5 maart 2019 | Categorie: Studeren

Masterkeuze, opnieuw een echte studiekeuze

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

Je masterkeuze maken is opnieuw een echte studiekeuze. De wezenlijke keuzevragen moet een student zichzelf opnieuw stellen… Wie ben ik, welk soort werk past bij mij? Wie wil ik in de toekomst zijn? Aanleiding voor dit artikel is de onlangs verschenen Keuzegids masters. Hun persbericht leest u onderaan dit artikel.

masterkeuze, een echte studiekeuze

Vijf wezenlijke vragen bij studiekeuze, Marinka Kuijpers

De opbouw van een universitaire opleiding

Een volledige universitaire opleiding bestaat uit twee delen: een bacheloropleiding en een masteropleiding. Dit zijn twee volwaardige opleidingen. Beide opleidingen worden afgesloten met een thesis. Dat is een eigen onderzoek waar je ook een verslag of artikel over schrijft. Een volwaardige universitaire opleiding bestaat ook uit twee diploma’s: een bachelordiploma en een masterdiploma. Tijdens de bachelorfase leert een student de basis van zijn toekomstige vak en de basis van wetenschappelijk onderzoek in zijn richting. In de masterfase breng je dat in de praktijk. Een deel van de master is stage.

Masterkeuze

De universitaire masteropleiding kan helemaal aansluiten bij de bacheloropleiding. Je doet een bacheloropleiding in biotechnologie en daarna doe je de master biotechnology. Maar een student kan ook ontdekken dat hij planten eigenlijk super interessant vindt. Daar wil hij zich echt in specialiseren. Dat kan. De student kan dan kiezen voor een master plantbiotechnology. Een student kan zelfs ontdekken dat hij een heel ander vakgebied eigenlijk super interessant vindt. Ook daarin kan hij, onder voorwaarden, een master in volgen. Masterkeuze is dan zeker opnieuw een echte studiekeuze. Ga je een heel andere master doen of stroom je in vanuit het hbo of ben je een internationale student, dan moet je voldoen aan de selectiecriteria. Iedere universiteit mag zijn eigen selectiecriteria vaststellen.

Waarom zo ingewikkeld?

Een universitaire bacheloropleiding is een driejarige bacheloropleiding. Het eerste jaar daarvan ligt behoorlijk vast. Dat is de basis. Je kunt zestig studiepunten halen. Om door te kunnen gaan met je opleiding moet een bepaald minimum aantal studiepunten halen, het bindend studieadvies. In het tweede en zeker het derde studiejaar krijgt de student meer vrijheid. Hij kan steeds meer zijn eigen interesses volgen. Hij kan zelfs een minor doen in een heel ander vakgebied.
Studenten groeien in deze periode. Soms hoort daar een ander toekomstbeeld bij. Soms wil een student nét een andere richting op. In dat geval kan hij een andere master kiezen. Daarom is een universitaire opleiding eigenlijk in twee brokken geknipt.

Masterkeuze? Veranderen kan

Je masterkeuze in een heel andere richting doen kán. Je kunt je master zelfs op een andere universiteit doen, zelfs in een ander land. Vanzelfsprekend moet de student wél aan de toelatingseisen van de master voldoen. Je kunt niet zomaar elke masterkeuze maken. Studenten kunnen de vrije keuzeruimte in de bacheloropleiding gebruiken om zich voor te bereiden op de master van hun keuze. Studenten vinden dat prettig. Ze vinden het niet fijn als ze ‘vastgepind‘ worden op een keuze die ze tijdens hun tienerjaren gemaakt hebben.
Het is dus echt slim om naar een master Open Dag te gaan als je je opnieuw wilt kijken naar wat echt bij je past. We stimuleren studenten verschillende masters en verschillende instituten te vergelijken. Vindt de student het prettig als u als ouder meegaat? Doe dit dan ook. U bent van harte welkom op de master Open Dagen.

masterkeuze vergemakkelijken

Een master na een hbo bachelor

Doe je een hbo bacheloropleiding, dan kun je daarna gaan werken. Je bent volledig opgeleid voor een baan op hoger niveau. Maar je kunt ook alsnog een master gaan volgen. Dat kan op de universiteit maar ook op het hbo. Wil je naar de universiteit, dan zijn er toelatingseisen. De student die kiest voor een master op de universiteit kiest voor een opleiding tot onderzoeker, tot wetenschapper.
Je kunt ook een hbo master volgen. Er zijn steeds meer masters op hbo niveau. Die zijn, net als de bacheloropleiding, vooral gericht op de arbeidsmarkt. Vaak volgen hbo bachelor afgestudeerden  een hbo master als ze een paar jaar werkervaring hebben of naast een baan. Een universitaire master kun je ook meteen na je hbo bachelor doen.

