4 oktober 2023 | Categorie: Studeren

Studiepunten? Hoe werkt dat? Wat moet je weten?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

Studiepunten halen is belangrijk tijdens de opleiding op hbo of universiteit. Wat zijn studiepunten? En welke regeltjes zijn er?

studiepunten

Meer over studiepunten

In dit artikel ga ik dieper in op de opbouw van een hbo en wo opleiding en hoeveel studiepunten een student moet halen om een studiejaar en een opleiding te halen. Wat is een studiepunt ‘waard’ en wat moet je als student weten? Ook handig voor ouders die de voortgang van de opleiding van hun kind in de gaten willen houden.

Studiepunten halen is noodzakelijk om je hbo of wo af te kunnen ronden

Studiepunten, wat zijn dat?

Studiepunten (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) verdien je voor elk stukje van je opleiding dat je afrondt. Je krijgt bijvoorbeeld punten voor een tentamen dat je haalt, een stage die je goed afrondt of een projectverslag. Voor elke opdracht waarvoor je een ‘voldoende’ haalt, krijg je studiepunten.

Rekensom

De opleiding rekent uit hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent om een bepaalde opdracht te doen of een bepaald boek te lezen. Voor elke 28 uur werk, krijg je een studiepunt oftewel ECTS. Denkt de opleiding dat het je 28 uur kost om een opdracht goed te doen, dan krijg je dus 1 punt. Kost het 56 uur studie om een tentamen te halen, dan krijg je 2 punten.

Soms haal ik mijn studiepunten heel makkelijk, maar soms moet ik echt wel meer leren dan de uren die ervoor staan. Wie bepaalt eigenlijk hoeveel tijd ik aan een vak moet besteden? Daniëlle.

Cijfers

Voor je verslag of tentamen krijg je ook een cijfer. Dat is de waardering van de kwaliteit. Of je een 9 haalt voor een tentamen of een 6, dat maakt in je studiepunten niets uit. Het blijven 2 ECTS als er voor dat tentamen 2×28=56 uur gewerkt moet worden. De hoeveelheid uren die je moet besteden om een bepaald onderdeel te halen kan individueel erg verschillen. Sommige studenten lezen makkelijk dikke boeken, anderen hebben juist meer moeite met groepswerk. De opleiding maakt een inschatting op basis van ervaring. Vervolgens wordt er een hoeveelheid punten ‘opgeplakt’

Studiepunten, hoe werkt dat?

Hoeveel studiepunten moet je halen?

Ieder jaar dat je studeert word je geacht 60 studiepunten te halen. Een complete hbo (bachelor)opleiding is dus 4×60 punten = 240.
Een wo bacheloropleiding, die drie jaar duurt, is dus 3×60 punten = 180 punten. Na een wo bachelor ga je waarschijnlijk een wo master doen.
Een eenjarige master is 60 punten, en tweejarige master 2×60 = 120 punten. De duur van je master is afhankelijk van het onderwerp dat je kiest. Een master in de bèta wetenschappen duurt meestal twee jaar. Geneeskunde drie of vier jaar. De andere wo masters duren meestal één jaar.
Je moet ál je bachelor punten hebben gehaald voor je aan je master kunt beginnen.
Sommige studenten die een hbo bachelor hebben afgerond, stromen daarna ook door naar een universitaire master. Er zijn ook hbo masters. Die worden meestal gevolgd door afgestudeerden die naast hun studie ook een baan hebben.

studiepunten halen

Het eerste studiejaar van je bacheloropleiding heeft meestal een vast programma. Daarna is er steeds meer vrije keuze. Na een bacheloropleiding op het hbo kun je naar de arbeidsmarkt. Na een bacheloropleiding op de universiteit moet je eigenlijk nog een masteropleiding doen. Na een bacheloropleiding op het hbo kun je ook een master gaan doen op de universiteit of op het hbo. Er zijn wel vaak toelatingseisen.

Waarom studiepunten?

In heel Europa wordt er met dit studiepuntensysteem gewerkt. Dit is ingevoerd om diploma’s in heel Europa evenveel waard te laten zijn. Dat is hartstikke mooi voor studenten die een deel van hun opleiding in het buitenland willen doen. Het ECTS systeem wordt trouwens ook in de VS en Canada gebruikt.

Ik word onderzoeker maar ik wil ook graag docent worden. Ik kan een didactische aantekening halen op een andere universiteit, dus daar ga ik nu vakken volgen en studiepunten halen. Jeanine

Door het uniforme studiepuntensysteem kun je een deel van je opleiding op een andere instelling volgen, ook in het buitenland. De studiepunten die je elders verdient, tellen in principe mee voor je opleiding. Natuurlijk moet je dit wel goed overleggen. Je onderwijsinstelling moet dit goedleuren. Deze regel geldt voor hbo én wo studenten.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet de student een bepaalde hoeveelheid punten halen. Dat heet Bindend Studieadvies (BSA). Alle universiteiten hebben een Bindend Studieadvies. De hogescholen zijn soms minder streng.
Soms vraagt een universiteit of hbo 36 punten (WUR), maar men kan ook 45 of zelfs 60 ECTS vragen. Dit verschilt per opleiding of instituut. De opleidingen mogen zelf bepalen hoeveel punten je moet halen voor je BSA. Handig dus om van tevoren goed na te vragen.

Hoeveel studiepunten moet je halen in je eerste jaar?

Het bindend studieadvies halen is belangrijk. Haalt de student de noodzakelijke hoeveelheid punten niet, dan moet hij de opleiding verlaten. Hij mag dezelfde opleiding de komende drie jaar niet weer op hetzelfde instituut doen. Dit levert vaak wel veel stress op. De student moet een goede balans tussen studeren en ontspannen proberen te vinden. Zijn er bijzondere omstandigheden? Zoek dan meteen contact met de studentendecaan.

Bindend Studieadvies

Studievertraging

Haalt een student de hoeveelheid ECTS die nodig zijn voor zijn bindend studieadvies, maar niet alle 60 punten die horen bij het eerste jaar, dan mag hij die studiepunten later halen. De ontbrekende punten kunnen bijvoorbeeld ook in het tweede of derde studiejaar gehaald worden. Dat levert meestal wel studievertraging op. De student doet dan langer over zijn opleiding. Je mag er enige jaren over doen om je opleiding te halen. Als je je BSA maar gehaald hebt. Natuurlijk is het wel belangrijk de regels van de studiefinanciering in de gaten te houden. Die krijg je maar een beperkt aantal jaren.

Niet alle 60 punten gehaald

De studiepunten kun je, na je BSA, in een langzamer tempo halen. Veel studenten doen vier jaar over een driejarige universitaire bacheloropleiding. Hbo studenten doen vaak vijf jaar over hun vierjarige bacheloropleiding. Je mag er, als je Bindend Studieadvies positief is, langer over doen. Maar uiteindelijk moeten alle studiepunten worden gehaald. Daar zit ook een maximale duur aan. Na een bepaalde tijd vervallen de studiepunten. De ‘eeuwige’  student bestaat niet meer.

Blijven studiepunten altijd geldig?

Een hbo of universiteit heeft veel eigen beslisbevoegdheid. Zij kunnen bepalen hoe lang een studiepunt geldig blijft. Soms is dat kort, soms vijf jaar, soms tien jaar. Er zijn grote verschillen. De geldigheidsduur van de studiepunten is beperkt om twee redenen.

 1. De onderwijsinstelling wil de student stimuleren de opleiding binnen redelijke tijd af te ronden.
 2. De inhoud van bepaalde vakken kan veranderen, bijvoorbeeld omdat er andere eisen aan de opleiding worden gesteld. Een verouderd studiepunt ‘dekt de lading’ van de opleiding dan niet meer. Soms hoeft een student dan niet een heel vak over te doen maar is er een vervangende opdracht. Dit staat allemaal beschreven in het reglement van de onderwijsinstelling.

Kwaliteit

Op sommige hbo’s en universiteiten doen studenten er gemiddeld lang over voordat hun opleiding is afgerond. Dat heeft ook met de kwaliteit van de opleiding te maken. Studiekiezers moeten goed letten op de kwaliteit van de studie. Want er zijn topopleidingen waar je snel en goed afstudeert, en ook opleidingen waar het allemaal wat minder is.
Een studiekiezer kan van tevoren uitzoeken hoe lang een student er op een bepaalde opleiding gemiddeld over doet voordat hij zijn diploma haalt. Dat lees je in de studiebijsluiter van de opleiding. Kies je voor een opleiding waar een student gemiddeld veel studievertraging bij oploopt? Reken dan ook eens uit wat dit betekent voor de studieschuld.

Studiepunten ‘meenemen’

Komt de student tot de conclusie dat hij de verkeerde studiekeuze heeft gemaakt? Dat is jammer. Maar soms mogen studenten de studiepunten die ze bij een andere studie hebben behaald ‘meenemen’. Dat kan helaas lang niet altijd. Binnen hetzelfde instituut gaat het meenemen makkelijker dan opnieuw beginnen op een andere instelling.
De student kan hierover informatie vragen aan de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider.
Ook kunnen er vrijstellingen gegeven worden als je bepaalde kennis of vaardigheden hebt opgedaan bij een eerdere opleiding of door vrijwilligerswerk of een baan. (Meer weten over een ervaringscertificaat)

studiepunten halen

Niet eens met de beslissing

Is de student het niet eens met bepaalde beslissingen? Elke hogeschool en universiteit heeft een klachtencommissie. Heeft een student een klacht dan moet hij snel actie ondernemen. Er zijn altijd bepaalde termijnen waarbinnen je moet reageren. Is de student het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kan hij ook nog ‘hogerop’.

Verantwoordelijkheid student

Op het hbo en de universiteit is de student echt zelf verantwoordelijk voor het halen van voldoende studiepunten. Er is niemand die hem of haar ‘achter de broek’ zit. Zit de student ‘niet lekker in zijn vel’? Dan is het belangrijk vooral hulp te zoeken. De studieadviseur of studieloopbaanbegeleider is daarbij het eerste aanspreekpunt. De studentendecaan kan adviseren bij persoonlijke problemen. Maar hij kan bijvoorbeeld ook een studievaardigheidstraining organiseren.

Niet genoeg studiepunten gehaald

Heeft een student niet genoeg studiepunten gehaald? De eerste stap is om te proberen te ontdekken wat de oorzaak hiervan is. Gesprekken met de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider zijn een eerste begin. Maar ook medestudenten kunnen inzicht geven in de manier waarop je een bepaald vak het beste aan kunt pakken. En ze kunnen feedback geven over de manier waarop een student groepswerk heeft gedaan. Of iets zeggen over zijn inzet.
Helaas  zijn er ook studenten die moeten constateren dan het keer op keer niet lukt om een opleiding goed af te ronden. Laat in dat geval goed vastleggen welke tentamens er wel goed zijn gegaan.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 156 reacties.

 1. Door: karam · 04-03-2024 om 16:46

  Ik heb minor gedaan (30 studiepunten) en ik zal pre-master doen (30 studiepunten) voordat ik van het hbo afstudeer, hierdoor heb ik als ik nog ga afstuderen 30 studiepunten extra. kan ik de studiepunten van de pre-master gebruiken in plaats van af te studeren. Als ik dat doe dan heb ik geen extra studie punten meer, dus dan heb ik exact het gevraagd aantal op het hbo.

