12 juli 2019 | Categorie: Studeren

Bindend studieadvies mogelijk niet halen… wat nu?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

Tegen het eind van het studiejaar krijgt een eerstejaars student een brief met daarin het Bindend Studieadvies. Halverwege het studiejaar heeft hij of zij al een dergelijk voorlopig advies gehad. Wat als het Bindend Studieadvies (BSA) mogelijk niet gehaald wordt? Kun je dan nog iets doen? Bindend studieadvies mogelijk niet halen... wat nu?

Bindend studieadvies mogelijk niet halen… wat nu?

Studiepunten, wat zijn dat?

In het eerste studiejaar moet de student een bepaald aantal studiepunten halen. Het systeem van studiepunten is anders dan het systeem van cijfers op de middelbare school.
Het studiejaar op een hbo of universiteit bestaat uit een aantal taken. Je moet bijvoorbeeld zelf lesstof bestuderen, je moet practica volgen of een verslag schrijven. Voor al deze taken krijg je studiepunten.

Elk jaar kan een student 60 studiepunten halen.

Elk jaar kan een student 60 studiepunten halen.

 

Hoeveel studiepunten moet de student halen?

Als een student ‘volgens het boekje’ studeert, kan hij 60 studiepunten halen in een studiejaar. Als de student een vierjarige opleiding doet, zal hij 4×60 studiepunten moeten halen. Veel studenten halen hun vierjarige opleiding niet in vier jaar. Zij hebben wat studievertraging en doen bijvoorbeeld vijf jaar over hun opleiding. Op zich is dat geen probleem. Maar…… de hbo of universiteit wil wel een soort garantie dat de student de capaciteiten ook echt heeft die nodig zijn om de opleiding succesvol af te ronden. Daarom moet de student zich in het eerste studiejaar bewijzen, hij moet laten zien dat hij de opleiding écht aankan.

Bewijzen dat je het kunt: Bindend Studieadvies halen

De hoeveelheid studiepunten die in het eerste jaar gehaald moet worden verschilt per opleiding en per opleidingsinstituut. De minimale hoeveelheid studiepunten die je moet halen ligt vast in het ‘Bindend Studieadvies’. Een opleiding denkt bijvoorbeeld: ‘een student die in zijn eerste jaar 36 studiepunten haalt, zal uiteindelijk de opleiding succesvol afronden’. Deze opleiding heeft dan een Bindend Studieadvies van 36 punten. Haal je die 36 studiepunten niet, dan heb je je Bindend Studieadvies niet gehaald. Je krijgt een negatief advies van de opleiding en moet dus stoppen. Let op. Het aantal studiepunten dat je moet halen is voor elke opleiding weer anders.

Hoge eisen?

De opleiding of het instituut mag zelf bepalen uit hoeveel studiepunten het BSA bestaat. Het is slim als een aanstaande student dit goed uitzoekt voordat hij gaat studeren. Studies vergelijken, ook op dit punt, is altijd belangrijk. Persoonlijk heb ik er moeite mee als het Bindend Studieadvies erg hoog is. Jongeren moeten ook de kans krijgen te wennen aan een nieuwe situatie. En de overgang van middelbare school naar hogeschool of universiteit is groot.

studies vergelijken

Hoeveel begeleiding krijg ik? Hoe groot zijn de groepen? Hoeveel eigen verantwoordelijkheid krijg ik? Hoeveel studiepunten moet ik halen in mijn eerste studiejaar?

Bindend Studieadvies: waarschuwing na de kerstvakantie

Een student die zijn Bindend Studieadvies niet gehaald heeft, moet stoppen met de opleiding. Dit advies komt, als het goed is, niet uit de lucht vallen. In principe krijgt de student al ruim van tevoren, meestal na de kerstvakantie, een (schriftelijk) bericht dat het niet zo goed gaat. Dit wordt in de loop van het studiejaar herhaald.
Het is slim als de student dan actie onderneemt. Probeer te ontdekken wat er minder goed gaat.
Er zijn ook studenten die zich uitschrijven bij de opleiding als ze een negatief Bindend Studieadvies aan voelen komen. Ze vermijden zo een negatief BSA en kunnen het jaar daarop weer aan dezelfde opleiding op hetzelfde instituut beginnen. Daar zijn wel regels voor. En je moet je ook afvragen of dit een verstandige beslissing is. Let op: de opleiding mag zelf bepalen wanneer ze een schriftelijke waarschuwing geven en is dus overal anders.

De ouder wordt niet gewaarschuwd bij een dreigend negatief studieadvies

De hbo of universiteit mag een ouder niet waarschuwen als het niet zo goed gaat. Dat heeft te maken met de privacywet. De opleiding zal wél aan de student aangeven dat hij hier met zijn omgeving over moet praten. Een verstandige student praat over zijn studievoortgang met zijn studieloopbaanbegeleider of studieadviseur én zijn ouder(s) of andere familieleden. Ook andere (ouderejaars) studenten kunnen een goede gesprekspartner zijn.
Waarom gaat het lastig? Is het toch niet de goede studiekeuze geweest? Is de opleiding te moeilijk of juist te makkelijk? Zijn er andere belemmeringen?

Ik merkte al langer dat het niet zo goed ging. In het begin was mijn zoon heel enthousiast over zijn studie, maar de laatste tijd was zijn houding anders. Het halen van de verplichte studiepunten viel hem niet mee. Het duurde even , maar gelukkig praat hij er nu over. Nu kan hij kijken naar alternatieven, Joan, moeder van Patrick.

De komende periode harder of anders werken?

Op de meeste universiteiten en hbo’s kun je tentamens herkansen. Dat kan meestal ook nog op het eind van de zomervakantie.
Maar de student heeft niet ‘zomaar’ te weinig studiepunten gehaald. Wat moet er de komende periode anders? De studieloopbaanbegeleider of studieadviseur is een belangrijke vraagbaak. De eerstejaars zou met hem of haar moeten praten.  Studeert hij wel op de goede manier? Is er extra hulp nodig? Er zijn ook studievaardigheidstrainingen. Is dit een goed idee voor de student?

Speciale omstandigheden

Ook zijn er soms mogelijkheden voor studenten die speciale omstandigheden hebben meegemaakt in hun eerste studiejaar. Dan moet u denken aan een ernstige ziekte, een belemmering of een overlijden in de familie. De student moet in dit geval contact opnemen met de studentendecaan. Hij kan ervoor zorgen dat er een andere regeling komt. Het is belangrijk dit meteen te doen. Pas dan kan een studentendecaan iets doen.
Er zijn overigens ook regelingen voor topsporters.

Regelingen bij Bindend Studieadvies mogelijk niet halen

Iedere instelling mag zelf bepalen hoe ze omgaan met het Bindend Studieadvies. ‘De wet’ geeft hiervoor maar weinig regels. Het is slim het onderwijsreglement op dit punt na te kijken. Dit reglement (OER) is te vinden op de site van de instelling. Is de student het niet eens met de beslissing, dan kan hij ook nog ‘hogerop’. Bedenk daarbij dat een Bindend Studieadvies niet halen een signaal is. Is dit echt de goede studie? Is dit echt het goede niveau? Heeft de student zich echt voldoende ingezet?

Bindend studieadvies niet halen, wat nu?

Bindend Studieadvies niet halen, wat nu?

Niets meer aan te doen

Als het Bindend Studieadvies op het eind van het studiejaar niet gehaald is, dan is het tijd voor bezinning. De student moet zichzelf indringend afvragen waar dat nou door komt. Ik adviseer om niet zonder nadenken meteen weer aan een nieuwe opleiding te beginnen. De student moet zichzelf een ‘adempauze’ gunnen. Sowieso mag de student niet meteen weer dezelfde opleiding aan hetzelfde instituut gaan doen. Meestal moet je daar drie jaar mee wachten. Ben je gezakt voor een opleiding en ga je meteen dezelfde opleiding weer aan een ander instituut doen, dan maak je misschien weer dezelfde fout. Waarom heb je je Bindend Studieadvies niet gehaald?
Lukt het de student niet een goede nieuwe studiekeuze te maken, dan moet hij misschien een tussenjaar overwegen. Ook voor deze studenten geldt: begin niet ‘zomaar’ aan een opleiding.

Inschrijven voor een nieuwe studie na een negatief Bindend Studieadvies

Een student zal op het eind van het studiejaar zijn definitief Bindend Studieadvies horen. Is dat negatief en kiest hij voor een nieuwe opleiding? Voor opleidingen met selectie, zoals Geneeskunde, moet je je meestal voor 15 januari inschrijven.  Voor de andere opleidingen moet je je in principe voor 1 mei inschrijven. Maar in juli of augustus en soms zelfs september kun je je voor deze opleidingen ook nog inschrijven. Je zult dan een nog eerst studiekeuzecheck doen. Dit is op zich geen selectie. Het is een laatste check voor de student of dit wel echt de opleiding is die bij hem past. Meld je je voor 1 mei aan, dan neemt de opleiding je altijd aan, ook als je een negatief toelatingsadvies van de opleiding van je keuze krijgt. Meld je je na 1 mei aan, dan zul je meestal ook een studiekeuzecheck doen. Geeft de opleiding op basis van die check of om andere redenen een negatief toelatingsadvies, dan wordt de student niet toegelaten. Maar ter geruststelling… er worden relatief niet veel negatieve toelatingsadviezen gegeven. Dus: opgeven na 1 mei kan bij de meeste opleidingen nog, maar ze kunnen je weigeren. Denk echter in alle gevallen heel goed na over wat je doet. Twee keer achter elkaar een eerste studiejaar niet halen is echt geen prettige ervaring. Het is echt belangrijk dat de tweede studiekeuze een goede is.

