalt. Is het een vak uit de vrije keuzeruimte, dan kun je in overleg misschien iets anders kiezen.
   In het eerste studiejaar zijn de meeste vakken verplicht. Verderop in je opleiding heb je meer vrijheid.

 8. Door: Klazina · 31-01-2017 om 19:54

  Mijn dochter doet een mbo versnelde opleiding. Nu geeft een leerkracht haar geen 6 studiepunten vanwege afwezigheid.Ze heeft alles af en op tijd ingeleverd mag dat?
  Bezorgde ouder

 9. Hermien Miltenburg

  Dag mevrouw Klazina, ieder instituut mag haar eigen regels over aanwezigheid bepalen. Is de afwezigheid gemeld? is er een speciale reden of belemmering geweest? Er is op school een reglement. Meestal staat die op de site van de instelling. Daar vinden u en uw dochter wellicht de goede informatie over verzuim. Ook de studieloopbaanbegeleider kan informatie geven. Er is ook vaak een klachtencommissie op school. Is er ook een studentenraad? Ook daar kan uw dochter een vraag stellen.

 10. Door: Rianne · 22-02-2017 om 08:26

  Hoe zit het als je in het laatste jaar studie punten mis loopt. Wat is de consequentie daar van. Ben ondertussen bezig met mijn afstudeer stage maar zie net dat voor ik 1 opdracht de studie punten niet behaald heb in de herkansing

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Rianne, Wat een pech dat je voor je afstuderen nog net die laatste paar studiepunten moet halen. Hoe je opleiding daarmee omgaat vind ik lastig te zeggen. Dat bepaalt de opleiding deels ook zelf. Je moet écht wel het verplichte aantal studiepunten van 3×60 of 4×60 studiepunten halen. Dat is wettelijk vastgelegd, ook om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Maar de opleiding kan zelf bepalen wat je moet doen om die punten te halen. Een inspectiecommissie kijkt naar de inhoud van het studieprogramma dat de hbo of universiteit aanbiedt. Dat moet niet te zwaar en ook niet te licht zijn. Misschien moet je een tentamen halen, misschien een projectverslag inleveren… lukt het echt niet om die laatste puntjes te scoren.. praat dan eens met je studie-adviseur. Misschien is er een vervangende opdracht mogelijk. Kom je er zo uit? Bel of mail me anders even. Veel succes.

 11. Door: jolanda vermond · 09-03-2017 om 11:29

  Ik organiseer vakantie weken voor mensen met een beperking (sjok) en vrijwilligers zijn er altijd nodig. Nu weet ik dat er studiepunten te behalen zijn wanneer je vrijwilligerswerk doet, maar ik krijg dit nergens duidelijk.

  1. Hermien Miltenburg

   beste Jolanda, Scholen en universiteiten mogen zelf bepalen voor welke activiteiten ze studiepunten geven. De inspectie houdt hierop wel toezicht. Soms vindt een opleiding het bijdragen aan de studie als een student mooi vrijwilligerswerk doet, zoals jij. Daar geven ze dan soms een enkel studiepunt voor omdat de student relevante praktijkervaring opdoet. Maar de opleiding bepaalt of je hiervan iets leert voor je toekomstige beroep of niet. Dat moet ook vastliggen in een leerplan. de onderwijsinspectie wil graag zien waarvoor studiepunten gegeven worden om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen. je kunt bij jou op school vragen of ze vrijwilligerswerk in hun curriculum/leerplan hebben opgenomen.

 12. Door: Coby · 04-04-2017 om 20:13

  Geachte mevrouw/ meneer.

  Wordt een gemiddeld cijfer van 7.8 afgerond op een 8.0 bij het afstuderen op de universiteit van Amsterdam? “Afronding politicologie bachelor”.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Coby, Iedere hbo en universiteit mag zelf bepalen hoe ze omgaan met cijfers en met studiepunten. Een instelling is wel verplicht zich aan het ‘rekensommetje’ te houden van 60 studiepunten per jaar. De ‘eigen’ regels liggen vast in het reglement. Zo’n reglement wordt natuurlijk goed bekeken door het ministerie/nvao. Je kunt het reglement vast vinden op de site van de instelling.

