25 juni 2020 | Categorie: Geldzaken, Studeren, Studiekeuze

Corona en (aanstaande) studenten (ook voor ouders)

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Corona heeft ook grote invloed op het leven en studeren van studiekiezers en studenten. Gelukkig worden allerlei eisen versoepeld en zijn er compensatieregelingen. Ook de DUO is soepeler. Voor studiekiezers zijn er extra faciliteiten. Dit artikel ‘Corona en (aanstaande) studenten’ gaat hierover. Laatste nieuws

Corona en (aanstaande) studenten

Corona en (aanstaande) studenten: Activiteiten die een studiekiezer (en ouder) kan ondernemen:

 • Kijk naar filmpjes, webinars en presentaties die op de sites van de opleidingen staan. Er zijn ook filmpjes en webinars voor ouders. Webinar over studiekeuze in Coronatijd
 • Grasduin flink op www.studiekeuze123.nl. Daar staat veel info over opleidingen op hbo en wo niveau. Je vindt er ook informatie over de kwaliteit van een opleiding in de studiebijsluiter. Er zijn studiekeuzetesten, verdiepende artikelen, er is speciale informatie voor ouders… veel interessante en objectieve info.
 • Is er een online Open Dag? Probeer die eens uit. Meerdere hogescholen en universiteiten organiseren de komende periode online open dagen. De Open Dagen worden gemeld op www.studiekeuze123.nl.
  Soms kun je zo’n online Open Dag ook terugkijken.
 • Er zijn bovendien online meeloopdagen, soms in een groepje, soms individueel. Studenten zeggen achteraf vaak dat een meeloopdag een goede studiekeuzehulp was. (online meelopen WUR)
 • Proefstuderen is ook een activiteit die je online kunt doen. Dat kan bijvoorbeeld op de WUR (de hele zomer) maar ook via de RUG en in Leiden. Proefstuderen is nét wat intensiever dan een meeloopdag. Je krijgt dan echt (video)les met opdrachten.
 • Online studiekeuzeactiviteiten bij WUR.

Decaan Hans Roorda: Ik heb nu online studiekeuzegesprekken met mijn leerlingen. Ik vind het heel plezierig dat ouders daar nu wat vaker aan mee doen. Ze werken op dit moment vaak thuis en dan is dat blijkbaar makkelijker te organiseren. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de leerling dit ziet zitten. Want de studiekiezer staat voorop.

Nog meer studiekeuzeactiviteiten

Een studiekiezer kan bellen, mailen of chatten met studenten die hij al kent of met voorlichtingsstudenten van de opleiding. Op de Facebookgroep staan verschillende contactmogelijkheden om met studenten te chatten.

Corona en (aanstaande) studenten

1 mei wordt dit jaar 1 juni

Data aanmelden voor de studie; 1 mei werd 1 juni. Maar ook na 1 juni kun je je nog aanmelden

De datum waarop een student zich nog aan kan melden voor de studie is versoepeld. In principe moest je je aanmelden voor 1 mei. Dan volgt daarna de Studiekeuzecheck. Deze datum is verplaatst naar 1 juni. De Studiekeuzecheck of matching is eigenlijk het laatste studiekeuzemoment. Op basis van de Studiekeuzecheck geeft de opleiding advies. Meld je je aan voor 1 mei, maar nu dus 1 juni, dan is dit advies niet bindend. Ook als je een negatief advies krijgt, kun je nog aan de studie beginnen. Na deze datum is het advies wél bindend. Sommige instellingen verplaatsen de datum zelfs nog verder naar ‘achteren’.
Aanmelden kan na 1 juni kan sowieso nog vrijwel altijd. Alleen is dan het advies op basis van de studiekeuzecheck bindend. De opleiding kan je weigeren.

Corona en (aanstaande) studenten: Van mbo naar hbo

Mbo studenten die door de Coronacrisis nét niet klaar zijn met het afronden van hun studie voor de deadline, kunnen tóch instromen in het hbo. Vraag hiernaar bij de hogeschool. Maar blijf sowieso goed nadenken of een opleiding op een ‘hoger’ niveau echt wel bij je past.

studiekeuze

 

Kun je niet kiezen? Is een tussenjaar een optie?

Een studie kiezen is altijd al moeilijk, in tijden van Corona extra lastig. Misschien is een tussenjaar dan een optie. Er zijn bijvoorbeeld tussenjaarprogramma’s op hogescholen en particuliere instellingen waar je je een paar maanden, onder begeleiding, kunt concentreren op je studiekeuze. Voor studiekiezers met een smalle beurs is er mogelijk subsidie.