Studiekeuzecheck

Beroerd, maar later in je opleiding uitvallen is erger

Heeft de student het Bindend Studieadvies niet gehaald? Heel erg jammer. Maar bedenk wel, een eerste studiejaar ‘verspelen’ is niet persé het eind van de studie. Een student die bijvoorbeeld in zijn derde jaar uitvalt zal in de praktijk niet opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen na een ‘mislukt’ eerste jaar lukt nog wel. Het is ook om de student te beschermen dat de regel van Bindend Studieadvies is ingesteld. Uitvallen later in de opleiding is veel erger.
Betreft het uw zoon of dochter? Probeer met uw kind te bespreken wat er wél geleerd is in dit helaas niet gehaalde studiejaar. Dan is zo’n eerste studiejaar misschien een mooie basis voor een nieuw traject. Veel studenten zeggen, als ze terugkijken op hun eerste ‘mislukte’ studiejaar, dat ze juist hiervan veel geleerd hebben.
Ik heb nog wel een tip: Laat vastleggen welke tentamens je gehaald hebt en hoeveel studiepunten dit heeft opgeleverd. Daar heb je misschien nog iets aan bij een volgende opleiding. Soms kun je gehaalde studiepunten ‘meenemen’ binnen hetzelfde instituut. Studiepunten ‘meenemen’ naar een andere instelling is soms lastig.

Teleurstelling Bindend Studieadvies verwerken

Teleurstellingen horen bij het leven. Dat klinkt als een cliché, maar is wel waar. Ook dat moet je als jongvolwassene leren. Sommige studenten worden echt depressief als ze moeten stoppen met de opleiding. Jammer, er zijn nog zoveel alternatieven.
Gaat de student nadenken over een nieuwe studiekeuze? Een gesprek met de studieloopbaanbegeleider of studieadviseur kan dan misschien helpen. Ook de decaan van de oude middelbare school kan misschien nog helpen. Onderwijsprofessionals zijn over het algemeen mensen die begaan zijn met leerlingen en studenten, maar… de student zal dan wel zelf moeten vragen om ondersteuning.

Wat heb je geleerd?

Natuurlijk leer je van alles dat je meemaakt. Ook van een studie die je niet haalt. Is dit het geval? Dan heeft de student misschien iets aan het artikel over hoe je toch de tentamens en andere zaken die je geleerd hebt vast kunt leggen. Ook raad ik het artikel ‘twee keer gestopt met de studie’ aan.

Webinar: Je kind gaat studeren.. Hoe kun je helpen?

Oudervoorlichter Hermien Miltenburg en studenten bespreken verschillende onderwerpen die te maken hebben met studiekeuze, studeren, het leenstelsel en een tussenjaar. Het gaat over studeren op een hbo of universiteit. De webinars duren van 19.30-20.30.
Op dit blog wordt t.z.t. aangekondigd welke thema’s precies besproken worden.

19 oktober 2021 Aanmelden
17 november 2021 Aanmelden
14 december 2021 Aanmelden
12 januari 2022 Aanmelden
16 februari 2022 Aanmelden
16 maart 2022 Aanmelden

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 87 reacties.

 1. Door: anoniem · 28-06-2022 om 15:46

  Beste Hermien,

  Ik vroeg mij af of er voordelen zijn als ik mijzelf uitschrijf van mijn hbo-opleiding en niet de hogeschool mij wegtrapt voordat ik binnenkort mijn negatief SBA krijg. Van DUO en mijn schuld aflossen tot aan de mogelijkheid hebben aan de zelfde opleiding studeren volgend jaar.
  Bij voorbaat dank.

  1. Dag Annoniem,
   Ja, soms werkt dat. Maar het betekent soms ook dat je dan het volgende jaar alle 60 studiepunten moet halen. Alle scholen gaan hier weer anders mee om. Je kunt dit opzoeken in het schoolreglement.

   1. Door: Wat jammer · 22-07-2022 om 00:48

    Als een student in de 2de jaars hbo haar P weer niet haalt en van de school weg moet kan zij op een andere school haar punten meenemen (in de 2de jaars) en opnieuw haar P proberen te halen
    ???

    1. Beste wat jammer. Wat een pech allemaal. Studiepunten meenemen naar een andere opleidinglukt niet makkelijk. Opleidingen mogen zelf beslissen of ze de studiepunten van een andere school overnemen en dat doen ze niet vaak. Binnen de school is het meenemen van studiepunten veel makkelijker. Maar ik zou zeggen… vraag het gewoon. Wie niet waagt die niet wint… Veel succes, Hermien

  2. Door: Leen wirdi · 16-03-2023 om 09:40

   Dag anoniem,
   Ik vroeg mij af als ik bij de eerste jaar van mijn opleiding een negatief SBA krijg, kan ik dan alsnog voor hetzelfde opleiding inschrijven bij een andere hoogschool? Of kan ik beter uitschrijven voor dat ik een negatieve SBA krijg en dan voor het volgende jaar inschrijven bij een andere hoogschool als eerstejaars?

   1. Dag Leen,
    Er is veel discussie over het BSA. Niel alle hogescholen zijn daar even streng mee. Vraag bij je eigen hogeschool na hoe het precies zit. Mijn tip: kijk realistisch naar je behaalde studiepunten. Zijn dat er weinig? Hoe komt dat en zal dat volgend jaar beter gaan?

 2. Door: maud · 03-02-2021 om 14:21

  Beste Hermien,

  ik doe momenteel een mbo studie tot verpleegkunde. Door corona is er een kans dat ik wat vertraging oploopt bij mijn stage en hierdoor pas in oktober mijn diploma haal. Ik heb alleen voorkeur voor een hbo studie die nummerus fixus is. Wat zijn hierdoor de consequenties, als ik word aangenomen bij de nummerus fixus opleiding, maar toch vertraging oploop bij mijn huidige studie? ik kan hier weinig informatie over vinden. Het zou me rust geven als ik er meer info over heb. Ik hoop dat u mij verder kan helpen. Bedankt voor de moeite.

  Met vriendelijke groet,

  Maud Adriaans

  1. Dag Maud,
   Dapper van je. Ik hoor van de meeste hbo’s dat ze nu wat soepeler zijn met toelating in verband met Corona. Waag je kans dus, zou ik zeggen. Vraag aan de opleiding van je keuze wat je moet doen.

 3. Door: Nina · 03-09-2019 om 14:47

  Ik heb een vraagje, is het mogelijk na een studiebindend advies een andere opleiding te volgen aan dezelfde school? Of word dit dan ook niet toegestaan?

  1. Dag Nina,
   Ja, als je een negatief Bindend Studieadvies hebt gekregen kun je wel aan een andere opleiding binnen hetzelfde instituut beginnen. Maar denk daar wel goed over na, praat met studenten van die opleiding en vraag ook advies aan je studieadviseur. Een keertje de ‘verkeerde’ keuze te maken is niet zo erg. Twee keer verkeerd kiezen is al een stuk lastiger. En kijk ook na hoeveel studiepunten je moet halen voor die opleiding. Dat kan op de ene instelling veel meer zijn dan op een andere. Op Studiekeuze123 kun je de eisen vinden die opleidingen stellen. Veel succes.

 4. Door: Stefan · 17-07-2019 om 14:34

  Bij het mogelijk niet halen van een bindend studie advies is het bij ons mogelijk om zomerschool te volgen. Dan laat je zien dat je echt gemotiveerd bent, wij merken dat dit het goed doet bij scholen en dat deze inzet vaak wordt beloond met positief advies. Dit komt ook doordat je na de zomerschool weer helemaal bij bent met de lesstof en met een voorsprong aan het volgende jaar begint. Meer weten? Check https://learnr.nl voor meer informatie

  1. Dag Stephan, dat klinkt heel positief. Misschien wil je een keer je ervaringen delen op dit blog? Je kunt zelf een artikel schrijven of ik interview je. Zijn er nog anderen, studenten of onderwijsprofessionals, die weten van een dergelijke zomerschool?

 5. Door: Hermien · 13-07-2019 om 20:44

  Reactie van @studentendecaan: In grote lijn beschrijf je heel goed wat de betekenis is van het ontvangen van een bsa. Ook psychologische effecten, mogelijk heden, keuzes. Verschil zit in : Waarschuwing, norm qua studiepunten etc. dat is per instelling anders geregeld.

 6. Door: Martine · 03-06-2019 om 19:19

  Hallo,
  Er is een grote kans dat mijn zoon zijn BSA niet haalt. Echter, hij is heel enthousiast over zijn studie en wil heel graag deze studie voortzetten, zeker in Wageningen. Een belangrijke reden voor de slechte resultaten is m.i. dat hem de overstap van thuis naar ‘studentenleven’ heel veel energie heeft gekost. Hij is inmiddels goed geaard, hij heeft er veel geïnvesteerd, en wil nu door. Voor hem zou het een grote tegenslag zijn als hij Wageningen weer zou moeten verlaten. Zijn er in jouw ogen nog mogelijkheden of wordt het heel moeilijk?

  1. Dag Martine,
   Ik adviseer je zoon vooral contact te zoeken met zijn studieadviseur. Hij/zij kan aangeven wat er tot nu toe niet helemaal goed is gegaan. Er komen nog veel herkansingen, dus ik zou de hoop niet opgeven. Zijn er bijzondere omstandigheden (geweest) dan is het verstandig als hij dat ook bespreekt. Overigens is het wel een teken als het BSA niet gehaald wordt. Misschien moet je zoon op een andere manier gaan studeren of een (iets) andere studie oppakken of op een ander niveau studeren. Je mag dezelfde opleiding niet meteen overdoen op hetzelfde instituut. Wel kun je dezelfde studie op een ander instituut gaan volgen of een andere studie op hetzelfde instituut. Een andere studie binnen WUR mag dus wel.

