Verkeerde studie gekozen? Twijfel over studiekeuze?

Door: Hermien Miltenburg · 23 november 2018
Categorie: Studeren

Uw zoon of dochter komt thuis met de opmerking: “Ik heb de verkeerde studie gekozen!” Herkent u deze situatie? Hij of zij is dit studiejaar enthousiast aan een universiteit of hogeschool begonnen en nu komt de twijfel. Wat doet u als ouder?

 

verkeerde studie gekozen?

Stoppen met de studie?

Heel wat eerstejaars stoppen met hun opleiding. Op sommige instituten is de uitval laag, bij andere opleidingen is de uitval veel hoger. Gemiddeld stopt 30% van de hbo studenten en 20% van de universitaire studenten in het eerste jaar. Soms is dat vrijwillig, soms is dat omdat ze een negatief bindend studieadvies (BSA) krijgen. Ze halen niet genoeg studiepunten om door te mogen gaan naar het tweede studiejaar (lees ook: studie niet afgemaakt).

Twijfel aan de studiekeuze…

Heel wat eerstejaars beginnen ook in de eerste maanden van het studiejaar te twijfelen. Heb ik wel de goede keuze gemaakt?
Twijfel aan de studiekeuze hoort er wel een beetje bij. 100% de juiste keuze bestaat niet. Maar voelt de student een ‘klik’ met de inhoud van de opleiding, de medestudenten, het instituut en de docenten? Dan komt het meestal wel goed. Dan heeft de student meestal niet de verkeerde studie gekozen.

Eerstejaars vakken zijn basisvakken

Studiekiezers realiseren zich vaak niet dat er in het eerste studiejaar ook veel basisvakken gegeven worden. Je kiest voor een bepaald beroep of specialisatie maar eerst moet er een basis gelegd worden. Dat zijn vaak algemene vakken zoals wiskunde, scheikunde, Engels… Brede vakken die lijken op de middelbare schoolvakken. Sommige lesprogramma’s in het eerste studiejaar hebben best veel van deze basisvakken. Dat is niet zo motiverend. De twijfel slaat toe.

Praat met ouderejaars

Herkent u dit bij uw zoon of dochter?  Dan wil ik graag de tip meegeven uw kind eens te vragen met ouderejaars te praten. Studenten die al een beetje verder zijn met de opleiding kunnen vertellen waar al die basisvakken voor dienen en dat die leuke motiverende vakken er ook aankomen. Uw zoon of dochter zal ontdekken dat hij niet de enige was die twijfelde in zijn eerste studiejaar. Het hoort er een beetje bij…

Praat met de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider

Er zijn ook professionals die uw zoon of dochter kunnen helpen. Denkt uw zoon of dochter dat ze de verkeerde studie heeft gekozen dan is de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider van de opleiding het eerste aanspreekpunt.  Hij kan meedenken met de student over vragen als: ‘Zijn er speciale belemmeringen en zijn die oplosbaar?‘Is het onderwerp van de opleiding wel goed maar moet het een ander niveau zijn?’’ Zou mbo, hbo of wo misschien een beter niveau voor jou zijn’ ‘Is het niveau waarop je studeert goed maar moet het nét een andere opleiding zijn?’

Switchen nog mogelijk?

Veel opleidingen lijken erg op elkaar. Maar juist redelijk kleine accentverschillen in inhoud of aanpak kunnen voor de student verschil maken. Juist omdat alle opleidingen in het begin veel ‘basisvakken’ behandelen kan de student in het eerste jaar soms nog van studie veranderen en de studiepunten die hij al gehaald heeft meenemen. Binnen hetzelfde instituut lukt dat nog wel, zeker binnen hetzelfde interessegebied. Studiepunten meenemen naar een andere instelling is lastiger. De studieadviseur van de opleiding weet hier alles van.

Neem zelf de regie als je de verkeerde studie hebt gekozen

De studieadviseur of studieloopbaanbegeleider wil de student graag helpen. Maar…. de student moet wel zélf het initiatief nemen. De begeleider komt niet zomaar naar hem toe.  De student moet advies vragen. Dat is vooral belangrijk als er speciale omstandigheden of belemmeringen zijn.