  1. Dag Karam, Dat heb je slim bekeken. Ik hoop voor je dat dit werkt. Maar ik kan het je niet vertellen. De opleidingen in Nederlands hebben een grote zelfstandigheid. Ze mogen zelf bepalen welke studiepunten ze accepteren en welke niet…. Dus… Je moet dit vragen op je opleiding.

 2. Door: Angelique · 06-02-2024 om 00:33

  Is het niet te streng dat je 70 studiepunten, plus project 1, project 2 en Webshopmanagement moet halen om te kunnen beginnen met het afstuderen met je eigen bedrijf bij een Associate Degree-opleiding?

  1. Dag Angelique. Een opleiding mag zelf bepalen hoeveel studiepunten ze geven voor een bepaald onderdeel. Daar zijn ze helemaal vrij in. Je moet per jaar 60 studiepunten halen.

 3. Door: Lucy · 22-01-2024 om 20:13

  Mijn dochter zit in haar tweede jaar aan de Han en heeft een herkansing niet gehaald. Er komt dit tweede jaar geen mogelijkheid meer. Nu wordt er gezegd, dat ze verder alle studiepunten die er ditjaar te halen zijn moet halen, anders moet ze het tweede jaar overdoen. Maar klopt dit wel?

  1. Dag Lucy, opleidingen hebben in Nederland veel vrijheid. Ze mogen ook dit soort dingen zelf bepalen. Hogescholen doen dit wel vaker op deze manier. Universiteiten hebben een duidelijk Bindend Studieadvies in het eerste studiejaar. Hogescholen zijn meestal wat soepeler, maar dan stellen ze wél eisen in het tweede studiejaar.

 4. Door: Jane · 07-05-2022 om 09:38

  Mijn zoon heeft eerst mbo ict gedaan. Nu HBO ict. Hij zit in het laatste jaar moet alleen nog afstudeerproject doen. Hij heeft een lichte vorm van autisme maar aangezien dit pas is ontdekt geen hulp gekregen. Hij loopt hierdoor vast. Moet dit ook verwerken. Kan hij extra hulp krijgen? Daarnaast is mijn vraag of werk naast zijn studie. Hij heeft een hele vakantie gewerkt ook mee kan tellen voor punten

  1. Dag Jane,
   Het is heel belangrijk dat je zoon hulp vraagt op zijn opleiding. De persoon die hier normaal gesproken voor is is de studentendecaan. Er zijn op de meeste instellingen allerlei vormen van hulp te krijgen. De kwaliteit verschilt wel per opleidingsinstituut.
   Tip voor studiekiezers: kijk goed hoe de begeleiding gewaardeerd wordt, want ook al heb je die nu niet nodig, later kan dat wél nodig zijn. Je vindt deze gegevens in de studiebijsluiter
   Tip voor studenten met een beperking (en dus ook voor jouw zoon Jane) er zijn speciale financiële regelingen voor studenten met een beperking.
   Of het werk dat je zoon in de vakantie meetelt voor studiepunten kan ik niet overzien. Een opleiding mag zelf bepalen waarvoor ze studiepunten geven. Er is misschien een kleine kans als dit werk is dat past bij het vakgebied van je zoon.

 5. Door: hermien miltenburg · 09-11-2021 om 18:16

  Deze week verschijnt de keuzegids universiteiten. Hierin kun je meer lezen over de kwaliteit van bacheloropleidingen op de universiteit. Er wordt ook gekeken naar ‘studeerbaarheid’ dwz hoe lang je erover doet voordat je voldoende studiepunten hebt gehaald om je diploma te halen. Daarin zitten namelijk best verschillen. Er zijn opleidingen waar je duidelijk meer studievertraging oploopt. Er is ook een Keuzegids hbo. En je vindt deze gegevens op http://www.studiekeuze123.nl . De keuzegid koop je via http://www.keuzegids.nl

 6. Door: Piet · 19-10-2021 om 12:59

  Hallo,
  Ik studeer Technische bedrijfskunde aan de HAN in Arnhem. Ik zit nu in semester 5. Mijn opleiding eist (opeens) dat ik 135 studiepunten moet hebben, om door te mogen stromen naar semester 6. Dat ga ik niet halen door toetsen die ik nog moet herkansen in semester 6 zelf.

  Mijn vraag is daarom: Mag een onderwijsinstelling eisen dat je een x aantal studiepunten nodig hebt om het volgende semester in te gaan?

  Ik vind het vooral apart omdat dit mijn 3e jaar is. In mijn eerste jaar heb ik 45 studiepunten moeten halen, wat ik uiteraard snap. Daarnaast heb ik mijn positieve BSA al binnen.
  Alvast bedankt!

  1. Dag Piet,
   Ja, dat vind ik ook nogal streng. En ik heb er ook nog nooit van gehoord dat een instelling dit zo aanpakt. je kunt teruglezen in het examenreglement of dit mag. In het artikel over studiepunten staat ook een link als je een klacht in wilt dienen tegen je hogeschool of universiteit. Misschien moet je hen ook eens informatie vragen. het gaat om een link naar het klachtenloket van de Rijksoverheid.

 7. Door: Tristan Claus · 24-06-2021 om 14:54

  Ik heb dit jaar 56 punten gehaald, maar ik kan het vak wat ik nog niet heb gehaald nog herkansen omdat ik nog een herkansing heb. Alleen deze herkansing is waarschijnlijk in het tweede jaar omdat het een groepsproject is. Haal ik alsnog mijn p voor het eerste jaar als ik het vak dan haal of niet?

  1. Dat hangt er een beetje van af hoe de opleiding hiermee omgaat. Maar ik zou het heel logisch vinden van wel. Een mooi resultaat…

 8. Door: Jan-Paul van Tienderen · 26-04-2021 om 10:30

  Goedendag,

  Ik vraag me af wat de eisen zijn om je afstudeerstage te mogen doen? Of verschilt dit erg per opleiding?

  Ik mis in elk geval punten uit jaar 2 (ben nu 3de jaars) maar mocht ik deze nog steeds niet hebben gehaald mag ik dan wel op afstudeerstage?
  Groet,

  1. Dag Jan-Paul, die eisen verschillen inderdaad erg van studie tot studie. je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider kan je hier alles over vertellen.

 9. Door: Yannick · 14-04-2021 om 13:18

  Ik zit momenteel op de ipabo in het tweede jaar. Normaal is er een BSA van 50 studiepunten in het eerste jaar. Die hebben ze vorig jaar verschoven naar dit jaar. Maar nu hebben ze er van gemaakt dat je voor je BSA je propedeuse behaalt moet hebben, dus 60 studiepunten. Mogen HBO’s de BSA norm zomaar aanpassen?

  1. Dag Yannick, opleidingen hebben een grote vrijheid in het stellen van de normen. Ze moeten dit wel vastleggen in hun OER, hun examenreglement. Dat staat vast wel ergens op jullie site. Je kunt eventueel ook ‘hogerop’ een klacht indienen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-dien-ik-een-klacht-in-over-mijn-hogeschool-of-universiteit

 10. Door: Shou · 07-04-2021 om 19:22

  Hey! Ik zit nu in mijn tweede jaar van mijn HBO opleding, heb mijn Propedeuse gehaald en zal de 100 studiepunten wel behalen voor het derde jaar. Wat gebeurd er als ik een vak niet haal in mijn tweede jaar?? En hoelang/hoevaak mag ik deze eigenlijk herkansen?

  Mvg

  1. Dag Shou,
   Opleidingen hebben veel eigen vrijheid om te bepalen hoe ze met studiepunten en de voortgang van opleidingen omgaan. Meestal is het zo dat het niet erg is als je een paar studiepunten verderop in je studie niet meteen haalt. Er zijn altijd herkansingen en dan haal je dat vak dus gewoon later. Je doet dan mogelijk wel wat langer over je opleiding.
   Overigens is dit wel iets voor studiekiezers en hun ouders om van tevoren goed uit te zoeken. Hoe moeilijk/makkelijk is het om te herkansen? Ze noemen dat ook wel ‘studeerbaarheid’. Als een hogeschool of universiteit veel doet om studenten die wel eens een vak niet halen te helpen, zie je dat ook terug in de slagingspercentages. Er zijn universiteiten en hogescholen waar veel studenten uiteindelijk hun diploma halen en ook instellingen waar veel minder studenten uiteindelijk slagen. Je vindt deze gegevens op http://www.studiekeuze123.nl. Let op de kwaliteit van opleidingen. Juist ook op dit punt.

 11. Door: Mevrouw · 20-03-2021 om 08:11

  Hallo,

  op dit moment volgt een bekende van mij een HBO studie, 2de jaars nu.
  Helaas zit die persoon nu 1,5 punt onder het minimum voor een positieve BSA van het eerste jaar. (Propeudeuse was met 1 jaar verlengt ivm corona) Echter andere HBO instellingen vragen minder minimale studiepunten voor de propedeuse van dezelfde studie en daar zou je dus wel een positieve BSA krijgen en verder kunnen gaan met de studie. Mocht je dus weggestuurd worden op je eigen hbo instelling, kun je dan ook een verzoek doen bij aan andere HBO waar je huidige studiepunten wel voldoende zouden zijn??

  1. Opleidingen mogen zelf eisen stellen aan de hoeveelheid studiepunten voor het BSA. Dat kan inderdaad enorm verschillen tussen opleidingen. Nu in Coronatijd hebben hbo’s besloten geen BSA toe te passen. Ik begrijp dit dus eigenlijk niet. Even goed navragen zou ik zeggen. En anders moet de betreffende student even contact met mij opnemen.

 12. Door: Toni · 04-03-2021 om 21:16

  Hallo,
  wat nou als ik 60EC haal in het eerste jaar en doorgaat naar het tweede jaar. Is mijn P nog wel geldig of moet ik in het tweede jaar weer 60EC halen voor een P?

  1. Dag Toni. Je P blijft voor altijd geldig. Dat scheelt weer, toch?

   1. Door: rose · 04-04-2021 om 20:20

    ik vraag me af als de maximale ECTS per jaar zijn dan alleen maar 60 ECTS
    kan je meer dan 60 ECTS krijgen?
    en als dat kan hoeveel ongeveer kan je krijgen of hebben bijv. 10 extra ECTS krijgen of echt veel minder 3 of 4 ECTS extra boven de 60 ECTS ?

    1. Dag Rose, de meeste universiteiten en hogescholen stimuleren het als je meer dan 60 ECTS (studiepunten) haalt. Het officiële lesprogramma omvat 60 ECTS in een jaar. Meer vakken doen en dus meer ECTS halen mag meestal wel.

 13. Door: Shahd · 22-02-2021 om 20:44

  Dag,
  ik vraag me af of het mogelijk is om meer dan 60 punten in een jaar te behalen?
  groet,

  1. Ja, dat kan, Zoveel als je wilt en kan in de planning van de instelling.

 14. Door: Maarten duijsterq · 14-01-2021 om 18:44

  hallo, ik heb een vraag, stel je minor bestaat uit 3 toetsen en je haalt er 2, maar de 3de haal je compleet niet (nooit) tellen de studiepunten van de andere 2 toetsen dan nog wel mee?

  1. Dag maarten, ja, dat gebeurt wel eens . Soms is het ‘alles of niets’. Maar meestal zijn er allerlei compensatieregelingen. dat mag een opleiding zelf bepalen. Vraag er dus naar bij je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Overigens liggen dit soort regelingen allemaal vast in het toetsings- en examenreglement.