 7. Door: Betty Wegen · 02-11-2018 om 14:09

  Hallo Hermien,

  Mijn dochter nu 27 jaar worstelt met haar HBO opleiding vanwege haar ADD. Ze heeft met moeite haar propedeuse gehaald en werd toen depressief. Daarna is de diagnose ADD gesteld en viel voor mij alles wel op z’n plek. Ze is dichter bij haar school gaan wonen waardoor ze de hoogste studieschuld op zich heeft genomen. Ze mag in principe dit en volgend jaar nog doorworstelen al zal waarschijnlijk na dit jaar de studenten lening worden stopgezet.
  Ze heeft nu medicatie waarop ze het eindelijk goed doet maar er is geen begeleiding op school en naar mijn weten is een HBO dat ook niet verplicht.
  Ik heb al aangegeven om nu maar te stoppen maar dan moet ze alles terugbetalen zegt ze.
  Op dit moment is ze een week in Rome voor haar studie maar kwam ze er te laat achter dat ze een Schengenverklaring nodig had om haar medicijnen mee te kunnen nemen. Wie ik ook spreek,iedereen denkt dat een medicijnen paspoort van de apotheek genoeg is,dat dachten wij dus ook.
  Ze is radeloos nu. Ze is iemand die graag met haar handen werkt,heeft al een diploma etaleren MBO gehaald maar door de crisis was er geen werk in te vinden. Nu doet ze de studie docent beeldende vormgeving waarbij de dacht dat door voor docent te kiezen ze meer kans op een baan zou maken. Praktijk vakken kunst is uitmuntend,het zijn nu net die theoretische vakken die haar nekken. Haar persoonlijk begeleidster sinds dit jaar is ziek thuis wegens een hersenschudding. Haar begeleider die ze vorig jaar had,heeft het een en ander nagelaten zoals het aangeven van een examenplan.
  Ik heb aangegeven te stoppen,ook omdat de schuld alleen maar oploopt. Hadden we geweten dat zij ADD had dan had zij deze studie beslist niet gekozen,zo zegt zij zelf ook.
  Misschien is dit bericht hier wel helemaal verkeerd geplaatst,dan mijn exuses.

  Met vriendelijke groet Betty

  1. Geachte mevouw,
   We hebben elkaar daarnet gesproken via de telefoon. Mijn advies is:
   1: Uw dochter moet echt hulp zoeken bij de studentendecaan en de studentenpsycholoog. Die zijn daar voor. De studieloopbaanbegeleider of studie-adviseur houdt zich meer bezig met studie gerealteerde dingen. Ik begrijp dat er al wel contact is geweest, maar het is belangrijk dat uw dochter zelf de regie neemt en echt afspraken maakt met dez mensen.
   2: Loopt het contact niet goed dan kan uw dochter een klacht indienden bij haar hogeschool. Elke hogeschool of universiteit heeft een klachtenloket. Heeft uw dochter het gevoel dat ze niet gehoord wordt, dan kan ze ook op landelijk niveau een klacht indienen bij het College van beroep voor het Hoger Onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-dien-ik-een-klacht-in-over-mijn-hogeschool-of-universiteit.
   Ik begreep van u dat uw dochter al heel vaak aan de bel heeft getrokken. Misschien is het ook goed als de Landelijke Studentenvakbond dit weet. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-dien-ik-een-klacht-in-over-mijn-hogeschool-of-universiteit

   Helaas is de begeleiding van studenten met een beperking niet overal even gestroomlijnd. Via de site https://www.handicap-studie.nl/home.aspx kun je kijken naar vergelijkingen tussen hogescholen en universiteiten mbt de hulp die zij kunnen geven aan studenten met een handicap. Op dit blog staan ook diverse artikelen over studeren met een beperking. Kijk bijvoorbeeld eens op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-met-een-ziekte/

 8. Door: Katy · 31-10-2018 om 10:58

  Hoi Hermien,

  Onze zoon doet 1e jaar HBO werktuigbouwkunde bij HR.
  Nu heeft hij de eerste periode veel tijd extra moeten steken in zijn wiskunde. Hij komt van het MBO en nu blijkt dat zijn wiskunde basis niet op het juiste niveau is om door te gaan met zijn opleiding.
  Gelukkig is hij hier altijd heel open over geweest naar ons en heeft hij inmiddels bijles wiskunde, echter het gat is te groot.
  Hij is wel erg gemotiveerd om de opleiding te willen doen, aan zijn inzet heeft het zeker niet gelegen.
  Doordat zijn energie erg in wiskunde is gaan zitten de afgelopen periode heeft hij minder aandacht besteed aan de rest van zijn vakken met als gevolg dat hij de eerste tentamen week helemaal niets gehaald.
  Inmiddels heeft hij nu, in de volgende periode, vakken die hem wel goed af gaan en haalt hij toetsen/huiswerk prima.
  Wij overwegen dan ook met elkaar om de studie nu al te stoppen en een tussenjaar te doen; dan kan hij met bijlessen wiskunde proberen het niveau op peil te brengen en volgend studiejaar opnieuw te starten.
  Wij leggen hem totaal geen druk op om HBO te doen, hij heeft uiteindelijk toch gewoon zijn MBO werktuigbouwkunde en kan hiermee prima een baan vinden.
  Maar hij wil zelf heel graag toch proberen HBO werktuigbouwkunde te doen.
  Kan hij dit schooljaar nu al stoppen en een tussenjaar doen, en kan hij dan volgend schooljaar bij dezelfde opleiding en school terecht of moet hij van school switchen?
  Mag dat op dezelfde school moet hij dan weer een toelatingsgesprek doen en is er een kans dat hij niet wordt toegelaten tot de opleiding?
  Met vriendelijke groeten Katy

  1. Beste Katy, wat zul je trots zijn op je zoon, een echte doorzetter, zo lijkt me. Natuurlijk kan hij stoppen met de studie. Lees bijvoorbeeld het volgende artikel https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/verkeerde-studie-gekozen/
   Maar is dat echt nodig? Misschien zijn dit allemaal nog gewoon aanloopproblemen. Ik zou, als ik hem was, eerst eens met zijn studieloopbaanbegeider gaan praten. Die kan misschien wat meer informatie geven over zijn studieresultaten en aangeven wat verstandig is om te doen. Een tussenjaar nemen om extra bijlessen te nemen kan natuurlijk altijd. Of hij dan volgend jaar weer gewoon kan beginnen? Het lijkt me wel, tenzij deze opleiding toevallig volgend jaar een decentrale selectie studie is waar maar een paar studenten voor worden aangenomen. Maar dat verwacht ik niet. Ook dit is een vraag om te stellen aan zijn studieloopbaaanbegeleider.

 9. Door: Joska de Kroon · 13-09-2018 om 14:52

  Hoi Hermien,

  Ik zie dat jij veel verstand hebt van het BSA. Nu zie ik online dat er een experiment loopt rondom het BSA dat zelfs in het tweede jaar nog gegeven kan worden.

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bindend-studieadvies-bsa-in-het-hoger-onderwijs-ho

  Zie kop experimenteren met BSA na het 1e jaar. Weet jij welke deelnemende instellingen hiermee bedoeld worden? Ik kan het helaas nergens vinden.

  Groetjes Joska

  1. Volgens mij zijn deze experimenten van de baan bij deze minister. Of weet iemand van de lezers hier meer van?

 10. Door: NISA · 05-09-2018 om 16:45

  ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding doktersassistente (mbo niveau 4), misschien heel dom dat ik zo lang heb gewacht maar ik wil van opleiding switchen. is dat nu nog steeds mogelijk? ik wist nooit wat ik wilde worden, heb hierdoor dus ook heel lang getwijfeld en wil nu toch een stap doen. ik weet 100% dat ik niet verder wil met mijn opleiding. Heeft u advies voor mij?

  1. Dag Nisa, met een nieuwe opleiding beginnen kan altijd. Maar op je huidige opleiding heb je ook veel geleerd. Laat dat in elk geval vastleggen. Dat kan via je studieloopbaanbegeleider en het EVC. https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studie-helaas-niet-afgemaakt-wat-nu/

 11. Door: alexander · 27-08-2018 om 21:47

  hallo
  onze zoon heeft zijn BSA gehaald in eerste jaar HBO Internationaal marketing management, echter niet zijn P. Is een P halen een voorwaarde?
  hij mag nu naar jaar 2 van de opleiding.
  Hoe zit dit in de resterende jaren? Moet hij die punten nog inhalen? zou er mogelijk nog een moment zijn dat er een afwijzing komt omdat hij niet alle punten in het eerste jaar heeft gehaald? Moeten deze punten bv nog de resterende 3 jaar ingehaald worden? Wellicht in ieder geval voor einde opleiding? of is het prima zo?

  1. Beste ouders van Alexander. Op het hbo haal je je P (propedeuse) als je alle 60 studiepunten van het eerste jaar haalt. Het complete hbo programma is vier jaar en dus ook 4×60 studiepunten. Maar die studiepunten hoef je niet binnen vier jaar te halen. Daar mag je langer over doen. En de meeste studenten doen er ook langer over om die vier jaar af te ronden. Ook over je eerste jaar, je P, mag je langer doen. Uiteindelijk moet je wel alle studiepunten halen, maar dat mag ook in je tweede studiejaar of later. Het Bindend Studieadvies (BSA) is iets anders. Dat is een bepaalde minimum hoeveelheid studiepunten die je persé moet halen in het eerste jaar dat je studeert. Dat zijn vaak rond de 48 studiepunten. Krijg je een positief BSA dan mag je doorgaan met je opleiding. Haal je de resterende studiepunten van je eerste jaar niet, dus in dit geval bijvoorbeeld 12, dan moet je die nog wel later inhalen. Maar in principe is er dan niets aan de hand. Er wordt zo hier en daar wel gediscussieerd over een BSA ook voor het tweede jaar, maar daar hoor ik eigenlijk niet veel meer over. U kunt dus gerust zijn. Heeft Alexander zijn BSA, dan komen die resterende studiepunten er ook wel. Maar hij moet wel vaart achter zijn studie houden. Studievertraging van een half jaar of een jaar, is niet zo’n punt. Maar wordt de studievertraging langer, dan is dat wel demotiverend. Veel succes.

