23 november 2018 | Categorie: Studeren

Verkeerde studie gekozen? Twijfel over studiekeuze?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Uw zoon of dochter komt thuis met de opmerking: “Ik heb de verkeerde studie gekozen!” Herkent u deze situatie? Hij of zij is dit studiejaar enthousiast aan een universiteit of hogeschool begonnen en nu komt de twijfel. Wat doet u als ouder?

Regelmatig geef ik, met studenten, een webinar over studeren en studiekeuze. Het gaat dan over tips voor studeren op een hbo of universiteit. Via de chat kun je vragen stellen. We gaan hebben het dan ook over een ‘verkeerde’ studiekeuze. Het volgende webinar is 28 januari 2021 aanmelden. Daarna is er weer een webinar op 10 februari aanmelden.

 

verkeerde studie gekozen?

Stoppen met de studie?

Heel wat eerstejaars stoppen met hun opleiding. Op sommige instituten is de uitval laag, bij andere opleidingen is de uitval veel hoger. Gemiddeld stopt 30% van de hbo studenten en 20% van de universitaire studenten in het eerste jaar. Soms is dat vrijwillig, soms is dat omdat ze een negatief bindend studieadvies (BSA) krijgen. Ze halen niet genoeg studiepunten om door te mogen gaan naar het tweede studiejaar (lees ook: studie niet afgemaakt).

Twijfel aan de studiekeuze…

Heel wat eerstejaars beginnen ook in de eerste maanden van het studiejaar te twijfelen. Heb ik wel de goede keuze gemaakt?
Twijfel aan de studiekeuze hoort er wel een beetje bij. 100% de juiste keuze bestaat niet. Maar voelt de student een ‘klik’ met de inhoud van de opleiding, de medestudenten, het instituut en de docenten? Dan komt het meestal wel goed. Dan heeft de student meestal niet de verkeerde studie gekozen.

Eerstejaars vakken zijn basisvakken

Studiekiezers realiseren zich vaak niet dat er in het eerste studiejaar ook veel basisvakken gegeven worden. Je kiest voor een bepaald beroep of specialisatie maar eerst moet er een basis gelegd worden. Dat zijn vaak algemene vakken zoals wiskunde, scheikunde, Engels… Brede vakken die lijken op de middelbare schoolvakken. Sommige lesprogramma’s in het eerste studiejaar hebben best veel van deze basisvakken. Dat is niet zo motiverend. De twijfel slaat toe.

Praat met ouderejaars

Herkent u dit bij uw zoon of dochter?  Dan wil ik graag de tip meegeven uw kind eens te vragen met ouderejaars te praten. Studenten die al een beetje verder zijn met de opleiding kunnen vertellen waar al die basisvakken voor dienen en dat die leuke motiverende vakken er ook aankomen. Uw zoon of dochter zal ontdekken dat hij niet de enige was die twijfelde in zijn eerste studiejaar. Het hoort er een beetje bij…

Praat met de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider

Er zijn ook professionals die uw zoon of dochter kunnen helpen. Denkt uw zoon of dochter dat ze de verkeerde studie heeft gekozen dan is de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider van de opleiding het eerste aanspreekpunt.  Hij kan meedenken met de student over vragen als: ‘Zijn er speciale belemmeringen en zijn die oplosbaar?‘Is het onderwerp van de opleiding wel goed maar moet het een ander niveau zijn?’’ Zou mbo, hbo of wo misschien een beter niveau voor jou zijn’ ‘Is het niveau waarop je studeert goed maar moet het nét een andere opleiding zijn?’

Switchen nog mogelijk?

Veel opleidingen lijken erg op elkaar. Maar juist redelijk kleine accentverschillen in inhoud of aanpak kunnen voor de student verschil maken. Juist omdat alle opleidingen in het begin veel ‘basisvakken’ behandelen kan de student in het eerste jaar soms nog van studie veranderen en de studiepunten die hij al gehaald heeft meenemen. Binnen hetzelfde instituut lukt dat nog wel, zeker binnen hetzelfde interessegebied. Studiepunten meenemen naar een andere instelling is lastiger. De studieadviseur van de opleiding weet hier alles van.

Neem zelf de regie als je de verkeerde studie hebt gekozen

De studieadviseur of studieloopbaanbegeleider wil de student graag helpen. Maar…. de student moet wel zélf het initiatief nemen. De begeleider komt niet zomaar naar hem toe.  De student moet advies vragen. Dat is vooral belangrijk als er speciale omstandigheden of belemmeringen zijn.

Praten met de decaan van de oude middelbare school

Het kan ook helpen als uw zoon of dochter weer eens contact opneemt met de decaan van de oude middelbare school. Hij kan met de student terugkijken naar het studiekeuzeproces. Welke keuzes zijn er gemaakt? Welke twijfels had de student toen? Hoe kijkt er nu tegenaan? Het gebeurt vaker dat studenten die twijfelen, terugkijken op hun studiekeuzeproces. Ze ontdekken soms, als ze ‘de film nog eens terugdraaien’, dat dit toch de beste keuze was.

Waar je aan begint maak je ook af…

Ik hoor studenten nog wel eens zeggen dat de afspraak thuis was: ‘waar je aan begint maak je ook af’. Ik kan dat als moeder begrijpen en op zich is het ook een goed advies. Maar aan de andere kant… een bacheloropleiding van drie of vier jaar is een lange tijdsinvestering. En als de keuze écht verkeerd was… opnieuw een andere bacheloropleiding volgen als je al een bacheloropleiding hebt afgesloten is erg duur. Een student die voor het eerst een bacheloropleiding volgt hoeft niet de werkelijke kosten van de studie te betalen. Die zijn zo’n 5.500- 10.000 euro per jaar. Hij betaalt ‘maar’ zo’n 2100 euro collegegeld.

Is het écht de verkeerde studie?

De student moet zich ook afvragen of het écht de verkeerde studie was. Naarmate de opleiding vordert komt er steeds meer keuzevrijheid. De student kan steeds meer zijn eigen studietraject invullen.
Zo kan de opleiding weer meer gaan lijken op de wensen die de student heeft. Een deel van de bacheloropleiding is  de ‘minor‘. Dat is een deel van de opleiding, meestal een half jaar, dat de student in kan vullen met vakken die heel anders mogen zijn dan de vakken van zijn ‘eigen’ bacheloropleiding. Zo kan de student zijn opleiding ook aanpassen aan zijn wensen.

Masterkeuze

Na een bacheloropleiding op de universiteit zal er een masteropleiding volgen. Dit kan ook een behoorlijk andere master zijn. Ook dit perspectief kan de student helpen ‘door te zetten’. Studiekeuze gaat eigenlijk door zo lang je studeert.

Geldzaken… stoppen vóór 1 februari

Als de student stopt met de opleiding heeft dat natuurlijk ook financiële gevolgen. Stopt de student voor 1 februari in zijn eerste studiejaar, dan geeft de onderwijsinstelling soms een deel van het collegegeld terug. Dat moet de student aanvragen bij de instelling waar hij studeert.
Stopt hij, dan moet hij dat doorgeven aan de onderwijsinstelling. Hij moet het ook doorgeven aan DUO in verband met de studiefinanciering.

Geldzaken…de studiefinanciering

Krijgt de student voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit en stopt hij in het eerste jaar met de studie voor 1 februari? Het studentenreisproduct (OV kaart) en eventueel aanvullende beurs worden dan automatisch een gift. Ook als de student later geen diploma haalt.

Voorwaarde

Er is één voorwaarde bij bovenstaande 1 februari regeling: je mag in hetzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer aanvragen voor een hbo of universiteit.
Let op: De aanvullende beurs is de beurs die een student kan krijgen als zijn ouders minder inkomen hebben of als hij meer studerende broers en zussen heeft. Deze regeling, dus het omzetten in een ‘gift’, geldt niet voor de ‘gewone’ studielening. Die moet gewoon terugbetaald worden.

Na je eerste jaar ontdekken dat je de verkeerde studie hebt gekozen?

Een student die ná het eerste (half) jaar ontdekt dat hij de verkeerde studie heeft gekozen, heeft een groter probleem. Hij moet binnen tien jaar een diploma halen, ook als hij tussendoor een tijdje stopt met studeren. De eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct moeten in geval van stoppen helemaal terugbetaald worden. Komt dat diploma er wel, dan is de aanvullende beurs een gift.  Ook het reisproduct is een gift. Meer informatie hierover vindt u in het artikel studiefinanciering in het kort.

verkeerde studie gekozen en geldzaken

Meer weten over ‘de verkeerde studie gekozen.’