 15. Door: Pascaline · 05-01-2021 om 17:18

  Hallo
  Ik vroeg mij is af, ik ben een Belgische studente, maar moest ik nu in Nederland willen studeren, krijg ik dan opnieuw 140 studiepunten of moet ik het doen met de studiepunten die ik hier in België gekregen heb

  Fijne dag nog

  1. Het is aan de opleidingen of de studiepunten die elders gehaald zijn, ook weer geldig zijn op de nieuwe opleiding.

 16. Door: Pascaline Herbay · 05-01-2021 om 09:29

  Hallo,
  Ik ben een Belgische student, maar stel ik wil volgend jaar in Nederland studeren, krijg ik dan opnieuw 140 studiepunten of moet ik verder met de studiepunten die ik hier in België gekregen heb?

  1. Dag Pascaline, welkom in Nederland. Ik kan je niet zeggen of je studiepunten geaccepteerd worden bij je nieuwe opleiding. Dat mag iedere opleiding zelf bepalen. In de praktijk worden studiepunten van een andere opleiding van hetzelfde instituut wel geaccepteerd. maar van een andere hogeschool of universiteit vaak niet. Dus… vragen aan de opleiding en er het beste van hopen.

   1. Door: JB · 29-01-2021 om 13:35

    Hoi,
    Ik vroeg me af of het lopen van stage (bijvoorbeeld voor 1 maand) ook “ingeruild” kan worden voor studiepunten. Oftewel kun je hier studiepunten voor ontvangen?

    1. Dag Joy, ja meestal krijg je voor een stage ook studiepunten als je aan kunt tonen met een verslag of onderzoek dat ze stage succesvol was. maar de school vertelt dit in principe van tevoren.

    2. Door: Madelief · 05-05-2021 om 20:25

     Hoii, ik zit op de UU en ik heb voor een vak nog een herkansing die ik moet maken maar nou zie ik dat de studiepunten voor dat vak al in het systeem zijn toegekend, mogen ze dit nog eruit halen? Of heb ik nu ontzettend veel geluk dat dat perongeluk is ingevuld?

     1. Dag Madelief, Ik heb echt geen idee. Maar fouten worden er overal gemaakt en vaak ook weer hersteld…

  2. Door: Diana · 19-01-2021 om 22:38

   Veronderstel je krijgt bij je eerste stage die je hebt gedaan 1x per week op basisschool een onvoldoende.
   Moet je dan van de opleiding af?

   1. Dag Diana,
    Je vraag komt niet helemaal over. Kun je hem nogmaals stellen?

   2. Dag Diana, Normaliter hoef je alleen maar van school af als je te weinig studiepunten hebt gehaald. Als je een negatief Bindend Studieadvies krijgt. Nu in Coronatijd geldt deze regel niet op het hbo. Maar opleidingen hebben grote vrijheid, vraag het voor de zekerheid eens na…

 17. Door: Aya · 13-12-2020 om 22:46

  Hallo, stel ik haal dit jaar 55EC op het HBO eerste jaar en 5EC in het tweede jaar op mijn eerste toets. Dan wordt het in totaal 60EC heb ik dan me propedeuse of wordt er opnieuw geteld en moet ik dan alle toetsen in het tweede jaar behalen voor me propedeuse?

  1. Dag Aya,
   Dat mag een hbo zelf bepalen. Maar meestal werkt het zo wel, ja.

 18. Door: Tibo Ulens · 07-12-2020 om 16:07

  Hallo, kan men ergens online het saldo van je studiepunten opvolgen? Als Belgische student aan de TU Delft kan ik dit niet raadplegen op de site van de Vlaamse Overheid.
  Is er een Nederlandse site die dit aanbiedt?

  1. Dag Tibo, dat weet ik niet. Ik zou het de TU Delft vragen hoe ze dit faciliteren.

 19. Door: S. Smeets · 19-11-2020 om 13:40

  Mijn zoon deed eerste jaar op HVA. Studie ging niet goed en hij switchte naar andere HBO studie elders.
  Hij behaalde al 20 punten op HVA.
  Hij komt nu 3 punten tekort voor P bij de nieuwe studie. Kunnen de 20 die hij op HVA haalde meetellen om Propedeuse te halen?

  1. Geachte ouder, een goede vraag. Maar een vraag die ik niet kan beantwoorden. Elke opleiding mag zelf bepalen of ze de studiepunten van een andere opleiding accepteren. Binnen hetzelfde instituut is dat kansrijker dan de studiepunten van een andere hbo of universiteit. Goed navragen dus.

 20. Door: Edo · 13-11-2020 om 19:34

  Ik ben een 4e jaar HBO student dat door corona een vak of 2 niet heb gehaald. Reeds na de zomervakantie kregen we te horen dat ons reguliere vakkenpakket oud-onderwijs is geworden en dus geen lessen meer ontvang, waarbij een vak uit jaar 2 of 3 niet is behaald ik weer terug wordt gezet in jaar 2 en mijn behaalde studiepunten eigenlijk nutteloos worden. De toetsen zijn omtrent lab-bezoeken die beperkt toegankelijk zijn tijdens corona.

  Is er een oplossing of alternatief?

  1. Dag Edo,
   Wat een frustrerende ervaring. Ik heb gemerkt dat hbo’s en universiteiten wel wat soepeler zijn nu Corona alsmaar voortduurt. Heb je al een interne klacht ingediend? Elke school heeft namelijk een klachtencommissie waar studenten terecht kunnen. Ook kan de studentendecaan soms helpen. Lukt dan allemaal niet, dan kun je ook nog extern een klacht indienen. Hierbij de link.

 21. Door: Scott · 07-10-2020 om 13:28

  Beste Hermien,

  Ik ben een laatstejaars HBO student die op dit moment bezit over 211/240 ECTS en bezig is met afstuderen. mijn verdeling van studiepunten is op dit moment
  – P fase 60/60 ECTS
  – L2 61/60 ECTS
  – L3 60/60 ECTS
  – L4 30/60 ECTS (nog 30 nodig voor afstuderen)

  Nu verplicht de opleiding mij om nog een vak(bezemtoets) uit een oude curriculum te halen, terwijl ik reeds door het volgen van door de commissie verplichte vakken binnen het nieuwe curriculum al aan de 60 ECTS(61 ECTS zelfs) in dat leerjaar ben gekomen.
  De opleidingscommissie zegt dat dit de laatste kans is om dit nog te halen, anders moet ik dit vak binnen het nieuwe curriculum volgen, terwijl dit vak niet meer voorkomt in het nieuwe curriculum.

  Geldt in dit geval de verplichte 60/60 ECTS in een leerjaar of het aantal verplichte vakken? Mag de opleidinscommissie studenten dwingen om meer ECTS te halen dan verplicht?

  Ik wil het vak best halen, maar vraag me af of wat de opleidingscommissie doet is toegestaan?

  1. Dag Scott. Opleidingen hebben veel vrijheid om zelf dit soort dingen te bekijken. Er is wel een mogelijkheid om ‘hogerop’ te gaan. Kijk eens naar onderstaand stukje in de tekst. Daar staat ook een link.

   Niet eens met de beslissing
   Is de student het niet eens met bepaalde beslissingen? Elke hogeschool en universiteit heeft een klachtencommissie. Heeft een student een klacht dan moet hij snel actie ondernemen. Er zijn altijd bepaalde termijnen waarbinnen je moet reageren. Is de student het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kan hij ook nog ‘hogerop’.

 22. Door: Mathilde Goethals · 15-07-2020 om 22:29

  Dag Willemijn, bedankt voor je blog. Ik volgde dit jaar een Bachelor Bio Ingenieur aan de universiteit Gent in België. Ik zou nu graag een bachelor voeding en gezondheid doen aan WUR. Hoe zit dat dan met m’n studiepunten? Alvast bedankt!

  1. Dag Mathilde, iedere opleiding mag dat zelf beslissen. Je kunt het beste meteen contact opnemen met de opleiding om dit te vragen. Dat gaat via het contactformulier voor het opleidingsteam op de site.

 23. Door: Willemijn · 05-06-2020 om 12:18

  Beste Hermien,

  Mijn dochter heeft vorig jaar in haar eerste jaar van HBO een positief BSA gekregen, maar miste hierbij 6 ECT wat resulteerde in geen propedeuse.
  Nu wordt duidelijk van haar opleiding dat het een vereiste is om de P te halen in twee jaar anders moet ze stoppen met de opleiding, maar mijn vraag is of ze dat wel mogen doen?

  Ik hoor graag van u!

  1. Dag Willemijn. Opleidingen hebben heel veel vrijheid in het bepalen van hun eisen. Die eisen staan vermeld in de OER, het overgangs- en examenreglement van de school. Er is ook een overkoepelende klachtencommissie waar u kunt vragen of dit kan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-dien-ik-een-klacht-in-over-mijn-hogeschool-of-universiteit
   Een vaag antwoord, maar er zijn gewoon heel veel verschillende regelingen op de verschillende hogescholen en universiteiten.

 24. Door: Nick · 11-02-2020 om 22:39

  Beste Hermien
  Ik zit nu halverwege in mijn eerste jaar bachelor (ICT), Mijn motivatie voor deze richting is aan het dalen vanwege mijn studie efficiëntie(<30%). Ik ben van plan om volgend jaar een graduaat opleiding te volgen (programmeren)en daarna misschien me zelf op te krikken na mijn graduaat terug een bachelor opleiding(toegepaste informatica) te volgen. Mijn vraag is nu kan ik na mijn graduaat een bachelor volgen met mijn studiepunten of ga ik te kort hebben na mijn graduaat? Mijn volgende vraag is: "Als mijn studie efficiëntie steeds lager is dan 50% dit jaar, verlies ik dan alles? Kan ik dan ook mijn graduaat nog volgen?" Hoe zit dat?

  1. Dag Nick,
   Dat kan ik je niet zeggen. Alle opleidingen gaan anders met (eerder behaalde) studiepunten om. Aan je opleiding vragen, is mijn tip.

   1. Door: Sandra Demmers · 16-05-2020 om 15:08

    Beste Hermien,

    Onze zoon staat cum laude zonder moeite in zijn eerste jaar Universiteit computer science VU. De motivatie is niet aanwezig daar het totaal geen uitdaging is. Hij heeft een moeizame schoolcarriere gehad gymnasium, staatsexamen na uitval derde klas door hoogbegaafdenproblematiek (wel 9 plus uiteraard voor alle Betavakken, ook met gewoon inzet). Vraag: Om hem gemotiveerd en enthousiast te kunnen krijgen, is het mogelijk volgend jaar 2 jaar in 1 te doen, dus alvast de scriptie. Of al vakken van de Master cyber security (daar is hij al door zelfstudie heel erg ver in).

    1. Dag Sandra, ja, op nogal wat universiteiten kun je meer vakken volgen dan er in het jaarprogramma / curriculum staan. Ook kun je vaker twee bacheloropleidingen of twee masteropleidingen tegelijkertijd doen. Maar universiteiten zijn heel zelfstandig in hun beleid. Ik weet niet of de universiteit van jouw zoon deze mogelijkheid biedt. Op de universiteit waar ik werk kan dat probleemloos.

     1. Door: Sandra Demmers · 19-05-2020 om 22:14

      Dank je! Uiteraard diende uiteindelijk te zijn.

 25. Door: Ton · 10-10-2019 om 12:17

  Beste Hermien,
  Mijn zoon heeft vorig jaar de ALO gedaan en een negatief BSA gekregen. Nu werkt hij dit jaar en wil komend jaar weer beginnen met een studie.
  Moet hij zijn P nu in dat eerste jaar halen of mag hij er weer 2 jaar over doen? Hoe zit dat?