 12. Door: Birgit Filippini · 26-08-2018 om 02:26

  Beste hermien. Mijn zoon zit voor de 2e keer in het 1e jaar hbo werktuigbouwkunde. Hij heeft op 1.5 punt t jaar niet gehaald maar kreeg de kans het tentame mechanica over te doen. Dit heeft hij helaas niet gehaald. Hij lijdt aan ocd wat hem erg belemnerd in zijn studie prestaties. Hij wil eigenlijk graag naar de universiteit maar een heel andere richting. Evt geschiedenis of economie. Nu schijnt hij bij een andere hbo met zijn puntenaantal wel naar t 2e jaar gekunt te hebben en overweegt hij daar naar over te stappen om zo snel mogelijk zijn prop te halen om zo naar de uni te kunnen. Mijn vraag is: wat is een slimme keuze? Een jaar er tussen uit ( kan dat) en in dat jaar volwassenonderwijs deelcertificaten vwo halen en werken?, of zijn prop halen en dan naar de uni( en kun je dan wel een andere studie doen dan werktuigbouwkunde?) Ik maak me zorgen. Graag advies. Mvg birgit

  1. Beste Birgit,
   Ik wil graag ingaan op vier dingen in je vraag.
   Je zoon heeft voor de tweede keer zijn BSA niet gehaald https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-mogelijk-niet-halen/. Dit heeft volgens jou te maken met een belemmering. Heel belangrijk om een belemmering snel door te geven aan de studentendecaan. Bij een volgende studie moet hij echt snel contact opnemen met zijn studentendecaan. Die kan er ook voor zorgen dat een student wat langer over zijn BSA mag doen of minder studiepunten hoeft te halen. Blijkbaar is dat ook al eerder gebeurd, anders had je zoon dezelfde studie niet over mogen doen op hetzelfde instituut.
   Je hebt het over overstappen naar een ander instituut waar de eisen minder hoog zijn. Inderdaad, die hoeveelheden studiepunten die je moet halen verschillen van opleiding tot opleiding. Echt wel iets om bij studiekeuze rekening mee te houden.
   Verder praat je over met een propedeuse hbo naar de universiteit te gaan. Dat is op zich een traject dat kan, maar niet zo eenvoudig is. lees hierover het volgende artikel: https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/met-hbo-propedeuse-naar-universiteit/
   Mijn beeld van de studie van je zoon op basis van wat je vertelt is dat hij nog niet echt heel goed weet wat hij wil. Een tussenjaar zou geen slecht idee zijn. Misschien is het een idee naar een organisatie te kijken die jongeren helpt met het maken van keuzes. Onder de tab ‘tussenjaar’ op http://www.studiekeuzekind.nl zie je diverse voorbeelden. Dit misschien in combinatie met het halen van vwo certificaten in het volwassenenonderwijs. Want die heeft hij zeker nodig als hij met een hbo propedeuse naar de universiteit wil.

 13. Door: Annet · 28-06-2018 om 15:43

  Beste Hermien Miltenburg,

  In mijn eerste leerjaar heb ik de BSA norm niet gehaald in verband met medische omstandigheden. Hiervoor heb ik een uitgestelde studieadvies gekregen en mocht ik mijn opleiding vervolgen in leerjaar 2. Mij werd verteld dat ik of mijn P moest halen of opnieuw 48 studiepunten van leerjaar 1 en 2 (de behaalde vakken van leerjaar 1 behaald in jaar 1 mag ik niet meetellen) Nu lees ik op https://profielen.hr.nl/2016/antwoorden-op-al-je-vragen-over-de-nieuwe-bsa-regeling/#comment-46238 Dat je met 48 studiepunten van jaar 1 dus ook de behaalde studiepunten van leerjaar 1 over mag gaan van leerjaar 2 naar 3. Is dit waar?

  1. Dag Annet, Je hebt een vraag over het Bindend Studieadvies. je vraagt je af hoeveel studiepunten je moet halen. Je hebt een link gestuurd van Hogeschool Rotterdam. Iedere hbo en iedere universiteit mag zelf zijn normen samenstellen voor het BSA (Bindend Studieadvies). Soms zeggen instellingen dat je niet zo heel veel studiepunten hoeft te halen, bijvoorbeeld 36, soms dat je juist heel veel studiepunten moet halen. Er zijn zelfs instellingen waar je alle 60 studiepunten moet halen in je eerste studiejaar. Die eisen staan allemaal in het instellingsreglement. Zit je op de Hogeschool Rotterdam, dan geldt deze regel dus voor jou, anders helaas niet. Leest een studiekiezer de vraag van Annet? Let er bij je studiekeuze ook op hoeveel studiepunten je voor je BSA moet halen. Er zijn enorme verschillen. meer over BSA op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-mogelijk-niet-halen/

 14. Door: Nathalie · 17-06-2018 om 07:48

  Is het mogelijk na een negatief advies voor de universitaire studie rechten je in te schrijven voor hbo rechten?

  1. Dag Nathalie,
   Dat kan. Na een negatief Bindend Studieadvies kun je je (meestal) niet inschrijven voor dezelfde studie op hetzelfde instituut in de komende drie jaar. Maar je kunt je wél inschrijven voor bijvoorbeeld rechten op een andere universiteit en ook op het hbo. Ik adviseer je de studiepunten die je hebt gehaald goed vast te laten leggen. Misschien heb je daar bij je volgende opleiding iets aan. Ook is het belangrijk goed na te denken wat er deze keer niet zo goed ging. Blijkbaar was de inhoud van je studie, rechten, een goede keuze, maar paste het niveau, de universiteit, niet bij je. Praat hier ook nog eens over met je studieadviseur. Een keer een studie(jaar) missen is niet zo erg als je er maar van leert voor een volgende keer.

 15. Door: Geurt · 30-04-2018 om 21:30

  Ik vroeg mij af of ik mij voor de zekerheid kan inschrijven voor een nieuwe studie. ik ben officieel nog in de race voor mijn BSA aan de unie, maar ik weet het niet allemaal zeker en mijn persoonlijke omstandigheden maken het er niet makkelijker op. zou ik mij voor de zekerheid kunnen inschrijven voor een andere studie geschiedenis op een andere universiteit mocht ik het niet halen. en als ik het haal geeft deze inschrijving dan geen problemen als ik gewoon door wil gaan op dezelfde universiteit?

  1. Je kunt je zeker inschrijven. Wat betreft je persoonlijke omstandigheden… heb je al contact met een studentendecaan? Hij of zij kan je wellicht inhoudelijk helpen en misschien ook, als dat nodig is, zorgen voor een minder strenge BSA eis.

   1. Door: Caroline Abrahams · 24-02-2021 om 13:51

    Beste Hermien,
    Ook voor mijn zoon wordt het twijfel of hij zijn BSA haalt dit jaar. Hij werkt hard en denkt telkens tentamens goed gemaakt te hebben maar telkens net niet. Alles multiple choice en online lijkt hem dus niet te lukken. Uit gesprek met de studieadviseur kwam enkel dat het nog wel moest lukken. Op eigen initiatief volgt hij nu leren leren op de uni. Maaralles online dit jaar.

    Begrijp ik uit jouw antwoord dat je voor 1 mei al moet inschrijven voor een andere studie? En wat als hij toch BSA haalt? Hij heeft nog geen idee welke studie want dit is al vanaf 4vwo zijn 1e en enige keus. Kan hij voor deze studie herinschrijven en tegelijkertijd inschrijven voor een andere studie? Als dit voor 1 mei is dan wordt het krap, omdat hij perse deze studie wil…..
    Groeten Caroline

    1. Dag Caroline,
     Ik hoop voor je dat je hardwerkende zoon succes heeft. Nu in Coronatijd zijn de universiteiten wel soepeler met het BSA. Weet je zoon hoeveel studiepunten hij nu moet halen? En op de hogescholen kijken ze daar zelfs helemaal niet naar. En super dat hij een ‘lerenleren’cursus volgt.
     Inschrijven voor 1 mei is wel handig. het verplicht tot niets. En je wordt altijd aangenomen (als er geen numerus fixus is) en ook mag hij dan nog naar een andere opleiding gaan als hij van idee verandert. Of zich terugtrekken als hij alles haalt. En dat hoop ik voor jullie. Veel succes.

 16. Door: Marja · 09-04-2018 om 19:05

  Omdat ik 1 keer mijn id was vergeten ben ik geweigerd bij een tentamen. Stond er goed voor. Vorige tentamens twee achten een zeven en een negen. Door de weigering haal ik het deze keer hoogstwaarschijnlijk niet. Wat nu

  1. Wat een pech Marja. het enige dat je kunt doen is contact opnemen met de hogeschool of universiteit waar je studeert. Misschien is dat bij jou je studieloopbaanbegeleider of je studie-adviseur. Misschien is er ook een examencommissie bij jou op school. Die kunnen je misschien verder helpen. Veel succes, Hermien

   1. Door: Marja · 10-04-2018 om 22:58

    Dankjewel voor je reactie ik ga het met mijn studiebegeleider bespreken. Hopen maar dat ik genoeg heb laten zien hoe hard ik ervoor heb gewerkt.

 17. Door: steffen · 27-01-2018 om 13:39

  goedendag,

  ik had een vraag over het starten van dezelfde opleiding aan hetzelfde instituut.
  Door medische toestand heb ik in de eerste periode heel weinig punten kunnen halen. Aangezien ik daardoor ook weinig kennis heb vergaard om succesvol mijn tweede periode te starten, vroeg ik mij af of het ook mogelijk is om mij uit te schrijven voor 1 februari om het volgend studiejaar dezelfde opleiding op het zelfde instituut te volgen.
  Is dit mogelijk?

