Corona en (aanstaande) studenten

Door: Hermien Miltenburg · 24 maart 2020
Categorie: Financiën, Studeren, Studiekeuze

Corona heeft ook grote invloed op het leven en studeren van studiekiezers en studenten. Gelukkig worden allerlei eisen, zoals het halen van het Bindend Studieadvies, versoepeld. Ook de DUO is soepeler. Voor studiekiezers zijn er extra faciliteiten. Dit artikel ‘Corona en (aanstaande) studenten’ gaat hierover.

Corona en (aanstaande) studenten

Corona en (aanstaande) studenten. Wat doet Corona met studiekeuze?

Laatste nieuws: De eindexamens gaan niet door.

Op de Facebookgroep ‘ouders en studie’ communiceer ik eveneens het laatste nieuws.
Gelukkig zijn er ook online heel wat mogelijkheden om met studiekeuze bezig te zijn. (Lees het artikel over online studiekeuze)

Activiteiten die een studiekiezer (en ouder) kan ondernemen:

  1. Kijk naar filmpjes, webinars en presentaties die op de sites van de opleidingen staan. Er zijn ook filmpjes en webinars voor ouders.
  2. Grasduin flink op www.studiekeuze123.nl . Daar staat veel info over opleidingen op hbo en wo niveau. Je vindt er ook informatie over de kwaliteit van een opleiding in de studiebijsluiter. Er zijn studiekeuzetesten, er zijn verdiepende artikelen, er is speciale informatie voor ouders… veel interessante en objectieve info.
  3. Is er een online Open Dag? probeer die eens uit. Kijk terug naar de online Open Dag bij WUR. Meerdere hogescholen en universiteiten organiseren de komene periode online open dagen.
  4. Proefstuderen is ook een activiteit die je online kunt doen. Dat kan bijvoorbeeld op de WUR maar ook de RUG en in Leiden.
  5. Een studiekiezer kan bellen, mailen of chatten met studenten die hij al kent of voorlichtingsstudenten van de opleiding. Op de meeste opleidingspagina’s vind je deze contactmogelijkheid. Typ je op Linkedin #studiekeuze, dan vind je veel mensen die willen helpen.
  6. De eindexamens havo en vwo gaan niet door. Maar je krijgt wél een volwaardig diploma . De schoolexamens zijn dus leidend. Die worden soms uitgesteld. Meer lezen.
  7. Leerlingen volgen op dit moment vooral zelfstudielessen. Mijn tip: bevalt deze manier van leren? Of juist niet? Doe daar iets mee bij studiekeuze… Kijk naar de hoeveelheid  fysieke  lessen die je normaliter krijgt bij een opleiding.
Studiekeuzecheck

1 mei wordt dit jaar 1 juni

Data aanmelden voor de studie; 1 mei wordt 1 juni

De datum waarop een student zich nog aan kan melden voor de studie is versoepeld. In principe moest je je aanmelden voor 1 mei. Dan volgt daarna de Studiekeuzecheck. Deze datum is verplaatst naar 1 juni. De Studiekeuzecheck of matching is eigenlijk het laatste studiekeuzemoment.  Op basis van de Studiekeuzecheck geeft de opleiding advies. Meld je je aan voor 1 mei, maar nu dus 1 juni,  dan is dit advies niet bindend. Na deze datum wél. Maar 1 mei 2020 wordt nu dus 1 juni 2020. Sommige instellingen verplaatsen de datum zelfs nog verder naar ‘achteren’. Voor WUR kun je je zelfs nog tot 1 augustus aanmelden.
Mbo studenten die door de Coronacrisis nét niet klaar zijn met het afronden van hun studie voor de deadline, kunnen tóch instromen in het hbo.
Wil je een selectieopleiding volgen? Deze selectiedagen gaan nu natuurlijk ‘fysiek’ niet door. De datum van de uitslag is verschoven naar 15 juni. Extra belangrijk dus om na te denken over een andere studie mocht je niet geselecteerd worden voor de studie van je keuze. Ook na 15 juni kun je je nog aanmelden voor en studie. De Studiekeuzecheck is dan wél bindend.

lees ook: hoe Corona kan helpen bij studiekeuze

Kun je niet kiezen? Is een tussenjaar een optie?