Corona en introductie

De introductie zoals hogescholen en universiteiten die normaliter organiseren krijgt een andere vorm. Er zal zeker ruimte zijn voor kennismaking met de medestudenten. Ook zal de nieuwe eerstejaars informatie krijgen over zijn rooster, hoe de tentamenregeling eruit ziet en wie er allemaal rondlopen op de hogeschool of universiteit. Het is vooral belangrijk dat een student weet wie zijn studieadviseur of studieloopbaanbegeleider is. Dit is het eerste aanspreekpunt voor de student. Ook is het belangrijk te weten wie de studentendecaan is. Zijn er speciale omstandigheden, dan is dit de persoon die kan ondersteunen.

Corona en beginnen aan de studie

Het is natuurlijk echt niet ideaal als een eerstejaars student moet beginnen met veel online colleges. Maar diverse instellingen, waaronder WUR, hebben verklaard dat ze eerstejaars voorrang geven bij practica en groepslessen. Zoals bekend is gemaakt kan er in het nieuwe studiejaar weer gewoon lesgegeven worden, ook al moet de 1,5 meter afstand geregeld worden.
Voor studenten die twijfelen of ze wel een kamer moeten zoeken het komend studiejaar? Ik raad aanstaande studenten aan dat wel te doen als ze anders veel moeten reizen. Dat reizen zal ook verspreid over de dag zijn. De spits wordt zoveel mogelijk vermeden.
De verwachting is dat er behoorlijk wat lessen op de campus zijn. Heb je in de studiebijsluiter gezien dat een onderwijsinstelling veel investeert in contacttijd, dan is dat nu tijdens de Coronacrisis niet anders. Heb je baat bij gewoon fysieke lessen met een docent? Kies dan een opleiding met veel contacttijd.
Richtlijnen Wageningen University

Corona en (aanstaande) studenten: Wat betekent dit voor eerstejaars studenten en het BSA?

Het Bindend Studieadvies is een belangrijk meetpunt voor eerstejaars studenten. In je eerste studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Lukt dat niet helemaal, dan kun je die studiepunten ook in je tweede of derde bachelorjaar halen.
Maar een bepaalde minimum hoeveelheid studiepunten moet je in elk geval wél halen. Iedere opleiding mag zelf bepalen hoeveel dat er zijn. Sommige opleidingen zijn heel soepel, andere behoorlijk streng.
Dit jaar zullen alle opleidingen soepel zijn. Ik hoor al van veel hogescholen en universiteiten dat ze pas eind volgend studiejaar naar het BSA gaan kijken. Er zijn ook instellingen die de norm van het Bindend Studieadvies verlagen.
Terecht natuurlijk. En een hele geruststelling voor eerstejaars studenten. Een student die door persoonlijke of medische zaken in de problemen komt, doet er goed aan contact op te nemen met de studentendecaan. Ook hij of zij kan de BSA regels versoepelen. Maar blijf als student wel kritisch op jezelf. Had je vóór de crisis voldoende studiepunten gehaald?

Corona en online college volgen

Alle universiteiten en hogescholen stoppen al hun fysieke colleges voor de rest van het collegejaar. Vanaf 15 juni zijn er wel beperkt weer practica. Ook zullen sommige stages door kunnen gaan. In het nieuwe schooljaar zal er nog meer mogelijk zijn op de Campus.
Ik merk dat studenten de fysieke colleges, het contact met de docent en medestudenten missen. Het kost meer zelfdiscipline om zo te studeren. Studenten ervaren ook meer druk.
Vanaf 15 juni zijn er op sommige hogescholen en universiteiten weer tentamens op de campus.

Het komend studiejaar op de universiteiten

Het is nog een beetje afwachten hoe het komend studiejaar gaat verlopen. De universiteiten hebben afgesproken het komend studiejaar oplossingen te bedenken voor practica lessen. Het streven is het komend studiejaar in kleine groepen weer practica te geven. Er wordt nagedacht over kleine lesgroepen en kleine werkgroepen. Ze noemen dat ‘hybride lesgeven’ (Groningen). Ik verwacht dat dit op kleinere universiteiten en bij kleinere opleidingen makkelijker zal zijn. Er wordt voorrang gegeven aan de nieuwe eerstejaars.
Informatie Leiden.
WUR en het nieuwe studiejaar.
Luister naar de interessante podcast van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

Het komend studiejaar op de hogescholen

De hogescholen in Nederland vrezen ook dat een deel van de colleges, ondanks de versoepelingen, ook het komend jaar online moet. De anderhalve meter moet immers gegarandeerd worden. Er wordt naar verschillende oplossingen gezocht.
Luister naar het hele verhaal van Penny via de podcast van de VSNU