  1. Dag Steffen,
   Ik denk dat je een goede kans maakt dat dit mag. Ik zou heel snel contact zoeken met je opleiding. Zij moeten beslissen… en het is al bijna 1 februari. Ook hoop ik dat je op je opleiding goed gemeld hebt dat je ziek bent. Dat is altijd heel belangrijk, om je te kunnen helpen en ook omdat er bij bijzondere omstandigheden afgeweken kan worden van de regels voor het BSA. Denk in de periode tussen nu en 1 mei wel heel goed na of deze studie echt echt wel dé studie voor je is. En overleg met je docenten of studieadviseur hoe hij of zij denkt dat het komt dat je resultaten tot nu toe tegenvallen…

 18. Door: Alper Ozel · 30-12-2017 om 21:31

  Dear Miltenburg,
  My son is a foreign student in its first year, we unfortunately havenot been informed well enough first year regulations, especially BSA by the University. He wants to study in his existing field eagerly but he had adaptation issues as this was his first year ever abroad, studying and alone himself in a whole new environment which affected first few courses negatively. We may have a chance to get negative BSA although he really is working hard not to. Questions :
  1) Does BSA binding only for the University he’s enrolled to ? Means if he gets negative BSA can he still apply same program (psychology) in another Dutch University ?
  2) If there’s likelihood to get BSA, and if this means he cant chose the same programme in any Dutch University: What if he still applies for the same program in other universities before deadline (Jan 15) and if he gets accepted, he drops the existing one (before getting BSA) and switch to new university next year ? Is this possible ?
  3) He failed one assignment resit with only 0.1 (5.4 instead of 5.5 which he spent almost whole week and he believes he had to have a pass score), can he file an objection and would that be fairly investigated and decided ?
  Thank you so much for your valuable advice(s). I read through all previous very carefully and you’re spot on in all of them.
  Happy New Year / Alper

  1. Dear Alper,
   I can image studying is an extra challenge for international students and their parents. We are trying to begin with a blog for international parents as well, and me the following articles can be useful https://weblog.wur.eu/universityguideparents/credits-how-does-that-work-what-should-you-know-as-a-student-parent/
   About your questions:
   1- The BSA is only binding for the university he’s enrolled at this moment. he can stat the same study elsewhere. But I strongly advise him to think it all over very carefully. Why isn’t he successful in the study he is following at the moment?
   2- He can start at another Dutch university
   3- If a student doesn’t agree with a decision he can always ask the teacher to reconsider the outcome of the assignment. All the universities have a possibility to complain. You should look on the internet to get to know the procedure.

   If you want to have more information, please feel free to send me an e-mail or call me. Hermien Miltenburg

 19. Door: K · 12-12-2017 om 13:12

  Hello beste lezers,

  Ik zou heel graag wat advies willen indien mogelijk, dit zou ik erg waarderen.

  Momenteel ben zit ik in mijn 3de jaar HBO opleiding. Ik moet eerlijk toegeven dat alles is in dit schooljaar mislukt is. Mijn minor heb ik niet behaald en ik heb 2 keer mijn eerste stage opnieuw moeten doen.

  De stages zijn mislukt omdat ik geen click of band had met de begeleiders. Ik voelde ook niet betekenisvol op de stages en eigenlijk in mijn toekomstige beroep.
  Als feedback kreeg ik:
  – Je ben erg theoretisch en kan de theorie niet goed interpreteren naar de praktijk.
  – Je ben te zwart/ wit in je denken en interpreteert feedback als kritiek.
  – Je werkt heel hard en dat is goed maar we zien geen vooruitgang.
  – Je ben heel goed in theorie en kent de modellen en theorieën van je vakgebied heel goed.

  Na al deze mislukte pogingen overweeg ik serieus om te stoppen met mijn opleiding.
  Deze 3 hard gewerkte jaren weg doen. Als ik zou blijven dan moet ik de 3de jaar weer opnieuw doen……

  School is zo enorm stressvol voor mij geweest en ik kan deze stress echt niet meer aan maar ik ben niet iemand die opgeeft. Dit doet mij echt pijn.

  Mijn vooropleiding heb ik Vpk opleiding mbo afgerond in het buitenland. Ik ben getrouwd, zonder kinderen en hebben onze eigen woning. Ik kan niet alleen aan mezelf denken maar ook aan mijn partner. De studieschuld loopt op en ik wordt niet jonger (30j). En ik heb ook ADD maar ik gebruik medicatie hiervoor en dit helpt wel goed.

  Misschien zouden jullie mij wat kunnen adviseren?

  Groet

  1. Beste K,
   Een triest verhaal vertel je. Maar ik denk dat je jezelf al antwoord geeft… een hbo studie afronden is misschien niet voor jou weggelegd. Heel erg jammer. Maar volgens mij heb je het heel hard geprobeerd. Gelukkig heb je een mbo diploma, dat is al een heel mooie basis.
   Ik wil je nog wel een tip meegeven… praat eens met je omgeving, docenten, andere studenten, je vrienden, je partner, wat er niet goed gaat. Daar kun je ook voor volgende keren iets van leren.
   Ik wil je ook graag aanraden de artikelen die ik je hierbij stuur aandachtig te lezen.
   Het is belangrijk dat wat je hebt geleerd goed vast te leggen en ook goed na te denken over de toekomst.
   Dan komt het vast allemaal goed.
   Zo te lezen ben je je doorzetter… maar ja, niet iedereen kan alles. Helemaal niet erg. Bel me gerust als je verder wilt praten, hierover. Hermien.
   https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/twee-keer-gestopt-met-de-studie/
   https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studie-helaas-niet-afgemaakt-wat-nu/

   1. Door: K · 17-12-2017 om 12:43

    Beste mevrouw Hermien,

    Bedankt voor uw snelle reactie op mijn vragen.

    In de afgelopen weken heb ik verschillende gesprekken gehad met de studieloopbaan adviseur (studieloopbaan wisselpunt), SLB docent (mentor), de decaan, vrienden en familie leden.

    Ik heb besloten dat om meer naar mijn gevoel te luisteren en mijn gezondheid beter te bewaken. Studeren op HBO niveau kost niet alleen veel energie maar is ook erg belastend. Ik ben een echte doorzetter, dit is voor mij zeer duidelijk op dit moment.
    Nu begrijp ik waar de motto “Work hard and Play hard” vandaan komt. Ik realiseer me nu pas dat op het randje van een burn out zit. Mijn rust momenten zijn geen energie opbouwende momenten geweest, ik had vaak catastroferende gedachten in mijn rust momenten.
    Een van mijn grootste inzichten is het realiseren dat studeren mij geen energie geeft. Ik werd er niet blij van maar alleen meer gestres. Mijn innerlijke weegschaal van belasting en belastbaarheid (draagkracht en draaglast) is in disbalans en hier kom ik nu pas achter.

    Mijn keuze is om te stoppen met mijn huidige opleiding en goed na te denken over wat mij blij maakt. Werken is voor mij een goede keuze, tussen de mensen zijn en echt verandering te weeg brengen in iemands leven doet mij goed.

    Nogmaals bedankt voor uw website en misschien een tip: leg niet alleen de nadruk op “studeren”maar ook op wat het feit dat een student niet meteen weet wat hij/zij wil studeren en misschien ook informatie geven over energie opbouwende dingen (waar wordt je blij van/ wat geeft je energie) voor studenten.

    Met vriendelijke groet,

    K.

    1. Dag K.
     Knap dat je een zo moeilijke beslissing hebt genomen. Ik wens je heel veel succes in je verdere loopbaan. En aanvullende cursussen doen kan natuurlijk ook altijd. Dat heb ik zelf ook meermaals gedaan en dat heeft mijn loopbaan zeker goed gedaan. Meestal waren dat geen cursussen op een ‘hoger’ niveau, maar juist op mijn eigen niveau maar over een iets ander onderwerp.
     Je hebt gelijk dat we met zijn allen niet altijd de nadruk op ‘doorstuderen’ en ‘hogerop komen’ moeten leggen. Soms is je niveau ook gewoon het niveau dat bij je past. Je kunt je op zoveel manieren ontwikkelen, dat kan ook ‘in de breedte’ en zeker ook door werkervaring. Je opmerking over ‘ontspannen’ vind ik heel goed. Daar zal ik in de toekomst vaker artikelen over schrijven. En ook over ‘je in de breedte ontwikkelen en niet persé in de hoogte.

 20. Door: Kitty Janssen · 21-09-2017 om 15:27

  Dag mevrouw Miltenburg.
  Mijn zoon heeft net te horen gekregen dat hij niet aan het vierde jaar van zijn opleiding mag beginnen, omdat hij nog 9 punten uit het tweede jaar mist. De propedeuse had hij in één jaar, maar daarna ging het mis. Hij heeft Asperger en twee docenten willen hem niet de uitleg geven die hij nodig heeft. Het zijn ook de vakken van deze twee docenten die hij nog niet heeft gehaald.
  Maar als hij nu niet aan het vierde jaar mag beginnen (hij heeft al wel een jaar studievertraging), dan is het einde verhaal omdat zijn opleiding – in heel Nederland – stopt. Geen diploma, geen kans op een andere opleiding (financiën) en een torenhoge studieschuld. We zijn helemaal in paniek. Heeft u een advies???

 21. Door: Greetje Kok · 13-07-2017 om 16:04

  Beste Hermien,
  Onze dochter heeft afgelopen dinsdag een negatief bsa gekregen. Nergens in het afgelopen jaar signaal gekregen. Alle punten gehaald. Prima cijfers. Alleen op de laatste mondeling een 5,2 gehaald en met de herkansing een 4,4 gekregen. De eisen van de hoge school zijn ip duidelijk: voldoende halen op de kernvakken. Maar op de allerlaatste mondeling zo kunnen stranden, is toch wel een hele zure les.
  We beramen ons om het aan te vechten. Enig advies voor ons?