 13. Door: Marian · 16-05-2017 om 15:54

  Ik heb mijn Bachelor in 1997 behaald. Destijds werden je credits niet op je transcript vermeld. Mijn universiteit heeft mijn info niet meer. Hoe kan ik aan mijn credits komen zodat ik een nieuwe studie kan doen en de toenbehaalde credits tellen voor toelating tot de studie ?

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Marian,
   Dat is heel vervelend zeg. Misschien kun je via http://www.duo.nl in contact komen met iemand die weet wat je destijds behaalde studiepunten nu waard zijn. In principe moet dat zijn 3×60 ECTS studiepunten, het aantal dat je nodig hebt om je bachelor af te ronden.

 14. Door: melda · 07-07-2017 om 23:10

  Hallo,

  Als je in het eerste jaar je Propedeuse hebt behaald, moet je dan nog in het tweede jaar een minimum aantal studiepunten halen om over te kunnen gaan naar het derde jaar?

  groeten

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Melda, Meestal is er alleen een Bindend Studieadvies voor het eerste jaar. Er zijn wel experimenten om ook in het tweede jaar een Bindend Studieadvies te geven. Meestal ga je gewoon ‘over’. Het is wel zo dat je bepaalde vakken gehaald moet hebben voordat je aan een ander vak mag beginnen. Ik geef een denkbeeldig voorbeeld. Moet je in het tweede jaar mechanica 1 halen en lukt dat niet, dan kun je in het derde jaar waarschijnlijk niet het vak mechanica 2 doen. Waarschijnlijk eisen ze van je dat je eerst mechanica 1 haalt. Meestal kun je dat tweedejaarsvak dan inhalen en toch al aan bepaalde vakken van je derde jaar beginnen. je studieloopbaanbegeleider weet hier alles van. Ook zijn deze zaken vaak beschreven in de studiegids en het studiereglement. Veel succes.

 15. Door: Rita ten Brink · 20-07-2017 om 13:51

  Hallo ,
  Studenten hebben een groepsopdracht gemaakt en hiervoor een punt op hun lijst, deze stond online, gekregen.
  Na een paar dagen blijkt dat t punt veranderd is, het is lager dan eerst!!
  Mag dit????

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Rita,
   Dat is een bijzondere actie. Ik zou vooral op het instituut goed navragen wat de argumenten voor deze verandering zijn. Misschien staat er ook iets over in het studiereglement. En hebben jullie een studentenraad? Die kan aangeven waar je met klachten en vragen terecht kunt.

 16. Door: Marline Tjeenk Willink · 24-07-2017 om 17:45

  Dag Hermien en alle vragenstellers,
  Ben eens even door alle vragen gelopen. En zie dat bijna alle vragen zeer ‘instituut’-afhankelijk zijn. Dat maakt het dus ingewikkeld om de vragen te beantwoorden en zo wordt men vaak doorverwezen naar het opleidingsinstituut waar men nu juist zo’n probleem mee heeft. Toch is dit de enige manier… het (examen)reglement doorspitten en met die kennis in het achterhoofd vragen stellen. Wees daar assertief in, maar wel goed geinformeerd! Er is vaak meer mogelijk dan op voorhand gedacht. Zoek eventueel contact met een studiekeuzecoach, die kan wellicht even meedenken.
  Wat betreft vrijstellingen voor vakken. Als de opleiding niet afgemaakt wordt vraag dan om een getekend formulier dat het vak behaald is en op welk niveau. Bij een EVC (eerder verworven competentie)-procedure kan dit helpen om vrijstellingen te krijgen. Deze EVC’s komen veel voor in het bedrijfsleven als mensen weer gaan studeren en door ervaring of eerdere opleiding in aanmerking komen voor vrijstellingen.
  Wat betreft het AD (associate degree)-programma. Instromen bij een bachelor die aansluit op het AD-programma gebeurt in leerjaar 3. In wezen komt een AD-programma overeen met de eerste twee jaar van een HBO-bachelor.
  Mvgr.
  Marline Tjeenk Willink
  http://www.studiekeuzeopmaat.nl