  1. Je P halen is iets anders dan je BSA halen. Je P halen betekent dat he je propedeuse hebt gehaald, alle 60 studiepunten die je in een jaar moet halen. BSA is bindend studieadvies. Dat is het minimum aantal punten dat je moet halen om verder te kunnen met je studie. Iedere opleiding mag zelf bepalen hoe hoog het BSA is. Meestal is dat 45-50 studiepunten. Haal je je BSA niet dan moet je stoppen met de studie en mag je dezelfde studie op hetzelfde instituut niet over doen. Dat geldt ook weer voor een volgende studie. Gaat uw kind weer studeren dan is het dus belangrijk om te kijken hoeveel studiepunten er gevraagd worden. Sommige opleidingen zijn heel streng en vragen 55 of 60 studiepunten in het eerste jaar. Andere opleidingen vinden 36 studiepunten genoeg. Dat staat dus lis van je propedeuse halen. Op de hbo is dit wel een belangrijk begrip. Het betekent dat je alle studiepunten van je eerste jaar hebt gehaald. Daar mag je meestal twee jaar over doen. Op de meeste universiteiten leeft het begrip propedeuse niet zo. In totaal moet je voor een hbo bachelor 4×60 dus 240 studiepunten halen, voor je wo bachelor 3×60 dus 180.

 26. Door: Craninx-digneffe Rafaella · 25-09-2019 om 13:42

  Beste hermien
  Mijn dochter doet de opleiding orthopedagogie.
  We hebben eigenlijk een vraag over haar traject ze moet namelijk haar 1ste jaar overdoen voor 4 vakken.
  Mijn vraag is waarom krijgt ze maar 6 studiepunten voor gans haar academiejaar .
  Dan komt ze op 27 studiepunten een academiejaar is toch 60 studiepunten .
  Is dit normaal .
  Bedankt

  1. Dag Rafaella,
   Dat begrijp ik ook niet. Ook in België bestaat een academisch jaar uit 60 studiepunten. Ik adviseer u dit bij de onderwijsinstelling na te vragen.

 27. Door: G.Korenblik · 06-09-2019 om 20:00

  Hallo,

  ik september 2017 begonnen met een lerarenopleiding en heb toen vrijstelling (10ec) voor verschillende vakken in het 3e jaar (nu) 2019/2020 gekregen. Nu zijn echter de leerplannen en deze vakken aangepast.
  Vraag: hoe gaat het nu met de studiepunten?

  1. Dag heer G.Korenblik.
   Ik kan u niet zeggen hoe dat nu zit met de studiepunten. Dat weet alleen de opleiding. Ik hoop dat het goedkomt. Vragen maar… En wat staat er in de OER? (het examenreglement). En wat hebben de opleidingscommissie en de studentenraad op dit punt afgesproken? Gaat alles stroef? Er is een mogelijkheid een klacht in te dienen tegen een hogeschool of universiteit. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-dien-ik-een-klacht-in-over-mijn-hogeschool-of-universiteit

 28. Door: Brenda · 26-06-2019 om 12:10

  Beste Hermien, Einde studie jaar inzicht en dan 1,5 dag voor de eventuele herkansing nog niet je cijfer/feedback gekregen. Kan dit zomaar? Zitten hier vanuit school ook geen termijnen/verplichtingen aan?
  Mijn zoon heeft een mail verzonden maar krijgt de mededeling dat zij zelf wel kunnen weten wat goed of fout is gemaakt, het gaat om punten en in dit geval om een verslag en een video. MVG Brenda

  1. Dag Brenda,
   Dit vind ik wel een bizar verhaal. Elk opleidingsinstituut mag trouwens zelf zijn termijnen waarop tentamens nagekeken zijn zelf bepalen. Dat staat in het statuut vermeld. Dat moet een hogeschool of universiteit ook openbaar maken. Het lijkt me goed daar eens in te kijken. Kun je het vinden? En een tip voor studiekiezers en hun ouders: kijk vooral naar de studiebijsluiter https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studie-beoordelen-met-de-studiebijsluiter/ van een opleiding. Daarin vind je o.a. de oordelen van ouderejaars. Tentamens laat nakijken of problemen rondom de organisatie daarvan is een klacht die ik wel vaker hoor en in die bijsluiter vind je wat studenten vinden van de organisatie.

 29. Door: Lillian · 25-06-2019 om 21:56

  Mijn zoon heeft eindelijk zijn P gehaald, maar stopt nu (tijdelijk) met zijn studie. Krijgt hij een verklaring van school o.i.d. dat hij zijn P heeft gehaald? Voor evt. vervolg studie of andere studie?

  1. Dag Lilian, Wat jammer dat je zoon stopt. Maar hij zal er vast wel goed over na hebben gedacht. Zit hij op het hbo dan krijgt hij een officicieel propedeusediploma. Op de meeste universiteiten is de propedeuse niet zo’n begrip. Maar ik zou altijd vragen of hij een document kan krijgen waarop staat welke tentamens hij heeft gehaald. Dat kan via de studieadviseur/studieloopbaanbegeleider. En het is ook goed als hij dan bespreekt wat er niet zo goed ging. Leerzaam voor een eventuele volgende studie en ook voor hemzelf om deze fase goed af te sluiten.

 30. Door: Eloise · 30-04-2019 om 21:35

  Beste Hermien,

  Ik ben afkomstig van België en op het moment studeer ik nog aan de Ugent (1e jaar), maar ik heb besloten om een richting aan de universiteit van Wageningen te volgen. Nu vroeg ik me af of mijn studiepunten sowieso worden overgezet of niet? Want eigenlijk zou ik liever hebben van niet, maar ik lijk hier geen informatie over te vinden.
  Alvast bedankt!

  1. Dag Eloise, een opleiding kan zelf kiezen of ze de studiepunten die je ergens anders hebt gehaald erkennen. Dat moet je als student zelf aanvragen. Maar wil je de studiepunten die je al gehaald hebt niet mee laten tellen, dan is het heel eenvoudig. Je vraagt de erkenning niet aan. je hoeft dus niets te doen. Heel veel succes met je nieuwe studie, Hermien

 31. Door: Ghazala · 09-04-2019 om 15:34

  Ik ben student en ik zit in mijn eerste jaar. Stel dat ik van de 60 studiepunten 1 vak (dus 5 studiepunten die voor dat vak gelden) niet heb gehaald, mag ik het volgende jaar alleen dit vak overdoen of moet ik persee ingeschreven staan voor hef tweede jaar?

  Ik wil mijn P namelijk halen en naar de uni gaan, maar ik heb waarschijnlijk 1 vak niet gehaald. Ik wil niet het tweede jaar doen. Als ik het vak niet heb gehaald, zou ik alleen dat vak willen herkansen en de rest van het jaar zou ik willen werken/inkijken voor de uni.

  Is dit mogelijk?

  1. Dag Ghazala, op de meeste hogescholen en universiteiten zijn er nog diverse herkansingen om tentamens in te halen voor september. Dat kan op jouw hogeschool vast ook. Iets om na te vragen bij je studieloopbaanbegeleider. Kijk ook even goed welke voorwaarden er zijn om met je P toegelaten te worden tot de universiteit. Meestal moet je nog aanvullende certificaten op vwo niveau halen. Overigens zou ik je graag eens willen interviewen voor dit blog om je ervaringen met overstappen van hbo naar wo te delen met anderen. Groetjes, hermien

 32. Door: Niki · 12-03-2019 om 15:01

  Hallo Hermien, Niki hier. Op dit moment ben ik bezig met een post HBO opleiding goed voor 80 ECT. Dat is mooi, maar…..ik kan nergens vinden hoeveel ECT’s mijn diploma’s in het verleden hebben opgeleverd. Ik ben nu 56 dus het is al wel een tijdje geleden.

  1. Dag Niki,
   Het hele verhaal van ECT’s, studiepunten dus, is pas een paar jaar geleden ingevoerd in Nederland. Het klopt dus dat je dat niet kunt vinden. Maar je diploma is natuurlijk wel iets ‘waard’. Moet je dat officieel ergens voor weten? Groetjes, Hermien

 33. Door: Daan · 20-02-2019 om 11:26

  Beste Hermien,

  Volg nu voor de tweede keer “jaar 2” van mijn HBO opleiding. Ik heb nog twee cursussen uit het eerste jaar die ik moet herkansen om mijn P te halen.

  Ik heb over deze twee eerstejaars cursussen een mail gekregen dat dit het laatste jaar is dat deze worden aangeboden.

  Mijn vraag is nu: Kan het zo zijn dat ik mijn P niet meer kan halen als ik de punten van deze cursussen dit jaar niet haal? en zitten hier consequenties aan vast voor mijn verder afstuderen?

  Hoor graan van je!

  Groet,

  Daan

  1. Dag Daan, een opleiding kan zelf beslissen of ze de inhoud van een opleiding veranderen. Soms heeft dat gevolgen voor de studiepunten die je hebt gehaald. Het kan zijn dat je studiepunten niet meer gelding zijn omdat ze niet meer passen bij de inhoud van de opleiding. Er kan dus ook ‘zomaar’ een onderdeel geschrapt worden, bijvoorbeeld omdat ze dit vak niet meer zo belangrijk vinden. Het is wel netjes als studenten dan een alternatief aangeboden krijgen. En dat zal als regel ook wel gebeuren. In het studentenstatuut ligt dit allemaal vast. Ik ga ervan uit dat je dus, mocht je weer zakken, een alternatief voorstel krijgt van je hbo. Maar daar moet je wel zelf achteraan. Je studieloopbaanadviseur (SOB-er) of studieadviseur kan je daar meer over vertellen. Maar loopt dit allemaal fout, dan kun je ook ‘hogerop’ gaan. In het artikel over studiepunten, dat heb je gelezen, staat hoe dat moet. Overigens vind ik wel dat je moet nadenken hoe het komt dat je er zo lang over doet voordat je je propedeuse haalt. Studeer je wel op de goede manier? Ook hierin kan je studieloopbaanbegeleider je begeleiden. Want je moet uiteindelijk wel 4×60 studiepunten halen om je hbo af te ronden. Soms vraagt een hbo ook om je P binnen twee jaar te halen. Wil je meer weten over hoe lang je mag studeren dan kun je het volgende artikel lezen.https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hoe-lang-mag-je-studeren/
   Ik wens je verder heel veel succes.