  1. Dag Greetje, dat is inderdaad schrikken zeg, zo op het laatste moment. In een van mijn vorige reacties heb ik een lijstje met voorwaarden geplakt waaraan een instituut moet voldoen. Ik adviseer je dit goed te lezen en ook het reglement van het instituut eens goed uit te pluizen. Zoals ik het lees moet iedere student wel een waarschuwing krijgen en voldoende begeleiding als het niet zo goed gaat. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bindend-studieadvies-bsa-in-het-hoger-onderwijs-ho

 22. Door: Isabel · 09-07-2017 om 21:15

  Hallo Hermien

  Zojuist van onze zoon gehoord dat hij zijn BSA niet gaat halen. Ik was er al niet gerust op omdat hij nog 4 hertentamens moest doen. Zijn hele schoolloopbaan is het muizen. Begonnen op het gymnasium, blijven zitten in 2e klas en uiteindelijk afgestroomd naar HAVO wat hij zonder enige inspanning op het nippertje heeft gehaald. Heeft een jaar alleen achter de computer gezeten en op bed gelegen video’s kijken. Mijn man was even daarvoor overleden en ik heb het knarsetandend toegestaan. Dit jaar is hij aan zijn HBO studie begonnen waar hij echt op z’n plek zat en ook fanatiek aan begonnen is. Maar lopende het schooljaar doet hij weer te weinig, ondanks alle waarschuwingen vooraf. Dacht dat hij het eindelijk zou oppakken en gemotiveerd zou zijn maar ijdele hoop. Ik ben een beetje ten einde raad. Wat moeten we nu. Met hem praten ontaardt altijd in ruzie. Hij stelt alles uit en weet alles beter. Ik krijg er niet de vinger achter waarom het op school steeds fout gaat. De studiebegeleider hebben we niet veel aan. Vorige week gesprek gehad en wees mijn zoon er alleen op dat hij de opleiding moest verlaten als hij de punten niet haalt. Ja dat wisten we zelf ook al. Verder geen advies.
  Heb jij enig idee wat nu de beste insteek is?

  1. Dag Isabel. Ik herken veel aan je verhaal. Wat jammer dat je zoon geen eigen verantwoordelijkheid pakt voor zijn toekomst. Jongens hebben ook vaak meer tijd nodig dan meisjes, het rijpingsproces van de hersenen van jongens gaat langzamer. Als ik dit zo lees denk ik dat je zoon er baat bij heeft een jaar te gaan werken. Dat geeft hem de kans goed na te denken over zijn toekomst. Hij heeft daar wel hulp bij nodig denk ik. Misschien kan de decaan van zijn oude school iets voor hem betekenen. Misschien ook kun je een (studie)loopbaanadviseur inschakelen. De decaan kent er vast enkele. Aan jou als moeder wil ik graag zeggen… hoe lastig het ook is… realiseer je dat het zijn verantwoordelijkheid is iets van zijn leven te maken. Focus je op een goede relatie met je zoon, pamper hem niet teveel en push hem vooral niet richting een nieuwe studie. Dat moet hij zelf ontdekken. Maar het is wel belangrijk dat hij gaat werken. Een hele dag lamlendig niks doen, helpt hem niet. En tenslotte… het duurt soms even maar de meeste jongeren komen echt wel goed terecht, ook al is dat misschien niet met een hbo diploma.

 23. Door: Daphne · 05-07-2017 om 16:30

  Beste Hermien,

  Ik heb het afgelopen jaar de opleiding huidtherapie gevolgd op de Haagse Hoge school. Ik heb alles behaald met goede cijfers voor praktijk (allemaal in 1 keer) en theorie.
  Nu moesten wij een assesment doen voor de voortgang en heb ik deze opdracht vorige week in de herkansing niet behaald. Het bestaat uit drie onderdelen, literatuur onderzoek in 35 min 6 opdrachten zoeken in Pubmed, refereren etc., een praktijkopdracht met acteur en mijn portfolio. Voor mijn portfolio heb ik een 6.7, maar voor de andere twee opdrachten een 5.Literatuur doordat ik tijd tekort had, heb het gehele jaar dit altijd in 1x behaald zonder tijdsdruk. Praktijk een 5, moet ik nog gaan inzien.
  Dit betekent dat ik op basis hiervan moet stoppen met de opleiding, terwijl ik de opleiding super leuk vind en was door de spanning de opdracht niet voldoende heb gemaakt. Kunt u nog iets bedenken wat ik kan doen, naast praten op school.

  1. Dag Daphne,
   Wat een pech zeg.
   Ik heb voor je gekeken wat de Rijksoverheid hierover zegt: (ik plak het hierin)

   Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
   Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van uw opleiding. Elke student krijgt een studieadvies aan het einde van het 1e studiejaar. Het advies kan negatief zijn. U moet dan stoppen met uw opleiding. Dit is het geval als u niet genoeg studiepunten heeft en voor u geen bijzondere omstandigheden gelden.

   Regels rondom het BSA
   De universiteit of hogeschool moet bij een bindend studieadvies met een aantal zaken rekening houden.
   U moet voldoende studiebegeleiding krijgen van de studentendecaan.
   U moet na het 1e semester een waarschuwing krijgen. U weet dan dat u bij onvoldoende verbetering een negatief studieadvies zult krijgen.
   Er moet gekeken worden naar uw persoonlijke omstandigheden. Zoals een handicap, bijzondere familie-omstandigheden of lidmaatschap medezeggenschap.
   U heeft het recht om gehoord te worden.

   Alle regels die gelden bij een BSA staan in de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding.

   Klacht studiebegeleiding of bezwaar tegen BSA
   Bent u ontevreden over de begeleiding van uw studie of over het studieadvies? Dan kunt u een klacht indienen bij uw onderwijsinstelling. Vraag uw opleiding naar het studentenstatuut. Hierin staat wat u moet doen als u bezwaar wilt maken tegen een bindend studieadvies. U kunt ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad van de onderwijsinstelling.

   Kijk ook eens op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bindend-studieadvies-bsa-in-het-hoger-onderwijs-ho

 24. Door: Marian · 04-07-2017 om 13:41

  Als je na de kerstvakantie geen waarschuwing hebt gehad omdat je pas de laatste termijn bent gaan onderpresteren en nu een bindend negatief advies krijgt. Kun je daar dan nog iets mee?

  1. Dag Marian,
   Wat vervelend voor je, zeg. Ik ben bang dat je geen rechten kunt ontlenen aan het feit dat je pas de laatste tijd problemen hebt. Wel zijn er op het eind van de zomervakantie op veel instellingen nog hertentamens. Informeer daar eens naar op je instelling…Kan dat ook op jouw school? En is je negatief studieadvies onherroepelijk.. ga niet bij de pakken neerzitten maar denk goed na over je toekomst. Ga je weer studeren of ga je werken? Feedback vragen op je opleiding over wat er verkeerd ging kan je hierbij helpen. Helaas krijgen heel veel studenten een negatief studieadvies, je bent echt de enige niet. Dus… constructief kijken naar een nieuwe toekomst.

 25. Door: Mandy · 30-06-2017 om 05:17

  Jammer genoeg niet mijn eerste jaar gehaald op mijn studie Accountancy. Echter geven uw woorden mij wel moed dat het geen schande is. Ik weet zeker dat ik accountant wil worden en over deze capaciteiten beschik, ik moet alleen weten hoe ik moet leren aangezien ik de havo zonder al teveel moeite ben doorgelopen.
  Dus bedankt voor dit stukje!

  1. Dag Mandy, natuurlijk is het geen schande als je je jaar niet haalt als je je wel hebt ingezet. Het overkomt helaas zeer velen.
   Je twijfelt aan je studievaardigheden. Daar zijn ook cursussen en allerlei begeleidingsprofessionals voor die je daarbij kunnen helpen. De decaan op je ‘oude’ school kan je de weg wijzen. En ook op je nieuwe opleiding zijn er mensen die je verder kunnen helpen. Misschien hebben ze zelf wel een studievaardigheidstraining. Ik wens je in elk geval heel veel succes. De aanhouder wint!

 26. Door: Arianne · 19-06-2017 om 18:12

  Ik ben in 2014 begonnen aan de mbo-opleiding onderwijsassistent. Dit heb ik in de zomer van 2016 moeten staken omdat ik een bindend negatief studie-advies kreeg. Ze hielde wel de deur voor mij op een kier, dat wanneer ik aan mijn punten gewerkt zou hebben weer terug kon komen.
  In februari van dit jaar heb ik weer contact opgenomen en mocht in april beginnen (weliswaar weer in het 2e jaar)
  Ik heb vandaag weer een bindend negatief studie-advies gekregen.
  Ik heb geen idee hoe ik nu verder moet, en mijn ouders weten ook niet meer wat ze met mij aanmoeten…
  Het liefst zouden ze zien dat ik uit huis ging, maar daar heb ik de mogelijkheden niet voor met alleen een bijbaantje

  1. Dag Arianne, Wat ontzettend vervelend voor je zeg. Het is erg belangrijk dat je nu goed nadenkt over hoe je verder moet, en daar heb je zeker hulp bij nodig. Neem eens contact op met de decaan van je oude school. Die kan je vast wel verder helpen. het is in elk geval belangrijk dat je probeert te ontdekken waarom het niet goed is gegaan met je bindend studieadvies. Was de lesstof te moeilijk? Was je toch niet zo gemotiveerd? Praat ook eens met de docenten die je de afgelopen jaren hebben begeleid. En inderdaad, ik zou ook nadenken of studeren wel een goed idee voor je is. Je kunt ook werken en daarnaast opleidingen doen. Niet iedereen is geschikt voor het volgen van een opleiding. probeer daarnaast ook een goed contact met je ouders te houden, dat kan ook alleen maar met lang en goed praten…

 27. Door: Liz Huigsloot · 28-04-2017 om 11:26

  Ik sta studenten bij wanneer zij een negatief bindend studieadvies hebben ontvangen. Studenten kunnen dan in beroep bij het College van Beroep voor de Examens. Mijn bijstand is meestal gratis. Voor meer informatie:

  https://www.ske-advocaten.nl/bezwaar-bindend-studieadvies/

  1. Zijn er nog meer instanties of organisaties die studenten bijstaan? Ook zij kunnen reageren op dit artikel. De onderwijsinstellingen hebben zelf overigens ook klachtencommissies. De student kan het beste daar eerst te rade gaan. Er is ook een site van de Rijksoverheid waar klachten gemeld kunnen worden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-dien-ik-een-klacht-in-over-mijn-hogeschool-of-universiteit

   Ik wil nog wel toevoegen dat een negatief bindend studieadvies primair bedoeld is ter bescherming van de student. Als een opleiding denkt dat een student niet in staat is de opleiding succesvol af te ronden, is het zaak eens heel goed na te denken. Uitvallen in het eerste studiejaar is beroerd… Maar uitvallen in het tweede, derde of vierde studiejaar betekent meestal het eind van de studieloopbaan. Opnieuw beginnen na meerdere studiejaren is meestal niet makkelijk en ook duur. Na een eerste verkeerde studiekeuze opnieuw beginnen lukt de meeste studenten wel, als ze heel goed nadenken over de volgende studiekeuze. Zij eindigen met een hbo of wo diploma ook al is dat soms in een andere richting.