Praten met de decaan van de oude middelbare school

Het kan ook helpen als uw zoon of dochter weer eens contact opneemt met de decaan van de oude middelbare school. Hij kan met de student terugkijken naar het studiekeuzeproces. Welke keuzes zijn er gemaakt? Welke twijfels had de student toen? Hoe kijkt er nu tegenaan? Het gebeurt vaker dat studenten die twijfelen, terugkijken op hun studiekeuzeproces. Ze ontdekken soms, als ze ‘de film nog eens terugdraaien’, dat dit toch de beste keuze was.

Waar je aan begint maak je ook af…

Ik hoor studenten nog wel eens zeggen dat de afspraak thuis was: ‘waar je aan begint maak je ook af’. Ik kan dat als moeder begrijpen en op zich is het ook een goed advies. Maar aan de andere kant… een bacheloropleiding van drie of vier jaar is een lange tijdsinvestering. En als de keuze écht verkeerd was… opnieuw een andere bacheloropleiding volgen als je al een bacheloropleiding hebt afgesloten is erg duur. Een student die voor het eerst een bacheloropleiding volgt hoeft niet de werkelijke kosten van de studie te betalen. Die zijn zo’n 5.500- 10.000 euro per jaar. Hij betaalt ‘maar’ zo’n 2100 euro collegegeld.

Is het écht de verkeerde studie?

De student moet zich ook afvragen of het écht de verkeerde studie was. Naarmate de opleiding vordert komt er steeds meer keuzevrijheid. De student kan steeds meer zijn eigen studietraject invullen.
Zo kan de opleiding weer meer gaan lijken op de wensen die de student heeft. Een deel van de bacheloropleiding is  de ‘minor‘. Dat is een deel van de opleiding, meestal een half jaar, dat de student in kan vullen met vakken die heel anders mogen zijn dan de vakken van zijn ‘eigen’ bacheloropleiding. Zo kan de student zijn opleiding ook aanpassen aan zijn wensen.

Masterkeuze

Na een bacheloropleiding op de universiteit zal er een masteropleiding volgen. Dit kan ook een behoorlijk andere master zijn. Ook dit perspectief kan de student helpen ‘door te zetten’. Studiekeuze gaat eigenlijk door zo lang je studeert.

Geldzaken… stoppen vóór 1 februari

Als de student stopt met de opleiding heeft dat natuurlijk ook financiële gevolgen. Stopt de student voor 1 februari in zijn eerste studiejaar, dan geeft de onderwijsinstelling soms een deel van het collegegeld terug. Dat moet de student aanvragen bij de instelling waar hij studeert.
Stopt hij, dan moet hij dat doorgeven aan de onderwijsinstelling. Hij moet het ook doorgeven aan DUO in verband met de studiefinanciering.

Geldzaken…de studiefinanciering

Krijgt de student voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit en stopt hij in het eerste jaar met de studie voor 1 februari? Het studentenreisproduct (OV kaart) en eventueel aanvullende beurs worden dan automatisch een gift. Ook als de student later geen diploma haalt.

Voorwaarde

Er is één voorwaarde bij bovenstaande 1 februari regeling: je mag in hetzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer aanvragen voor een hbo of universiteit.
Let op: De aanvullende beurs is de beurs die een student kan krijgen als zijn ouders minder inkomen hebben of als hij meer studerende broers en zussen heeft. Deze regeling, dus het omzetten in een ‘gift’, geldt niet voor de ‘gewone’ studielening. Die moet gewoon terugbetaald worden.

Na je eerste jaar ontdekken dat je de verkeerde studie hebt gekozen?

Een student die ná het eerste (half) jaar ontdekt dat hij de verkeerde studie heeft gekozen, heeft een groter probleem. Hij moet binnen tien jaar een diploma halen, ook als hij tussendoor een tijdje stopt met studeren. De eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct moeten in geval van stoppen helemaal terugbetaald worden. Komt dat diploma er wel, dan is de aanvullende beurs een gift.  Ook het reisproduct is een gift. Meer informatie hierover vindt u in het artikel studiefinanciering in het kort.

verkeerde studie gekozen en geldzaken

Meer weten over ‘de verkeerde studie gekozen.’