Hoe maak je je masterkeuze?

De masteropleiding leidt je op tot ‘expert’ in de richting die bij je past. Gelukkig zijn er voor de student ook hulptroepen. De studieadviseur is de professional die dit keuzeproces kan begeleiden. Studenten nemen in het laatste jaar van de bachelor ook vaak al contact op met deze begeleider. Zo maak je samen een studieprogramma dat echt bij je wensen past.

Ik heb eerst Arabische talen gedaan. Toen ik op stage was in het Midden Oosten werd ik gefascineerd door watermanagement en irrigatie. Ik ben een master gaan doen ik die richting. Dat kon niet op mijn eigen universiteit, ik moest naar een andere universiteit in een andere stad toe. Ik moest ook heel wat extra vakken doen. Maar dat had ik ervoor over. Gelukkig steunden mijn ouders me bij mijn keuze, want ik vond het wel heel lastig deze ‘draai’ te maken. Joost

masterkeuze, opnieuw een studiekeuze

Masterkeuze? Goed vergelijken is opnieuw belangrijk

Net als bij de bachelorkeuze moet de student opnieuw een heel proces door. Het is verstandig masters goed onderling te vergelijken. Contact met de hbo of universiteit van je keuze is heel belangrijk. Denk aan praten met ouderejaars studenten, docenten en studieadviseurs. Maar online vergelijken is ook belangrijk. Denk hierbij aan de Keuzegids masters of de Mastervergelijker van de Keuzegids. De vergelijkingssite van Elseviers Weekblad kan ook meehelpen opleidingen onderling te vergelijken. Er is ook een speciale tool ontwikkeld door Studiekeuze123, de site van het ministerie. Deze tool laat zien welke wo-masterstudies studenten hebben gekozen na hun wo-bachelor.

Ook ouders zijn belangrijk

Steeds meer studenten vragen ook aan hun ouders om advies. Ik vraag nogal eens hoe dat dan gaat. U hebt als ouder immers waarschijnlijk helemaal geen zicht op de vakinhoud van de studie van uw kind. Maar studenten zeggen dat ze het juist prettig vinden om feedback van u te krijgen.

Mijn ouders zijn met mee meegegaan naar de master Open dag. Dat vond ik heel prettig. Zij zien aan me als ik twijfel of iets juist helemaal geweldig vind. Jantine

Ze vinden het fijn als u slimme vragen stelt. Eigenlijk dezelfde vragen als die u ook bij de studiekeuze op de middelbare school stelde. Wie ben je, welk soort werk past bij je, wat drijft je, wie wil je in de toekomst zijn en, … wie kan je daarbij helpen. Dit zijn heel theoretische vragen. Maar u kunt ze vast concreter maken. Voorbeelden staan in het artikel: loopbaan met regie.

Na mijn bachelor zat ik een beetje in een dip.  Dat kwam onder andere omdat ik niet wist welke master ik moest gaan doen. Maar ook ‘als mens’ moest ik een paar dingen op een rijtje zetten. Mijn ouders hebben me gestimuleerd om ‘door te gaan’. Niet in een hoekje zitten somberen maar actief nadenken over mijn leven. Ik volg nu een master in een heel andere stad en dat doet me goed. Hans.

Check ook of uw kinderen het prettig vinden om veel keuzevrijheid te hebben binnen de master. Daarin zijn nogal verschillen tussen de universiteiten onderling. Een individuele benadering op een universiteit waar docenten tijd voor je hebben, vinden de meeste studenten het prettigst. Ook nu is het weer goed om universiteiten onderling te vergelijken en feiten en cijfers te onderzoeken. Die vindt u allemaal op vergelijkingssites en de studiebijsluiter.

Masterkeuze doe je niet alleen

Een masterkeuze make doe je niet alleen. Daar heb je hulp bij nodig. van je studieadviseur, je medestudenten, je vrienden… Opvallend is dat steeds meer studenten ook hun ouders om advies vragen. ‘Zij kennen me het beste’, hoor ik heel vaak. Dat is wel een compliment voor de ouders van nu.

Tussen’jaar’

Je kunt niet aan je master beginnen als je je bachelor nog niet hebt afgerond. Ben je bijvoorbeeld met de laatste vakken van je bachelor in oktober klaar, dan moet je misschien wel wachten tot september om aan je master te kunnen beginnen. Sommige studenten weten ook niet goed welke keuze ze moeten maken, of ze willen even een ‘studeerpauze’. Deze studenten nemen een tussen’jaar’ waarin ze iets heel anders doen.