  1. Hermien Miltenburg

   Dank je wel Marline voor je deskundige antwoord.
   Over twee onderwerpen in je reactie kom ik de komende weken nog terug.
   Meer over Associate Degree (AD) vindt u op de site van het ministerie.Een AD is een tweejarige hbo opleiding tussen mbo en een 4-jarige opleiding in. Over de aansluiting van een AD op een andere hbo opleiding vindt u informatie bij de hbo’s waar de student eventueel naartoe wil na afsluiten van een AD. De opleiding mag hier zelf over beslissen.
   Op EVC, door Ervaring Verkregen Competenties, kom ik ook nog terug. Ik geef alvast twee handige links. Van de Rijksoverheid en van het ministerie Het laten vastleggen van EVC’s is vooral belangrijk voor mensen die geen diploma hebben of ver boven het niveau van hun diploma werken. Je kunt competenties die je behaald hebt door je werk, vast laten leggen. Ook vakken die je gehaald hebt bij een niet afgemaakte opleiding kun je zo laten registreren.

 17. Door: Vincent · 28-07-2017 om 15:46

  Beste Willemien,

  De volgende situatie heeft zich voorgedaan: Ik heb een HBO opleiding gevolgd en succesvol afgerond. Ik ben vervolgens een bachelor begonnen aan de Universiteit van Wageningen. Voor deze opleiding moet 30 ECTS halen d.m.v. vrije keuzevakken. Dit mogen alle vakken zijn, zolang ze maar niet overlappen met de inhoud van het standaard curriculum.

  Nu is mijn vraag: aangezien ECTS een europese (kwaliteits) maat is voor een studie en er geen onderscheid gemaakt wordt tussen HBO ECTS en WO ECTS, zijn mijn HBO ECTS bruikbaar als ECTS voor de vrije keuze ruimte van mijn universitaire studie?

  Met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord,

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Vincent, je studieadviseur kan je hierop antwoord geven. Iedere instelling, ook WUR, mag zelf bepalen of elders behaalde studiepunten ook meetellen voor het diploma waar je op dat moment voor werkt. Super dat je zo ambitieus bent, trouwens. Ik wens je veel succes.

 18. Door: Kirsten · 08-08-2017 om 18:42

  Hallo,

  Ik ga een jaar langer over mijn hbo studie doen (totaal 5 jaar), maar stel het lukt niet om alles op tijd af te kunnen ronden, dan moet ik vervangende opdrachten maken van de verlopen vakken.
  “Niet behaalde onderwijseenheden, die volgens het curriculum meer dan één studiejaar geleden geprogrammeerd staan, kunnen vervangen
  worden door vernieuwde versies”.

  Mijn vraag: van welk jaar halen ze de punten weg? Van de eerste studiejaar (propedeuse jaar) of van de tweede studiejaar?

  1. Hermien Miltenburg

   Hoi, er zijn heel wat studenten die iets meer dan vier jaar nodig hebben om hun hbo opleiding af te ronden. Als je je hbo in vijf jaar haalt is dat nog steeds een prestatie, hoor. Studiepunten die je eerder hebt gehaald blijven inderdaad niet eeuwig geldig. De onderwijsinstelling mag zelf bepalen hoe ze daarmee omgaan. Dat staat in het reglement van je school. Je studieloopbaanbegeleider of studieadviseur kan je daar meer over vertellen. Ben je het niet eens met hun beslissing, dan is er een klachtencommissie. Wacht niet te lang met daar naartoe te gaan, je klacht moet meestal snel gemeld worden. Ben je het ook niet eens met de werkwijze van deze klachtencommissie dan kun je ‘hogerop’ gaan. De link die ik hierbij plaats geeft daarover meer informatie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-dien-ik-een-klacht-in-over-mijn-hogeschool-of-universiteit