Er is onderzoek gedaan door het ministerie van OCW naar ‘de verkeerde studie’ en ‘studieuitval’. De voornaamste conclusies:

De helft van de uitvallers in het eerste studiejaar zegt:

 • Ik heb de verkeerde studie gekozen, ik heb niet genoeg tijd genomen voor studiekeuze
 • Mijn verwachting over de studie is niet uitgekomen
 • Ik had te weinig motivatie, ik had een verkeerd beeld van de studie.

Ongeveer een kwart van de uitvallers:

 • De universiteit/hbo moet betere voorlichting geven
 • De universiteit of het hbo moet meer begeleiding geven in het eerste jaar.

Verkeerde studie? Doorgaan met denken over de toekomst

Overkomt het u als ouder dat uw zoon of dochter de verkeerde studie heeft gekozen? Dan is het belangrijk dat u goed met uw kind praat. Maak samen een plan voor de rest van het studiejaar. Laat ook vastleggen welke tentamens gehaald zijn.

Dagbesteding na verkeerde studie

Jongvolwassenen hebben vaak baat bij afspraken over een ‘dagbesteding’. Informatie hierover vindt u onder het kopje ‘tussenjaar’. Zorg ervoor dat de focus blijft op nadenken over de toekomst: ‘een eigen bedrijf beginnen’, ‘werken‘ of toch weer studeren? Een studie-stopper kan het beste de resterende tijd zien als een soort ‘tussenjaar’.

sparen voor de toekomst van uw kind

Verkeerde studie gekozen alleen maar kommer en kwel?

Nee, een verkeerde studie kiezen kan ook veel leereffect hebben. Vaak zeggen studenten na afstuderen (binnen een andere studie) dat de eerste verkeerde studiekeuze juist veel heeft opgeleverd. Ze hebben belangrijke dingen over zichzelf geleerd. En daarna ondervonden waar ze op moeten letten bij het maken van belangrijke keuzes. Een goede levensles. Studiekiezers zijn nog jong. Ze moeten nog veel ontdekken. En ‘ verkeerde’ keuzes maken hoort daar onlosmakelijk bij. (Lees ook: gestopt met de studie, over het vastleggen van competenties en vaardigheden)

Hermien Miltenburg

Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 27 reacties.

 1. Door: Binn1997 · 27-01-2018 om 20:19

  Leuke blog! Zelf heb ik al twee keer de verkeerde studie gekozen, inmiddels heb ik 3 studies gevolgd en in februari ga ik toch mijn tweede studie vervolgen. Een ding is heel belangrijk in mijn ogen: switchen is niet fout, zelfs niet na 2 of drie keer. Op deze leeftijd ben je enorm zoekende. Als je op weg bent naar jouw geluk, is het allemaal goed. Mijn verhaal is hier te lezen: https://blogbybinn.nl/kiezen-voor-geluk/

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Binnita, Wat leuk dat je je artikel doorstuurt ( https://blogbybinn.nl/kiezen-voor-geluk/https://blogbybinn.nl/kiezen-voor-geluk/). Een goede bijdrage aan dit blog. Ik zou het graag in zijn geheel plaatsen op dit blog, liefst met een foto van jou erbij. Vind je dat goed?
   En ik ben het helemaal met je eens dat je door moet blijven zoeken naar je geluk. ‘Verkeerde’ stappen zetten horen er ook bij. Ik ben het ook helemaal met je eens dat je door moet gaan. Ontdek je dat je een ‘verkeerde’ studie hebt gekozen, denk dan goed na wat er wel goed was en bij je paste en ook over wat er niet goed ging en niet bij je paste. Daar leer je van. In die zin zijn er geen verkeerde keuzes. Onnadenkend een stap zetten zonder echt goed te tijd te nemen voor studiekeuze is eigenlijk de enige echte verkeerde stap die je kunt zetten in het studiekeuzeproces. Van al je andere omzwervingen leer je. Dat heb jij ook gedaan. Als ik zo je verhaal lees heb ik alle vertrouwen in je toekomst.