 34. Door: Rie · 28-01-2019 om 09:43

  Beste Hermien. Ik zit in het eerstejaar HBO Rechten. Als ik mijn propodeuse halverwege het 2e jaar haal kan ik dan daarna gelijk overstappen naar de universiteit? Groet Rie

  1. Beste Rie,
   Als je overweegt over te stappen van hbo naar de universiteit betekent dat waarschijnlijk dat het studeren je goed afgaat. Dat is fijn. Toch is dat overstappen met een hbo propedeuse niet altijd even makkelijk. Veel universiteiten stellen naast een propedeuse aanvullende eisen zoals een paar vwo certificaten. Dit omdat het doorstromen vanuit een propedeuse niet altijd lukt. Veel makkelijker is de overstap na een hbo-bachelor. En gaat er dan iets niet helemaal goed, dan heb je in elk geval nog en prachtig hbo diploma op zak. Iedere universiteit en zelfs iedere opleiding mag hier echter zelf over beslissen. het is slim verschillende universiteiten met deze vraag te benaderen, want iedere universiteit denkt hier weer anders over. Universiteiten en hbo’s hebben soms samenwerkingsafspraken. Soms kun je, als je nog op het hbo zit, universitaire vakken volgen. En ook kun je de vrije keuzeruimte gebruiken om je voor te bereiden op een universitaire studie. Lees ook https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/met-hbo-propedeuse-naar-universiteit/

   1. Door: Sabina · 15-06-2020 om 16:34

    Hoi mijn dochter doet hbo Sph nu heeft ze de kleur oranje gekregen wat houd dit in ze is eerstejaars

    1. Op het eind van het eerste studiejaar kijken opleidingen of ze denken dat deze student de opleiding haalt of niet. Daar geven ze ook advies over, het bindend studieadvies. Iedere opleiding gaat daar weer anders mee om. Sommige opleidingen eisen dat een student veel studiepunten haalt, andere zijn soepeler. Blijkbaar twijfelt deze opleiding of uw dochter de studie kan halen. Ik adviseer haar dringend dit goed door te praten met haar studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Moet je of wil je stoppen in je eerste jaar, dan is dat jammer, maar kun je nog opnieuw beginnen aan een andere studie. Verderop in de opleiding wordt dat lastiger. En heel wat studenten maken helaas hun opleiding niet af…

 35. Door: W Oonincx · 10-01-2019 om 16:32

  Ik hoorde dat men van plan was, om voor het propedeusejaar, de 60 punten eis naar 45 te brengen? Klopt dit?

  1. Beste heer/mevrouw Oonincx,
   Dank voor uw/je vraag. Ik geef een wat langer antwoord:
   Een studiejaar op het hbo of de universiteit omvat altijd 60 studiepunten. Die moet je uiteindelijk allemaal halen om je studiejaar af te ronden. Voor een vierjarige hbo opleiding betetent dat dus 4×60 studiepunten halen. Daar mag je ook langer dan vier jaar over doen.
   Alleen in de eerste twaalf maanden (eerste studiejaar) dat je studeert wordt er een eis gesteld dat je binnen een bepaalde periode een bepaald aantal punten moet halen. Uiteindelijk moet je wel een keer 60 studiepunten halen, maar als je er in het eerste studiejaar bijvoorbeeld 45 haalt kan dat genoeg zijn. Dat heeft ‘Bindend Studieadvies’. Een opleiding mag zelf bepalen hoe hoog het aantal studiepunten is dat je in de eerste 12 maanden dat je studeert moet halen. Dat kan laag zijn, bijvoorbeeld 36. Maar het kan ook hoog zijn, bijvoorbeeld 58. Haal je dit aantal niet dan moet je stoppen met deze opleiding op deze school.
   De minister wil graag dat de hbo’s en universiteiten minder hoge eisen stellen. Maar op dit moment is het zo dat elke opleiding zelf mag weten of ze dit ook doen. Het hangt dus van de opleiding af of 45 studiepunten halen in de eerste 12 maanden voldoende is.
   Je complete eerste studiejaar halen betekent hoe dan ook 60 studiepunten halen. Pas dan heb je je propedeuse. Maar op de meeste scholen mag je daar best twee jaar over doen. Mits je natuurlijk je Bindend Studieadvies, dus dat minimum aantals studiepunten, gehaald hebt. Kijk ook eens op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-mogelijk-niet-halen/

 36. Door: Hermien · 14-11-2018 om 08:51

  Slim opgemerkt

 37. Door: Lex · 12-11-2018 om 21:36

  ‘Sommige studenten lezen makkelijk dikke boeken, anderen hebben juist meer moeite met groepswerk.’
  Dat kunnen ook heel goed dezelfde studenten zijn 😉

 38. Door: Rienk · 29-10-2018 om 16:20

  Hallo,
  Ik heb een vraag over mijn propedeuse. Ik zit nu in het 2e jaar HBO en moet het 2e half jaar stage lopen. Alleen moet ik daarvoor mijn propeduese hebben die ik niet in het eerste jaar gehaald heb.
  Mijn vraag is, maakt het uit hoe ik mijn 60 punten behaal? Moet het met alleen de punten uit jaar 1 of kan het gecombineerd met jaar 2?

  1. Dag Rienk, een goede vraag die je stelt. Het antwoord is wat lastiger. Opleidingen hebben namelijk een grote vrijheid om te bepalen hoe ze met studiepunten omgaan.
   Wat voor alle opleidingen gelijk is is dat elk studiejaar staat voor 60 studiepunten. Pas als je 4×60 studiepunten hebt gehaald is je hbo opleiding afgesloten. Veel studenten halen niet alle 60 studiepunten in een jaar. Ze doen er wat langer over. Dan heb je studievertraging. Je doet dan niet vier jaar maar bijvoorbeeld vijf jaar over je hbo opleiding.
   Wat bij elke opleiding anders is is de minimale hoeveelheid studiepunten die je in je eerste studiejaar moet halen, je bindend studieadvies (BSA). Is het BSA bijvoorbeeld 48 punten, dan mag je op de opleiding blijven, maar de resterende 12 studiepunten moet je wel een keertje halen. Dan heb je je propedeuse. De meeste opleidingen eisen dat je je propedeuse binnen twee jaar haalt. Ook eisen opleidingen soms dat je je propedeuse, of een aantal andere vakken, gehaald moet hebben voordat je op stage mag. Of voordat je een bepaald vervolgvak mag doen. Maar dat is bij elke opleiding weer anders. Veel studenten hebben twee jaar nodig om hun propedeuse te halen, en normaliter maakt dat ook niet uit. Dus ik zie geen probleem voor jou.
   Je vraag kun je dus het beste voor de zekerheid stellen aan je studieadviseur of je studieloopbaanbegeleider. Of je kijkt in het studiereglement. Veel succes verder.

 39. Door: Joyce · 15-10-2018 om 12:15

  Hallo,

  In mijn propedeuse fase heb ik 1 tentamen (4 studiepunten) niet gehaald van de 60 studiepunten. Inmiddels is het curriculum van de opleiding omgegooid waardoor ik nu 59 van de 60 punten heb behaald. Als ik het tentamen nu alsnog maak en haal, heb ik dus 3 punten te veel behaald voor mijn propedeuse. In mijn omgeving hoor ik dat die ene punt die ik mis een conversiepunt is, en ik dus eigenlijk automatisch mijn propedeuse heb behaald. Klopt dit?

  1. Dag Joyce,
   Een goede vraag. Maar ik kan hem niet beantwoorden. Iedere opleiding mag namelijk zelf bepalen hoe ze met dit soort dingen omgaan. Er is alleen een toesingscommissie die kijkt of het niveau van de opleiding wel goed genoeg is, dus past bij de eisen van een hbo of wo diploma. Je kunt deze vraag dus helaas alleen op je opleiding stellen, bijvoorbeeld aan je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Succes.

 40. Door: Vera · 16-09-2018 om 08:17

  Beste reactie
  Ik heb al driekwart jaar een stagiair NT2 docente in dienst die nu van de een op andere dag gestopt is. Kan dit zomaar en hoe zit het met haar studiepunten?

 41. Door: Jasmijn · 12-09-2018 om 15:46

  Hallo,

  Ik ben in 2016 begonnen met hbo gezondheid en technologie, en heb toen 12 studie punten niet gehaald de rest wel, nu ben ik weer opnieuw begonnen in het 1e jaar na een tussen jaar maar als ik vrijstellingen aan vraag krijg ik als antwoord dat de behaalde punten niet meetellen voor het BSA, bij beide jaren gaat het over het opleidings curriculum van BN2020. Als ik dus vrijstellingen aanvraag kan ik nooit aan de verplichte 51 punten komen omdat de behaalde punten volgens school wel gelden als mogelijke vrijstelling, maar niet voor de bsa norm, mag dit zomaar?

  1. Ik vind het vreemd dat je studiepunten niet meer geldig zijn. Wat zegt je studieloopbaanbegeleider hiervan?

 42. Door: C.Fokker · 13-08-2018 om 13:34

  Beste, mijn zoon zit in de 2e hva. In 1e jaar zijn p gehaald en bindend studieadvies.
  In 2e jaar niet alle vakken voldoende, wel 1 bedrijfspunt en alle projecten zijn voldoende afgerond. Omdat hij nu een paar vakken eerst voldoende moet halen voordat hij aan een stage mag beginnen, heeft hij een half jaar studievertraging. Op zich geen probleem, maar.. In welk studiejaar moet hij zich inschrijven. 2e jaar overnieuw of het 3e jaar, zodat hij na een half jaar de stage kan doen? Zij begeleider is op vakantie en de deadline van inschrijven is de 15e a.s.
  Alvast bedankt

  1. Geachte mevrouw Fokker, weet u zeker dat uw kind zich voor een bepaald studiejaar moet inschrijven? Meestal is gewoon ‘herinschrijven’ via Studielink voldoende. Ik zou contact opnemen met de administratie van de HvA, die medewerkers kennen deze regels. Het e-mail adres is http://www.hva.nl/over-de-hva/contact/contact.html. Maar omdat de deadline morgen is zou ik meteen morgenvroeg bellen. Telefoon: 020 595 1401 WhatsApp: 06 2115 5262 dat is echt belangrijk en de telefoon wordt vast en zeker opgenomen! Succes

 43. Door: Ed · 20-04-2018 om 17:38

  Ik ben voorwaardelijk overgegaan naar jaar 2 met de eis dat ik al me propedeuse vakken haal. Echter heb ik voor één tentamen 5.1 gehaald en mis ik nu één studiepunt en heb ik helaas me propedeuse niet gehaald, tenzij ik het ophaal tijdens de inzage. Tevens had ik persoonlijk omstandigheden gehad in jaar 1. Voor de rest sta ik goed voor jaar 2. Ik denk dat ik voor jaar 2 zeker 55 punten zal halen. Hoe groot is de kans dat de opleiding alsnog een negatieve bsa geeft?

  1. Dag Ed,
   Het is heel erg belangrijk om vervelende persoonlijke omstandigheden meteen de melden bij de studentendecaan. Dat is om twee redenen.
   Allereerst omdat je dan meteen hulp krijgt. Verder ook omdat het belangrijk is meteen vast te leggen dat er problemen zijn, juist in verband met het BSA.
   Wat vervelend dat je net dat ene studiepunt mist.
   Ik schat zo in dat de opleiding je wel mogelijkheden geeft voor herkansing, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Elke opleiding mag zelf bepalen hoe streng ze zijn. En ook de hoogte van het BSA mag een opleiding zelf bepalen. Dat kun je vinden in het opleidingsreglement. Je studieloopbaanbegeleider of studieadviseur weet dat ook. heb je al contact met hem of haar gehad? Zij kunnen je het beste verder adviseren. Neem hier wel zelf de regie op, je hebt recht op begeleiding, maar geef wel duidelijk aan dat je diut nodig hebt…

 44. Door: Jennifer · 29-03-2018 om 19:26

  Ik vroeg mij af als er bij een vak of bijvoorbeeld training, 0 ects voor staan. Is deze dan verplicht te volgen om de studie af te ronden?

  1. Dag Jennifer, dat weet ik niet. Dit zijn vragen die je aan de opleiding moet stellen. Opleidingen hebben veel vrijheid in het bepalen hoeveel studiepunten ze aan vakken toekennen en ook wat ze kunnen verplichten. De NVAO kijkt er wel naar of het redelijk en passend is, wat de opleiding vraagt. En of het niveau van de opleiding voldoende is. De NVAO is de officiële keuringsinstantie van Nederland en Vlaanderen waar experts vanuit wetenschap en bedrijfsleven in zitten.