 19. Door: corine · 14-08-2017 om 08:46

  Beste Hermelien,

  Ik heb het EVC traject doorgelopen en moet binnen kort op voor mijn assessment om vervolgens HBO Bachelor bedrijfskunde bank en verzekeringswezen te gana volgen, mijn begeleider schat in dat ik circa voor de helft vrijstelling krijg. Nu ben ik mij aan het verdiepen in de opleiding, maar ik schrik mij rot over de studiebelasting, als ik het zo even uitreken 60 punten per jaar x 28 uur= 1680 uur / 52 weken= ruim 32 uur studie per week, 4,5 uur per dag als je dus 7 dagen per week elke dag van het jaar hiermee bezig bent…….. Dat gaat mij niet lukken met een full time baan en 2 opgroeiende kinderen…. maak ik een rekenfout ?
  bedankt alvast voor de reactive!
  met vr gr,
  Corine

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Corine,
   Ja 60 studiepunten halen in een jaar is inderdaad full-time bezig zijn. Een volledige hbo bacheloropleiding is 4×60 studiepunten halen. Maar dat hoeft misschien niet binnen 4 jaar? Kun je niet afspreken dat je bijvoorbeeld 30 studiepunten in een jaar haalt? Het gaat er niet om dat je je studie echt binnen vier jaar afrondt, maar dat je de 240 studiepunten haalt. Je opleiding duurt dan wel 2x zo lang, maar je moet alles ook kunnen combineren, natuurlijk.
   En dan nog de vrijstellingen… Heel goed dat je het EVC traject hebt doorlopen. Dat gaat over dingen die je op een andere manier hebt geleerd, bijvoorbeeld door werken (EVC betekent Elders Verworden Competenties). Daar kunnen inderdaad studiepunten voor gegeven worden, en duurt je opleiding veel minder lang. Binnenkort (24 september) schrijf ik een artikel over EVC. Misschien wil jij je persoonlijke ervaringen daaraan toevoegen? Dat zullen de lezers vast waarderen.

 20. Door: Julian · 29-08-2017 om 12:29

  Beste Hermelien,

  Is het mogelijk om de punten voor een niet gehaald vak te compenseren door bijvoorbeeld een extra keuzevak te volgen?

 21. Hermien Miltenburg

  Dag Julian,
  Ja, dat kan soms. Maar de onderwijsinstelling mag dat zelf bepalen. Die vraag kun je het beste stellen aan je mentor, studieloopbaanbegeleider of studieadviseur. Het is slim om zelf alvast een plan te bedenken en met een voorstel te komen. Maar er zijn natuurlijk vaste regels voor compensatie en de school zal zich aan de reglementen houden. Maar proberen kan altijd. Veel succes!

 22. Door: Diana · 28-09-2017 om 18:27

  Beste Hermien,
  Ik heb mijn verpleegkundig diploma (MBO) behaald in Curacao, werken met studiepunten is daar niet zo bekend. Kort geleden heb ik mijn diploma HBO verpleegkunde behaald in Nederland. Ik mocht voor deze studie instromen omdat ik al eerder een MBO studie heb gevolgd, dus de eerste 60 studiepunten van de opleiding heb ik als vrijstelling gekregen. Nu volg ik een HBO verloskunde studie en wil ik vrijstelling vragen voor enkele vakken, maar ik kan niet bewijzen hoeveel ECT’s elke vak waard is van mijn MBO diploma, hoe kan ik alsnog bewijzen dat ik een aantal vakken al heb behaald?