 2. Door: Jolanda · 30-03-2018 om 12:14

  Ik ben benieuwd of het terugbetalen van het reisproduct ook nog geldt, als je stopt met een studie in het eerste studiejaar na 1 februari 2018 en pas na een tussenjaar weer opnieuw start in een andere hbo studie. Dus in studiejaar 2019/2020.
  Ik kan daar nergens concrete informatie over vinden.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Jolanda, goede vraag. Na de Pasen vraag ik het aan DUO.

  2. Hermien Miltenburg

   Dag Jolanda, Ik heb overlegd met DUO: ‘Als een student in het eerste jaar hoger onderwijs de aanvraag studiefinanciering vóór 1 februari stopzet, dan geldt de ‘1 februari –regel’ die er voor de nieuwe lichting studenten (‘leenstelsel’) op neer komt dat de tegenwaarde van het reisproduct tot en met januari (als zijnde onderdeel van de prestatiebeurs) wordt omgezet in een gift mits de aanvraag niet eerder dan vanaf het volgende studiejaar wordt hervat.
   Zet je de aanvraag later stop dan geldt geen uitzonderingsregel en wordt het reisproduct alleen omgezet in een gift bij behalen diploma of zwaarwegende omstandigheden op grond waarvan geen diploma kan worden behaald.’
   Ik interpreteer het dus als volgt: Als een student voor 1 februari stopt is het reisproduct een gift. Als de student het volgende studiejaar of later (na een tussenjaar) weer gaat studeren, dan is er sprake van een nieuwe ronde en wordt het reisproduct een gift als er een diploma wordt gehaald.

 3. Door: Giancarlo · 23-04-2018 om 10:07

  Hey,

  Als je al twee jaar stufi hebt ontvangen en dan van studie switcht. Heb je dan alsnog maar 5 jaar recht op stufi, omdat je hier normaal gesproken 7 jaar recht op hebt. Of gaat de periode van 7 jaar dan weer opnieuw in, dat die twee jaar alleen meetellen voor de 10 jaar max? Ik kan hier namelijk geen duidelijke informatie over vinden.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Ciancarlo. Hoe lang u studiefinancriering krijgt is afhankelijk van de opleiding die u volgt.
   Op http://www.DUO.nl kunt u het volgende lezen (zoekfunctie: recht op studiefinanciering); De periode van 7 jaar gaat niet opnieuw in. In totaal gaat het over 7 jaar die je binnen 10 jaar moet opnemen.
   Hbo en universiteit
   Voor een 2-jarige Associate degree en een 4-jarige studie kunt u in totaal 7 jaar studiefinanciering krijgen. Dit is 7 jaar lening en collegegeldkrediet. Daarvan krijgt u de eerste 5 jaar ook het reisproduct. De aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Hoeveel studiefinanciering wordt omgezet in een gift, ziet u op Gift of terugbetalen.
   Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, krijgt u langer studiefinanciering en reisproduct. Ook voor een masteropleiding en een lerarenopleiding kunt u soms langer studiefinanciering krijgen.

 4. Door: x · 07-12-2018 om 11:29

  Hoi,

  Als je in de eerste jaar voor februari met een studie stopt en met een andere studie in februari wil beginnen, blijft je studiefinanciering door lopen? En wat zijn de stappen die je moet doen om deze wijziging te doen.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag X,
   dat weet ik niet. Ik zal het vragen aan DUO. je hoort nog van me.

   Hierbij het antwoord van DUO:
   Bij een studiewijziging (ongeacht vanaf welk moment) worden de resterende studiefinancieringsrechten op basis van de nieuwe opleiding opnieuw bepaald.
   Een student die in zijn eerste studiejaar bv van de ene HBO naar de andere HBO-opleiding wisselt houdt gewoon zijn studiefinancieringsrechten.
   Wellicht komt deze vraag voort uit de 1 februari –regeling; een student die in het eerste jaar vóór 1 februari stopt is voor de maanden tot en met januari vrijgesteld van de diploma-eis mits de aanvraag studiefinanciering niet eerder dan per het volgende studiejaar wordt heropend. Sinds de invoering van de nieuwe regels (leenstelsel) in 2015 is dit alleen nog maar relevant voor de reisvoorziening in de eerste 5 maanden (de aanvullende beurs is in de eerste 5 maanden altijd een gift).
   Een studiewijziging kan de student doorgeven via MijnDUO.