Er is onderzoek gedaan door het ministerie van OCW naar ‘de verkeerde studie’ en ‘studieuitval’. De voornaamste conclusies:

De helft van de uitvallers in het eerste studiejaar zegt:

 • Ik heb de verkeerde studie gekozen, ik heb niet genoeg tijd genomen voor studiekeuze
 • Mijn verwachting over de studie is niet uitgekomen
 • Ik had te weinig motivatie, ik had een verkeerd beeld van de studie.

Ongeveer een kwart van de uitvallers:

 • De universiteit/hbo moet betere voorlichting geven
 • De universiteit of het hbo moet meer begeleiding geven in het eerste jaar.

Verkeerde studie? Doorgaan met denken over de toekomst

Overkomt het u als ouder dat uw zoon of dochter de verkeerde studie heeft gekozen? Dan is het belangrijk dat u goed met uw kind praat. Maak samen een plan voor de rest van het studiejaar. Laat ook vastleggen welke tentamens gehaald zijn.

Dagbesteding na verkeerde studie

Jongvolwassenen hebben vaak baat bij afspraken over een ‘dagbesteding’. Informatie hierover vindt u onder het kopje ‘tussenjaar’. Zorg ervoor dat de focus blijft op nadenken over de toekomst: ‘een eigen bedrijf beginnen’, ‘werken‘ of toch weer studeren? Een studie-stopper kan het beste de resterende tijd zien als een soort ‘tussenjaar’.

sparen voor de toekomst van uw kind

Verkeerde studie gekozen alleen maar kommer en kwel?

Nee, een verkeerde studie kiezen kan ook veel leereffect hebben. Vaak zeggen studenten na afstuderen (binnen een andere studie) dat de eerste verkeerde studiekeuze juist veel heeft opgeleverd. Ze hebben belangrijke dingen over zichzelf geleerd. En daarna ondervonden waar ze op moeten letten bij het maken van belangrijke keuzes. Een goede levensles. Studiekiezers zijn nog jong. Ze moeten nog veel ontdekken. En ‘ verkeerde’ keuzes maken hoort daar onlosmakelijk bij. (Lees ook: gestopt met de studie, over het vastleggen van competenties en vaardigheden)

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 80 reacties.

 1. Door: Mandy · 17-12-2021 om 09:49

  Ik zit nu in mijn derde jaar van de HBO opleiding bij de Fotovakschool. Ik probeerde het nog uit te houden omdat het de tweede studie is die ik doe, maar ik ben er inmiddels zeker van dat de opleiding niet voor mij is en zou graag willen switchen naar de opleiding Communication & Multimedia Design bij de HU, maar ik heb werkelijk geen idee wat mijn opties zijn en heb weinig mensen in mijn omgeving die mij hierbij kunnen ondersteunen of kennis hiervan hebben. Ik heb mijn propedeuse hier ook behaald. Zou het nog mogelijk zijn om te switchen en hoe zou het er dan uitzien omdat ik al een redelijk aantal EC’s behaald heb? Begin ik dan in het tweede of derde jaar? Het is zo lastig te vinden op het internet wat de mogelijkheden zijn en alle mailtjes die ik eventueel ergens heen stuur worden niet beantwoord, dus ik zit in een best wel lastig parket op het moment.

  1. Wat naar voor je Mandy. helaas kan ik je niet zeggen of je studiepunten tellen op de volgende opleiding. Dat mag de opleiding zelf bepalen. je moet dus toch echt proberen contact met hen te zoeken. En ik wens je veel succes.

 2. Door: Eline · 31-08-2021 om 18:08

  Hoi,
  Ik ben afgestudeerd voor mijn wo bachelor. Ik ga nu een master doen en daar wellicht mee stoppen. Ik ben er niet van overtuigd dat deze master iets voor mij is. Stel dat ik mijn master 2 maanden uitprobeer en gebruik maak van mijn reisproduct en de master beëindig en hierna ook nooit meer een master ga doen. Moet ik dan die 2 maanden studentenov die ik tijdens de master heb gebruikt terug betalen?
  Het studentenreisproduct tijdens mijn bachelor wordt een gift omdat ik die heb behaald. Maar hoe zit dat met als ik de master niet afrond?
  Groetjes

  1. Een hele goede vraag Eline. Ik zou dit nog even checken bij DUO, want dat is de expert. Maar ik interpreteer de 1 februariregeling als volgt: Als je voor het eerst op een hbo of universiteit zit en je stopt voor 1 februari dan worden OV kaart en eventuele aanvullende beurs een gift. Jij hebt al eerder gestudeerd op de uni, dus voor jou geldt dit niet. Maar vraag het vooral even na. En vergis ik me? Laat het dan weten, daar kan ik weer anderen mee helpen en zal ik ook op deze site zetten.

 3. Door: Jozua · 08-07-2021 om 11:04

  Hee, ik heb twee vraagjes over de lengte van mijn aanvullende beurs en reisproduct.
  Ik heb vorig jaar Biologie gestudeerd en studeer nu dit jaar geneeskunde (kwam vorig jaar niet door de selectie heen, dus ben als alternatief biologie gaan studeren). Nu heb ik vorig jaar in de eerste vier maanden aanvullende beurs gekregen, maar dat verviel in Januari, omdat mijn ouders meer gingen verdienen. Ik heb toen mijn aanvullende beurs niet stopgezet, maar ik kreeg ook niets. (Aankomend jaar gaat mijn zusje studeren en heb ik wel weer recht op een aanvullende beurs)

  Eerste vraag: Is het aantal maanden dat ik recht heb op aanvullende beurs naar beneden gegaan in de maanden dat ik geen geld kreeg? (en had ik het dan eigenlijk stop moeten zetten).

  Tweede vraag: Heb ik nu een kortere tijd recht op aanvullende beurs en reisproduct omdat ik eerst met Biologie ben begonnen (kortere studie dan geneeskunde) en daarna geswitcht ben naar een langere studie? Of wordt het aantal maanden dat je recht op aanvullende beurs hebt verlengd/gereset op het moment dat je aan een langere studie begint?

  Dankjewel alvast voor al het beantwoorden/uitzoeken, ik kom er niet uit!

  1. Dag Jozua. Er wordt alleen gekeken naar de maanden/jaren waarop je daadwerkelijk recht hebt op een aanvullende beurs. En het aantal ligt ook vast. Als je een driejarige master gaat doen na je bachelor, heb je 6 jaar recht op een aanvullende beurs. Wanneer wordt de aanvullende beurs een gift?
   Je moet binnen tien jaar een diploma hbo of wo halen. Dan is de aanvullende beurs een gift. Soms krijg je langer een beurs dan voor de duur van je studie. Een associate degree duurt vier jaar. Je krijgt vier jaar een aanvullende beurs. Maar slechts twee jaar worden een gift als je je diploma haalt.

   Associate degree 2 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
   Hbo-bachelor 4 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
   Hbo-bachelor + hbo-master 5 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
   Wo-bachelor 3 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
   Wo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
   Wo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
   Wo-bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma

   Over je reisproduct vind je hier meer informatie
   hbo bachelor: 7 jaar lening, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
   hbo + 1 jarige wo master: 7 jaar lening, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
   hbo + 2 jarige wo master: 8 jaar lening, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
   wo bachelor + 1 jarige wo master: 7 jaar lenen, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
   wo bachelor + 2 jarige wo master: 8 jaar lenen, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
   wo bachelor + 3 jarige wo master: 9 jaar lenen, 7 jaar OV, 6 jaar aanvullende beurs
   hbo bachelor + 1 jarige hbo-master: 8 jaar lenen, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
   hbo bachelor + 2 jarige hbo-master: 9 jaar lenen, 7 jaar OV, 6 jaar aanvullende beurs. Dit geldt vanaf 1 september 2021, momenteel geldt dat je voor een hbo-master altijd 1 extra jaar studiefinanciering krijgt ongeacht de cursusduur van de master.

