6 augustus 2020 | Categorie: Studeren

Introductie en corona, toespraak minister-president

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

Vanavond heeft Mark Rutte meer gezegd over de introductie en Corona. Ik geef zijn letterlijke tekst en ga daar ook dieper op in.

Introductie en corona

Studenten tijdens de introductie van 2019. In 2020 zullen er hoogstens in kleine groepen en met anderhalve meter afstand introductieactiviteiten zijn.

Introductie en Corona, letterlijke tekst Mark Rutte

‘Gezien het stijgend aantal besmettingen heeft het kabinet nu besloten op twee punten aanvullende maatregelen te nemen die voor hele het land gelden. Ten eerste trekken we de teugels aan voor de introductieweken van aankomende studenten. Universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs organiseren hun introductieactiviteiten zo veel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden, op anderhalve meter, en moeten informatief van aard zijn, bijvoorbeeld over de opzet van het eerste studiejaar. Voor algemene studentenverenigingen geldt dat activiteiten voor werving en introductie in het geheel niet in fysieke vorm kunnen plaatsvinden. Dus geen ontgroening. Voor studentensportverenigingen en studieverenigingen zijn fysieke introductie-activiteiten slechts toegestaan voor zover gericht op sport en studie, en onder strikte voorwaarden:

  1. zonder alcohol,
  2. in kleine groepen, op anderhalve meter en
  3. met een eindtijd van 22 uur ‘s avonds.

Bovendien moet de leiding van de betrokken instelling en de voorzitter van de Veiligheidsregio hebben ingestemd met de activiteiten’. (tekst persconferentie)

Wat is wat? Ontgroening en studentenverenigingen

In de media worden er sinds jaar en dag allerlei begrippen door elkaar gehaald. Nogal eens wordt het begrip ‘ontgroening’ verward met ‘introductie‘. De ontgroening is een activiteit van studentenverenigingen. Studentenverenigingen staan redelijk los van de universiteiten en hogescholen. Soms krijgen ze wel subsidie. Studentenverenigingen zijn er vooral voor de gezelligheid. Dat maakt ze niet minder belangrijk voor studenten. En er worden zeker ook wel inhoudelijke events georganiseerd. Belangrijk is dat er studenten van meerdere opleidingen lid van zijn. Dat is ook belangrijk voor je professionele netwerk. Je hoeft geen lid te worden van een studentenvereniging. Word je wél lid van een studentenvereniging, dan hoort daar ‘ontgroening’ bij. Deze ontgroening komt vaak in het nieuws en vaak niet zo positief… Veel feesten, vreemde rituelen… Maar bij lang niet alle studentenverenigingen gebeuren er vervelende zaken. En als de universiteit of hogeschool subsidie geeft, zijn er ook afspraken over gedrag. Zo mag een eerstejaars die ‘ontgroend’ wordt nooit iets tegen zijn zin doen. En de fysieke integriteit van studenten is gewaarborgd. En deze ‘ontgroeningsactiviteiten’ zijn dit jaar dus verboden.

Studentensportverenigingen

Studentensportverenigingen zijn echt gericht op sporten. En dat is natuurlijk belangrijk voor de ontspanning. Veel onderwijsinstellingen subsidiëren studentensportverenigingen. Sportenverenigingen mogen zich tijdens de introductieweek wél presenteren. Begrijpelijk dat dit, met inachtneming van de gebruikelijke Coronaregels, gewoon mag als het gericht is op sport en studie, als er geen alcohol is en als de activiteit om 22.00 uur stopt.

https://weblog.wur.eu/examples-of-essays/

Introductie van de onderwijsinstelling

De english essay scuba diving wordt niet verboden. Deze introductie is altijd al gericht op het leren kennen van de studie, de medestudenten en de stad. Natuurlijk is dit ook gezellig. Maar de introductie is vooral informatief. De best online college papers wordt georganiseerd onder toezicht van medewerkers van de onderwijsinstelling.