 45. Door: Auriane · 15-02-2018 om 18:09

  HI, Wanneer cijfers zijn gegeven ( en dus de studiepunten) en het cijfer word aan zijn rechten ontdaan omdat het er al meer dan 2 maanden opstaat. Mogen de cijfers dan nog negatief worden gewijzigd/nietig worden verklaard door bijvoorbeeld de examencommisie? Zo ja, in welke gevallen is dit? Ik kan dit niet ergens vinden.

  1. Dag Auriane,
   Ik heb geen flauw idee. Dit is typisch iets om aan je studieloopbaanbegeleider te vragen. Ook in het reglement van je school moeten deze zaken vastgelegd zijn. Probeer eens te achterhalen waar dat te vinden is? Op veel instellingen is er ook een klachtencommissie of vertrouwenspersoon die hierbij kan helpen. En hebben jullie een studentenraad? Die mensen weten waar alle regeltjes te vinden zijn. Er is ook een meldpunt voor klachten over scholen en universiteiten bij DUO. De link staat in het artikel over ‘studiepunten hoe werkt dat’ onder ‘hogerop’.

 46. Door: Angelique Bakker · 03-02-2018 om 21:21

  Beste Hermien, je hebt veel kennis opgedaan. Dus ik hoop dat je ons kunt helpen, want ik kan het nergens op internet vinden. Ik heb een vraag omtrent mijn dochter. Zij heeft bij Fontys de Pabo in Tilburg gedaan en heeft 210 studiepunten probleemloos in een keer gehaald. Het enige wat ze nog moet doen is haar LIO. Ze zit reeds 6 jaar op school en overal stage gelopen, maar een LIO ho maar. Nu liggen we overhoop met Fontys hierover. Het liefst zouden we haar 210 studiepunten meenemen en naar een andere Pabo gaan om daar de LIO te doen en eindelijk haar diploma te halen. Weet je of dit mogelijk is? En zo ja, bij wie kunnen we dan aankloppen. Fontys geeft niet thuis en bij de examen commissie, decaan, studiebegeleider enz. zijn we ook al geweest.

  1. Dag Angelique,
   Ik heb even over je vraag nagedacht. Er zijn twee punten die ik op wil merken:
   -Een opleiding heeft eigen toelatingsbeleid. Het lijkt me goed als je dochter eens op een andere PABO gaat praten wat haar mogelijkheden zijn. Heeft ze alles goed vastliggen wat ze tot nu toe heeft gehaald? Dat kan ze dan laten zien op de andere school. Zij beslissen of ze de studiepunten van Fontys erkennen of niet.
   -Heeft je dochter ook inhoudelijk ontdekt hoe het komt dat de studie traag verloopt? Zitten er hier leerpunten in voor haar? Het zou jammer zijn als ze van opleiding verandert en ze bij de volgende PABO weer dezelfde struikelblokken tegenkomt. Vindt je dochter de werkvormen van haar huidige opleiding lastig? krijgt ze te weinig begeleiding? Of is er juist teveel geregeld en heeft ze meer persoonlijke vrijheid nodig? Zit het hem in de theorie of juist in de praktijk? Het zou fijn zijn als je dochter hier zicht op heeft voordat ze aan een nieuwe opleiding begint. Lees ook nog eens de tien tips voor een goede studiekeuze. Je dochter begint natuurlijk niet helemaal opnieuw, maar misschien hebben jullie daar iets aan. Veel succes, hermien

 47. Door: Jennyfer · 26-01-2018 om 09:17

  Geachte mevrouw Miltenburg,

  Ik ben eerste jaars studente hbo rechten. Tot nu toe heb ik alles behaald na een project na. Daardoor mis ik 4 studiepunten. Ik wil graag mijn P halen en dan naar de universiteit. Is het zo dat ik daardoor niet naar de uni kan en moet ik dan een blok over doen en dan een jaar wachten voor de uni of kan ik een derde kans aan de examencommissie aanvragen.

  Alvast bedankt voor uw hulp.

  Mvg

  1. Dag Jennyfer, Ik krijg vaak vragen over de toelating tot de universiteit met een propedeuse hbo. Helaas is het zo dat die overgang maar zelden succesvol verloopt. De meeste hbo-propedeuse studenten redden het niet op de universiteit. De universiteiten stellen daarom steeds hogere eisen aan propedeuse-hbo’ers die de overstap willen maken. Vraag goed aan de universiteit waar je naartoe wilt welke eisen ze stellen. Dat mag iedere universiteit zelf bepalen. Informeer dan ook naar het studiesucces van de hbo-propedeuse studenten die deze stap hebben gezet. Daar zijn cijfers over.

 48. Door: J. · 14-01-2018 om 12:29

  Beste Hermien,

  Ik heb een vraag over studiepunten. Ik snap dat opleidingen zelf de studiepunten mogen indelen maar mijn vraag is, zijn ze dit ook verplicht om te doen?

  Mijn situatie:
  Ik doe de opleiding HBO ICT in Tilburg en het eerste jaar van de opleiding is verdeeld in 4 periodes. Ik heb de eerste periode alles goed afgerond maar 1 vak niet in de tweede periode.
  Nu moet ik alles opnieuw doen (de eerste en tweede periode) omdat ze helemaal geen studiepunten geven voor de opdrachten dat ik met een voldoende heb afgerond.
  Mogen ze dit doen?

  pas als je alles met een voldoende hebt afgerond tot en met periode 4 dan geven ze alle 60 studiepunten.

  1. Beste J, ja, dat mag een opleiding doen. Het gebeurt vaker dat een opleiding bepaalde vakken clustert en je dan echt alles moet halen om de studiepunten te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dit op jou onredelijk overkomt. Maar wellicht zijn er inhoudelijke argumenten. Hebben jullie op school een studentenraad? Misschien kun je dit daar eens aankaarten. Zij kunnen ook achterhalen wat de inhoudelijke motivering hiervoor is. Ook staat er in jullie reglement hoe je als individu kunt protesteren tegen bepaalde beslissingen. Maar het lijkt me verstandiger eerst eens te achterhalen waarom ze deze vakken gebundeld hebben en als cluster beoordelen.

 49. Door: Petra · 21-12-2017 om 14:43

  Beste Hermien,

  Bedankt voor je snelle reactie. Mijn zoon heeft een voorlopig bindend positief studieadvies gekregen. Mij gaat het hoofdzakelijk om het woord voorlopig. Hoeveel tijd krijg je ervoor om het om te zetten naar een positief bindend studieadvies?
  Of is dat per opleiding veschillend?

  1. Dag Petra, het definitieve bindend studieadvies komt meestal aan het eind van het studiejaar.

 50. Door: Petra · 20-12-2017 om 13:56

  Beste Hermien,
  Mijn zoon zit in het tweede jaar van zijn HBO opleiding en heeft een voorlopig bindend studieadvies gehad na zijn eerste jaar. (48 punten van de 60 gehaald) Zijn er consequenties aan verbonden als hij nu het tweede jaar niet zijn propedeuse haalt, of loopt hij dan alleen vertraging op omdat hij deze vakken dan in het derde jaar nog kan herkansen?

  1. Dag Petra,
   Ik begrijp dat je zoon een positief bindend studieadvies heeft gekregen. Klopt dat?
   Hogescholen en universiteiten hebben grote vrijheid in de regels die ze hebben rondom bindend studieadvies en propedeuse. De hoeveelheid studiepunten die er op een hogeschool of universiteit moet worden gehaald in het eerste studiejaar verschilt. Dat mag de opleiding zelf bepalen. Normaal gesproken kan een student zijn opleiding afmaken als hij een positief bindend studieadvies heeft gehaald. Hij kan dan altijd de vakken die hij niet heeft gehaald in latere studiejaren herkansen. Hij loopt dan inderdaad wel studievertraging op.
   Het begrip ‘propedeuse speelt vooral op het hbo. Je mag er inderdaad meestal twee jaar over doen om je propedeuse te halen. De meeste hbo’s verbinden er geen consequenties aan als een student zijn propedeuse niet haalt in twee jaar. Maar ook dit mag een instelling zelf bepalen. Het moet wel vooraf vastgelegd zijn in reglement. Dat reglement is te vinden op het internet. Anders is er vast een klachtencommissie op het hbo waar je zoon meer informatie kan vragen.
   Let wel op… studievertraging is op zich niet zo erg, heel wat studenten doen wat langer over hun opleiding, maar de ‘geldigheidsduur’ van behaalde studiepunten is beperkt. Meestal vervallen die punten ook weer na een aantal jaren. Echt eindeloos over je studie doen kan dus niet (meer).

 51. Door: Josh · 22-11-2017 om 12:36

  Als er een vak niet gehaald word (bijv een vak met meerdere onderdelen, waarvan het tentamen niet gehaald wordt en dus de studiepunten niet toegekend worden), kan een student dan dit vak tegelijkertijd met een minor opnieuw doen?

  Ik hoor vaak dat dit ligt aan de hoeveelheid studiepunten dat daar dan bij komt kijken, maar mocht de student dan toch al veel kennis over het betreffende vak hebben, en kan deze student dit ook aanduiden, kan er dan geen regeling getroffen worden om een 9 EC vak alsnog samen met een minor van 15 EC te doen?

  1. Dag Josh, een opleiding mag zelf bepalen hoeveel studiepunten je in een jaar mag halen. Sommige instellingen zijn dar heel vrij is, andere bepalen inderdaad dat bepaalde onderdelen niet gecombineerd mogen worden omdat er dan teveel studiepunten gehaald worden in een bepaald tijdvak.
   Je kúnt altijd 60 studiepunten halen in een leerjaar. Soms willen studenten meer studiepunten halen bijvoorbeeld omdat ze nog vakken in moeten halen. Een opleiding mag zelf bepalen of je, bovenop de hoeveelheid studiepunten die er ‘staat’ voor een jaar, nog extra punten mogen worden gehaald. Meestal is dat geen probleem.
   Een minor duurt meestal een half jaar, dus daar kun je 30 studiepunten mee verdienen.
   Hoe lang de minor van jouw opleiding is en dus hoeveel punten die waard is mag je opleiding zelf bepalen. En ook of je tegelijkertijd met je minor nog een ander vak mag doen waar je dan studiepunten voor haalt.

 52. Door: Erik · 21-11-2017 om 16:13

  Mijn vriendin zit op opleiding in Deventer saxion al 9 Jr dezelfde opleiding van 4 jaar of 5 weet ik zo niet meer mag dit wel zij zegt max 10 Jr en ze is 28 .ik denk dat ze zich misschien vergist

  1. Dag Erik,
   Als een student het bindend studieadvies in het eerste jaar heeft gehaald, mag hij of zij meestal net zo lang blijven als hij of zij wil. Wel is het zo dat de studiepunten op een bepaald moment niet meer gelding zijn. Een opleiding mag zelf bepalen hoe lang een studiepunt geldig is. Soms is dat zes jaar, soms is dat tien jaar. De studiepunten die je gehaald hebt gaan over een bepaalde inhoud van een vak. Die inhoud kan erg veranderd zijn. Er kunnen andere eisen worden gesteld. Daarom dus zijn studiepunten maar ‘beperkt houdbaar’. is de geldigheid van de studiepunten van een bepaald vak verlopen, dan moet je dat vak overdoen.
   Een andere zaak is het of het wel verstandig is dat je vriendin maar blijft zitten zonder af te studeren. Er is vast een reden waarom de studie zo traag verloopt. je hebt het denk ik over een vierjarige bacheloropleiding. Het is denk ik goed als ze eens met haar studieloopbaanbegeleider praat over haar voortgang.
   Er zijn ook altijd alternatieven. Je kunt bijvoorbeeld tentamens die je hebt gehaald en andere dingen die je hebt geleerd vast laten leggen in een dossier. Dit is dan wel voor altijd geldig. Wil je vriendin gaan werken en later nog weer gaan studeren, dan heeft ze een mooie basis. Kijk bijvoorbeeld eens op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studie-helaas-niet-afgemaakt-wat-nu/

 53. Door: Diana · 28-09-2017 om 18:27

  Beste Hermien,
  Ik heb mijn verpleegkundig diploma (MBO) behaald in Curacao, werken met studiepunten is daar niet zo bekend. Kort geleden heb ik mijn diploma HBO verpleegkunde behaald in Nederland. Ik mocht voor deze studie instromen omdat ik al eerder een MBO studie heb gevolgd, dus de eerste 60 studiepunten van de opleiding heb ik als vrijstelling gekregen. Nu volg ik een HBO verloskunde studie en wil ik vrijstelling vragen voor enkele vakken, maar ik kan niet bewijzen hoeveel ECT’s elke vak waard is van mijn MBO diploma, hoe kan ik alsnog bewijzen dat ik een aantal vakken al heb behaald?

