20 april 2020 | Categorie: Studeren

Studievertraging voorkomen of juist niet?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Studievertraging is een hot-item. Tot voor een paar jaar maakten studenten zich daar niet zo druk over. Je had immers de basisbeurs. Maar nu is ‘studievertraging’ echt een onderwerp waar studenten mee bezig zijn. Zeker in Coronatijd. Moet je studievertraging voorkomen? Of soms toch niet? Laatste nieuws

studievertraging

Studievertraging, hoe werkt dat?

Voor een elke studie staat een studieduur. Een AD opleiding op het hbo duurt twee jaar. Een bacheloropleiding op het hbo duurt vier jaar. Een bacheloropleiding op de universiteit drie en een masteropleiding op de universiteit één, twee of drie jaar, afhankelijk van het onderwerp. Die studie doe je in kleine brokjes. Je volgt vakken. En voor ieder vak dat je haalt krijg je studiepunten. Ieder studiejaar moet je 60 studiepunten halen.

‘Overgaan’ bestaat niet

Het is niet zoals op de middelbare school dat je op het eind van het schooljaar ‘overgaat’ (of niet natuurlijk). Je kunt gewoon de hele studieperiode doorgaan met ‘vakken halen’ en daarmee studiepunten verdienen. Alleen in het eerste studiejaar moet je een minimum hoeveelheid studiepunten halen. Dat heet Bindend Studieadvies of BSA. Gemiddeld moet je zo’n 45 studiepunten halen in je eerste studiejaar. Maar iedere opleiding mag zelf het minimum bepalen. Haal je die hoeveelheid niet, dan moet je stoppen met de studie.

Langer studeren mag

Mag je doorgaan met je studie, dan hoef je echt niet elk jaar netjes die 60 studiepunten te halen. Het is mooi, als het lukt, natuurlijk. Maar haalt de student geen 60 studiepunten, dan is dat geen ramp. Dan doet hij gewoon wat langer over de studie. Bij heel wat studenten is dat het geval. Zij hebben dus studievertraging.

Eeuwige student?

Mag je dan net zo lang studeren als je zelf wilt? Ja en nee. Waarom ‘nee’? Je krijgt maar voor een beperkte hoeveelheid jaren studiefinanciering. Heb je een OV kaart of een aanvullende beurs? Dan moet je binnen tien jaar een diploma halen, anders moet je de OV kaart en/of aanvullende beurs terugbetalen. Overigens wordt deze diploma-eis in Coronatijd soms versoepeld. Maar ook de opleiding stelt eisen. De studiepunten die je hebt gehaald blijven niet eeuwig geldig. Na een aantal jaren vervallen de behaalde studiepunten. (Lees meer over hoe lang mag ik studeren?). Maar in principe mag je zo lang studeren als je wilt.

Hoeveel studievertraging hebben studenten gemiddeld?

Op Studiekeuze123 kun je per opleiding bekijken hoe lang studenten gemiddeld doen over hun opleiding. Daar zitten nogal verschillen in. Op sommige opleidingsinstituten doen studenten er gemiddeld lang over voordat ze hun diploma halen. Dat zegt ook iets over de kwaliteit van de opleiding. Mijn advies aan ouders en studiekiezers is om goed te kijken naar de studiebijsluiter van een opleiding. Die zegt iets over de kwaliteit. Lees ook: hoe lang doe je over een hbo opleiding?)

Wat moet je doen als je studievertraging hebt?

Ziet een student aankomen dat hij studievertraging krijgt, dan is het goed contact op te nemen met de studieadviseur of de studieloopbaanbegeleider. Samen met hem of haar kun je bespreken hoe dat komt. Wat moet de student anders aanpakken? Wat betekent deze studievertraging voor het verdere verloop van de studie? Want voor sommige vakken moet je een eraan voorafgaand vak gehaald hebben, voordat je verder mag. Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden, dan moet de student contact opnemen met de studentendecaan. Het is echt belangrijk dat de student dit initiatief neemt. De hbo of universiteit zal niet zo snel contact zoeken met de student. De student moet zelf de regie nemen, dan zijn er oplossingen mogelijk.

Zelf kiezen voor studievertraging

Er zijn ook studenten die zelf kiezen voor studievertraging. Op een hbo en universiteit komt een student in aanraking met veel nieuwe interessante onderwerpen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van onderwijs. Soms vinden studenten bepaalde vakken erg interessant, die niet direct bij hun studie horen. Op de meeste hbo’s en universiteiten mag je die vakken dan ook volgen. Zo kan de student zijn kennis verdiepen en ook zijn CV verbreden. Maar je doet dan wel langer over je studie. Deze studievertraging is zeker niet negatief. We hebben breed opgeleide mensen nodig. Laat een student in zijn CV zien dat hij die breedte ook zoekt, dan is dat zeker positief.

Studipunten halen in het buitenland

Studievertraging voor een bestuursjaar

Er zijn ook studenten die hun studie deels, of helemaal, een tijdje onderbreken om andere vaardigheden aan te leren. Zij gaan soms in een commissie of bestuur van een vereniging zitten. Er zijn allerlei soorten verenigingen rondom een onderwijsinstelling, studentenverenigingen, sportverenigingen, introductiecommissies, commissies die excursies organiseren… van alles. Studenten leren hier soms veel van. Ze leren bijvoorbeeld hoe het is te besturen en financiële verantwoordelijkheid voor een project te dragen. Maar er zit natuurlijk ook een risicokant aan, namelijk dat de studievertraging wel heel hoog op kan lopen. In het eerste studiejaar is het sowieso verstandig je te focussen op de studie en niet al te veel zaken ernaast te doen.

Studievertraging door een bijbaan of mantelzorg

Sommige studenten hebben wel erg heftige bijbanen. Aan deze studenten geef ik toch graag mee dat ze ook eens een rekensom moeten maken. Hoeveel geld kost de studievertraging? Niet alleen het collegegeld maar ook de jaren dat je minder werkt en dus als afgestudeerde minder verdient. (wat verdien je na het hbo, wat verdien je na de universiteit, bereken je studieschuld).
Er zijn ook steeds meer studenten die een mantelzorgtaak hebben. Wordt deze taak te zwaar? Levert de mantelzorg meer studievertraging op dan wenselijk? Neem ook in dit geval beslist contact op met de studentendecaan. Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt.

Studievertraging door Corona?

Studentenbelangenorganisaties zijn bang dat er door Corona meer studievertraging gaat ontstaan. (volg deze berichten op ‘Ouders en Studie‘). De minister wil studenten die in de laatste fase van hun studie zijn compenseren. Kunnen ze hun studie dit jaar niet afronden door Corona en moeten ze zich daardoor in september weer inschrijven, dan komt er compensatie. De studenten die studievertraging door Corona oplopen hebben vooralsnog pech. Ze moeten dit verderop in hun studie zien in te halen, aldus de minister.

Zoek hulp

In alle gevallen: ondervindt de student problemen door Corona of andere zaken en loopt hij ongewenste studievertraging op? Zoek hulp bij de studieadviseur, studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Dat kan ook online. Ouders kunnen zelf geen contact opnemen met deze ondersteuners, maar zij kunnen natuurlijk wel hun kind stimuleren zélf de regie te nemen en hulp te zoeken.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.