 5. Door: E · 09-01-2019 om 06:09

  Hallo,
  Als ik rond februari wil stoppen met mijn huidige studie, en met een nieuwe studie beginnen komend schooljaar, is er dan een mogelijkheid dat ik intussentijd nogsteeds een lening kan krijgen? Of wordt alles echt stopgezet zodra je even niet studeert
  Groetjes

  1. Hermien Miltenburg

   Dag E,
   Als je je uitschrijft bij je onderwijsinstelling stopt je studielening meteen. Je kunt natuurlijk ook ingeschreven blijven en niet studeren. Dan gaat je studiefinanciering gewoon verder. Maar dit gaat dan ook ten koste van het aantal jaren dat je studiefinanciering kunt krijgen. Dat laatste is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Kijk ook eens op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-voor-dummies-tips-tricks/ hiervoor. Succes!

 6. Door: Jonas Lang · 15-01-2019 om 21:41

  Hallo,
  Als ik voor februari wil stoppen met mijn opleiding terwijl ik een aavullende beurs ontvang, moet ik dan ook de aanvullende beurs stop zetten? Zo ja, heb ik daarna dan nog wel recht op 4 jaar lang aanvulende beurs. Of is dat dan nu 3 jaar?
  Groetjes

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Jonas. Als je stopt met je studie moet je zeker ook je aanvullende beurs stopzetten. Die wordt dan automatisch een gift. In bijgaand artikel vind je hoelang je studiefinanciering en ook een aanvullende beurs je krijgt. Dat hangt af van de opleiding die je volgt.
   Ik heb je vraag ook voorgelegd aan DUO. Onderstaand is het antwoord:
   “Voor een student in het hoger onderwijs geldt dat de aanvullende beurs tijdens de eerste 5 maanden van de studiefinanciering buiten de prestatiebeurs vallen en dus bij voorbaat een gift zijn.
   Dat betekent dat de 1 februari –regeling voor studenten, die onder de nieuwe regels vallen, alleen relevant is wat betreft de reisvoorziening.
   De maanden in kwestie gelden wél als verbruikte maanden; in de vervolgstudie heeft deze student dus nog 3,5 jaar beursrecht over (uitgaande van een 4-jarige opleiding)”.

 7. Door: San · 21-01-2019 om 23:38

  Hallo.
  Na mijn MBO 4 diploma gehaald te hebben in juni 2018. Ben ik daarna HBO gaan doen. Nu is me dat zo zwaar gevallen, ik redt t niet. Heb dus mijn studie stopgezet miv 1 februari. Ik dacht ik stroom door naar andere MBO4..andere richting. Nu is er geen instroom voir die studie. Dus kan in sept beginnen, versneld 1 jaar. Kliot het dat alles stopt tot sept? OV, en lening? Heb een kamer en had lening voor de huur te betalen. Zijn er regelingen voir? En heb ik bij mijn volgende MBO 4 gewoon weer recht op basisbeurs? Uitwonend? Las nml iets dat je daar 4jr recht op hebt.
  Dank alvast.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag San,
   Ik moet dit navragen. Je hoort van me.
   Dag San, ik heb het volgende antwoord van DUO gekregen:
   Ik ga er van uit dat hij per 1 augustus 2019 wordt ingeschreven voor de nieuwe mbo-opleiding (schooljaar mbo begint per 01-08).
   Hij staat dan dus van februari tot en met juli niet ingeschreven als studerende.
   Dat betekent dat hij in die periode geen recht heeft op een voorziening van DUO.
   Vanaf augustus heeft hij dan weer recht op zijn resterende studiefinancieringsrechten voor het mbo.