Corona en studievertraging

Studenten lopen mogelijk studievertraging op. Praktijklessen, stages en praktijkexamens kunnen vaak niet doorgaan. Het volgen van online colleges en online tentamen doen valt niet mee. Vooral op hbo en mbo is dat lastig. De online theoretische hoorcolleges gaan natuurlijk gewoon door. En ook de afstudeeropdrachten kunnen online gemaakt worden.
Voor studenten in de laatste fase van hun studie komt er een compensatieregeling. Studenten die zich komend jaar opnieuw moeten inschrijven en afstuderen tussen september 2020 en eind januari 2021 krijgen een bedrag dat neerkomt op ongeveer drie maanden les-, cursus- en collegegeld. Voor studenten in het mbo is dat 150 tot 300 euro, afhankelijk van hun leerweg. Voor studenten in het hoger onderwijs is de compensatie 535 euro. Studenten die in een eerdere fase van hun studie zitten moeten eventuele studievertraging later proberen in te lopen, aldus de minister. Lees ook het uitgebreide artikel van de Volkskrant.

rugzak tips studenten

Corona en beginnen aan je masteropleiding, ook na hbo

Een volledige universitaire opleiding bestaat uit twee delen, een bacheloropleiding en een masteropleiding. Om aan je masteropleiding te mogen beginnen moet je je bacheloropleiding volledig hebben afgerond. Anders mag je niet beginnen aan je master. Dit heet ‘harde knip’. Veel masteropleidingen beginnen op 1 september. Studenten die door de Coronacrisis hun bachelor nét niet op tijd af konden ronden, moeten vooral toch vragen of ze aan hun master mogen beginnen. Diverse universiteiten hebben namelijk afgesproken dat ze soepeler omgaan met de ‘harde knip’. Het wordt een ‘zachte’ knip. Deze soepele toelating geldt ook in principe voor hbo bachelorstudenten die nét niet hun diploma halen maar wel toelaatbaar zijn. En ook voor universitaire bachelors van de eigen universiteit of een andere. Goed navragen dus.
In de masterfase doe je ook vaak je stage. Solliciteren naar een stageplek wordt even lastig. Hier een link naar ‘video-solliciteren‘. Ook handig voor afgestudeerden

Corona en (aanstaande) studenten: Problemen?

Komt een student in de problemen? Het is echt belangrijk dit aan te kaarten bij de opleiding. Vooral voor studenten met een belemmering of persoonlijke problemen. De student moet zich dan zo snel mogelijk melden bij de studentendecaan. Er zijn ook mogelijkheden voor financiële hulp in bijzondere gevallen. zijn er vaak oplossingen. Er is ook een studentenmeldpunt

Corona en (aanstaande) studenten: Wat doet DUO met de lening voor huidige studenten?

DUO, die zorgt voor het afhandelen van de studiefinanciering, heeft meerdere maatregelen getroffen.

 • Meer geld lenen.
 • Alsnog een aanvullende beurs aanvragen, dat kan met terugwerkende kracht.
 • Gaat het inkomen van de ouders fors achteruit? Verleg de peildatum naar 2020.
 • Haalt een student de diplomanorm niet? (diplomanorm = binnen tien jaar afstuderen, anders moet de OV kaart en/of aanvullende beurs terugbetaald worden). Je kunt verlenging aanvragen via de studentendecaan.
 • Afgestudeerd en is studieschuld aflossen nu een probleem? DUO kijkt naar oplossingen.
 • Een student kan drie maanden langer een OV kaart krijgen.
 • Lees meer over de regels van studiefinanciering en hoe DUO kan helpen.

Meer geldzaken

 • Het verliezen van de bijbaan wordt helaas nog niet gecompenseerd, terwijl het wel vaak om grote bedragen gaat. Studenten hebben geen recht op bijstand en ook de compensatie van zzp’ers geldt voor hen niet. Er is wel een meldpunt bij studentenvakbonden. En iemand die buiten zijn schuld werkloos wordt kan ww aanvragen.
 • Studenten met een belemmering kunnen een toelage vragen bij de gemeente. Deze regeling bestond ook al voor Corona maar is nu extra belangrijk.

Corona en (aanstaande) studenten

 

Meer lezen over de gevolgen van Corona voor studiekiezers en studenten?

Corona en introductie
Versoepelingen bij onderwijsinstellingen
Meer inhoudelijke tips voor online studiekeuze
Zelfstandig leren, hoe bevalt dat? En wat zegt dit over je studiekeuze?
Hoe Corona kan helpen bij studiekeuze
Corona en Bindend Studieadvies
Wat is een online Open Dag?
Corona en studiefinanciering en andere geldzaken
Corona tips van studiekeuzecoach
Studenten helpen scholieren
Tussenjaar in Coronatijd
Een online meeloopdag volgen
Studiekeuze in Coronatijd
Studeren in Coronatijd

(Corona) nieuws voor studiekiezers, studenten en ouders volgen
Informatie voor aanstaande studenten van de decanenverenigingen

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 13 reacties.