  1. Hermien Miltenburg

   Hoi Diana, wat mooi dat je zo succesvol aan het studeren bent. Deze week heb ik een artikel geschreven over ‘EVC’, eerder verworven competenties. Dat gaat precies over dit onderwerp. Hoe kun je bewijzen dat eerder opgedane kennis op werk of tijdens een opleiding vrijstellingen waard is.https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studie-helaas-niet-afgemaakt-wat-nu/

 23. Door: Erik · 21-11-2017 om 16:13

  Mijn vriendin zit op opleiding in Deventer saxion al 9 Jr dezelfde opleiding van 4 jaar of 5 weet ik zo niet meer mag dit wel zij zegt max 10 Jr en ze is 28 .ik denk dat ze zich misschien vergist

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Erik,
   Als een student het bindend studieadvies in het eerste jaar heeft gehaald, mag hij of zij meestal net zo lang blijven als hij of zij wil. Wel is het zo dat de studiepunten op een bepaald moment niet meer gelding zijn. Een opleiding mag zelf bepalen hoe lang een studiepunt geldig is. Soms is dat zes jaar, soms is dat tien jaar. De studiepunten die je gehaald hebt gaan over een bepaalde inhoud van een vak. Die inhoud kan erg veranderd zijn. Er kunnen andere eisen worden gesteld. Daarom dus zijn studiepunten maar ‘beperkt houdbaar’. is de geldigheid van de studiepunten van een bepaald vak verlopen, dan moet je dat vak overdoen.
   Een andere zaak is het of het wel verstandig is dat je vriendin maar blijft zitten zonder af te studeren. Er is vast een reden waarom de studie zo traag verloopt. je hebt het denk ik over een vierjarige bacheloropleiding. Het is denk ik goed als ze eens met haar studieloopbaanbegeleider praat over haar voortgang.
   Er zijn ook altijd alternatieven. Je kunt bijvoorbeeld tentamens die je hebt gehaald en andere dingen die je hebt geleerd vast laten leggen in een dossier. Dit is dan wel voor altijd geldig. Wil je vriendin gaan werken en later nog weer gaan studeren, dan heeft ze een mooie basis. Kijk bijvoorbeeld eens op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studie-helaas-niet-afgemaakt-wat-nu/

 24. Door: Josh · 22-11-2017 om 12:36

  Als er een vak niet gehaald word (bijv een vak met meerdere onderdelen, waarvan het tentamen niet gehaald wordt en dus de studiepunten niet toegekend worden), kan een student dan dit vak tegelijkertijd met een minor opnieuw doen?

  Ik hoor vaak dat dit ligt aan de hoeveelheid studiepunten dat daar dan bij komt kijken, maar mocht de student dan toch al veel kennis over het betreffende vak hebben, en kan deze student dit ook aanduiden, kan er dan geen regeling getroffen worden om een 9 EC vak alsnog samen met een minor van 15 EC te doen?

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Josh, een opleiding mag zelf bepalen hoeveel studiepunten je in een jaar mag halen. Sommige instellingen zijn dar heel vrij is, andere bepalen inderdaad dat bepaalde onderdelen niet gecombineerd mogen worden omdat er dan teveel studiepunten gehaald worden in een bepaald tijdvak.
   Je kúnt altijd 60 studiepunten halen in een leerjaar. Soms willen studenten meer studiepunten halen bijvoorbeeld omdat ze nog vakken in moeten halen. Een opleiding mag zelf bepalen of je, bovenop de hoeveelheid studiepunten die er ‘staat’ voor een jaar, nog extra punten mogen worden gehaald. Meestal is dat geen probleem.
   Een minor duurt meestal een half jaar, dus daar kun je 30 studiepunten mee verdienen.
   Hoe lang de minor van jouw opleiding is en dus hoeveel punten die waard is mag je opleiding zelf bepalen. En ook of je tegelijkertijd met je minor nog een ander vak mag doen waar je dan studiepunten voor haalt.

 25. Door: Petra · 20-12-2017 om 13:56

  Beste Hermien,
  Mijn zoon zit in het tweede jaar van zijn HBO opleiding en heeft een voorlopig bindend studieadvies gehad na zijn eerste jaar. (48 punten van de 60 gehaald) Zijn er consequenties aan verbonden als hij nu het tweede jaar niet zijn propedeuse haalt, of loopt hij dan alleen vertraging op omdat hij deze vakken dan in het derde jaar nog kan herkansen?