 8. Door: Lisa · 23-01-2019 om 22:12

  Beste mevrouw Miltenburg,
  Met veel belangstelling heb ik uw blog gelezen en zit nu zelf ook met een probleem: vorig studiejaar ben ik gestopt met een WO opleiding en heb gebruik gemaakt van de 1 februari regeling. Dit studiejaar ben ik begonnen met een andere nieuwe WO studie maar deze moet ik door omstandigheden (tijdelijk) stopzetten. Ik heb begrepen dat ik dit vanwege het bindend studie advies voor 1 februari dien te doen. Omdat ik tot nu toe alle studiepunten heb behaald zou ik volgend jaar, in mijn geval, vanaf januari opnieuw kunnen instromen in het eerste jaar. Is dit wel mogelijk? Kan ik zonder problemen voor de tweede keer dezelfde studie doen als ik stop voor 1 februari? Ik begrijp dat ik niet voor de tweede keer gebruik kan maken van de financiële voordelen van de februari regeling en dat ik in de tussenliggende tijd geen recht heb op studiefinanciering en reisproduct.
  Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord!
  Met vriendelijke groet,
  Lisa

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Lisa,
   Vervelend dat je weer met je studie moet stoppen terwijl je wel alle studiepunten hebt gehaald. Je vraag over de studiepunten kan ik niet voor je beantwoorden. Iedere opleiding heeft een grote eigen verantwoordelijkheid hierin. Iedere opleiding mag eigen beleid bepalen. Ook wat je noemt ‘als ik voor 1 februari stop krijg ik geen negatief bindend studieadvies’ is niet overal waar. Ik denk dat je studiepunten zeker wel een jaar geldig blijven, meestal is dat namelijk tie jaar. En ik denk ook dat je in januari weer gewoon in kunt stromen. Maar zoals gezegd.. alle opleidingsinstituten gaan daar weer anders mee om. Ik zou dit echt goed navragen bij je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Je hebt inderdaad geen recht meer op studiefinanciering als je je uischrijft bij je opleiding. Enje hebt gelijk, helaas kun je maar één keer gebruik maken van de gustige februari regeling.

 9. Door: C · 04-02-2019 om 18:02

  Hoi,
  Ik heb een vraagje, ik ben na 1 februari erachter gekomen dat mijn studie niet de juiste keus is geweest. Dit is mijn eerste hbo studie na de havo, dus ik zit in mijn eerste jaar. Moet ik nu, omdat ik later dan 1 februari ben gestopt, mijn stufi terug betalen? Het is overigens wel de bedoeling dat ik over een paar maanden weer ga beginnen met een andere studie. Groetjes!

  1. Hermien Miltenburg

   Dag C, Jammer dat je de verkeerde studie hebt gekozen. Maar ja, het gebeurt velen. Probeer wel te ontdekken waarom dit de verkeerde keuze was en wat er een volgende keer anders moet. Probeer de tweede helft van dit jaar echt te investeren in een nieuwe studiekeuze en vraag daar ook hulp bij, bijvoorbeeld van je ex-decaan. Financieel valt het misschien allemaal nog wel mee.
   Je hoeft nu nog helemaal niets terug te betalen. Haal je een studie binnen tien jaar dan hoef je je OV kaart en eventueel aanvullende beurs ook niet terug te betalen. Heb je het afgelopen jaar geld geleend, dan moet je dat natuurlijk wel een keer terug betalen. Maar het terugbetalen begint pas nadat je je volgende studie hebt afgerond. Op daarmee bent gestopt. Duo zegt hierover het volgende: U hoeft uw studieschuld niet direct af te lossen. Als uw studiefinanciering stopt, begint op 1 januari van het daaropvolgende jaar de aanloopfase. Dit is een periode van 2 jaar waarin u nog niet hoeft terug te betalen. De rente loopt tijdens deze fase wel door.
   Omdat je na 1 februari stopt ben je wel een jaar kwijt van de jaren dat je recht hebt op OV, aanvullende beurs én studielening.
   Kijk op https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-ouders/ hoe lang te recht hebt op studiefinanciering.
   Succes verder.