 4. Door: John Doe · 20-05-2021 om 13:17

  Beste mevrouw Miltenburg,

  Ik zit in mijn derde jaar van mijn hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek en ben tijdens mijn minor er achter gekomen dat mijn passie toch uitgaat naar de studie geneeskunde en het toekomstperspectief dat bij deze studie past. Ik heb geen spijt van mijn huidige studie en de 3 jaar, omdat ik hier veel van heb geleerd en hierdoor voorkennis heb voor de studie geneeskunde aangezien ik ook een pre-master heb kunnen doen als minor: Medical Biology.

  Om mee te mogen doen aan de selectie voor geneeskunde wil ik volgend jaar als tussenjaar vavo doen om certificaten te halen en ook dat jaar mee te doen met de selectie. Mocht dit niet lukken maak ik mijn 4e jaar van mijn hbo-opleiding af en probeer ik het nog een keer, aangezien ik dan de certificaten, als het lukt, heb.
  Mocht het wel lukken stop ik dus na mijn 3e jaar van mijn hbo-studie en begin ik na het tussenjaar aan de studie geneeskunde.

  Mijn vraag is eigenlijk hoe dit zit met de studiefinanciering en ov. Er staat op de site van duo dat als je binnen 10 jaar een diploma haalt dit als gift wordt gezien. Als ik dan na 7 jaar (3 jaar hbo bachelor, 1 jaar vavo en 3 jaar geneeskunde bachelor) mijn bachelor geneeskunde haal, wat ook een diploma is, wordt dit dan als gift gezien?
  Als alles perfect loopt zou ik mijn master geneeskunde in jaar 10 halen, wordt mijn studiefinanciering en ov dan ook als gift gezien? Dit zou natuurlijk wel krap worden omdat ik dan geen speling heb mocht ik 1 jaar vertraging oplopen door onverwachte redenen bijvoorbeeld.

  Of werkt de gift, wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt, alleen maar bij een switch tussen ‘hbo naar hbo opleiding’ en ‘wo naar wo opleiding’? En dus niet tussen ‘hbo naar wo’ of ‘wo naar hbo’ opleiding?

  Ik heb al een keer met duo gebeld en degene die ik aan de lijn had was er ook niet zeker van, aangezien zowel een hbo- als wo-bachelor als diploma worden gezien.

  Met vriendelijke groet,

  John Doe

  1. Dag John, wat mooi dat je zoveel idealen hebt. Ik zal je vraag voorleggen aan mijn contactpersoon bij DUO. Ik antwoord je dan via dit blog.

  2. Dag John, Omdat ik het antwoord ook niet wist heb ik DUO benaderd.
   Hierbij het antwoord:
   Je wordt altijd ‘afgerekend’ op de studieduur van de opleiding waarvoor je het diploma hebt behaald.
   Maar de eerste kwestie die in dezen van belang is: waaruit bestaat de prestatiebeurs van deze student?
   Ik neem aan dat hij valt onder het leenstelsel (eerste aanvraag in september 2015 of later).
   Dat betekent dat hij, naast zijn reisproduct, alleen een aanvullende beurs kan hebben ontvangen.
   Voor de omzetting van het reisproduct is het behalen van een bachelor-diploma voldoende.
   Het maakt niet uit of dit een HBO- of WO-bachelor is. In beide gevallen wordt het reisproduct voor álle jaren omgezet in een gift.
   Heeft hij daarnaast een aanvullende beurs ontvangen, dan is het wél van belang welke diploma is behaald binnen de diplomatermijn.
   Bij behaalde HBO-bachelor kan 4 jaar beurs worden omgezet in gift, bij behaalde WO-bachelor slechts 3 jaar.
   Voor geneeskunde kun je maximaal 6 jaar beurs krijgen, maar voor omzetting dáárvan is dan wel het behalen van het masterdiploma binnen de diplomatermijn vereist.
   Zoals hij zelf al aangeeft wordt dat krap.
   Belangrijkste vraag in dezen is dus: heeft hij recht op een aanvullende beurs?
   Maakt hij het HBO niet af en lukt de wo-master niet binnen 10 jaar, dan moet het 4e tm 6e jaar van de aanvullende beurs worden terugbetaald.
   Maakt hij eerst het HBO af en lukt vervolgens de master niet binnen 10 jaar (wat me bij dit scenario nóg waarschijnlijker lijkt), dan moet het 5e en 6e jaar worden terugbetaald.

   Tenslotte (maar dat is mijn persoonlijke opvatting) moet je wellicht ook het toekomstperspectief in dezen laten meespelen: de route naar geneeskunde leidt (waarschijnlijk) tot een grotere studieschuld, maar daar staat dan wellicht een beter perspectief (salaris?) tegenover.
   Daarnaast is het natuurlijk het belangrijkst dat je de studie kiest waar je hart ligt.

 5. Door: Jari · 30-04-2021 om 20:18

  Ik zit erg te twijfelen of door wil gaan met de studie die ik nu doe. Ik heb zowel een aanvullende beurs als een studentenreisproduct. Mocht ik alsnog van studie wisselen en in september aan een nieuwe studie beginnen of in mei stoppen met mijn studie, moet ik dan mijn studentenreisproduct en aanvullende beurs terugbetalen aan DUO vanaf de begindatum van aanvraging of kan ik deze gewoon doorlaten lopen (als ik me voor een nieuwe studie heb aangemeld)?

  Groeten Jari

  1. Dag Jari,
   beide kun je gewoon door laten lopen. het is wel belangrijk dat je binnen tien jaar na aanvang van je eerste studie je diploma haalt. Ander moet je alles terugbetalen.

 6. Door: Anoniem · 28-04-2021 om 12:13

  Hoi!

  Ik zit met een dringende vraag: ik ben dit jaar begonnen met mijn eerste jaar van een universitaire studie. Ik ga het BSA alleen niet halen, en start volgend jaar met een andere universitaire bachelor. Ik heb wel een jaar gebruik gemaakt van het studentenreis OV. Moet ik dit jaar dan terugbetalen aan reiskosten omdat ik geen diploma voor deze opleiding zal halen binnen 10 jaar?

  1. Dag Anoniem, maak je geen zorgen. Dat terugbetalen hoef je niet te doen als je een andere universitaire bachelor haalt. Je moet inderdaad binnen tien jaar na aanvang van je eerste studie je bachelordiploma halen. Maar dat mag ook een andere universitaire bachelor zijn. Denk wel goed na over je studiekeuze, want het is wel belangrijk dat je tweede keuze de goede is.

 7. Door: Ivar · 26-04-2021 om 10:54

  Beste Hermien,

  Ik ben bezig met onderzoek naar studenten hun carriere pad samen met een groep enthausiaste HBO studenten. In dit onderzoek komt de verkeerde studiekeuze vaan naar boven en zijn we op zoek naar meer informatie en data over dit onderwerp. We lezen overal dat er veel mensen van studie wisselen bij hun eerste studie keuze maar kunnen hier geen echte data sets over vinden. Heeft u bij dit artiekel data sets gebruikt om op uw percentages te komen? Zo ja, zouden deze gedeeld kunnen worden? Het zou ons erg helpen met ons onderzoek.

  M.v.g.

  Ivar

  1. Dag Ivar,
   Zoek eens bij de gegevens van ResearchNed en kijk dan bijvoorbeeld naar de Startmonitor https://www.researchned.nl/

 8. Door: Crissy Fokkens · 24-04-2021 om 13:46

  Beste mevrouw Miltenburg,

  Ik heb 2 jaar een HBO studie gevolgd (geen diploma behaald). Ben hier toen mee gestopt en ben vervolgens begonnen aan een bachelor op de universiteit. Inmiddels kreeg ik opnieuw studietwijfels en heb ik een tussenjaar genomen. Ik heb inmiddels 2 jaar van de bachelor gevolgd. Hiermee het ik dus opgeteld al 4 jaar gestudeerd. Ik ben momenteel verschillende opties aan het overwegen. Recht op DUO lening speelt voor mij een rol in deze overweging. Ik vraag mij af of ik wanneer ik aan een nieuwe bachelor + aansluitende master zou starten ik tijdens deze gehele periode nog DUO lening kan ontvangen. Ik zit er aan te denken het roer volledig om te gooien en een technische studie te gaan doen. Hiermee zou ik nog eens 5 jaar onderweg zijn. Ik vraag mij af of ik in totaal dan ook nog al deze jaren DUO lening ontvang. Begint de teller weer op 0 wanneer ik een nieuwe studie begin?
  Ik ben nu met mijn 4 jaar studeren + 1 jaar tussenjaar 5 jaar op weg. Ik weet dat ik binnen 10 jaar een diploma moet hebben om mijn reisproduct en aanvullende beurs als gift te krijgen. Daarmee heb ik nog 2 jaar uitlooptijd voor het behalen van een bachelor diploma in een andere studierichting. Klopt het dat ik niet per se ook al de master in mijn zak moet hebben om de aanvullende beurs en het reisproduct niet te hoeven terugbetalen?