Ik ben klaar met mijn bachelor en help nu mee de introductiedagen te organiseren. Veel ‘plannen’, bedenken en samen afstemmen. Daar leer ik heel veel van. Ondertussen neem ik ook de tijd goed na te denken over mijn masterkeuze, Julia

Persbericht van de Keuzegids masters 2019

Selectie leidt niet tot hogere kwaliteit

Masteropleidingen met een selectief deurbeleid zijn niet beter dan masters waar je met de juiste vooropleiding meteen binnenkomt. De researchmasters vormen een uitzondering: zij worden wel bovengemiddeld gewaardeerd. Maar of dat aan de selectie ligt, is nog maar de vraag.
Sommige studenten moeten eerst een aantal hordes nemen voordat ze aan de master van hun keuze kunnen beginnen. Ze moeten bijvoorbeeld een 7,5 gemiddeld staan, een toelatingsgesprek voeren of een assessment doorlopen. Maar eenmaal toegelaten zijn ze net zo kritisch of blij als studenten die met een passende vooropleiding meteen konden beginnen.
Dat blijkt uit de Keuzegids Masters 2019, in Nederland dé onafhankelijke vergelijkingsgids voor een goede studiekeuze. De kwaliteitsvergelijkingen in de Keuzegids Masters 2019 zijn gebaseerd op studentenoordelen en de keuring van de NVAO. Ook bracht de gidsredactie van alle masteropleidingen de selectie-eisen in kaart, die studiekiezers kunnen nazoeken in de online Mastervergelijker.

Kleinchaligheid en kwaliteit

Een betere voorspeller van kwaliteit is kleinschaligheid. Selectief of niet, masters met minder dan 20 eerstejaars masterstudenten scoren over het algemeen bovengemiddeld goed, terwijl programma’s met meer dan 200 eerstejaars een lagere score hebben.
De researchmaster is het enige type selectieve master waar wel hogere resultaten te zien zijn. Researchmasters zijn tweejarig en bereiden studenten voor op een carrière in de wetenschap. Meestal doen zij hun naam eer aan: de studenten vinden hier dat ze wetenschappelijke vaardigheden volop kunnen ontwikkelen. Niet het selectieve deurbeleid, maar de opleidingen zelf lijken hier de verklaring voor hoge kwaliteit.

Welke instellingen selecteren?

Wageningen is de meest selectieve universiteit: bij meer dan zeventig procent van de masters moet je aan extra eisen voldoen om te worden toegelaten. Ook Rotterdam en Utrecht selecteren in ongeveer de helft van de gevallen. Enschede, Eindhoven en Tilburg selecteren het minst. Techniekmasters zijn vrijwel altijd tweejarig.

Beste universiteiten en hogescholen

Een studiekiezer moet natuurlijk vooral naar afzonderlijke opleidingen kijken, maar dan komen bepaalde instellingen toch vaker bovendrijven dan andere. Van de reguliere instellingen die voltijdstudenten bedienen, blijft Wageningen de koploper. Twente zit Wageningen wel al enkele jaren op de hielen. Van de TU’s blijft alleen Delft achter.
Daarnaast zit je in de uithoeken van het land, Maastricht en Groningen, goed. Wie in de Randstad een master wil volgen, kan doorgaans het best naar Utrecht of de Amsterdamse VU, die afgelopen jaar gestegen is in de Keuzegidsranglijst. Daarnaast zijn de studenten van het particuliere Tias enthousiast.

Wie een hbo-master wil doen, zit goed bij de HAN, de HU en de HvA. Opvallend is dat de bacheloropleidingen van zowel de HU als de HvA veel kritiek krijgen, maar dat de masterstudenten stukken tevredener zijn. Bij de Hanze is het andersom: de bachelors worden prima beoordeeld, maar op de masters is zware kritiek. Vooral de MBA en de master tot ‘healthy ageing professional’ hebben ontevreden studenten. De kunstopleidingen van Artez krijgen veel waardering, terwijl de studenten van de HKU juist kritisch zijn.

Topopleidingen

In totaal halen 132 opleidingen een score van 75 punten of meer op een schaal van 20 tot 100. Zij mogen zich hiermee een jaar lang een topopleiding noemen. Dit zijn er iets minder dan vorig jaar. Het was voor de opleidingen dit jaar iets moeilijker om zich te onderscheiden als topper. De Groningse master nanoscience krijgt de allerhoogste score van 100 punten. Verder hebben twee masters geo-informatie (Wageningen en Enschede) juichende studenten. In het rijtje met hbo-masters staat fine art & design maar liefst drie keer hoog (Zuyd, HR en Artez).

Meer over masterkeuze

Lees ‘een master kiezen met verstand en gevoel’. Of het artikel ‘schakelen van bachelor naar master’.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er is één reactie

  1. Door: N van Hunen · 06-12-2017 om 22:06

    Duidelijk en helder?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.