  1. Hoi Diana, wat mooi dat je zo succesvol aan het studeren bent. Deze week heb ik een artikel geschreven over ‘EVC’, eerder verworven competenties. Dat gaat precies over dit onderwerp. Hoe kun je bewijzen dat eerder opgedane kennis op werk of tijdens een opleiding vrijstellingen waard is.https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studie-helaas-niet-afgemaakt-wat-nu/

 54. Dag Julian,
  Ja, dat kan soms. Maar de onderwijsinstelling mag dat zelf bepalen. Die vraag kun je het beste stellen aan je mentor, studieloopbaanbegeleider of studieadviseur. Het is slim om zelf alvast een plan te bedenken en met een voorstel te komen. Maar er zijn natuurlijk vaste regels voor compensatie en de school zal zich aan de reglementen houden. Maar proberen kan altijd. Veel succes!

 55. Door: Julian · 29-08-2017 om 12:29

  Beste Hermelien,

  Is het mogelijk om de punten voor een niet gehaald vak te compenseren door bijvoorbeeld een extra keuzevak te volgen?

 56. Door: corine · 14-08-2017 om 08:46

  Beste Hermelien,

  Ik heb het EVC traject doorgelopen en moet binnen kort op voor mijn assessment om vervolgens HBO Bachelor bedrijfskunde bank en verzekeringswezen te gana volgen, mijn begeleider schat in dat ik circa voor de helft vrijstelling krijg. Nu ben ik mij aan het verdiepen in de opleiding, maar ik schrik mij rot over de studiebelasting, als ik het zo even uitreken 60 punten per jaar x 28 uur= 1680 uur / 52 weken= ruim 32 uur studie per week, 4,5 uur per dag als je dus 7 dagen per week elke dag van het jaar hiermee bezig bent…….. Dat gaat mij niet lukken met een full time baan en 2 opgroeiende kinderen…. maak ik een rekenfout ?
  bedankt alvast voor de reactive!
  met vr gr,
  Corine

  1. Dag Corine,
   Ja 60 studiepunten halen in een jaar is inderdaad full-time bezig zijn. Een volledige hbo bacheloropleiding is 4×60 studiepunten halen. Maar dat hoeft misschien niet binnen 4 jaar? Kun je niet afspreken dat je bijvoorbeeld 30 studiepunten in een jaar haalt? Het gaat er niet om dat je je studie echt binnen vier jaar afrondt, maar dat je de 240 studiepunten haalt. Je opleiding duurt dan wel 2x zo lang, maar je moet alles ook kunnen combineren, natuurlijk.
   En dan nog de vrijstellingen… Heel goed dat je het EVC traject hebt doorlopen. Dat gaat over dingen die je op een andere manier hebt geleerd, bijvoorbeeld door werken (EVC betekent Elders Verworden Competenties). Daar kunnen inderdaad studiepunten voor gegeven worden, en duurt je opleiding veel minder lang. Binnenkort (24 september) schrijf ik een artikel over EVC. Misschien wil jij je persoonlijke ervaringen daaraan toevoegen? Dat zullen de lezers vast waarderen.

 57. Door: Kirsten · 08-08-2017 om 18:42

  Hallo,

  Ik ga een jaar langer over mijn hbo studie doen (totaal 5 jaar), maar stel het lukt niet om alles op tijd af te kunnen ronden, dan moet ik vervangende opdrachten maken van de verlopen vakken.
  “Niet behaalde onderwijseenheden, die volgens het curriculum meer dan één studiejaar geleden geprogrammeerd staan, kunnen vervangen
  worden door vernieuwde versies”.

  Mijn vraag: van welk jaar halen ze de punten weg? Van de eerste studiejaar (propedeuse jaar) of van de tweede studiejaar?

  1. Hoi, er zijn heel wat studenten die iets meer dan vier jaar nodig hebben om hun hbo opleiding af te ronden. Als je je hbo in vijf jaar haalt is dat nog steeds een prestatie, hoor. Studiepunten die je eerder hebt gehaald blijven inderdaad niet eeuwig geldig. De onderwijsinstelling mag zelf bepalen hoe ze daarmee omgaan. Dat staat in het reglement van je school. Je studieloopbaanbegeleider of studieadviseur kan je daar meer over vertellen. Ben je het niet eens met hun beslissing, dan is er een klachtencommissie. Wacht niet te lang met daar naartoe te gaan, je klacht moet meestal snel gemeld worden. Ben je het ook niet eens met de werkwijze van deze klachtencommissie dan kun je ‘hogerop’ gaan. De link die ik hierbij plaats geeft daarover meer informatie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-dien-ik-een-klacht-in-over-mijn-hogeschool-of-universiteit

 58. Door: Vincent · 28-07-2017 om 15:46

  Beste Willemien,

  De volgende situatie heeft zich voorgedaan: Ik heb een HBO opleiding gevolgd en succesvol afgerond. Ik ben vervolgens een bachelor begonnen aan de Universiteit van Wageningen. Voor deze opleiding moet 30 ECTS halen d.m.v. vrije keuzevakken. Dit mogen alle vakken zijn, zolang ze maar niet overlappen met de inhoud van het standaard curriculum.

  Nu is mijn vraag: aangezien ECTS een europese (kwaliteits) maat is voor een studie en er geen onderscheid gemaakt wordt tussen HBO ECTS en WO ECTS, zijn mijn HBO ECTS bruikbaar als ECTS voor de vrije keuze ruimte van mijn universitaire studie?

  Met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord,

  1. Dag Vincent, je studieadviseur kan je hierop antwoord geven. Iedere instelling, ook WUR, mag zelf bepalen of elders behaalde studiepunten ook meetellen voor het diploma waar je op dat moment voor werkt. Super dat je zo ambitieus bent, trouwens. Ik wens je veel succes.

 59. Door: Marline Tjeenk Willink · 24-07-2017 om 17:45

  Dag Hermien en alle vragenstellers,
  Ben eens even door alle vragen gelopen. En zie dat bijna alle vragen zeer ‘instituut’-afhankelijk zijn. Dat maakt het dus ingewikkeld om de vragen te beantwoorden en zo wordt men vaak doorverwezen naar het opleidingsinstituut waar men nu juist zo’n probleem mee heeft. Toch is dit de enige manier… het (examen)reglement doorspitten en met die kennis in het achterhoofd vragen stellen. Wees daar assertief in, maar wel goed geinformeerd! Er is vaak meer mogelijk dan op voorhand gedacht. Zoek eventueel contact met een studiekeuzecoach, die kan wellicht even meedenken.
  Wat betreft vrijstellingen voor vakken. Als de opleiding niet afgemaakt wordt vraag dan om een getekend formulier dat het vak behaald is en op welk niveau. Bij een EVC (eerder verworven competentie)-procedure kan dit helpen om vrijstellingen te krijgen. Deze EVC’s komen veel voor in het bedrijfsleven als mensen weer gaan studeren en door ervaring of eerdere opleiding in aanmerking komen voor vrijstellingen.
  Wat betreft het AD (associate degree)-programma. Instromen bij een bachelor die aansluit op het AD-programma gebeurt in leerjaar 3. In wezen komt een AD-programma overeen met de eerste twee jaar van een HBO-bachelor.
  Mvgr.
  Marline Tjeenk Willink
  http://www.studiekeuzeopmaat.nl

  1. Dank je wel Marline voor je deskundige antwoord.
   Over twee onderwerpen in je reactie kom ik de komende weken nog terug.
   Meer over Associate Degree (AD) vindt u op de site van het ministerie.Een AD is een tweejarige hbo opleiding tussen mbo en een 4-jarige opleiding in. Over de aansluiting van een AD op een andere hbo opleiding vindt u informatie bij de hbo’s waar de student eventueel naartoe wil na afsluiten van een AD. De opleiding mag hier zelf over beslissen.
   Op EVC, door Ervaring Verkregen Competenties, kom ik ook nog terug. Ik geef alvast twee handige links. Van de Rijksoverheid en van het ministerie Het laten vastleggen van EVC’s is vooral belangrijk voor mensen die geen diploma hebben of ver boven het niveau van hun diploma werken. Je kunt competenties die je behaald hebt door je werk, vast laten leggen. Ook vakken die je gehaald hebt bij een niet afgemaakte opleiding kun je zo laten registreren.

 60. Door: Rita ten Brink · 20-07-2017 om 13:51

  Hallo ,
  Studenten hebben een groepsopdracht gemaakt en hiervoor een punt op hun lijst, deze stond online, gekregen.
  Na een paar dagen blijkt dat t punt veranderd is, het is lager dan eerst!!
  Mag dit????

  1. Dag Rita,
   Dat is een bijzondere actie. Ik zou vooral op het instituut goed navragen wat de argumenten voor deze verandering zijn. Misschien staat er ook iets over in het studiereglement. En hebben jullie een studentenraad? Die kan aangeven waar je met klachten en vragen terecht kunt.

 61. Door: melda · 07-07-2017 om 23:10

  Hallo,

  Als je in het eerste jaar je Propedeuse hebt behaald, moet je dan nog in het tweede jaar een minimum aantal studiepunten halen om over te kunnen gaan naar het derde jaar?

  groeten

  1. Dag Melda, Meestal is er alleen een Bindend Studieadvies voor het eerste jaar. Er zijn wel experimenten om ook in het tweede jaar een Bindend Studieadvies te geven. Meestal ga je gewoon ‘over’. Het is wel zo dat je bepaalde vakken gehaald moet hebben voordat je aan een ander vak mag beginnen. Ik geef een denkbeeldig voorbeeld. Moet je in het tweede jaar mechanica 1 halen en lukt dat niet, dan kun je in het derde jaar waarschijnlijk niet het vak mechanica 2 doen. Waarschijnlijk eisen ze van je dat je eerst mechanica 1 haalt. Meestal kun je dat tweedejaarsvak dan inhalen en toch al aan bepaalde vakken van je derde jaar beginnen. je studieloopbaanbegeleider weet hier alles van. Ook zijn deze zaken vaak beschreven in de studiegids en het studiereglement. Veel succes.