  1. Dag Crissy. Kijk eens naar het artikel ‘hoe lang krijg ik studiefinanciering‘. het is niet zo dat je als je aan een nieuwe studie begint de teller weer op 0 mag zetten. De twee jaar bachelor hbo en twee jaar bachelor op de uni worden afgetrokken van het aantal jaren waarop je recht hebt op studiefinanciering. Helaas heb je dat recht dus al bijna helemaal opgebruikt. (Kijk maar eens naar het schema achter de link)
   je moet binnen tien jaar na aanvang van je eerste studie een diploma kunnen laten zien, anders moet je inderdaad alles helaas terugbetalen. Dit staat los van het halen van een master. Dat ziet er dus niet zo best uit. Bel me svp als je hier meer over wilt weten. En zoek vooral ook contact met DUO. Zij zijn de expert op dit gebied.

 9. Door: Esma · 11-03-2021 om 16:54

  Goedemiddag,

  Momenteel volg ik een HBO-opleiding. Ik zit in mijn eerste jaar. Helaas ben ik erachter gekomen dat de opleiding toch niet zo bij mij past… Ik wil een andere opleiding kiezen en in september weer opnieuw beginnen. Alleen weet ik nog niet welke opleiding ik ga kiezen. Kan ik tot aan september nog studiefinanciering ontvangen ondanks ik geen nieuwe opleiding invul in duo? Ik weet het namelijk nog niet… ik zie graag een reactie tegemoet.

  1. Dag Esma,
   Jammer dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Maar probeer toch goed na te denken over wat je in september gaat doen. heb je het webinar over dit onderwerp al eens bekeken? Over je studiefinanciering… Je hoeft natuurlijk niet te melden dat je gestopt bent, dan loopt je studiefinanciering gewoon door. Maar dat gaat dan wel af van de jaren waarop je recht hebt op studiefinanciering. . Je kunt ook overwegen de studiefinanciering stop te zetten en te gaan werken. Daar verdien je natuurlijk geld mee. En je leert ook mee over jezelf en welke studies en werk bij je passen. natuurlijk mag je studiekeuze hierdoor niet in de knel komen. Maar bijna alle open dagn zijn op zaterdag… En je hoeft natuurlijk niet full time te werken.

 10. Door: Robin · 30-12-2020 om 14:45

  Hoi ik heb een vraag. Ik ben namelijk nu bezig met mijn 2e periode van social work. De studie zelf gaat heel goed en makkelijk af en ik vind de opleiding opzicht wel interessant maar ik zie mezelf het werk niet op lange termijn doen. Ik vroeg me af of het dan handig en mogelijk is dat ik wel mijn Propedeuse in jaar 1 haal en dat ik altijd nog later kan instromen in deze opleiding (jaar 2) of naar de uni kan zonder dat ik tijd heb verspilt. Ik hoop dat je het antwoord hierop hebt vooral of je met een propedeuse altijd nog in jaar 2 later kan instromen want ik weet het namelijk nog niet 100% zeker dus dan heb ik altijd nog een soort “buffer”.

  1. Dag Robin,
   Ja, als het werk je niet interessant lijkt moet je inderdaad nog maar eens goed nadenken. Maar het is ook zo dat je meestal pas in de laatste fase van de studie écht zicht krijgt op wat er allemaal mogelijk is. Heb je al een gesprek met je studieloopbaanbegeleider/studieadviseur gehad? Hij of zij kan je ook meer vertellen over mogelijkheden na de studie. En is er bij jullie een bestand van afgestudeerden? Daar zou je ook eens naar kunnen kijken. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan je denkt met een bepaalde studie. Switchen van studie kan natuurlijk altijd. Maar of je studiepunten dan nog geldig zijn kan ik niet overzien. Dat mag elke opleiding zelf bepalen. Ook dat moet je dus vragen aan je studieloopbaanbegeleider of studieadviseur. Veel succes.

 11. Door: Lisa · 07-09-2020 om 07:58

  Hoi is mijn vraag wel verstuurd?

 12. Door: Lisa · 06-09-2020 om 09:45

  Hoi mevrouw Miltenburg,

  Ik heb een dringend vraagje. Ik ben een week geleden begonnen aan mijn hbo studie. En man oh man wat viel het tegen. Ik wil super graag veranderen van opleiding en het liefst ook instelling. Is dit nu nog mogelijk? Gelijk ergens anders beginnen? Zo ja wat gebeurt er met de stufi en ov?

  1. Dag Lisa, Ja, soms kan dat nog. Maar dat moet je zelf regelen met je opleidingen/hbo’s. Er zijn geen vaste regels voor. De enige echte regel is dat als je stopt voor 1 februari je de aanvullende beurs en de OV kaart niet terug hoeft te betalen. meestal hoef je ook maar voor een half jaar collegegeld te betalen. het geld dat je geleend hebt moet je natuurlijk wel terug betalen. PS: denk je nog wel even goed na over je volgende studiekeuze?

 13. Door: Jun · 05-09-2020 om 13:37

  Kunnen jullie mensen ook wat voor studie je heb gedaan melden? Of wat je gaat doen? Zou interessant zijn, heb wel twee keer pabo gezien maar dat was alles de rest staat studie. En waarom gestopt? Te lastig? Onmogelijk? Saai? Sfeer? Te veel handwerk?
  Ik ben trouwens door studiebegeleiding verwezen naar werktuigbouwkunde, heb het uiteindelijk gekozen omdat de rest niet bij me past, of terwijl werktuigbouwkunde is het minst niet leukste dat bij mij past. Ik kan geen een opleiding vinden die een beetje bij mij past/leuk vind en te doen is.
  Maar ben nu twee dagen in en natuurkunde ja dat was niet echt mijn ding, had het nooit begrepen en zal het waarschijnlijk nog steeds nooit begrijpen terwijl ik in de middelbare een heel jaar over de “*basis*” stof heb gehad. En dat is juist het probleem als ik niet eens de basisstof snap, stel je voor dat je dan nog lastigere dingen krijg. Ben trouwens van havo naar HR gegaan.
  Maar op dit moment weet ik echt totaal niet wat ik moet doen.. als je vraagt om wat zijn je interesses zoals elk ander persoon, is het antwoord daarop ik heb er geen. Het is niet dat ik het niet opzoek er zijn er gewoon geen een die te maken heeft met hogeschool.
  Stoppen is niet echt een optie, want familie zeurt steeds van waar halen we dan eten vandaan? Waar woon je?
  Maar dan heb ik totaal geen idee van wat ik anders ga doen.
  Heb al met iets van 5 mensen gesproken maar dat schiet ook niet echt op. Met 3 oudejaars, studiebegeleiding daarvoor, mentoren. Maar hun kunnen natuurlijk niet zomaar weten was ik zou gaan doen. En vaak na dat je bent uitgesproken ben je vergeten waar je het over had, of het is gewoon mijn brein die niet kan herinneren van dingen. Uiteindelijk moet je weer zelf kiezen. Maar ik ben absoluut miserable als het gaat om kiezen.
  Ik heb echt geen idee wat ik ga doen..
  En bij boven genoemde dingen van waarom je niet meer doet pas ik niet echt bij. Heb websites tig keer bekeken, studiebegeleiding gedaan, videos bekeken, maar wat wel is ik ben niet naar open dagen gegaan.. ben ook niet echt van automatisch iemand aanspreken.. waarschijnlijk gewoon shy, maar ik weet niet eens wat ze doen.. maar dat kan ik vragen… Waarschijnlijk is het gewoon shy, maar dan kom ik er waarschijnlijk ook nergens mee. Ik had ook aan een paar klasgenoten gevraagd van wat, meeste hbo zonder bio en natuurkunde gingen tussenjaar nemen of rechten.. mensen die wel bio of natuurkunde hadden waarvan ik weet deed van bio docent en een watermanagement, van natuurkunde communicatie en multimedia maar dat paste bij hem wat hij daarvoor al deed op havo, automotive, bouwkunde, scheikundig iets, informatica, nt klas was een klein groepjes van 6. Ze deden allemaal iets anders. maar ik vindt het trouwens ook verschrikkelijk om te presenteren.. maar dat moet je bij elk opleiding.. en mijn taal vakken waren onvoldoendes, had geen duits of frans gekozen maar economie, maar eco was ook niet mijn vak… Omdat ik verschrikkelijk ben in natuurkunde denk je waarschijnlijk van waarom koos je werktuigbouwkunde? Want techniek=natuurkunde.. vanaf mijn perspectief was het zo Ik dacht van techniek is leuk omdat het een heel andere betekenis had op de middelbare en basisschool, toen zd zeiden van techniek deden ze daar van je hebt kabels die maak je aan elkaar vast waardoor er bijvoorbeeld een lampje opeens aangaat, leuk toch? Maar hogeschool techniek gaat meer om hoe je het doet, waarom het gebeurd, de coding erachter de krachten, hoe volt ampere weerstanden werkt etc. Maar dat is heel anders dan bijvoorbeeld een vliegtuigje bouwen.
  Ik ben niet echt een prater, dit zijn een flink woorden voor mij, persoonlijk haat ik lange teksten zoals boeken of gewoon een lange tekst. Vaak als er een conversatie is wordt het doodstil, of zijn de andere 3 aan het praten terwijl ik doodstil ben, alsof ik letterlijk niet besta, maar ja. Of er zijn 2 andere en dan zijn ze van awkward/oncomfortabel waarom sta je hier nog. Maar dan is het weer akward om opeens weg te gaan. Maar als je blijft staan is het ook awkward.
  Maar ja ik eindig dit hier mee en laat dit hier staan, boeit niet wat anderen ervan denken.. of dit wordt verwijderd omdat het zo lang is of geen aandeel heeft. Maar maakt niet uit uiteindelijk wordt er toch nooit iets mee gedaan en dan verdwijnt het voor altijd in het duister. Niemand leest dit waarschijnlijk bijna zeker ervan. Maar ja doei, als je op dit site bent beland of door iemand ander werd verwezen succes want je ben waarschijnlijk ook aan het struggelen van wat je gaat doen of anders zijn je hier nooit zijn. Ik zie wel waar de wind mij mee neemt wat ik een jaar geleden zei. De wind werkt niet echt maar ja wie weet wat er gebeurt in de toekomst. Succes mensjes.

