11 juli 2018 | Categorie: Studeren

Succesvol studeren, welke factoren spelen een rol?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Succesvol studeren is de wens van iedere aanstaande student en zijn ouders. De belangrijkste basis voor succesvol studeren is een zorgvuldig studiekeuzeproces. Een aanstaande student die goed heeft nagedacht over zijn studiekeuze, heeft een goede kans op studiesucces. Dit is de voornaamste conclusie van het onderzoek dat de minister heeft laten doen naar succesvol studeren.
We hebben tien tips voor studiesucces geschreven. Ook is er een filmpje van een weblezing over succesvol studeren.

Succesvol studeren

Welke factoren spelen een rol bij succesvol studeren?

Er zijn dertien factoren die volgens de onderzoekers van Researchned een rol spelen. Opvallend is het belang van het studiekeuzeproces. Een goed gekozen studie is de beste basis voor een opleiding op hbo of universiteit. Dat is voor u een goed bericht. Zit uw zoon of dochter in 4-5 havo of 4-5-6 vwo? U kunt actief ondersteunen bij de zoektocht naar de ideale studie. De studiekiezer moet natuurlijk zijn eigen keuzes maken, en eigen verantwoordelijkheid dragen. Maar ouders, decanen en mentoren kunnen daarbij goed ondersteunen. In het artikel hieronder noem ik de succesfactoren volgens het onderzoek. Ik geef er mijn eigen toelichting bij.

Succesfactor 1: Voorlichting en op bezoek

Researchned: Succesvolle studenten … hebben vaker gebruik gemaakt van voorlichting en hebben met name vaker een bezoek gebracht aan de instelling.
Wij adviseren minimaal vier Open Dagen te bezoeken en vooral ook instellingen en opleidingen te vergelijken. Na de Open Dagen volgen meerdere meeloopdagen. Vindt uw zoon of dochter het prettig als u meegaat naar een Open Dag? Laat deze kans niet schieten… zo kunt u echt een bijdrage hebben aan het studiesucces van uw kind.

Succesfactor 2: Informatie zoeken

Succesvolle studenten …vinden zelf ook dat zij goed hebben nagedacht en veel informatie hebben verzameld voor hun studiekeuze. Zij maken hun keuze vroeger.
Veel informatie zoeken is inderdaad heel belangrijk. De studiekiezer doet er goed aan niet alleen de informatie van de instelling te lezen. Het is belangrijk ook te kijken naar de studiebijsluiter. Hoe waarderen andere studenten deze opleiding? En hoe staat dit instituut aangeschreven?
Op tijd beginnen is inderdaad een duidelijke succesfactor. In het vooreindexamenjaar moeten er al veel Open Dagen bezocht zijn. Handig als u zelf naar een ouderavond over studiekeuze op uw school gaat. Dan weet u wat uw kind te wachten staat. De decaan of de oudervereniging organiseert dergelijke ouderavonden.

Succesfactor 3: Interessant, passend bij capaciteiten en beroepswens

Succesvolle studenten … hebben hun studie vaker gekozen omdat die inhoudelijk interessant is, aansluit bij hun capaciteiten/vaardigheden en vanwege het beroep dat zij er later mee kunnen uitoefenen. Zij hebben hun studie minder vaak gekozen vanwege een hoger salaris.
De student moet echt passie voelen voor het onderwerp dat hij kiest. Vraag uw zoon of dochter vooral te kijken naar de vakken die in het eerste jaar gegeven worden. Zit daar bijvoorbeeld veel scheikunde bij en is dit niet je beste vak? Misschien is dit dan geen handige keuze.
Een student moet ook goed nadenken over het niveau. Niet iedere vwo-er zal succesvol studeren op een universiteit. Soms is het hbo beter. Niet iedere havo leerling kan een hbo opleiding aan. Is dezelfde opleiding ook mogelijk op mbo niveau? Het toekomstige beroep speelt natuurlijk ook een rol, vooral als de student kiest voor een mbo of hbo opleiding.

Succesfactor 4: Welke instelling?

Succesvolle studenten … hebben hun instelling vaker gekozen vanwege de betere sfeer, betere onderwijsmethode en een persoonlijker/kleinschaliger karakter. Zij kiezen hun universiteit/hbo vaker vanwege aantrekkelijker gebouwen en faciliteiten en minder vaak omdat deze dichtbij is. Succesvolle studenten hebben op een breed terrein hogere verwachtingen van studie, instelling en studentenleven. Schatten zelf hun kansen op het halen van het einddiploma vanaf het begin van de studie al hoger in. Zij hebben vaker een studiekeuze- of intakegesprek gehad rond de start van de studie.
Instellingen vergelijken is erg belangrijk. Wat past bij je? Waar voel je je thuis? De student moet zijn studiekeuze niet laten leiden door de stad, maar door de studie. Een studiekeuzecheck is daarbij een belangrijke laatste controle.