Een studie kiezen is altijd al moeilijk, in tijden van Corona extra lastig. Misschien is een tussenjaar dan een optie. Er zijn bijvoorbeeld tussenjaarprogramma’s op hogescholen en particuliere instellingen waar je je een paar maanden, onder begeleiding, kunt concentreren op je studiekeuze. Voor studiekiezers met een smalle beurs is er mogelijk subsidie. Ouders en studiekiezers kunnen op 6 juni 2020 naar een beurs waar diverse tussenjaarprogramma’s, en andere organisaties die een tussenjaar organiseren, zich presenteren.

Corona en (aanstaande) studenten: Wat betekent dit voor eerstejaars studenten en het BSA?

Het Bindend Studieadvies is een belangrijk meetpunt voor eerstejaars studenten. In je eerste studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Lukt dat niet helemaal, dan kun je die studiepunten ook in je tweede of derde bachelorjaar halen. Maar een bepaalde minimum hoeveelheid studiepunten moet je in elk geval wél halen. Iedere opleiding mag zelf bepalen hoeveel dat er zijn. Sommige opleidingen zijn heel soepel, andere behoorlijk streng. Maar dit jaar zullen alle opleidingen soepel zijn. Ik hoor al van veel hogescholen en universiteiten dat ze pas eind volgend studiejaar naar het BSA gaan kijken. Terecht natuurlijk. En een hele geruststelling voor eerstejaars studenten. Een student die door persoonlijke of medische zaken in de problemen komt, doet er goed aan contact op te nemen met de studentendecaan. Ook hij kan de BSA regels versoepelen. (Bindend Studieadvies WUR)

Corona en online college volgen

De universiteiten van Leiden en van Maastricht stoppen al hun fysieke colleges voor de rest van het collegejaar. Mogelijk volgen er meer universiteiten en hogescholen dit voorbeeld. Dat communiceer ik dan op de Facebookgroep.
Hoe zal het onderwijs na deze pandemie er uit zien? Zelf merk ik dat studenten de fysieke colleges, het contact met de docent en medestudenten missen. En ook de practica, de werkcolleges en de excursies worden gemist. Het kost meer zelfdiscipline om zo te studeren. Toch zijn er genoeg mogelijkheden, ook om online extra onderwerpen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de MOOC’s. Topuniversiteiten uit de hele wereld leveren hun kennis aan iedereen, veelal gratis. Kijk naar de MOOC’s van WUR.

Corona en leven op een studentenflat

Heel wat studenten gaan in deze periode weer tijdelijk wonen bij hun ouders. Internationale studenten kunnen dat natuurlijk niet. Voor hen een extra moeilijke tijd. Lees over thuisisolatie is op een studentenflat.

Corona en beginnen aan je masteropleiding

Een volledige universitaire opleiding bestaat uit twee delen, een bacheloropleiding en een masteropleiding. Om aan je masteropleiding te mogen beginnen moet je je bacheloropleiding volledig hebben afgerond. Anders mag je niet beginnen aan je master. Dit heet ‘harde knip’. Veel masteropleidingen beginnen op 1 september. Studenten die door de Coronacrisis hun bachelor nét niet op tijd af konden ronden, moeten vooral toch vragen of ze aan hun master mogen beginnen. Diverse universiteiten hebben namelijk afgesproken dat ze soepeler omgaan met de ‘harde knip’. Deze soepele toelating geldt ook in principe voor hbo bachelorstudenten die nét niet hun diploma halen maar wel toelaatbaar zijn. Goed navragen dus.

Problemen?

Komt een student in de problemen? Het is echt belangrijk dit aan te kaarten bij de opleiding. Er is ook een studentenmeldpunt

Corona en (aanstaande) studenten: Wat doet DUO met de lening voor huidige studenten?