  1. Beste Jun. wat goed dat je dit allemaal opschrijft. Zijn er mensen die willen reageren? Zelf denk ik dat je er goed aan doet een tussenjaarprogramma te volgen dat je meer inzicht geeft in wie je bent en wat je kunt en wilt. Google daar maar eens op, er zijn er verschillende. Kom je er niet uit, mail of bel me dan. Houd moed… je komt er wel. Groetjes, hermien

  2. Door: Wilma · 30-12-2021 om 08:36

   Dag Jun, ik kan me goed voorstellen hoe je je voelt. Het is ook zoo moeilijk om nu een keuze te maken. Ik ben erg benieuwd wat jij bent gaan doen en of het bevalt

 14. Door: Danny · 17-06-2020 om 21:51

  Ik heb een vraag. Ik ben 2de jaar MBO niveau 4 student. ik ben vorige maan 18 geworden dus mijn studie was tot dan gratis. Maar mijn OV chipkaart niet. ik kom nu achter dat deze opleiding niks voor mij is. en ik vroeg me af als ik nog van mbo opleiding kan switchen en de schulden van de OV chipkaart met mij meenemen.

  Met vriendelijke groet Danny

  1. Dag Danny, het volgende heb ik gevonden op de site van DUO

   Doet u mbo 1 of 2? Dan krijgt u het studentenreisproduct zolang u staat ingeschreven op dit niveau.

   Doet u niveau 3 of 4, dan krijgt u maximaal 7 jaar reisproduct. Hebt u al eerder studiefinanciering of een reisproduct gehad voor een andere opleiding op mbo niveau 3 of 4? Dan gaan deze maanden af van het totaal.

   In Mijn DUO kunt u zien op hoeveel maanden reisproduct u nog recht hebt.

   Dus je kunt gerust zijn. Je krijgt je OV kaart 7 jaar lang. Gelukkig.

 15. Door: Geertje · 04-05-2020 om 17:08

  Geachte mevrouw Miltenburg, beste Hermien,
  Graag leggen wij u het volgende vraagstuk voor.

  Onze dochter is vanuit huis een 4 jarige HBO studie (PABO) gestart, in het derde jaar bleek het niet de gewenste opleiding en is ze aansluitend geswitcht naar een HBO Toerisme in Breda,
  ze heeft hier in 2 jaar haar social degree behaald en zo ook afgesloten met een diploma.

  Nu blijkt dat ze toch ruim 24000 euro moet terugbetalen,
  terwijl ze over de telefoon hadden gezegd dat dit een gift zou zijn, zowel de studieschuld als de ov kosten.
  Helaas heeft ze dit toen nooit bevestigd gekregen en staat haar diploma wel op DUO.

  Had ze dit zelf nog moeten bevestigen?

  Vandaag wilde ze een hypotheek afsluiten en bleek dat deze schuld meegenomen is en wij dit als ouders vandaag hebben afgelost.

  Ik las op de website van DUO dat ze wel degelijk recht heeft op het omzetten van deze schuld in een gift.

  We zouden haar dit zo gunnen, ze is zwanger en gaat voor het eerst een huis kopen en heeft de moed niet om hier tegen in beroep te gaan.

  1. Een ingewikkelde vraag. Heeft uw dochter een studielening afgesloten? Die moet uw dochter altijd terugbetalen. De OV hoef je niet terug te betalen als je een diploma haalt. Het volgende vond ik op http://www.duo.nl Doet u mbo 3 of 4, óf studeert u aan hbo of universiteit? Het studentenreisproduct wordt een gift als u binnen 10 jaar een diploma haalt. Tot dan is het studentenreisproduct een lening (€ 98,72 per maand in 2020). Haalt u binnen 10 jaar geen diploma, dan moet u de ov-lening terugbetalen.
   Hebt u nogmaals contact gehad met DUO? Zij zijn de experts. U kunt mij natuurlijk ook mailen of bellen, maar kan niet meer doen dan de regeling zoals die op de site staat uitleggen.

  2. Door: Melissa · 06-01-2021 om 14:17

   Hallo Geertje,
   Ik wil graag weten hoe u dochter wist dat na het derde jaar PABO het toch niet haar ding was. Ik zit momenteel zelf op de PABO in het tweede jaar en ik merk dat ik enorme twijfels krijg. De school is geweldig daar niet van, maar het stage gedeelte is iets wat me iedere week zwaarder op mijn schouders gaat liggen. Ik krijg ook van verschillende begeleiders om mij heen te horen of dit wel mijn ding is als zij mij in de klas zien staan. Ik ben dus op internet aan het zoeken naar vergelijkbare verhalen maar zoveel vind ik niet. Graag hoor ik wat van u.

   1. Ja, stage is bedoeld om meer zicht te krijgen op een toekomstige baan en je plek daarin. Als de conclusie is dat deze stagebaan niet zo bij je past, moet je echt verder kijken. Dat hoeft niet perse te betekenen dat je met de PABO moet stoppen. Na de PABO zijn er diverse mogelijkheden. Ik adviseer eens contact op te nemen met het alumnibureau/de afgestudeerden afdeling. Wat kun je allemaal gaan doen na deze opleiding?

 16. Door: Thomas van der Leij · 22-04-2020 om 21:10

  Hoi!

  Ik volg een voltijd HBO studie. Toch ben ik erachter gekomen dat ik wil overstappen naar een andere studie, echter is dit een deeltijd studie.

  Kan ik dan nog gebruik maken van mijn OV?
  En zo nee, wanneer moet ik dit dan stopzetten?

  En komen er nog moeilijkheden bij kijken als ik de overstap ga maken? Of kan ik me gewoon voor de nieuwe studie inschrijven (voor 1mei toch?) en dan komt de rest vanzelf.

  Ben benieuwd op de antwoorden!!