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Petra,
   Ik begrijp dat je zoon een positief bindend studieadvies heeft gekregen. Klopt dat?
   Hogescholen en universiteiten hebben grote vrijheid in de regels die ze hebben rondom bindend studieadvies en propedeuse. De hoeveelheid studiepunten die er op een hogeschool of universiteit moet worden gehaald in het eerste studiejaar verschilt. Dat mag de opleiding zelf bepalen. Normaal gesproken kan een student zijn opleiding afmaken als hij een positief bindend studieadvies heeft gehaald. Hij kan dan altijd de vakken die hij niet heeft gehaald in latere studiejaren herkansen. Hij loopt dan inderdaad wel studievertraging op.
   Het begrip ‘propedeuse speelt vooral op het hbo. Je mag er inderdaad meestal twee jaar over doen om je propedeuse te halen. De meeste hbo’s verbinden er geen consequenties aan als een student zijn propedeuse niet haalt in twee jaar. Maar ook dit mag een instelling zelf bepalen. Het moet wel vooraf vastgelegd zijn in reglement. Dat reglement is te vinden op het internet. Anders is er vast een klachtencommissie op het hbo waar je zoon meer informatie kan vragen.
   Let wel op… studievertraging is op zich niet zo erg, heel wat studenten doen wat langer over hun opleiding, maar de ‘geldigheidsduur’ van behaalde studiepunten is beperkt. Meestal vervallen die punten ook weer na een aantal jaren. Echt eindeloos over je studie doen kan dus niet (meer).

 26. Door: Petra · 21-12-2017 om 14:43

  Beste Hermien,

  Bedankt voor je snelle reactie. Mijn zoon heeft een voorlopig bindend positief studieadvies gekregen. Mij gaat het hoofdzakelijk om het woord voorlopig. Hoeveel tijd krijg je ervoor om het om te zetten naar een positief bindend studieadvies?
  Of is dat per opleiding veschillend?

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Petra, het definitieve bindend studieadvies komt meestal aan het eind van het studiejaar.

 27. Door: J. · 14-01-2018 om 12:29

  Beste Hermien,

  Ik heb een vraag over studiepunten. Ik snap dat opleidingen zelf de studiepunten mogen indelen maar mijn vraag is, zijn ze dit ook verplicht om te doen?

  Mijn situatie:
  Ik doe de opleiding HBO ICT in Tilburg en het eerste jaar van de opleiding is verdeeld in 4 periodes. Ik heb de eerste periode alles goed afgerond maar 1 vak niet in de tweede periode.
  Nu moet ik alles opnieuw doen (de eerste en tweede periode) omdat ze helemaal geen studiepunten geven voor de opdrachten dat ik met een voldoende heb afgerond.
  Mogen ze dit doen?

  pas als je alles met een voldoende hebt afgerond tot en met periode 4 dan geven ze alle 60 studiepunten.

  1. Hermien Miltenburg

   Beste J, ja, dat mag een opleiding doen. Het gebeurt vaker dat een opleiding bepaalde vakken clustert en je dan echt alles moet halen om de studiepunten te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dit op jou onredelijk overkomt. Maar wellicht zijn er inhoudelijke argumenten. Hebben jullie op school een studentenraad? Misschien kun je dit daar eens aankaarten. Zij kunnen ook achterhalen wat de inhoudelijke motivering hiervoor is. Ook staat er in jullie reglement hoe je als individu kunt protesteren tegen bepaalde beslissingen. Maar het lijkt me verstandiger eerst eens te achterhalen waarom ze deze vakken gebundeld hebben en als cluster beoordelen.

 28. Door: Jennyfer · 26-01-2018 om 09:17

  Geachte mevrouw Miltenburg,

  Ik ben eerste jaars studente hbo rechten. Tot nu toe heb ik alles behaald na een project na. Daardoor mis ik 4 studiepunten. Ik wil graag mijn P halen en dan naar de universiteit. Is het zo dat ik daardoor niet naar de uni kan en moet ik dan een blok over doen en dan een jaar wachten voor de uni of kan ik een derde kans aan de examencommissie aanvragen.

  Alvast bedankt voor uw hulp.