 1. Door: T. Uil · 05-06-2020 om 08:38

  Is al bekend hoe de universiteiten omgaan met de cijfers van klas 5 naar klas 6? Veel studies nemen die overgangscijfers mee in de decentrale selectie.
  Mijn huidige vijfdeklassers maken zich zorgen. Blijft b.v. de 8+ regeling nog bestaan of komen er andere criteria?

  1. Geachte heer of mevrouw Uil, een goede vraag. De VSNU is hiermee bezig. De Hogeschoolraad zal dat ook doen. Zodra er nieuws is zal ik dat melden.

   1. Door: T. Uil · 05-06-2020 om 12:03

    Alvast bedankt voor je antwoord!

 2. Door: Nanda · 15-05-2020 om 16:26

  Hoe zit het met de toelatingstoetsen voor de Pabo?
  Die kunnen nu ook niet gemaakt worden.

  1. Dag Nanda, dat weet ik helaas niet. Je kunt dit het beste navragen bij de pabo.

 3. Door: Esther · 06-05-2020 om 08:24

  Studenten die hun baan verliezen kunnen zich aanmelden bij het uwv. Als het buiten je schuld om is en je al een tijd werkzaam was kan je meestal 3 maanden ww krijgen.
  Groetjes Esther

 4. Door: Anne-Mieke Kok · 03-04-2020 om 13:17

  Hogeschool Van Hall Larenstein heeft alle fysieke voorlichtingsactiviteiten omgezet naar online activiteiten, en een aantal nieuwe contactmogelijkheden is toegevoegd. De eerste online meeloopdagen hebben deze week plaatsgevonden, leerlingen kunnen zich vanaf nu aanmelden voor webinars en 1-op-1 Skype gesprekken met een docent of student, en de geplande opleidingenmarkten zijn vervangen door een online open dag op 28 mei a.s..
  Aanmelding en nadere informatie over al deze voorlichtingsactiviteiten gaat via https://www.hvhl.nl/studiekeuze.
  Zo hopen we leerlingen te kunnen blijven helpen bij het maken van hun studiekeuze.

 5. Door: Margreet Punt, Tilburg University · 02-04-2020 om 16:46

  Studiekiezers kunnen mailen met studenten van Tilburg University. Onze studenten delen graag hun ervaringen met het kiezen van een studie en beantwoorden vragen over hun opleiding.
  https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/mail-een-student

  Alle geplande voorlichtingsactiviteiten worden omgezet in een online evenement op 15, 16, 21, 22 en 23 april. Voor elke opleiding is er een online informatiesessie en een Q&A. Studiekiezers die zich voor een van deze evenementen hadden aangemeld, ontvangen informatie per e-mail. Ze hoeven zich niet opnieuw aan te melden voor de online events. Leerlingen die zich nog niet hebben aangemeld en dat alsnog willen doen, kunnen zich via de reguliere website aanmelden. De sessies worden opgenomen en worden 2 weken later samen met een nieuwe live Q&A herhaald.

  Voor alle informatie over studiekeuze en evenementen kunnen ze terecht op http://www.tilburguniversity.edu/bachelor

  1. Weet iemand nog van meer online studiekeuze momenten? Fijn als je dat hier wilt vermelden. Daar helpen we alle studiekiezers (en hun ouders) mee..

  2. Door: Cas · 18-06-2020 om 09:42

   Beste,

   Ik had mij aangemeld voor een HBO studie, echter heb ik vanwege een slechte verbinding (2 maal) niet de kans gehad om mijzelf toe te lichten in een gesprek. Nu heb ik zojuist te horen gekregen dat ik niet ben aangenomen vanwege het niet afmaken van de online opdrachten. Is dit fair of heb ik meer recht dan de school hierin laat blijken? Ik zelf ga er namelijk vanuit dat ik gewoon recht heb op een gesprek ondanks dat bij hun de verbinding niet goed werkt.

   Hoop dat U mij kan voorzien van een duidelijk antwoord

   1. Dag Cas, ja , dat recht heeft een opleiding als je je na 1 juni aanmeldt. De datum 1 juni is later dan normaal, in normale tijden is de datum 1 mei. Maar vanwege Corona hebben studenten langer de tijd gekregen om zich aan te melden voor een studie. Na 1 juni aanmelden kan ook nog, maar dan mag een opleiding je inderdaad weigeren als je de studiekeuzecheck niet volledig afrondt. Ik zou trouwens toch persoonlijk contact opnemen met de opleiding… je weet maar nooit. Ik ken wel studenten die uiteindelijk toch aangenomen zijn, ondanks een negatief advies. Maar dat mag elke opleiding zelf beslissen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.