 62. Door: Marian · 16-05-2017 om 15:54

  Ik heb mijn Bachelor in 1997 behaald. Destijds werden je credits niet op je transcript vermeld. Mijn universiteit heeft mijn info niet meer. Hoe kan ik aan mijn credits komen zodat ik een nieuwe studie kan doen en de toenbehaalde credits tellen voor toelating tot de studie ?

  1. Dag Marian,
   Dat is heel vervelend zeg. Misschien kun je via http://www.duo.nl in contact komen met iemand die weet wat je destijds behaalde studiepunten nu waard zijn. In principe moet dat zijn 3×60 ECTS studiepunten, het aantal dat je nodig hebt om je bachelor af te ronden.

   1. Door: Jentien · 23-08-2021 om 02:19

    Stel je volgt een studie met los van elkaar bestaande blokken. ( Gebeurt vaak bij creatieve studies). En je haalt niet je benodigde punten en krijgt een AA. Laten we zeggen dat dat AA aangeeft dat je het jaar daarop voor je propedeuse 60 punten moet hebben gehaald.
    Kun je die punten dan ook halen met vakken/presentaties (er zijn geen tentamens, alleen blokpresentaties) die je in je 2de jaar krijgt?
    Voorbeeld: door omstandigheden 1 blokk niet gehaald in jaar 1. Je komt 14 punten tekort. Maar je haalt blok 1 van jaar 2 en hebt daarmee die 14 punten gehaald, dus je hebt een totaal van 60 studiepunten.
    Ben je dan uit de gevarenzone?

    Het gaat om een HBO kunstopleiding.

    1. Dag Jentien. iedere opleiding mag zelf bepalen hoe ze het regelen met het halen van studiepunten. Dat moeten ze ook vastleggen in de OER, het examen- en tentamenreglement. Je kunt hiervoor dus het beste kijken op de website van je opleiding.

 63. Door: Coby · 04-04-2017 om 20:13

  Geachte mevrouw/ meneer.

  Wordt een gemiddeld cijfer van 7.8 afgerond op een 8.0 bij het afstuderen op de universiteit van Amsterdam? “Afronding politicologie bachelor”.

  1. Dag Coby, Iedere hbo en universiteit mag zelf bepalen hoe ze omgaan met cijfers en met studiepunten. Een instelling is wel verplicht zich aan het ‘rekensommetje’ te houden van 60 studiepunten per jaar. De ‘eigen’ regels liggen vast in het reglement. Zo’n reglement wordt natuurlijk goed bekeken door het ministerie/nvao. Je kunt het reglement vast vinden op de site van de instelling.

 64. Door: jolanda vermond · 09-03-2017 om 11:29

  Ik organiseer vakantie weken voor mensen met een beperking (sjok) en vrijwilligers zijn er altijd nodig. Nu weet ik dat er studiepunten te behalen zijn wanneer je vrijwilligerswerk doet, maar ik krijg dit nergens duidelijk.

  1. beste Jolanda, Scholen en universiteiten mogen zelf bepalen voor welke activiteiten ze studiepunten geven. De inspectie houdt hierop wel toezicht. Soms vindt een opleiding het bijdragen aan de studie als een student mooi vrijwilligerswerk doet, zoals jij. Daar geven ze dan soms een enkel studiepunt voor omdat de student relevante praktijkervaring opdoet. Maar de opleiding bepaalt of je hiervan iets leert voor je toekomstige beroep of niet. Dat moet ook vastliggen in een leerplan. de onderwijsinspectie wil graag zien waarvoor studiepunten gegeven worden om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen. je kunt bij jou op school vragen of ze vrijwilligerswerk in hun curriculum/leerplan hebben opgenomen.

 65. Door: Rianne · 22-02-2017 om 08:26

  Hoe zit het als je in het laatste jaar studie punten mis loopt. Wat is de consequentie daar van. Ben ondertussen bezig met mijn afstudeer stage maar zie net dat voor ik 1 opdracht de studie punten niet behaald heb in de herkansing

  1. Dag Rianne, Wat een pech dat je voor je afstuderen nog net die laatste paar studiepunten moet halen. Hoe je opleiding daarmee omgaat vind ik lastig te zeggen. Dat bepaalt de opleiding deels ook zelf. Je moet écht wel het verplichte aantal studiepunten van 3×60 of 4×60 studiepunten halen. Dat is wettelijk vastgelegd, ook om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Maar de opleiding kan zelf bepalen wat je moet doen om die punten te halen. Een inspectiecommissie kijkt naar de inhoud van het studieprogramma dat de hbo of universiteit aanbiedt. Dat moet niet te zwaar en ook niet te licht zijn. Misschien moet je een tentamen halen, misschien een projectverslag inleveren… lukt het echt niet om die laatste puntjes te scoren.. praat dan eens met je studie-adviseur. Misschien is er een vervangende opdracht mogelijk. Kom je er zo uit? Bel of mail me anders even. Veel succes.

 66. Dag mevrouw Klazina, ieder instituut mag haar eigen regels over aanwezigheid bepalen. Is de afwezigheid gemeld? is er een speciale reden of belemmering geweest? Er is op school een reglement. Meestal staat die op de site van de instelling. Daar vinden u en uw dochter wellicht de goede informatie over verzuim. Ook de studieloopbaanbegeleider kan informatie geven. Er is ook vaak een klachtencommissie op school. Is er ook een studentenraad? Ook daar kan uw dochter een vraag stellen.

 67. Door: Klazina · 31-01-2017 om 19:54

  Mijn dochter doet een mbo versnelde opleiding. Nu geeft een leerkracht haar geen 6 studiepunten vanwege afwezigheid.Ze heeft alles af en op tijd ingeleverd mag dat?
  Bezorgde ouder

 68. Door: jens · 24-01-2017 om 14:48

  Hallo ik ben een student in het 1ste jaar van een bachelor opleiding (3jaar) mijn vraag is wat als je nu in deze 3 jaar maar 156 studie punten haalt omdat je er toch maar niet door geraakt voor dat enige vak. Krijg je dan een diploma of niet ?

  1. Dag Jens, Om je hbo bachelor (4 jaar) af te ronden heb je écht 4×60 studiepunten nodig en voor je wo bachelor (3 jaar) 3×60. Pas dan krijg je je diploma. Een deel van de vakken die je moet halen ligt vast. Een ander deel mag je vrij kiezen in overleg met je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Gaat het om een verplicht vak, dan moet je dat vak dus overdoen tot je het haalt. Is het een vak uit de vrije keuzeruimte, dan kun je in overleg misschien iets anders kiezen.
   In het eerste studiejaar zijn de meeste vakken verplicht. Verderop in je opleiding heb je meer vrijheid.

 69. Door: Annemarie · 23-01-2017 om 20:33

  Ik geloof dat ik t nu begrijp… Maar je waardering ( het cijfer) voor gedane arbeid zal wel voldoende moeten zijn om de studiepunten te krijgen, toch?

  Na zo’n 13 jaar als Verzorgende IG te hebben gewerkt zou ik graag vis LOI een HBO opleiding willen doen. Het toelatingsexamen daarvoor heb ik gehaald..

  1. Dag Annemarie.
   Ja, je krijgt de studiepunten als je de opdracht voldoende hebt gemaakt. Als je voldoende hebt voor een tentamen, practicum, opdracht enzovoort krijg je de studiepunten die er daarvoor zijn afgesproken. Voor een klein vak, waar je niet veel uren aan kwijt was, weinig punten. Voor een groot vak, waar je lang mee bezig bent geweest, meer punten.
   Wat leuk en goed dat je weer gaat studeren. Ik wens je daar heel veel succes mee. Als ik aanvullend iets voor je kan doen, laat het maar weten…

 70. Door: Herma Geerdink · 12-01-2017 om 11:32

  Graag volg ik het webinar over Studiepunten halen.

  1. Geachte mevrouw Geerdink,
   Ik stuur u binnenkort de link waarmee u in kunt loggen, fijn dat u meedoet.

 71. Door: Perry en Lisette Foxen · 10-01-2017 om 19:30

  Wij willen graag deelnemen op 17 januari 2017, webinar studiepunten.

  1. Geachte ouders,
   Ik stuur u binnenkort de link waarmee u in kunt loggen, fijn dat u meedoet.

 72. Door: Jessy · 23-12-2016 om 18:10

  Ik heb een vraag. Heb via NTI open bestel (geaccrediteerd door overheid en ook studiefinanciering mogelijk) opleiding HBO TP gevolgd en deze door omstandigheden moeten afbreken. 1e jaar 60 ECT behaald en 2e jaar 42 ECT. Nu wil ik 3 jaar later de studie alsnog afronden, maar omdat zij de studie iets hebben aangepast (minder maar grotere vakken, die overigens wel qua onderwerpen behoorlijk overeen komen) zijn mijn ECT’s niks meer waard. Zij willen mij 2 vrijstellingen geven over de gehele studie, wat neerkomt op 16 ECT. Ik ben dus van 102 naar 16 ECT’s gezakt en de rest moet ik allemaal overdoen. Mag dit zomaar? Moeten zij mij niet de mogelijkheid geven om met behoud van al behaalde ECT’s mijn studie af te ronden?

  1. Dag Jessy,
   Heb je al contact gehad met de klachtencommissie van NTI? Dat is lijkt me de eerste stap. Instellingen hebben behoorlijk veel vrijheid in hoe ze met ECT’s omgaan, dus daar zou ik toch beginnen. verder kun je ook informeren bij de studentenvakbonden. Die zijn er juist om studenten ‘in het nauw’ te ondersteunen.

 73. Door: Joshua · 03-11-2016 om 16:06

  Als ik een associates degree van 2 jaar heb gehaald en daarna een hbo bachelor opleiding wil doen. Moet ik dan in leerjaar 1 of leerjaar 3 beginnen?

  1. Beste Joshua, Je stelt een hele goede vraag. Als het gaat om doorstromen is het belangrijk op tijd contact te zoeken met de mensen van de opleiding die je hierna wilt gaan doen. Zij kunnen je zeggen of het mogelijk is en ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, of je tijdens je huidige opleiding al extra dingen kunt gaan doen. Soms hebben studenten vrije keuzeruimte, kunnen ze zelf hun vakken kiezen. Als je vakken kiest die goed aansluiten op je vervolgopleiding gaat de overgang soepeler. Dat geldt voor alle opleidingen.

 74. Door: r. hendriks · 21-09-2016 om 09:45

  M.b.t. studiepunten heb ik de volgende vraag. Mogen de aan het begin van het jaar vastgestelde studiepunten per onderdeel na het behalen, dus zomervakantie na studiejaar worden aangepast van b.v. 4 naar 3 zonder studenten hierover te informeren. Constateer dit nu zelf in mijn puntenlijst.
  En wat heeft dit voor gevolgen van de studie. Hierdoor zijn ook al heb je alles afgerond niet de volledige 60 punten behaald.

  1. Beste student of ouder van student (?), Blijkbaar moet u/ uw zoon of dochter dus 60 van de 60 studiepunten halen. Het aantal studiepunten dat een student moet halen verschilt per opleiding. Zaak dus voor iedere aanstaande student om dit goed uit te zoeken. Ik weet niet op welke instelling u/uw kind studeert, maar mijn ervaring is dat er op de meeste instellingen een commissie is waar studenten terecht kunnen als ze vinden dat ze onterecht een negatief studieadvies hebben gekregen. Ik adviseer u/uw kind contact op te nemen met de commissie van uw instelling. Ook kunt u/uw zoon of dochter overleggen met de studieloopbaanbegeleider of studieadviseur. Ik hoop dat u hiermee verder kunt. Is dat niet zo dan hoor ik graag van u.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.