23 oktober 2017 | Categorie: Studeren

Webinar over studiesucces, voor ouders student havo/vwo of hbo/wo

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Gaat uw zoon of dochter studeren aan een hogeschool of universiteit? Of is hij of zij dit studiejaar net begonnen? U kunt als ouder bijdragen aan zijn of haar studiesucces. Studiesucces hebben is natuurlijk vooral afhankelijk van de inzet van de student. Maar als ouder kunt u ook een steentje bijdragen. In dit artikel geef ik u tien tips daarvoor. In het webinar over studiesucces leggen we e.e.a. nader uit. Ik geef ook presentaties voor ouders over studiesucces.

webinar over studiesucces

Studiesucces en uitval, webinar over studiesucces

De uitval van eerstejaars studenten op hbo en universiteit is hoog. Ongeveer 20% van de eerstejaars op het wo en 30% op het hbo stopt met de studie, soms zelfs in de eerste weken. Voor de student is dat een heel vervelende ervaring en voor u als ouder is het natuurlijk ook een teleurstelling. Studiekiezers en studenten vragen (gelukkig) vaak advies aan hun ouders. Daarom willen we u als ouder ook graag tips&tricks geven waarmee u uw kind kunt ondersteunen. U vindt 10 tips in dit artikel. Onderaan vindt u ook een link naar het webinar over studiesucces. Misschien kunt u hiermee onnodige studieuitval voorkomen.

Het gaat niet echt om schoolkennis

Er is veel onderzoek gedaan naar de uitval van studenten. Het blijkt dat kennis van middelbare schoolvakken eigenlijk niet de grootste ‘boosdoener’ is. Van de uitvallers zegt ongeveer de helft van de studenten dat ze eigenlijk de verkeerde studie hebben gekozen. Een kwart van de uivallers vindt dat het Hoger Onderwijs te weinig objectieve voorlichting geeft én dat er tijdens het eerste studiejaar te weinig begeleiding is. Je hoort maar zelfden dat uitvallers zeggen: ik had te weinig kennis van wiskunde of ik vond het Engels te moeilijk.

Ik ben oorspronkelijk opgeleid tot docente Nederlands. Leesvaardigheid leek me altijd heel belangrijk voor een studie op hbo of wo niveau. Studenten moeten immers veel lezen. Leesvaardigheid vind ik nog steeds belangrijk, maar ik heb gezien dat studenten niet uitvallen door die ‘dikke boeken’. Ze vallen uit omdat ze toch niet de juiste motivatie bleken te hebben voor deze studie. Hermien Miltenburg

Een goede motivatie blijkt heel belangrijk voor studiesucces. Een goede studiekeuze is daarvoor de basis.

Wat dan wel?

Wat is dan wél belangrijk voor studiesucces, en vooral wat kun je als ouder doen om je kind te ondersteunen? Op basis van onderzoek én ervaringen van studieadviseurs en studieloopbaanbegeleiders hebben we tien tips voor studiesucces ontwikkeld. Die tien tips hebben deels te maken met studiekeuze maar zeker ook met hoe de student een start maakt met het nieuwe studiejaar.

Tien tips voor studiesucces

De basis van elke belangrijke keuze is jezelf kennen en weten wat je wilt. Ook is het belangrijk daar voldoende hulp bij te vragen. Logisch dat studiekiezers en studenten bij studiekeuze en studeren zo vaak het advies van hun ouders vragen. We hopen dat u iets hebt aan onze tien tips.

webinar naar studiesucces

Vijf wezenlijke vragen bij studiekeuze, Marinka Kuijpers

1: Begin op tijd

1.De beste manier om je eerste studiejaar te halen is een degelijk studiekeuzeproces. Begin hier op tijd mee. In het vooreindexamenjaar moet er veel werk verzet worden op het gebied van studiekeuze. Gunt u uw zoon of dochter studiesucces op het hbo of de universiteit? Besteed tijd aan studiekeuze op 4 havo of 5 vwo. Meer informatie

2: Schakel netwerken in

Stimuleer uw zoon of dochter veel te praten over zijn of haar studiekeuze, ook met uw vrienden en bekenden. In uw netwerk is een schat aan kennis en ervaring te vinden. Jongvolwassenen zijn zich niet altijd bewust van de verschillende beroepsmogelijkheden die er zijn. Ook denken ze vaak dat studie- en beroepskeuze een keuze voor het leven is. Maar als ze praten met uw vrienden en bekenden zullen ze ontdekken dat veel mensen een heel ontwikkelingsproces doormaken tijdens hun loopbaan. En dat er veel meer mogelijkheden zijn dan ze ooit gedacht hadden. Meer informatie over netwerken.

3: Praat met studenten

Ouderejaars kunnen veel informatie geven aan (aanstaande) studenten. Is uw kind nog studiekiezer? Laat hem of haar dan vooral veel praten met studenten op Open Dagen en meeloopdagen. Studenten vertellen het verhaal over de studie vanuit hun eigen ervaring. is uw zoon of dochter eerstejaars? Ook dan hebben ze veel aan de ervaringen van ouderejaars. Hoe volg je op de beste manier de verschillende vakken? Wat zijn valkuilen? Wat is juist heel makkelijk? Tijdens het webinar over studiesucces delen de studenten deze ervaringen ook graag.  Meer informatie 

4: Introductie

De introductie kan de aanstaande student echt niet missen. Verwar de introductie niet met ‘ontgroening’. Ontgroening is iets dat georganiseerd wordt door studentenverenigingen. De introductie van de hogeschool of universiteit heeft hier niets mee te maken. De eerstejaars student maakt tijdens de introductie kennis met de medestudenten, de docenten, de gebouwen en de stad. Dat levert veel handige tips&tricks op. het helpt de student ook zich thuis te voelen binnen deze nieuwe omgeving. De introductie kun je echt niet missen. Meer informatie

Betrokkenheid bij de studie is belangrijk

5: Focus op de studie

Tijdens het eerste studiejaar komt er veel op de student af. Eerstejaars krijgen (terecht) een grote verantwoordelijkheid. Daar hoort ook veel vrijheid bij. Voor sommige studenten is de verleiding groot om naast de studie nog een heleboel andere dingen te ontdekken. Toch is ons advies: focus tijdens het eerste studiejaar op de studie.  Volg de colleges, doe de zelfstudie en maak de tentamens. Het is zaak voldoende studiepunten te halen. En natuurlijk het Bindend Studieadvies. Haalt een eerstejaars niet de hoeveelheid studiepunten die verplicht is, dan moet hij stoppen met de studie. Meer informatie

6: Iets naast de studie

Vanzelfsprekend is het ook belangrijk iets naast de studie te doen. Een student die zich goed kan ontspannen, kan ook beter studeren. Praat u hier als ouder ook eens over? Lukt het uw zoon of dochter voldoende gezonde ontspanning te vinden? Nogal wat studenten raken in het eerste studiejaar burnout. Help uw zoon of dochter dat te voorkomen. Een goede balans zoeken tijdens het eerste studiejaar is belangrijk.  Meer informatie

7: Niet alles hoeft meteen goed te gaan

Natuurlijk is het niet prettig als uw zoon of dochter een tentamen niet haalt. Maar maak er ook geen al te groot drama van. Er zijn altijd mogelijkheden om tentamens en projecten in te halen. Stimuleer uw zoon of dochter hiernaar te vragen. Tijdens het eerste studiejaar draait heel veel om het halen van studiepunten…  Maar gaat er iets niet goed: stimuleer uw zoon of dochter zelf de regie te nemen en te kijken naar oplossingen. De studenten die meedoen aan het webinar over studiekeuze (zie hieronder) gaan hier ook nader op in. Meer informatie

webinar over studiesucces

8: De studieadviseur is de vraagbaak

De studieadviseur of studieloopbaanbegeleider is de belangrijkste vraagbaak voor de student. Gaat er iets niet goed? Studeert de student op de verkeerde manier? Heeft hij twijfel over de studiekeuze? Zijn er speciale omstandigheden of belemmeringen? Maar ook… is de studie te makkelijk? Wil de student eigenlijk ‘meer’? De studieadviseur is de vraagbaak.
De student moet zich wel realiseren dat hij zelf het initiatief moet nemen om contact te zoeken met de studieadviseur. In het hoger onderwijs is het belangrijk dat de student zelf de regie neemt voor zijn studiesucces. Meer informatie

9: Planning

Leren plannen is heel belangrijk. De student zal dit in het Hoger Onderwijs zelf goed moeten kunnen. Er is een groot verschil tussen instellingen hoeveel steun ze studenten hierbij geven. Over het algemeen is er meer ondersteuning op de wat kleinere hogescholen en universiteiten.  Gaat uw kind op kamers wonen? Veel studenten ontdekken dan pas hoeveel tijd het huishouden kost. Gaat de student op en neer reizen? Ook de reistijd is een zaak van goed plannen. Studenten onderschatten het belang van goed plannen nogal eens. Meer informatie 

10: Bent u als ouder voortaan overbodig?

Vraagt u dit vooral aan studenten die u ontmoet op Open Dagen. Ook de studenten op ouderavonden en tijdens het webinar over studiesucces praten er openhartig over. Er zijn ook feiten: 55% van de eerstejaars op de universiteit en 70% van de eerstejaars op het hbo zeggen dat u een belangrijke adviseur bent. U kunt nog veel betekenen voor uw kind, ook al is hij of zij volwassen. U bent niet meer verantwoordelijk voor uw kind, maar hopelijk wel betrokken bij zijn wel en wee. Meer informatie

Webinar over studiesucces, presentaties over studiesucces

Tijdens het webinar over studiesucces bespreek ik met u de tien tips voor studiesucces.  Dat doe ik ook op ouderpresentaties op middelbare scholen, Maastricht University (26-10-2017) en Wageningen University (11-11-2017).
Hebt u naar aanleiding hiervan vragen? Mailt of belt u mij gerust.

https://youtu.be/vQ80f_u0HcE

Wat kunt u als ouder bijdragen aan studiesucces?

Uw invloed als ouder is groot, ook in deze levensfase van uw zoon of dochter. Maar bedenk wel, de verantwoordelijkheid voor de studie en studiesucces ligt uiteindelijk bij de student. Hij moet zelf succesvol willen zijn. Ik denk als moeder vaak aan het spreekwoord:

Je kunt een paard naar het water brengen, maar het niet dwingen te drinken.

Als ouder kun je voorwaarden scheppen, tips geven, je kunt ondersteunen. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de student. En… gewoon gezellig contact houden met je kind is en blijft belangrijker dan welke studie ook. Tijdens deze levensfase als ouder maak je de kanteling van ouderverantwoordelijkheid naar ouderbetrokkenheid. Ikzelf vond dat niet altijd makkelijk. Maar nu mijn kinderen weer een fase verder zijn, merk ik hoe belangrijk die wederzijdse betrokkenheid is en blijft.

 

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 59 reacties.

 1. Het webinar is terug te zien via deze link https://youtu.be/vQ80f_u0HcE

 2. Door: Perry en Lisette Foxen · 24-10-2016 om 21:19

  Graag willen wij deelnemen aan het webinar op 26-10-2016.

 3. Door: Hugo Breggeman · 24-10-2016 om 15:48

  graag neem ik deel op 26 Oktober

 4. Door: Irene Bongaerts · 21-10-2016 om 12:35

  Ik zou graag het seminar willen bijwonen op 26 oktober.

  M.vr.gr. Irene

 5. Door: Barbara Schipper · 20-10-2016 om 22:28

  Graag wil ik het webinar volgen op 26-10-2016

 6. Door: Miriam Jansen · 20-10-2016 om 17:48

  Ik wil graag deelnemen op 26 oktober aanstaande.

 7. Door: Wieke Tjepkema · 07-10-2016 om 08:11

  Graag volg ik het webinar van 26 oktober.

  1. Van harte welkom, half oktober ontvangen deelnemers nader bericht.

 8. Door: Menno Kok · 03-10-2016 om 11:45

  Graag wil ik mij opgeven voor de webinar van 26 okt om 18.30

 9. Door: Danny Wilschut · 29-09-2016 om 13:16

  Ik las onlangs ook een zeer interessant artikel hierover op https://opdrachtplaats.nl Hierin werd verteld dat studeren op de Universiteit ervoor zorgt dat het aantal schoolverlaters afneemt. Deze nieuwe aanpak van studeren heeft er in de VS toegeleid dat het aantal studie uitvallers met 28% is gereduceerd.

 10. Door: Marion Wolfs · 26-09-2016 om 09:23

  Ik doe mee!

  1. Half oktober stuur ik een link waarmee deelnemers aan het webinar van hun eigen huis uit in kunnen loggen. Via een e-mail functie kunnen ze dan ook vragen stellen aan mij en de student(en). Hartelijk welkom jeroen, Joyce en marga

 11. Door: Jeroen Lulof · 24-09-2016 om 17:13

  Wij doen ook graag mee aan het webinar op 26 oktober. Wij zijn benieuwd.

 12. Door: Joyce Kremer · 24-09-2016 om 14:13

  Graag meedoen in oktober

 13. Door: Marga Oosterwijk · 19-09-2016 om 22:48

  Beste Hermien,

  Graag neem ik deel aan het webinar op 26-10 a.s.
  Mooi initiatief!

  1. Dag Magda,
   van harte welkom. Half oktober stuur ik je nadere gegevens

 14. Door: Annemarie · 05-09-2016 om 16:56

  Ik luister graag mee vanavond

 15. Door: Gerry Kocken · 05-09-2016 om 14:59

  Zou ik vanavond nog kunnen aansluiten bij het webinar?

 16. Door: Ellen Kühne · 05-09-2016 om 14:49

  Ik luister vanavond graag mee.

 17. Door: Afke Vlasma · 05-09-2016 om 14:03

  Ik zou graag vanavond nog mee willen doen aan de webinar.

 18. Door: Hans Persijn · 05-09-2016 om 14:00

  Luisteren kan geen kwaad!

 19. Door: Wil Boezen · 05-09-2016 om 11:44

  Indien mogelijk doe ik graag mee vanavond. Mijn dochter doet examen; daarnaast werkzaam als schoolopleider in het VO.

  Groet, Wil Boezen

 20. Door: Manon · 05-09-2016 om 11:22

  Ik luister graag mee. We hebben een 2e-jaars student, een 1e-jaars student en een eindexamenkandidaat in huis, dus het komt vast van pas!

 21. Door: chantal koppers · 05-09-2016 om 11:04

  Ik wil graag deelnemen aan de webinar op 5 september.

 22. Door: Ella Rozendaal · 05-09-2016 om 11:03

  Beste Hermien,
  Wij hebben dit jaar 2 eindexamen kandidaten vwo en gymnasium binnen het gezin. Graag luisteren wij mee!

 23. Door: Floris van Delft · 05-09-2016 om 11:01

  ik wil ook graag deelnemen

 24. Door: Angelien Kobessen · 05-09-2016 om 10:53

  Mijn dochter, is vandaag begonnen op het HBO, ik wil daarom graag het webinar volgen. Hoop dat ik nog op tijd ben.

 25. Door: Annie · 05-09-2016 om 07:25

  Beste Hermien,
  Dochter doet dit jaar Havo-examen. Ik luister graag mee.

 26. Door: Annet Idsardi · 04-09-2016 om 19:33

  Ik wil graag deelnemen aan de webinar op 5 september.

  Groet
  Annet Idsardi

 27. Door: Kiki · 04-09-2016 om 18:53

  Goedenavond,

  graag doe ik mee morgenavond.
  is het nog mogelijk?

 28. Door: Rita Koopmanschap · 03-09-2016 om 17:37

  Ik doe graag mee, Hermien. Kijken of ik op het juiste tijdstip in kan haken te Curaçao.

 29. Door: Ida · 02-09-2016 om 19:02

  Beste Hermien,

  Ons oudste kind doet dit jaar examen Havo. We willen ons graag laten informeren.

  Vr. groet,

  Ida

  1. Welkom Ida, ik stuur je maandagochtend de link

 30. Door: Patty van Asselt · 02-09-2016 om 09:49

  ook ik doe graag mee (ambtshalve)

 31. Door: lily van rosmalen · 02-09-2016 om 09:18

  Graag neem ik, (ambtshalve 🙂 ) deel

  1. Leuk dat er ook zoveel collega’s van wo, hbo en vo deelnemen (en natuurlijk de professionele studiekeuzecoaches). Zo leren we van elkaar en dat is dan weer een groot voordeel voor ouders van (aanstaande) studenten.

 32. Door: Jorien van Lieshout · 01-09-2016 om 10:16

  Beste Hermien,
  Goed initiatief, ik doe graag mee.

  1. Dag Jorien,
   Je bent van harte welkom

 33. Door: Sandra van den Breemen · 31-08-2016 om 16:41

  Graag neem ik deel aan het webinar op 5 september.

  met vriendelijke groet,

  Sandra v.d. Breemen

  1. Dag Sandra, welkom, ik stuur je vandaag nog de gegevens. Groetjes, hermien

 34. Door: Miranda Bult · 31-08-2016 om 12:58

  Ik wil graag deelnemen.

  1. Dag Miranda, dat is fijn. Ik stuur je vandaag nog de link waarmee je eenvoudig in kunt loggen. Je kunt de presentatie dan op je eigen scherm zien en als je wilt ook vragen naar mij mailen via de chatbox, maar dat leg ik maandag allemaal uit.

 35. Over studiesucces voor studenten die van mbo naar hbo willen een interessant artikel bit.ly/2biF2X1

 36. Door: Hans Roorda · 29-08-2016 om 10:04

  Ik doe graag mee, Hermien.

  1. Van harte welkom Hans. Eind deze week ontvang je nader bericht

 37. Door: Fenna · 28-08-2016 om 12:17

  Hallo Hermien, ik vind het reuze interessant voor ouders, maar ons schooljaar start pas 5 september. Ik ben bang dat dit voor de ouders van regio Zuid een week te vroeg is.

  1. Dag Fenna, dank voor je opmerking. Hoor ik dit vaker dan organiseer ik een herhaling in oktober, hermien

 38. Door: Handan Alasya · 27-08-2016 om 17:07

  Ik wil graag deel nemen. Dank u wel.

  1. Dank voor uw belangstelling, komende week ontvangt u nadere informatie

 39. Door: Ria Derks · 24-08-2016 om 16:18

  Ik wil graag meedoen deelname is wel afhankelijk van het tijdstip.

  1. Oeps, dat had ik duidelijker moeten vermelden. Het is van 19.00-19.45. Fijn als je meedoet, eind deze maand krijg je nader bericht, Hermien

 40. Door: Hanneke de Jong · 22-08-2016 om 12:32

  Graag wil ik deelnemen aan deze webinar op 5 september.

  1. Dag Hanneke,
   Fijn dat je meedoet. Eind augustus krijg je nader bericht.

 41. Door: Wilma Bottemanne · 07-08-2016 om 15:58

  Ik wil graag deelnemen aan de webinar op 5 september.

  1. Dag Wilma, van harte welkom. Eind augustus stuur ik je nadere bijzonderheden, groet, Hermien

 42. Van harte welkom Mireille. Eind augustus hoor je meer bijzonderheden, hermien

 43. Door: Mireille Aalfs · 27-07-2016 om 13:36

  Ik wil graag deelnemen aan de webinar op 5 september

  1. Door: Ineke Janssen · 05-09-2016 om 14:30

   Beste Hermien,

   Kan ik nog meeluisteren vanavond?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.