 28. Door: Julia · 04-04-2017 om 08:27

  Hoi!

  Ik zit in mijn eerste jaar van een universitaire studie. Ik heb echter al besloten te stoppen met deze studie, mijn BSA ga ik sowieso niet halen, en wil volgend jaar graag een nieuwe studie doen. Wanneer moet ik mij dan inschrijven voor een andere studie? Om een studiekeuze te maken vóór 1 mei gaat waarschijnlijk niet meer lukken.

  Groetjes en alvast bedankt,
  Julia

  1. Dag Julia. Wat jammer dat je je BSA niet gaat halen.. Voordat je aan een nieuwe studie begint is het wel belangrijk om heel goed te begrijpen waarom het niet goed is gegaan? Was de inhoud van de studie niet wat je verwachtte? Paste het WO niveau niet bij je? Paste de sfeer van de universiteit niet bij je of de manier van lesgeven en begeleiden? Pas dan kun je gemotiveerd een andere studie kiezen. je studieadviseur of je medestudenten kunnen je vast helpen antwoord te vinden op voorgaande vragen. Ingaand op je vraag…Inschrijven voor een opleiding met numerus fixus moet voor 15 januari. Voor de andere opleidingen moet je je inschrijven voor 1 mei. Dan word je altijd toegelaten. Ook als de opleiding een negatief advies geeft. Schrijf je je na 1 mei in en krijg je een positief advies, dan is er niets aan de hand. Je kunt dan gewoon beginnen met studeren. Schrijf je je na 1 mei in en heb je je ook voor geen enkele andere hbo of wo opleiding opgegeven en krijg je een negatief advies, dan zal de opleiding je weigeren. Dus… inschrijven na 1 mei kan, maar je hebt dan geen recht op toelating. Is dit duidelijk? Bel of bel me anders als je wilt, Hermien

   1. Door: Julia · 05-04-2017 om 17:58

    Bedankt voor uw antwoord!
    De studie was inderdaad niet wat ik verwachtte en vond/vind het dan ook niet leuk, waardoor de motivatie niet optimaal was. Ben nu druk op zoek naar een andere studie, maar de toelatingsdatum van 1 mei gaat lastig worden denk ik!

    1. Beste Julia, Laat je vooral niet overhaasten bij het kiezen van een studie. Neem de tijd. Kies desnoods voor een tussenjaar waarin je extra goed gaat nadenken en zoeken. Het is wel handig je voor 1 mei in te schrijven. Je kunt dan alsnog voor een andere studie kiezen (tot 1 september) maar je bent dan altijd toelaatbaar als je aan de eisen voldoet. Schrijf je je na 1 mei in dan kan de opleiding je weigeren. Lees hierover ook het artikel dat ik gisteren geschreven heb over aanmelden voor hbo of universiteit. Je vindt dat onder het tabblad ‘studiekeuze’.

     1. Door: Julia · 06-04-2017 om 10:44

      Heel erg bedankt! U heeft me erg geholpen en dit scheelt een hoop stress. Ik sta nog steeds ingeschreven bij mijn studie en volg nog steeds een paar vakken.

 29. Dag Kevin,
  Ieder onderwijsinstituut heeft hiervoor de eigen regels. Je zou het je studieloopbaanbegeleider of studieadviseur moeten vragen. Veel succes

 30. Door: Kevin Liu · 02-02-2017 om 01:45

  Ik zit in het tweede jaar van HBO en heb mijn Propedeuse nog niet gehaald, ik mis nog 1 punt. Op dit moment zit ik in het buitenland voor een half jaartje op stage. Dus ik vrees dat ik m’n herkansing niet kan maken voor die laatste studiepunt. Is het ook mogelijk om dat in het derde en eventueel in het vierde jaar te herkansen?

  Met vriendelijke groet,

  Kevin

 31. Door: Jeanette · 23-01-2017 om 08:45

  Beste Hermien,
  Mijn dochter is voor de 2e keer achter elkaar begonnen met de opleiding fysiotherapeut, 1e keer gestopt in januari 2016 omdat ze tijdens de eerste toetsen er achter kwam dat ze last heeft van faalangsten. Hiervoor loopt ze nog steeds bij de Psycholoog. Na gesprekken met de school mocht ze dit schooljaar weer starten. Ze heeft zich ingeschreven met een studiebeperking Het dreigt weer mis te gaan mede door faalangsten. Vanuit de school zelf heb ik als ouder het gevoel dat er niks wordt gedaan om haar te helpen, ondanks dat zij zich heeft ingeschreven met een studiebeperking en dat de school op de hoogte is van haar situatie door de gesprekken (en het overleggen van brief Psycholoog). Zij wordt als een normale student behandeld. Wat kan ik als ouder doen en wat kan zij als student doen om toch kans te maken om op de opleiding te blijven? Fysiotherapeut worden is haar droom.

  1. Beste Jeanette,
   Wat vervelend voor je dochter en voor jou. Heel goed dat ze nog naar de psycholoog gaat. Toch zal ze op school aan moeten blijven dringen op extra begeleiding. De studieloopbaanadviseur is de eerste persoon, levert dat te weinig op dan kan ze nog naar een studentendecaan, klachtencommissie of ombudspersoon. Een brief van de psycholoog kan misschien ook helpen. Als je dochter dat op prijs stelt kun je misschien ook eens mee om te praten met haar studieloopbaanbegeleider. Dat initiatief moet dan wel vanuit je dochter gaan.
   Er is ook een organisatie die zich speciaal bezighoudt met studeren met een belemmering. Ik heb daar een artikel over geschreven. http://bit.ly/studerenmetbelemmering Die organisatie, studie+handicap, vergelijkt de faciliteiten van opleidingen voor studenten met een beperking. En dat zijn er nogal wat. Zo’n 20% van de studenten heeft te maken met een belemmering of beperking. Mijn advies: Je dochter moet hulp blijven vragen en dat ook nadrukkelijk doen. Een briefje van de psycholoog kan helpen. Anders moet ze het ‘hogerop’ zoeken binnen school. Heb je hier voldoende aan of wil je me nog bellen? Doe dat gerust.

   1. Door: Jeanette · 23-01-2017 om 09:56

    Beste Hermien, bedankt voor je reactie. We zullen beginnen met op school aandringen voor meer begeleiding en mag het nodig zijn gaan we verder.

 32. Door: anoniem · 21-01-2017 om 11:12

  Mijn vriend heeft psoroasis en wordt behandeld door een dermatoloog. Hij heeft voor derde keer in drie jaar iets niet gehaald op school waardoor hij aangeeft het weer niet te halen. Verder vermagerd hij sterk en heeft laatst uitlatingen gegeven niet meer te willen leven. Ik heb de spoedpost gebeld en een afspraak gemaakt. Daarna werden we naar huis gestuurd. De volgende dag moest ik werken en is hij noch naar de huisarts, noch naar de dermatoloog geweest. Telefoon stond gisteren uit dus kon hem niet bereiken. Zijn moeder (herstellende van een psychose) gebeld, die zei dat hij smiddags nog naar beneden was geweest om te eten. Gevraagd of ze door kom geven dat hij me moest bellen. Maar het gaat totaal niet goed…wat voor tips heeft u nog wat betreft de opleiding? Meen dat er zaken zijn uit derde of laatste jaar hbo fontys. En wat voor tips heeft u mocht hij niet meer teruggaan naar school? Wat zijn zijn kansen om zijn torenhoge studierekening af te betalen? En met deze aandoening en neerwaartse spiraal kwaliteit van leven te kunnen werken of mooier…aangenomen worden bij een bedrijf?

  1. Lieve vriendin van een student. Helaas gaat het niet met alle studenten goed tijdens de opleiding en soms spelen andere problemen een rol. Uw vriend doet er goed aan een intensief gesprek met zijn studieloopbaanbegeleider te hebben. Hij of zij kan doorverwijzen naar andere hulp die uw vriend nodig heeft. Veel hbo’s en universiteiten hebben studentendecanen en psychologen in dienst. Doorsukkelen zonder hulp zoeken heeft geen zin. Bedenk wel dat de student zelf hulp moet zoeken. Hij moet initiatief nemen.
   U trekt zich de situatie van uw vriend erg aan. Toch… de verantwoordelijkheid ligt bij hemzelf. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Misschien goed als u zelf hierover ook eens praat, om te beginnen met uw huisarts. Belt u mij gerust als u hierover met mij wilt praten.