  Alvast bedankt,

  Thomas

  1. Dag Thomas, je krijgt voor een deeltijd hbo geen OV kaart, helaas. De datum waarvoor je je moet opgeven verschilt per studie. Neem contact op met je opleiding om erachter te komen wat je verder nog moet doen. En je huidige OV moet je inderdaad stopzetten. Heb vooral ook een paar gesprekken met deze opleiding, liefst ook met studenten, om erachter te komen of dit echt wel de opleiding van je dromen is. Je gaat voor deeltijd. Dat betekent waarschijnlijk dat je ook een baan hebt. Is dit goed combineerbaar? lees meer over in deeltijd studeren op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-en-werken-combineren-het-kan/ Groetjes, hermien

 17. Door: Demi · 22-04-2020 om 14:15

  Beste,

  Ik ben dit jaar aan mijn eerste HBO studie begonnen. Ik weet nu (bijna einde 1ste jaar) dat dit niet mijn opleiding is en ik graag volgend schooljaar met een andere HBO studie wil beginnen. Nu vroeg ik mij af hoe ik dit het beste kan aanpakken en of ik in de zomer doorbetaald word door DUO. Alvast enorm bedankt!

  Groetjes,

  Demi

  1. Dag Demi,
   Ja, in de zomer word je doorbetaald door DUO. Een studiekeuze maken valt nu niet mee omdat je niet naar allerlei opleidingen kunt gaan kijken. Gelukkig zijn er online wel heel veel mogelijkheden. lees hiervoor de artikelenreeks over studeren en Corona. Ik stuur je de link van één artikel. Daaronder staan de andere. https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/corona-en-aanstaande-studenten/ , Laat ook goed vastleggen welke tentamens en studiepunten je hebt gehaald. Dat kan heel nuttig zijn voor later. Groetjes, Hermien

  2. Door: J · 05-09-2020 om 13:38

   Demi demi demi wat voor opleiding deed je en doe je nu?

 18. Door: anoniem · 10-12-2019 om 16:35

  ik ben dit jaar begonnen met een hbo opleiding die ik niet meer zie zitten. ik wil daarom in februari beginnen met een nieuwe opleiding. mijn vraag is, heb ik nog recht op studiefinaciering en het reisproduct of niet. aangezien ik niet stop maar van opleiding verander zou ik het raar vinden als ik ineens mijn eigen reisproduct moet betalen en mijn collegegeld. hoop op een zo snel mogelijke reactie.

  mvg, anoniem.

  1. Dag anoniem,
   Je reisproduct en ook je studiefinanciering lopen gewoon door. Wel natuurlijk goed doorgeven aan DUO dat je nu iets anders doet. Ga je naar een andere instelling, dan kun je ook proberen collegegeld terug te krijgen. En maak voor jezelf een lijstje van wat er niet goed ging bij je huidige opleiding. Dat zijn weer leerpunten voor de volgende studie. En vraag daar ook feedback op van een medestudent of je studieloopbaanbegeleider. Daar leer je ook van.

   1. Door: Vicki de Lannoy · 05-06-2021 om 18:26

    Hallo mevrouw Miltenburg, mijn zoon heeft besloten van studierichting te wisselen na de grote vakantie. Per 1 juli heeft hij zijn oude studierichting bedrijfseconomie opgezegd en gaat zich aanmelden voor de nieuwe opleiding commerciële economie. Loopt zijn OV studentenkaart gewoon door of moet hij deze stopzetten en weer aanmelden?Bvd

    1. Dag mevrouw de Lannoy, op ‘Mijn Duo’ kan uw zoon zien of hij nog recht heeft op het studentenreisproduct https://duo.nl/particulier/inloggen-op-mijn-duo.jsp. In elk geval moet hij het weer aanvragen voor zijn nieuwe studie. En ik wens hem veel succes hierbij…

 19. Door: daan · 12-11-2019 om 15:23

  Hallo mevrouw Miltenburg,
  Ik ben er achter gekomen dat de opleiding die ik nu doe niet voor mij is. Ik ben nog leerplichtig en moet dus nog naar school. Is de enige optie voor mij dat ik het schooljaar afmaak of zijn er ook nog andere opties voor de rest van het schooljaar?

  1. Dag Daan,
   heb je op school een studieloopbaanbegeleider? Of een mentor? Hij of zij kan je adviseren of je op je eigen school ook een andere opleiding kunt doen. Hij of zij weet ook welke opleidingen er in februari beginnen. Daar zit misschien ook iets voor je bij. Veel succes, hermien

 20. Door: Ashley · 24-10-2019 om 08:27

  Hallo,

  Ik ben erachter gekomen dat de studie die ik nu doe niet bij me past en ga er ook mee stoppen. Dit is mijn eerste studie. Het volgende schooljaar wil ik met een nieuwe studie beginnen en wil ik graag de lerarenopleiding doen (dit was eigenlijk mijn eerste keuze, maar ben helaas toch wat anders gaan doen). Mijn vraag is hoeveel collegegeld ik daarvoor moet betalen? Is het die volle €2000,- + euro, of geldt er een andere regeling? Ik had iets gelezen over het verlaagd collegegeld voor eerstejaars studenten die een opleiding doen wat te maken heeft met het onderwijs, maar dat begreep ik niet zo goed.

  Met lieve groetjes,

  1. Dag Ashley. Jammer dat je de verkeerde studie hebt gekozen, maar mooi dat je weet wat je echt wilt. Leraar zijn is een prachtig beroep. Helaas geldt de halvering collegegeld alleen maar voor de eerste studie. Je kunt het natuurlijk wel altijd vragen aan DUO omdat er voor een lerarenopleiding twee jaar halvering is. Men gaat er dan van uit dat je twee jaar een lerarenopleiding hebt gedaan. Maar misschien kan dit in jouw geval ook wel. Wie niet waagt die niet wint. Laat je wel weten wat de uitkomst is? Dat is weer nuttig voor andere lezers van deze site.

   1. Door: Ashley · 24-10-2019 om 11:00

    Hallo,

    Ik heb het DUO geprobeerd te vragen en legde mijn situatie uit, maar er kwam een heel vaag antwoord uit wat ik niet goed begreep.

    1. Kun je me bellen? (niet op maandag) 0317484455

 21. Door: Leonie · 14-10-2019 om 09:12

  Hallo, Ik ben gestart met een HBO opleiding en maak enkel gebruik van de studiefinanciering OV reizen. Echter twijfel ik sterk over de opleiding, maar weet nog niet zeker of ik stop of niet. Kan ik het reisproduct stopzetten (en gebruik maken van de 1 februari regeling) en toch gewoon met de opleiding doorgaan. Of moet de opleiding worden stopgezet om gebruik te kunnen maken van de 1 februari regeling. Ik wil dan de OV kaart zelf betalen, want ik ga zelf toch vaker met de brommer naar school dan met de trein.

  1. Dag Leonie,
   Je kunt je OV kaart gewoon stopzetten, groetjes,

 22. Door: Anoniem · 02-09-2019 om 17:19

  Ik ben gestart met een HBO opleiding, maar kwam al de eerste week achter dat dit niet voor mij is. Kan ik nog switchen en ook gelijk doorstromen bij mijn nieuwe studie? of kan dat pas 1 februari. School is echt net pas begonnen, dus misschien kan ik toch doorstromen naar mijn andere opleiding

  1. Oei. Heel snel contact opnemen met de nieuwe studie van je keuze. Sommige opleidingen nemen ook nu nog studenten aan. Succes! Lukt het niet? Zeg dan in ieder geval op voor 1 februari. Dan krijg je meestal de helft van je collegegeld terug. Ook je OV kaart en eventueel aanvullende beurs hoef je dan niet terug te betalen. En zet je studielening op, natuurlijk. Tenslotte: goed nadenken wat je dat wel wilt…

 23. Door: Maryan · 21-05-2019 om 16:15

  Hallo, Ik heb een vraagje, ik ben na 1 februari erachter gekomen dat mijn studie niet de juiste keus is geweest, ik wil zsm mogelijk stoppen en in Februari 2020 aan een andere opleiding beginnen. alleen ik vraag me af of ik gelijk naar de tweede jaars kan van een andere opleiding als ik eerste jaar haal? En wanneer moet ik stufi stoppen en weer aanvragen voor februari? Graag hoor ik van u

  1. Dag Maryan. De opleiding mag zelf beslissen of je meteen toelaatbaar bent in het tweede jaar. Dat heeft te maken met wat je in het eerste jaar gedaan hebt. Dat moet je zelf aan de opleiding vragen. Als je aan een opleiding op hetzelfde instituut begint zullen ze wat makkelijker zijn in het erkennen van de studiepunten van je huidige opleiding omdat ze dan weten wat die vakken inhouden. Studiepunten van een andere opleiding zullen ze heel wat minder makkelijk accepteren om dezelfde reden. Je stufi kun je weer voor aanvang van je studie aanvragen. DUO adviseert minimaal drie maanden van tevoren.
   Denk ook nog even goed na wat je niet beviel aan je huidige studie. Heb het hier ook over met je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. En onderzoek goed of je bij een volgende studie niet weer tegen hetzelfde aanloopt. Dat zou echt jammer zijn. Heb je al een aantal gesprekken gehad met studenten van je nieuwe opleiding? Die geven vaak goede informatie. Veel succes, hermien

 24. Door: M · 06-05-2019 om 18:11

  Hoi,
  Ik ben voor februari gestopt met een HBO opleiding. Ik heb me voor komend studiejaar weer opnieuw ingeschreven voor een andere HBO opleiding. Op mijn duo staat dat ik studieschuld moet aflossen voor het gebruik van het reisproduct, maar dit zou toch een gift zijn? Ook heb ik nog niets gehoord van mijn nieuwe inschrijving. Studielink geeft aan dat het verzoek wel al is ontvangen door de onderwijsinstelling.