DUO, die zorgt voor het afhandelen van de studiefinanciering, heeft meerdere maatregelen getroffen. Studenten kunnen nu natuurlijk niet zoals ze gewend zijn hun bijbaan uitoefenen. Dat scheelt inkomsten. Je kunt via DUO geld lenen. Dat leenbedrag kun je elke maand aanpassen. Dat was natuurlijk al zo. Maar in deze periode verhoogt DUO in bijzondere gevallen ook het bedrag dat je per maand kunt lenen. Je lening aanpassen kan met terugwerkende kracht voor dit studiejaar. (meer info)

Corona en aanvullende beurs

Niet iedere student krijgt een aanvullende beurs. Dat is afhankelijk van het inkomen van de ouders en/of er meerdere studerende kinderen zijn in een gezin. Misschien kwam je niet in aanmerking voor een aanvullende beurs en nu wel. Je kunt de aanvullende beurs met terugwerkende kracht (dit studiejaar) alsnog aanvragen. je kunt ook vragen de hoogte van de aanvullende beurs aan te passen. (zie de reactie van DUO hieronder)
Voor het berekenen van de aanvullende beurs wordt er gekeken naar een peiljaar. Je kunt vragen of DUO naar het peiljaar 2020 kijkt als het inkomen van de ouders fors is gedaald (verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen).

aanvullende beurs

Corona en (aanstaande) studenten en afgestudeerden: aflossen studieschuld

Afgestudeerden kunnen de aflossing van hun studieschuld tijdelijk stopzetten als hun inkomen is gedaald. Helaas loopt de rente dan nog wel door. Daalt je inkomen in 2020? Dan kun je verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Je maandbedrag wordt dan misschien lager of zelfs € 0,-.
Nu.nl: Oud-studenten van wie de inkomsten door het coronavirus zijn weggevallen, kunnen de terugbetaling van hun studieschuld al met maximaal vijf jaar uitstellen. Indien deze vijf jaar al voorbij is, zal DUO “coulant omgaan met de situatie en maatwerk toepassen”.

Reactie DUO naar aanleiding van mijn vraag over de aanvullende beurs:

Hallo Hermien, Het gaat erom dat mensen denken aan het aanvragen van de aanvullende beurs als de inkomenssituatie van de ouders nu wijzigt. Dat aanvragen kan heel makkelijk via MijnDUO. We gaan dan de persoonsgegevens van de ouders registeren en de inkomensgegevens opvragen bij de belastingdienst.
We kijken dan nog steeds eerst naar het inkomen van het peiljaar en dat is het inkomen van 2 jaar geleden; voor 2020 kijken we dus naar 2018. Is het inkomen nu gedaald, dan kan de ouder zelf via MijnDUO verzoeken om een ander peiljaar (2020) waarbij een schatting voor dit jaar moet worden gemaakt. Dat is natuurlijk lastig (zeker voor zzp-ers). Mensen moeten oppassen dat ze het inkomen niet (veel) te laag inschatten. Dan wordt er nu weliswaar een aanvullende beurs toegekend, maar als dan later blijkt dat het inkomen hoger was, dan wordt de teveel toegekende beurs teruggevorderd. Hebben de ouders een buitenlands inkomen dan worden de inkomensgegevens bevraagd bij de ouder. De inkomensstukken (ook hier: eerst 2018) kunnen worden gemaild naar documenten@duo.nl. Ouders die geen gebruik kunnen maken van MijnDUO kunnen het nieuwe peiljaar aanvragen via bijgaand formulier: https://duo.nl/images/verzoek-verlegging-peiljaar-2020.pdf
Ook dit kan gemaild worden naar documenten@duo.nl.

Lees de mededeling van de Rijksoverheid over de maatregelen om (oud)studenten die hinder ondervinden door de Coronacrisis tegemoet te komen.
Veelgestelde vragen aan de Rijksoverheid.
Meldpunt voor studenten die in de problemen komen door het verlies van hun bijbaan

Meer lezen over Corona en studiekeuze?

Versoepelingen in de aanmelddata en studiefinanciering
Meer inhoudelijke tips voor online studiekeuze
Zelfstandig leren, hoe bevalt dat? En wat zegt dit over je studiekeuze?
Hoe Corona kan helpen bij studiekeuze
Corona en Bindend Studieadvies
Wat is een online Open Dag?

Nieuws over Corona en nieuws voor studenten en ouders volgen

Hermien Miltenburg

Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.