   1. Door: Lara · 06-05-2019 om 21:39

    Hey, ik heb een vraag. Ik ga stoppen met mijn hbo opleiding. Ik zit nog in het eerste jaar. In september begin ik wel met een nieuwe opleiding. Krijg ik dan in de maanden juli en augustus wel nog studie financiering van mijn huidige opleiding als ik mezelf niet uitschrijf? En als dit niet zo is heb je dan recht op een uitkering? Ik ben namelijk uitwonend, en weet niet goed hoe ik dit dan zou moeten oplossen.

    1. Hermien Miltenburg

     Dag lara, als je jezelf niet uitschrijft loopt je studiefinanciering gewoon door. Denk je wel goed na over je nieuwe studie? 1x stoppen komt veel voor en is niet zo erg. Daar heb je ook weer van geleerd. Twee keer een verkeerde keuze is een stuk ernstiger. Groetjes, Hermien

 10. Door: M · 06-05-2019 om 18:11

  Hoi,
  Ik ben voor februari gestopt met een HBO opleiding. Ik heb me voor komend studiejaar weer opnieuw ingeschreven voor een andere HBO opleiding. Op mijn duo staat dat ik studieschuld moet aflossen voor het gebruik van het reisproduct, maar dit zou toch een gift zijn? Ook heb ik nog niets gehoord van mijn nieuwe inschrijving. Studielink geeft aan dat het verzoek wel al is ontvangen door de onderwijsinstelling.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag M, dat vind ik vreemd. Als je je voor 1 februari afmeldt is je reisproduct inderdaad een gift. Zoel contact met DUO en zoek het goed uit!

 11. Door: Maryan · 21-05-2019 om 16:15

  Hallo, Ik heb een vraagje, ik ben na 1 februari erachter gekomen dat mijn studie niet de juiste keus is geweest, ik wil zsm mogelijk stoppen en in Februari 2020 aan een andere opleiding beginnen. alleen ik vraag me af of ik gelijk naar de tweede jaars kan van een andere opleiding als ik eerste jaar haal? En wanneer moet ik stufi stoppen en weer aanvragen voor februari? Graag hoor ik van u

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Maryan. De opleiding mag zelf beslissen of je meteen toelaatbaar bent in het tweede jaar. Dat heeft te maken met wat je in het eerste jaar gedaan hebt. Dat moet je zelf aan de opleiding vragen. Als je aan een opleiding op hetzelfde instituut begint zullen ze wat makkelijker zijn in het erkennen van de studiepunten van je huidige opleiding omdat ze dan weten wat die vakken inhouden. Studiepunten van een andere opleiding zullen ze heel wat minder makkelijk accepteren om dezelfde reden. Je stufi kun je weer voor aanvang van je studie aanvragen. DUO adviseert minimaal drie maanden van tevoren.
   Denk ook nog even goed na wat je niet beviel aan je huidige studie. Heb het hier ook over met je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. En onderzoek goed of je bij een volgende studie niet weer tegen hetzelfde aanloopt. Dat zou echt jammer zijn. Heb je al een aantal gesprekken gehad met studenten van je nieuwe opleiding? Die geven vaak goede informatie. Veel succes, hermien

 12. Door: Anoniem · 02-09-2019 om 17:19

  Ik ben gestart met een HBO opleiding, maar kwam al de eerste week achter dat dit niet voor mij is. Kan ik nog switchen en ook gelijk doorstromen bij mijn nieuwe studie? of kan dat pas 1 februari. School is echt net pas begonnen, dus misschien kan ik toch doorstromen naar mijn andere opleiding

  1. Hermien Miltenburg

   Oei. Heel snel contact opnemen met de nieuwe studie van je keuze. Sommige opleidingen nemen ook nu nog studenten aan. Succes! Lukt het niet? Zeg dan in ieder geval op voor 1 februari. Dan krijg je meestal de helft van je collegegeld terug. Ook je OV kaart en eventueel aanvullende beurs hoef je dan niet terug te betalen. En zet je studielening op, natuurlijk. Tenslotte: goed nadenken wat je dat wel wilt…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.