Succesfactor 5: Binding en goede start

Succesvolle studenten … hebben een sterkere binding met hun studie, d.w.z. zij zijn er vanaf het begin sterker van overtuigd dat hun gekozen opleiding en latere beroep helemaal passen bij hun interesse en aanleg.
Een goede start is belangrijk. Een student doet er goed aan vanaf het begin een stevig netwerk op te bouwen. De introductieperiode is daarbij onmisbaar.

Succesfactor 6: Goed profiel

Succesvolle studenten … hebben minder vaak spijt van hun profielkeuze op het vwo/havo. Ze hebben minder vaak een jaar gedoubleerd in hun vooropleiding. Zij besteedden in hun vooropleiding meer tijd aan hun studie en haalden hogere cijfers.

Succesfactor 7: Inzet

Succesvolle studenten … vertoonden meer inzet in hun vooropleiding (naar hoge cijfers streven, minder uitstelgedrag, goed plannen, etc.).
Goed plannen is inderdaad heel erg belangrijk in het Hoger Onderwijs. En inzet is er zeker nodig om 4-5 jaar te studeren. De verhalen van studenten die tijdens hun studie alleen maar feesten zijn echt verleden tijd. Zeker tijdens het eerste studiejaar moet de focus op studeren liggen.

Succesfactor 8: Goede begeleiding bij studiekeuze

Succesvolle studenten … vinden vaker dat hun vo-school hen goed heeft begeleid in hun studiekeuze.
Een goede decaan en een goed mentorenteam zijn belangrijk op een middelbare school. Als je middelbare scholen vergelijkt zie je dat de ene school beter voorbereidt op doorstuderen dan de andere. Onderschat ook uw eigen bijdrage niet. Bijna de helft van de studiekiezers vindt dat u als ouder de beste adviseur bent met betrekking tot studiekeuze.

Succesfactor 9: Minder twijfel

Succesvolle studenten … hebben minder vaak getwijfeld tussen twee of meer opleidingen.
Twijfelt uw zoon of dochter nog? Push hem of haar niet tot een overhaaste studiekeuze. Een tussenjaar is dan misschien een beter idee…

Succesvol studeren… Succesfactor 10: Tussenjaar

Succesvolle studenten … hebben vaker een tussenjaar ingelast tussen hun vooropleiding en het hoger onderwijs.
Als een student nog twijfelt kan hij beter kiezen voor een tussenjaar. Maar ook dan moet de focus blijven op studiekeuze. Een goed ingevuld tussenjaar leidt vaak tot een gemotiveerde studiekeuze.  10 tips voor een goed tussenjaar

Studiekeuze123 testen

Succesvol studeren… Succesfactor 11: Persoonlijkheid

Succesvolle studenten… Scoren bij vragen naar persoonlijkheid hoger op het kenmerk ‘ Zorgvuldigheid’ en scoren lager op ‘Inschikkelijkheid’. Ze verwachten vaker zich thuis te zullen voelen bij hun opleiding, instelling, studenten en docenten.
Ook hiervoor geldt: De studiekiezer doet er goed aan te kiezen voor een instelling waar hij zich thuis voelt. Dat is misschien niet de hbo of universiteit in de allerleukste stad van Nederland… en misschien moet de student nu wel op kamers… Maar toch: de studie  en het instituut zijn belangrijker dan de locatie.

Succesvol studeren… Succesfactor 12: Zelfstandig werken en minder studieproblemen verwachten

Succesvolle studenten…verwachten minder vaak studieproblemen in het algemeen en in het bijzonder met zelfstandig werken, kritisch denken/probleemanalyses maken en samenwerken in projectgroepen. Zij verwachten minder vaak problemen met Nederlands, wiskunde en rekenvaardigheden.
Hoeveel begeleiding is er voor de aanstaande student? Hoeveel docenten zijn er? Zelfstandig werken is zeker belangrijk, maar haast iedere student heeft baat bij goede begeleiding. Vergelijk ook op dit punt opleidingen met elkaar. U vindt deze gegevens op bijvoorbeeld www.studiekeuze123.nl. Zoek de opleiding waar u meer over wilt weten en klik op ‘feiten en oordelen’. Een andere goede vergelijkingssite is www.kiesjestudie.nl

Succesvol studeren… Succesfactor 13: Verwachtingen

Succesvolle studenten…Verwachten vaker dat hun studie intensief zal zijn.
Inderdaad: studeren is doorzetten…

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.