  Mvg

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Jennyfer, Ik krijg vaak vragen over de toelating tot de universiteit met een propedeuse hbo. Helaas is het zo dat die overgang maar zelden succesvol verloopt. De meeste hbo-propedeuse studenten redden het niet op de universiteit. De universiteiten stellen daarom steeds hogere eisen aan propedeuse-hbo’ers die de overstap willen maken. Vraag goed aan de universiteit waar je naartoe wilt welke eisen ze stellen. Dat mag iedere universiteit zelf bepalen. Informeer dan ook naar het studiesucces van de hbo-propedeuse studenten die deze stap hebben gezet. Daar zijn cijfers over.

 29. Door: Angelique Bakker · 03-02-2018 om 21:21

  Beste Hermien, je hebt veel kennis opgedaan. Dus ik hoop dat je ons kunt helpen, want ik kan het nergens op internet vinden. Ik heb een vraag omtrent mijn dochter. Zij heeft bij Fontys de Pabo in Tilburg gedaan en heeft 210 studiepunten probleemloos in een keer gehaald. Het enige wat ze nog moet doen is haar LIO. Ze zit reeds 6 jaar op school en overal stage gelopen, maar een LIO ho maar. Nu liggen we overhoop met Fontys hierover. Het liefst zouden we haar 210 studiepunten meenemen en naar een andere Pabo gaan om daar de LIO te doen en eindelijk haar diploma te halen. Weet je of dit mogelijk is? En zo ja, bij wie kunnen we dan aankloppen. Fontys geeft niet thuis en bij de examen commissie, decaan, studiebegeleider enz. zijn we ook al geweest.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Angelique,
   Ik heb even over je vraag nagedacht. Er zijn twee punten die ik op wil merken:
   -Een opleiding heeft eigen toelatingsbeleid. Het lijkt me goed als je dochter eens op een andere PABO gaat praten wat haar mogelijkheden zijn. Heeft ze alles goed vastliggen wat ze tot nu toe heeft gehaald? Dat kan ze dan laten zien op de andere school. Zij beslissen of ze de studiepunten van Fontys erkennen of niet.
   -Heeft je dochter ook inhoudelijk ontdekt hoe het komt dat de studie traag verloopt? Zitten er hier leerpunten in voor haar? Het zou jammer zijn als ze van opleiding verandert en ze bij de volgende PABO weer dezelfde struikelblokken tegenkomt. Vindt je dochter de werkvormen van haar huidige opleiding lastig? krijgt ze te weinig begeleiding? Of is er juist teveel geregeld en heeft ze meer persoonlijke vrijheid nodig? Zit het hem in de theorie of juist in de praktijk? Het zou fijn zijn als je dochter hier zicht op heeft voordat ze aan een nieuwe opleiding begint. Lees ook nog eens de tien tips voor een goede studiekeuze. Je dochter begint natuurlijk niet helemaal opnieuw, maar misschien hebben jullie daar iets aan. Veel succes, hermien

 30. Door: Auriane · 15-02-2018 om 18:09

  HI, Wanneer cijfers zijn gegeven ( en dus de studiepunten) en het cijfer word aan zijn rechten ontdaan omdat het er al meer dan 2 maanden opstaat. Mogen de cijfers dan nog negatief worden gewijzigd/nietig worden verklaard door bijvoorbeeld de examencommisie? Zo ja, in welke gevallen is dit? Ik kan dit niet ergens vinden.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Auriane,
   Ik heb geen flauw idee. Dit is typisch iets om aan je studieloopbaanbegeleider te vragen. Ook in het reglement van je school moeten deze zaken vastgelegd zijn. Probeer eens te achterhalen waar dat te vinden is? Op veel instellingen is er ook een klachtencommissie of vertrouwenspersoon die hierbij kan helpen. En hebben jullie een studentenraad? Die mensen weten waar alle regeltjes te vinden zijn. Er is ook een meldpunt voor klachten over scholen en universiteiten bij DUO. De link staat in het artikel over ‘studiepunten hoe werkt dat’ onder ‘hogerop’.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *