Met hbo bachelor naar universiteit. Het is soms lastig.

Door: Hermien Miltenburg · 26 juli 2018
Categorie: Studeren

Onlangs schreef Gerrit-Jan Kleinjan een artikel in Trouw over het traject ‘met hbo bachelor naar universiteit’. Er zijn achthonderd universitaire masteropleidingen. Bij ruim honderd is het onmogelijk om met een hbo-diploma binnen te komen. Ik geef een korte samenvatting van het artikel en de reactie van de minister op dit onderwerp.

Met hbo bachelor naar universiteit. Het is vaak lastig.

Met hbo bachelor naar universiteit. Het is soms lastig. Maar als er samenwerkingsafspraken zijn tussen hbo en universiteit kan de doorstroom ook heel soepel verlopen. Ook als een hbo’er op tijd contact opneemt met de universiteit kan er nog veel. Bovendien zijn er grote verschillen tussen universiteiten.

Met hbo bachelor naar universiteit onmogelijk?

De Landelijke Studentenvakbond heeft onderzoek gedaan naar hoe moeilijk, of makkelijk het is om met een hbo diploma op zak een universitaire master te gaan doen. Dat valt vaak tegen. Toch is het de bedoeling dat deze schakelmogelijkheid er is. Dat is ook een wettelijke verplichting voor universiteiten en is bovendien de wens van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat is het bachelor-master systeem?

De bedoeling van het bachelor-master systeem is als volgt:
Er zijn in Nederland twee soorten bacheloropleiding. Je kunt naar een hbo bachelor gaan met een mbo, havo of vwo diploma. Deze opleiding duurt vier jaar. Je krijgt veel theorie maar ook praktijk. De theorie en praktijk zijn gericht op werken als hoog opgeleide professional. Na vier jaar ben je klaar.
Een bacheloropleiding op de universiteit is vooral theorie. De opleiding duurt drie jaar. Je bent nog niet geschikt voor de arbeidsmarkt. Na de bacheloropleiding moet je nog een masteropleiding gaan doen. Die duurt één, twee of drie jaar, afhankelijk van de studie waar je voor kiest. Op de universiteit word je vooral opgeleid om wetenschapper te worden. Je krijgt veel kennis over het doen van onderzoek. (Lees ook het artikel: met hbo propedeuse naar de universiteit. Dat gaat dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen hbo en wo)

Andere kennis en vaardigheden

De bacheloropleidingen zijn echt verschillend. Een beetje zwart-wit:
De hbo bachelor bereidt voor op de praktijk. De wo bachelor op de wetenschap. De studenten hebben andere kennis en vaardigheden. Ontdekt een student op het hbo dat hij eigenlijk aanvullend een master op de universiteit wil doen, dan is het slim als hij snel contact zoekt met de universiteit van zijn keuze. Op het hbo heb je vanaf het tweede studiejaar namelijk veel vrije keuze. Je kunt zelf je vakken kiezen. Slim om dan de vakken te kiezen die je snel ‘bijspijkeren’ voor de universiteit. De studieadviseur van de master van je keuze kan je vertellen welke vakken dat zijn. Met hbo bachelor naar universiteit kan, maar moet je goed voorbereiden. (lees ook ‘groeien in studie en werk’)

Vaste doorstroomtrajecten

Soms hebben hogescholen en universiteiten afspraken gemaakt over doorstroom. Een voorbeeld is de samenwerking tussen de groene hogescholen en Wageningen University. Studenten die een master willen gaan doen vanuit het hbo kunnen al tijdens hun hbo opleiding een minor of vakkenpakket kiezen speciaal gericht op doorstroom. Zo zijn er veel voorbeelden. Is uw kind nog studiekiezer en denkt hij of zij aan het traject hbo bachelor-wo master? Dan is het slim hiernaar te vragen tijdens het studiekeuzeproces. Met hbo bachelor naar universiteit? Het is echt belangrijk je op tijd te oriënteren. En om goede vragen te stellen op de Open Dag over ‘met hbo bachelor naar universiteit’

Met hbo bachelor naar universiteit

Met hbo bachelor naar universiteit?

Schakelen of pré master

Soms kan een student zich pas na de hbo opleiding voorbereiden op een universitaire master. Dan moet hij een schakeltraject of pré-master volgen. Zo’n pré master kan kort zijn of juist wat langer. Dat heeft te maken met de hbo vooropleiding en ook met de eisen die de universitaire master stelt. Je masterkeuze is dus echt wel weer een belangrijke studiekeuze.

Van hbo naar universiteit? … gewoon dóén zegt Wia Barkema. Ik heb op de havo gezeten en mijn punten waren niet zo geweldig. Ik ging naar het hbo en daar werd ik echt gegrepen door mijn onderwerp: ‘voeding’. Toen wou ik daar ook alles van weten. Ik ging een master doen op de universiteit. Lees meer

Problemen

Volgens Trouw ziet de LSVb de grootste problemen bij de Universiteit Utrecht, de Universiteit leiden en de Universiteit van Amsterdam. Er worden verschillende zaken genoemd: te weinig belangstelling voor bepaalde masters, te grote verschillen in het niveau hbo en universiteit en de te grote kosten die de universiteit moet maken voor schakeltrajecten.

Wat zegt de minister?

‘Ik vind het van belang dat studenten die dat kunnen en willen door kunnen stromen naar een masteropleiding. Instellingen hebben daarom de wettelijke opdracht studenten te ondersteunen die redelijkerwijs en binnen een redelijke termijn bepaalde deficiënties kunnen wegwerken en daarmee aan het instroomniveau van de gewenste master voldoen. Dit gebeurt met schakeltrajecten, vaak “premaster” genoemd. Dit kan in de vorm van een voorgestructureerd programma, maar er kan ook op individuele basis bekeken worden of de student met ondersteuning vanuit de instelling de tekortkoming binnen redelijke termijn weg zou kunnen werken. Uit het bericht van de LSVb blijkt ook dat er in veel gevallen iets mogelijk blijkt wanneer de student zelf contact opneemt met de instelling’.

Onderzoek

‘Uit eerder onderzoek van ResearchNed (Kamerstukken II, 2016-2017, 31288 nr. 580) blijkt overigens dat er veel goed gaat rond schakeltrajecten en dat veel studenten via schakeltrajecten doorstromen naar de universiteit. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat alle universiteiten en het merendeel van hogescholen schakeltrajecten aanbieden. Ongeveer 16 procent van de wo-masterinstroom heeft een schakeltraject gevolgd. Dit komt neer op zo’n 7.000 schakelstudenten. Schakelstudenten geven daarbij aan tevreden te zijn over inhoud en aanbod van schakeltrajecten’.
Meer lezen.
Beantwoording kamervragen

Hermien Miltenburg

Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 2 reacties.

  1. Hermien Miltenburg

    Reactie op LinkedIn van Auke Martens:Dit is herkenbaar. Door mijn hbo-opleiding heb ik veel praktijkervaring, wat ik nu kan aanvullen met theoretische kennis door mijn MSc.

  2. Hermien Miltenburg

    Reactie op LinkedIn in van Marion Eggink: Helder en belangrijke informatie Hermien!
    Zeer herkenbaar maar idd als de hbo’er contact opneemt met de Uni kan er vaak veel meer. Opvallend is dat de Uni’s juist steeds meer barrières opwerpen dan een paar jaar geleden. Vooral aanvullende eisen NL en WIs op VWO Nivo.

    Masterkeuze is inmiddels met 800 ook weer een keuze waar je met een dergelijke wens al op het HBO strategisch over moet nadenken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.