  1. Dag M, dat vind ik vreemd. Als je je voor 1 februari afmeldt is je reisproduct inderdaad een gift. Zoel contact met DUO en zoek het goed uit!

 25. Door: C · 04-02-2019 om 18:02

  Hoi,
  Ik heb een vraagje, ik ben na 1 februari erachter gekomen dat mijn studie niet de juiste keus is geweest. Dit is mijn eerste hbo studie na de havo, dus ik zit in mijn eerste jaar. Moet ik nu, omdat ik later dan 1 februari ben gestopt, mijn stufi terug betalen? Het is overigens wel de bedoeling dat ik over een paar maanden weer ga beginnen met een andere studie. Groetjes!

  1. Dag C, Jammer dat je de verkeerde studie hebt gekozen. Maar ja, het gebeurt velen. Probeer wel te ontdekken waarom dit de verkeerde keuze was en wat er een volgende keer anders moet. Probeer de tweede helft van dit jaar echt te investeren in een nieuwe studiekeuze en vraag daar ook hulp bij, bijvoorbeeld van je ex-decaan. Financieel valt het misschien allemaal nog wel mee.
   Je hoeft nu nog helemaal niets terug te betalen. Haal je een studie binnen tien jaar dan hoef je je OV kaart en eventueel aanvullende beurs ook niet terug te betalen. Heb je het afgelopen jaar geld geleend, dan moet je dat natuurlijk wel een keer terug betalen. Maar het terugbetalen begint pas nadat je je volgende studie hebt afgerond. Op daarmee bent gestopt. Duo zegt hierover het volgende: U hoeft uw studieschuld niet direct af te lossen. Als uw studiefinanciering stopt, begint op 1 januari van het daaropvolgende jaar de aanloopfase. Dit is een periode van 2 jaar waarin u nog niet hoeft terug te betalen. De rente loopt tijdens deze fase wel door.
   Omdat je na 1 februari stopt ben je wel een jaar kwijt van de jaren dat je recht hebt op OV, aanvullende beurs én studielening.
   Kijk op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-ouders/ hoe lang te recht hebt op studiefinanciering.
   Succes verder.

   1. Door: Lara · 06-05-2019 om 21:39

    Hey, ik heb een vraag. Ik ga stoppen met mijn hbo opleiding. Ik zit nog in het eerste jaar. In september begin ik wel met een nieuwe opleiding. Krijg ik dan in de maanden juli en augustus wel nog studie financiering van mijn huidige opleiding als ik mezelf niet uitschrijf? En als dit niet zo is heb je dan recht op een uitkering? Ik ben namelijk uitwonend, en weet niet goed hoe ik dit dan zou moeten oplossen.

    1. Dag lara, als je jezelf niet uitschrijft loopt je studiefinanciering gewoon door. Denk je wel goed na over je nieuwe studie? 1x stoppen komt veel voor en is niet zo erg. Daar heb je ook weer van geleerd. Twee keer een verkeerde keuze is een stuk ernstiger. Groetjes, Hermien

     1. Door: manar · 21-07-2021 om 23:44

      Hey,

      Ik zit in dezelfde situatie. Ik heb me ingeschreven bij een nieuwe hbo opleiding bij dezelfde instelling, maar nog niet uitgeschreven bij mijn huidige opleiding om nog in de zomer studiefinanciering te ontvangen. Is het dan erg als ik me vlak voor 31 augustus uitschrijf. Ik wil me namelijk niet nu uitschrijven en dan geen stufi ontvangen….

     2. Dat weet ik niet Manar, Ik zal het bij DUO informeren.

     3. Dag Manar, Dit antwoord kreeg ik van DUO: Studenten moeten dan in elk geval die nieuwe studiegegevens aan ons melden.
      Dat kunnen ze het makkelijkst doen via MijnDUO.
      De uitschrijfdatum wordt bepaald door de onderwijsinstelling; daar speelt DUO geen rol bij.

 26. Door: Lisa · 23-01-2019 om 22:12

  Beste mevrouw Miltenburg,
  Met veel belangstelling heb ik uw blog gelezen en zit nu zelf ook met een probleem: vorig studiejaar ben ik gestopt met een WO opleiding en heb gebruik gemaakt van de 1 februari regeling. Dit studiejaar ben ik begonnen met een andere nieuwe WO studie maar deze moet ik door omstandigheden (tijdelijk) stopzetten. Ik heb begrepen dat ik dit vanwege het bindend studie advies voor 1 februari dien te doen. Omdat ik tot nu toe alle studiepunten heb behaald zou ik volgend jaar, in mijn geval, vanaf januari opnieuw kunnen instromen in het eerste jaar. Is dit wel mogelijk? Kan ik zonder problemen voor de tweede keer dezelfde studie doen als ik stop voor 1 februari? Ik begrijp dat ik niet voor de tweede keer gebruik kan maken van de financiële voordelen van de februari regeling en dat ik in de tussenliggende tijd geen recht heb op studiefinanciering en reisproduct.
  Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord!
  Met vriendelijke groet,
  Lisa

  1. Dag Lisa,
   Vervelend dat je weer met je studie moet stoppen terwijl je wel alle studiepunten hebt gehaald. Je vraag over de studiepunten kan ik niet voor je beantwoorden. Iedere opleiding heeft een grote eigen verantwoordelijkheid hierin. Iedere opleiding mag eigen beleid bepalen. Ook wat je noemt ‘als ik voor 1 februari stop krijg ik geen negatief bindend studieadvies’ is niet overal waar. Ik denk dat je studiepunten zeker wel een jaar geldig blijven, meestal is dat namelijk tie jaar. En ik denk ook dat je in januari weer gewoon in kunt stromen. Maar zoals gezegd.. alle opleidingsinstituten gaan daar weer anders mee om. Ik zou dit echt goed navragen bij je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Je hebt inderdaad geen recht meer op studiefinanciering als je je uischrijft bij je opleiding. Enje hebt gelijk, helaas kun je maar één keer gebruik maken van de gustige februari regeling.

 27. Door: San · 21-01-2019 om 23:38

  Hallo.
  Na mijn MBO 4 diploma gehaald te hebben in juni 2018. Ben ik daarna HBO gaan doen. Nu is me dat zo zwaar gevallen, ik redt t niet. Heb dus mijn studie stopgezet miv 1 februari. Ik dacht ik stroom door naar andere MBO4..andere richting. Nu is er geen instroom voir die studie. Dus kan in sept beginnen, versneld 1 jaar. Kliot het dat alles stopt tot sept? OV, en lening? Heb een kamer en had lening voor de huur te betalen. Zijn er regelingen voir? En heb ik bij mijn volgende MBO 4 gewoon weer recht op basisbeurs? Uitwonend? Las nml iets dat je daar 4jr recht op hebt.
  Dank alvast.

  1. Dag San,
   Ik moet dit navragen. Je hoort van me.
   Dag San, ik heb het volgende antwoord van DUO gekregen:
   Ik ga er van uit dat hij per 1 augustus 2019 wordt ingeschreven voor de nieuwe mbo-opleiding (schooljaar mbo begint per 01-08).
   Hij staat dan dus van februari tot en met juli niet ingeschreven als studerende.
   Dat betekent dat hij in die periode geen recht heeft op een voorziening van DUO.
   Vanaf augustus heeft hij dan weer recht op zijn resterende studiefinancieringsrechten voor het mbo.