 33. Door: Joost · 17-01-2017 om 23:47

  ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met een studie waar ik na een paar maanden ben gestopt omdat het totaal niet was wat ik zocht. ik ben daarna in februari aan een andere studie begonnen. maar nu sta ik op het punt om de grens van 45 punten niet te halen vanwege 1 vak. mijn ouders hebben me al verteld dat als ik het niet haal ze mijn studie, huisvesting of überhaupt niks meer zullen betalen. ze willen dat ik dan weer thuis ga wonen en niet meer ga studeren omdat ik lui ben. ik heb zo ook niet verteld dat ik het waarschijnlijk niet ga halen maar vertrouwen me zowiezo al niet omdat ik altijd heb gelogen over mijn schoolresultaten vanwege het feit dat toch altijd maar boos zijn om alles wat ik laat zien. ik ben flink in paniek om wat er nu gaat gebeuren als ik het niet haal en of ik er dan ooit nog iets kan doen met mijn leven

  1. Joost, bel me svp op 0317484455. Er zijn altijd mogelijkheden…

 34. Door: Jo · 17-01-2017 om 15:35

  Beste Janneke
  Mijn dochter doet nu een opleiding hbo verpleegkundige eerste jaars. Nu heeft ze één toets niet gehaald van 10 studiepunten en hoe de rest van de toetsen gaan verlopen weten we nog niet. Maar om voorbereid te zijn heeft zij zich voor de zekerheid ingeschreven voor een opleiding die aansluiten bij wat ze nu doet. Deze opleiding heeft een decentrale selectie. Er worden bij deze opleiding ook maar 40 personen toegelaten. Stel in het eerste geval voor haar ( omdat ze verpleegkundige echt leuk vind ) de studiepunten (50) niet haalt dan mag ze niet door naar het tweede jaar. Maar wat ik raar vind is bij de nieuwe opleiding moet ze in juli mocht ze geselecteerd worden al akkoord geven voor de opleiding terwijl de herexamens voor verpleegkundige pas in augustus zijn. Hoe kan zij het beste een backup plan maken. Ze wilt het liefst niet naar een MBO opleiding. Maar een backup in HBO kan ook niet omdat je dus eerder akkoord moet gaan terwijl de herexamens er nog aankomen. Het liefst komt ze natuurlijk goed door het eerste jaar. Ik hoop dat u ons op weg kunt helpen. Vriendelijke groet

  1. Dag Jo,
   Ik begrijp je probleem.
   Ik zou het aankaarten bij de opleiding waar je dochter naartoe wil als ze voor haar huidige opleiding een negatief studieadvies krijgt.

 35. Door: J. H. · 04-01-2017 om 23:45

  Ik zit nu in mijn eerste jaar van het HBO. Ivm verschillende omstandigheden zit ik niet lekker in mijn vel en gaat school dus niet zoals het zou moeten gaan. Ik weet wel dat dit de studie is die ik wil doen. Wat zijn de mogelijkheden met het nu stoppen/doorgaan in combinatie met het overdoen van het eerste jaar. De studie die ik volg is ook een studie met een decentrale slectie….

  1. Dag Janneke,
   Je bent bepaald niet de enige die problemen heeft in het eerste studiejaar. Een paar weken geleden heb ik een artikel geschreven over ‘verkeerde studie gekozen.. wat doet u als ouder’. Daarin lees je van alles over mogelijkheden om te stoppen (uit financieel opzicht liefst voor 1 februari) maar ook overwegingen om misschien toch nog door te zetten. Handige tips voor ouders maar ook voor studenten zoals jij, natuurlijk.
   Tip één is echt : “ga praten met je studieloopbaanbegeleider”. Hij of zij kent de mogelijkheden binnen jouw school. Er zijn vaak allerlei oplossingen waar studenten geen weet van hebben. Maar je moet er wel echt zelf naar vragen… en doorzetten met hulp vragen. Ook aan studentendecanen.
   Vraag jezelf ook af of je de verkeerde studie hebt gekozen of dat je problemen hier los van staan.
   Een extra complicatie is wel dat je een selectiestudie hebt. Ik heb geen idee hoe je school daarmee omgaat, maar vaak mag je niet voor een tweede keer aan dezelfde selectiestudie beginnen. Maar het hangt echt ook af van de aard van je problemen en de oorzaak.
   Dus… ga praten, dat is de sleutel tot de oplossing. Wil je me bellen, dan kan dat natuurlijk 0317484455. Sterkte, Hermien

 36. Door: Paulien · 13-12-2016 om 20:39

  Dank je! Ik ga het met haar bespreken.

 37. Door: Paulien · 11-12-2016 om 22:58

  Dochter heeft ernstige twijfel over haar studie, eerste jaars ibms. Hoe nu verder? Nu stoppen of toch 1e jaar afmaken en dan switchen. Helaas weet ze nog steeds niet wat ze wel wil. Graag advies….

  1. Beste Paulien,
   Helaas zijn er altijd heel wat mensen die twijfelen over hun studiekeuze. Ik adviseer je dochter op de eerste plaats goed contact op te nemen met haar studieloopbaanbegeleider of haar studie-adviseur van de opleiding waar ze nu op zit. Hij of zij kan bespreken waar de twijfel dan in zit, of die terecht is, of er een ongeveer gelijke opleiding is waar ze nu nog zonder al te veel verlies van tijd naar over kan schakelen enzovoort.
   Op de tweede plaats is het goed eens te praten met een ouderejaars van haar opleiding. In het eerste studiejaar worden er veel algemene basisvakken gegeven. Die zijn soms saai en lijken niet op de vakken die specifiek horen bij de gekozen opleiding, maar die basis is wel nodig om je later te specialiseren. Ouderejaars hebben deze ervaring ook gehad. Misschien geeft dit je dochter ook inzicht in het verdere verloop van de opleiding.
   Tenslotte: Wil je dochter écht stoppen, dan moet ze ook weer opnieuw over haar toekomst en studie nadenken. Daarbij kan ze jouw hulp zeker goed gebruiken. Ook de decaan van de oude school kan bijspringen en misschien zijn er ook wel studiekeuzecoaches op de opleiding waar ze nu op zit. In elk geval zou ik afspreken welke dagbesteding je dochter nu gaat hebben (werken? reizen? Studiekeuzetraject bij hbo?) en hoe ze de focus op de opleiding houdt. Bij het kopje ‘tussenjaar’ vind je hier meer informatie over.
   Heb je aanvullende vragen, mail of bel me dan, mijn gegevens vind je bij ‘contact’

 38. Door: Corina · 25-08-2016 om 01:43

  Mooi verwoord. Maar hoe zit dit met MBO. Helaas een uitval na eerste jaar. Wel herkenbaar qua zwarte gat en zich mislukt voelen en niet weten wat nu. Niet welkom voelen bij school waar eerste jaar niet is gehaald. Mede door behandeling en beleid van school. Maanden geen les gehad in Engels en dyslect zijn en gezakt zijn in de vakken die veel met Engels te maken hebben en dan docent krijgen die met treinvaart door de lesstof heen moet en bij vragen aangeeft dat antwoorden in je boek staan.
  Uren te weinig maken maar school de lessen nooit heeft uitgeroosterd dus vokgens het systeem de juiste schooluren heeft gedraaid. En natuurlijk ligt alle fouten en het niet behalen eerste jaar puur en alleen bij student en motivatie van hem en niet bij school. Eind Maart beoordeling nog zeer positief. Eind juni niet meer en geen mogelijkheid meer tot ophalen van cijfers of het maken van gemiste toetsen zoals aangegeven door docent. Student depressief thuis. Was niet meer welkom in lessen omdat die gericht waren op toetsen die hij niet meer mocht doen. Is zelfstandig vakken gaan afronden zodat hij die bij eenvoldoende het eerste jaar niet meer hoefte te doen. Maar was niet meer in beeld en moest het zelf maar uitzoeken. Nu eerste schooldag is al begonnen. Geen uitnodiging gehad. Twijfel over motivatie student en moet nu eerst beroepskeuze doen. Voelt zich wederom afgewezen. Niet gehoord en gezien. Welkom in de wereld die MBO ?…….. (Naam bekend bij redactie) heet. Natuurlijk ligt er een groot deel qua verantwoordelijkheid bij student. Klopt maar volwassen en geheel zelfstandig ben je niet op je 17de. Volgens mij heb je daar echt ook hulp van school nog nodig. Zo denk helaas de mentor van de school er niet over. Nu ff stuurloos en opzoek naar waar student wel welkom is.

  1. Helaas heb ik onvoldoende ervaring in het mbo, gezien mijn achtergrond moet ik me concentreren op hbo en wo. Maar wellicht zijn er mensen die wel op dit mbo verhaal kunnen reageren? Ik wens deze ouder en student in elk geval veel sterkte.

  2. Door: Roos · 19-01-2017 om 22:51

   Beste Corina, dat klinkt als een vervelende situatie. Ikzelf heb ook studievertraging opgelopen in het MBO en heb ook best veel gemist door persoonlijke omstandigheden. Gesprekken met mijn mentor verliepen niet altijd even prettig, maar uiteindelijk is er écht verandering gekomen toen ik ben gaan praten met de teamcoördinator en maatschappelijk werker. Zij hebben mij gedurende het traject goed ondersteund. Wellicht is dit ook mogelijk voor uw kind? Alle hoop is sowieso nog niet verloren; vanaf het moment dat studiefinanciering wordt ontvangen zorgt vertraging voor een mogelijke schuld (gezien de prestatiebeurs gedurende 4 jaar wordt verstrekt), maar daar is nu gelukkig nog geen sprake van! Voor toetsen kregen wij schooljaar 2015/2016 twee kansen. Haalde je een onvoldoende dan mocht je herkansen, was je ziek/geoorloofd afwezig dan mocht je herkansen. Ik weet niet of dit verschilt per onderwijsinstelling of is verandert… maar dit is mijn ervaring!

   1. Beste Roos en Corina, ik ben het eens met de kern van jullie verhaal. Heel veel studenten lopen studievertraging op. Laat de moed niet meteen zakken. Vraag uw kind hulp te zoeken op school en als dat nodig is ook buiten school. Problemen moeten door de student zelf aangekaart worden op mbo, hbo of universiteit. De student heeft de regie, hij of zij is degene die initiatief moet nemen. Veel succes.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.