De studievereniging

Het belangrijkste doel van de introductie is de studenten te helpen met een goede start. Welke docenten krijg je? Waar moet je precies zijn als de colleges beginnen? Hoe gaat het online lesgeven? Hoe meld je je aan voor tentamens? Vaak wordt dit stukje van de introductieweek georganiseerd door de studievereniging. Een studievereniging moet je niet verwarren met een studentenvereniging. Haast iedere student wordt lid van de studievereniging van zijn opleiding. Via de studievereniging kun je deelnemen aan bedrijfsbezoeken, lezingen die met je studie te maken hebben, goedkoper studieboeken kopen etc. En gezellige bijeenkomsten zijn er ook. Docenten van de opleiding zijn vaak betrokken bij de studievereniging. De studievereniging is echt belangrijk.
Dit informatieve deel van de introductie mag ook volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Wel wordt gevraagd alles zoveel mogelijk ‘online’ te doen. En de meeste onderwijsinstellingen hebben dit inderdaad zo georganiseerd. De onderwijsinstelling draagt de verantwoordelijkheid voor deze activiteit. Dat was altijd al zo. De Rijksoverheid benadrukte dit nog eens. Ook de voorzitter van de veiligheidsregio moet de activiteit ondersteunen.

Introductie en Corona, Kennismaken met ‘hulptroepen’

Een vast onderdeel van de meeste introductieweken is dat de student informatie krijgt over waar hij hulp kan vragen als er iets niet helemaal soepel loopt. Wie is je studieloopbaanadviseur of studieadviseur en wat doet hij voor de student? Welke studentendecanen zijn er en wat kunnen die voor de student doen? Is er een studentenpsycholoog? Een studentenhuisarts?
Een student heeft deze informatie echt nodig. Er zijn genoeg ‘hulptroepen’ op de onderwijsinstellingen, maar studenten moeten zelf om hulp vragen. Heel goed als studenten weten hoe dat werkt. Ouders hebben in principe geen contact met deze ‘hulptroepen’. Maar het is wel belangrijk dat ouders weten dat ze er zijn en hun kind stimuleren op tijd hulp te zoeken, mocht dat nodig zijn.

Kennismaken met medestudenten, multi-disciplinair leren denken

Studeren moet ook gezellig zijn. De introductie is hier ook op gericht. Het is belangrijk dat een student andere studenten ontmoet. Dat is belangrijk voor zijn welbevinden, maar ook voor zijn professionele netwerk. Daar begin je als student al in de introductieweek mee. Contacten die een student tijdens zijn studie opdoet kunnen van groot nut zijn voor de verdere loopbaan. Het is belangrijk dat je weet hoe professionals uit andere vakgebieden denken. Dat gaat haast automatisch als je studenten van andere studies ontmoet. En studenten ontdekken dat veel items een multi-disciplinaire aanpak nodig hebben. Veel onderwerpen moet je vanuit verschillende vakgebieden benaderen. En dan is het belangrijk dat je ook weet hoe mensen uit die vakgebieden denken.

Introductie en Corona, je kunt de introductie écht niet missen

Studenten en ook ouders onderschatten nogal eens het belang van de introductie. Ze denken dat het ‘alleen maar’ bier drinken is. Maar dat is dus echt niet het geval. Deze beeldvorming is er, en heeft te maken met de verwisseling van de begrippen ‘ontgroening’ en introductie van de onderwijsinstelling. Die introductie kun je écht niet missen. En het mag ook volgens de Coronaregels. Natuurlijk mits je de gebruikelijke regels in acht neemt, natuurlijk. En de aanvullende punten die Mark Rutte noemt:

  • Zoveel mogelijk online
  • Alleen informatief
  • Als er fysieke activiteiten zijn, alleen in kleine groepen

Introductie en Corona, ouders

Ouders zijn nogal eens huiverig voor wat er tijdens de introductie gebeurt. Ook zij verwarren de ‘ontgroeningsverhalen’ met de introductie van het ROC, de hbo instelling of de universiteit. Dat is onterecht. Ieder jaar hoor ik dat ouders achteraf zeggen dat ze merken dat hun kind een achterstand heeft als hij of zij niet heeft deelgenomen aan de introductie. Stimuleer uw zoon of dochter deze introductie, al is die dit jaar vooral online, echt mee te doen aan de introductie. De introductie is echt belangrijk voor en goede studiestart.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.