 28. Door: Jonas Lang · 15-01-2019 om 21:41

  Hallo,
  Als ik voor februari wil stoppen met mijn opleiding terwijl ik een aavullende beurs ontvang, moet ik dan ook de aanvullende beurs stop zetten? Zo ja, heb ik daarna dan nog wel recht op 4 jaar lang aanvulende beurs. Of is dat dan nu 3 jaar?
  Groetjes

  1. Dag Jonas. Als je stopt met je studie moet je zeker ook je aanvullende beurs stopzetten. Die wordt dan automatisch een gift. In bijgaand artikel vind je hoelang je studiefinanciering en ook een aanvullende beurs je krijgt. Dat hangt af van de opleiding die je volgt.
   Ik heb je vraag ook voorgelegd aan DUO. Onderstaand is het antwoord:
   “Voor een student in het hoger onderwijs geldt dat de aanvullende beurs tijdens de eerste 5 maanden van de studiefinanciering buiten de prestatiebeurs vallen en dus bij voorbaat een gift zijn.
   Dat betekent dat de 1 februari –regeling voor studenten, die onder de nieuwe regels vallen, alleen relevant is wat betreft de reisvoorziening.
   De maanden in kwestie gelden wél als verbruikte maanden; in de vervolgstudie heeft deze student dus nog 3,5 jaar beursrecht over (uitgaande van een 4-jarige opleiding)”.

 29. Door: E · 09-01-2019 om 06:09

  Hallo,
  Als ik rond februari wil stoppen met mijn huidige studie, en met een nieuwe studie beginnen komend schooljaar, is er dan een mogelijkheid dat ik intussentijd nogsteeds een lening kan krijgen? Of wordt alles echt stopgezet zodra je even niet studeert
  Groetjes

  1. Dag E,
   Als je je uitschrijft bij je onderwijsinstelling stopt je studielening meteen. Je kunt natuurlijk ook ingeschreven blijven en niet studeren. Dan gaat je studiefinanciering gewoon verder. Maar dit gaat dan ook ten koste van het aantal jaren dat je studiefinanciering kunt krijgen. Dat laatste is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Kijk ook eens op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-voor-dummies-tips-tricks/ hiervoor. Succes!

 30. Door: x · 07-12-2018 om 11:29

  Hoi,

  Als je in de eerste jaar voor februari met een studie stopt en met een andere studie in februari wil beginnen, blijft je studiefinanciering door lopen? En wat zijn de stappen die je moet doen om deze wijziging te doen.

  1. Dag X,
   dat weet ik niet. Ik zal het vragen aan DUO. je hoort nog van me.

   Hierbij het antwoord van DUO:
   Bij een studiewijziging (ongeacht vanaf welk moment) worden de resterende studiefinancieringsrechten op basis van de nieuwe opleiding opnieuw bepaald.
   Een student die in zijn eerste studiejaar bv van de ene HBO naar de andere HBO-opleiding wisselt houdt gewoon zijn studiefinancieringsrechten.
   Wellicht komt deze vraag voort uit de 1 februari –regeling; een student die in het eerste jaar vóór 1 februari stopt is voor de maanden tot en met januari vrijgesteld van de diploma-eis mits de aanvraag studiefinanciering niet eerder dan per het volgende studiejaar wordt heropend. Sinds de invoering van de nieuwe regels (leenstelsel) in 2015 is dit alleen nog maar relevant voor de reisvoorziening in de eerste 5 maanden (de aanvullende beurs is in de eerste 5 maanden altijd een gift).
   Een studiewijziging kan de student doorgeven via MijnDUO.

 31. Door: Giancarlo · 23-04-2018 om 10:07

  Hey,

  Als je al twee jaar stufi hebt ontvangen en dan van studie switcht. Heb je dan alsnog maar 5 jaar recht op stufi, omdat je hier normaal gesproken 7 jaar recht op hebt. Of gaat de periode van 7 jaar dan weer opnieuw in, dat die twee jaar alleen meetellen voor de 10 jaar max? Ik kan hier namelijk geen duidelijke informatie over vinden.

  1. Dag Ciancarlo. Hoe lang u studiefinancriering krijgt is afhankelijk van de opleiding die u volgt.
   Op http://www.DUO.nl kunt u het volgende lezen (zoekfunctie: recht op studiefinanciering); De periode van 7 jaar gaat niet opnieuw in. In totaal gaat het over 7 jaar die je binnen 10 jaar moet opnemen.
   Hbo en universiteit
   Voor een 2-jarige Associate degree en een 4-jarige studie kunt u in totaal 7 jaar studiefinanciering krijgen. Dit is 7 jaar lening en collegegeldkrediet. Daarvan krijgt u de eerste 5 jaar ook het reisproduct. De aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Hoeveel studiefinanciering wordt omgezet in een gift, ziet u op Gift of terugbetalen.
   Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, krijgt u langer studiefinanciering en reisproduct. Ook voor een masteropleiding en een lerarenopleiding kunt u soms langer studiefinanciering krijgen.

 32. Door: Jolanda · 30-03-2018 om 12:14

  Ik ben benieuwd of het terugbetalen van het reisproduct ook nog geldt, als je stopt met een studie in het eerste studiejaar na 1 februari 2018 en pas na een tussenjaar weer opnieuw start in een andere hbo studie. Dus in studiejaar 2019/2020.
  Ik kan daar nergens concrete informatie over vinden.

  1. Dag Jolanda, goede vraag. Na de Pasen vraag ik het aan DUO.

  2. Dag Jolanda, Ik heb overlegd met DUO: ‘Als een student in het eerste jaar hoger onderwijs de aanvraag studiefinanciering vóór 1 februari stopzet, dan geldt de ‘1 februari –regel’ die er voor de nieuwe lichting studenten (‘leenstelsel’) op neer komt dat de tegenwaarde van het reisproduct tot en met januari (als zijnde onderdeel van de prestatiebeurs) wordt omgezet in een gift mits de aanvraag niet eerder dan vanaf het volgende studiejaar wordt hervat.
   Zet je de aanvraag later stop dan geldt geen uitzonderingsregel en wordt het reisproduct alleen omgezet in een gift bij behalen diploma of zwaarwegende omstandigheden op grond waarvan geen diploma kan worden behaald.’
   Ik interpreteer het dus als volgt: Als een student voor 1 februari stopt is het reisproduct een gift. Als de student het volgende studiejaar of later (na een tussenjaar) weer gaat studeren, dan is er sprake van een nieuwe ronde en wordt het reisproduct een gift als er een diploma wordt gehaald.

 33. Door: Binn1997 · 27-01-2018 om 20:19

  Leuke blog! Zelf heb ik al twee keer de verkeerde studie gekozen, inmiddels heb ik 3 studies gevolgd en in februari ga ik toch mijn tweede studie vervolgen. Een ding is heel belangrijk in mijn ogen: switchen is niet fout, zelfs niet na 2 of drie keer. Op deze leeftijd ben je enorm zoekende. Als je op weg bent naar jouw geluk, is het allemaal goed. Mijn verhaal is hier te lezen: https://blogbybinn.nl/kiezen-voor-geluk/

  1. Dag Binnita, Wat leuk dat je je artikel doorstuurt ( https://blogbybinn.nl/kiezen-voor-geluk/https://blogbybinn.nl/kiezen-voor-geluk/). Een goede bijdrage aan dit blog. Ik zou het graag in zijn geheel plaatsen op dit blog, liefst met een foto van jou erbij. Vind je dat goed?
   En ik ben het helemaal met je eens dat je door moet blijven zoeken naar je geluk. ‘Verkeerde’ stappen zetten horen er ook bij. Ik ben het ook helemaal met je eens dat je door moet gaan. Ontdek je dat je een ‘verkeerde’ studie hebt gekozen, denk dan goed na wat er wel goed was en bij je paste en ook over wat er niet goed ging en niet bij je paste. Daar leer je van. In die zin zijn er geen verkeerde keuzes. Onnadenkend een stap zetten zonder echt goed te tijd te nemen voor studiekeuze is eigenlijk de enige echte verkeerde stap die je kunt zetten in het studiekeuzeproces. Van al je andere omzwervingen leer je. Dat heb jij ook gedaan. Als ik zo je verhaal lees heb ik alle vertrouwen in je toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.