Aanvullende beurs, hoe werkt dat?

Door: Hermien Miltenburg · 4 juli 2021
Categorie: Leenstelsel

De studiefinanciering bestaat uit vier delen. Je krijgt een OV kaart, je kunt geld lenen om je collegegeld te betalen, je kunt geld lenen voor je andere kosten en soms krijg je ook een aanvullende beurs. In dit artikel meer over de hoogte van deze beurs en de voorwaarden waar je aan moet voldoen. Het gaat in dit artikel alleen om studiefinanciering voor hbo en wo. Kijk voor studiefinanciering mbo op www.duo.nl.

aanvullende beurs

Studeren is duur. Een student heeft studiekosten, maar er zijn natuurlijk ook kosten voor levensonderhoud.

Studiefinanciering, hoe werkt het?

De Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen:

 1. De types of college students classification essay (reisproduct)
 2. Het collegegeldkrediet.
 3. De lening
 4. De aanvullende beurs

1: De types of college students classification essay krijgt iedereen die studeert aan een hbo of universiteit.
2: Het collegegeldkrediet is geld lenen om je collegegeld te betalen.
3: https://weblog.wur.eu/accuplacer-essay-prompts/
4: De aanvullende beurs is niet voor iedereen.

Wat betalen ouders aan de studie van hun kind?

Ouders mogen zelf weten wat ze bijdragen aan de kosten van de studie van hun kind. De overheid vindt een bedrag van €400,- per maand redelijk. Soms betalen ouders meer, soms betalen ze minder. Als ouders die €400,- volgens de Belastingdienst niet kunnen betalen, dan krijgt de student een aanvullende beurs.
Ouders maken meestal afspraken met hun kind over hoe ze bijdragen aan de studie. Soms betalen ze het collegegeld, soms de zorgverzekering, soms krijgen kinderen gratis kost en inwoning. Daar bemoeit de Rijksoverheid zich niet mee.
Ik vind het belangrijk dat ouders en studenten samen afspreken hoe lang ze eventueel meebetalen aan de opleiding. Ik adviseer dit niet langer te doen dan de duur van de opleiding + 1 jaar.

Wat is een aanvullende beurs?

De aanvullende beurs is ook ongeveer €400,- per maand.
Een aanvullende beurs is gewoon een beurs. Het is een gift. Als je binnen tien jaar een diploma haalt op het hbo of universiteit mag je het geld van de aanvullende beurs houden. Haal je dat diploma niet, dan moet je alles terugbetalen. Daarom wordt deze beurs, samen met de OV kaart, ook wel ‘prestatiebeurs’ genoemd. Je moet een prestatie leveren voordat de beurs echt een gift is. Begin je aan een studie maar haal je uiteindelijk een diploma van een andere hbo of wo opleiding, dan is dat ook goed. Ook dan is de beurs een gift. Stop je binnen de eerste vijf maanden dat je studeert, dan hoef je de beurs ook niet terug te betalen.

De beurs is afgeschaft, hoor ik nogal eens. Dat is niet helemaal waar. De basisbeurs, de beurs voor iedere student, bestaat niet meer. Maar de aanvullende beurs wel. Die is voor studenten waarvan de ouders minder verdienen. Alleen kinderen van ‘rijkere’ ouders krijgen geen beurs meer.

Soms een deel van de aanvullende beurs

Kunnen ouders wél een deel van die €400 per maand betalen, bijvoorbeeld €100,-, dan krijgt de student een deel van de aanvullende beurs, in dit voorbeeld dus €300,-.
Vierhonderd euro per maand is natuurlijk niet genoeg om van te studeren en te leven. De rest van het geld dat een student nodig heeft zal hij moeten lenen. Er zijn ook veel studenten die een bijbaan hebben. En er zijn toeslagen zoals de zorgtoeslag en soms huurtoeslag (kijk ook naar studiefinanciering in het kort). Je mag net zoveel verdienen als je wilt naast een aanvullende beurs.

Leenstelsel vergroot verschillen tussen studenten

Hoe lang krijg je een aanvullende beurs?

Een aanvullende beurs krijg je in principe voor het aantal jaren dat er voor een studie staat. Een hbo bacheloropleiding duurt vier jaar. Je krijgt dan vier jaar een aanvullende beurs. Een universitaire bachelor- en masteropleiding duurt drie plus één jaar? Je krijgt dan vier jaar een aanvullende beurs. Duurt je masteropleiding twee jaar, dan krijg je drie plus twee jaar een beurs.
Er zijn uitzonderingen. Als er bijzondere omstandigheden zijn, een ziekte of handicap bijvoorbeeld, dan kan de student een jaar langer een aanvullende beurs krijgen. De student moet in dit geval zo snel mogelijk contact opnemen met de studentendecaan. Voor studenten met een ziekte of een handicap zijn er bovendien nog extra financiële regelingen. het verschilt per gemeente wat er voor deze studenten gedaan wordt. Kijk ook op studiefinanciering in het kort. Daar staat meer over hoe lang je een aanvullende beurs krijgt.

Hoeveel geld krijg je?

Het is niet moeilijk om uit te rekenen hoeveel geld je krijgt. Er staat een eenvoudige rekenhulp op de site van DUO. Je kunt hier zo veel oefenen en spelen met bedragen als je wilt.  Dit is geen definitieve aanvraag, dus je kunt best een beetje gokken om een idee te krijgen. Zo krijg je wel een beeld van de hoogte van de beurs. Je kunt ook je vermoedelijke startsalaris invullen en kijken wat dit betekent voor de aflossing.
Er zijn een paar dingen die je in moet vullen. Om te beginnen het bruto jaarinkomen van beide ouders. Dat kun je natuurlijk ook een beetje schatten. Er wordt ook rekening gehouden met broers en zussen. Je moet invullen of je broers of zussen hebt die op school zitten en of je broers of zussen hebt die al studeren en een aanvullende beurs krijgen.
Als je de aanvullende beurs daadwerkelijk aanvraagt hoef je dit niet in te vullen. Dan zet je gewoon een vinkje bij ‘aanvragen aanvullende beurs’. De belastingdienst zoekt dn verder alles voor je uit. Een aanvullende beurs aanvragen is dus een fluitje van een cent en moet je altijd doen. Ook als je denk dat je ouders toch teveel verdienen. Want je weet maar nooit…

Rekenvoorbeelden voor aanvullende beurs

Ik heb een paar voorbeelden ingevuld op de rekentool:
-Het inkomen van de vader is €20.000,- en van de moeder €35.000,-. Er zijn twee studerende broers of zussen die een aanvullende beurs krijgen. De student krijgt dan elke maand €230,-. Zijn er geen studerende broers of zussen, dan krijgt de student niets. Men gaat er dan van uit dat ouders die €400,- bijdrage aan de studie kunnen betalen.
-Het inkomen van de ouders is €30.000 en €5.000, dan krijgt de student €330,- per maand.
-Het inkomen van de ouders is €48.000 en €35.000 en er zijn twee broers en zussen die een aanvullende beurs krijgen, dan krijgt de student €20,-.
Zijn er bijzondere omstandigheden, denk dan aan een ouder die helaas overleden is, dan zijn er weer andere berekeningen.

Aanvullende beurs aanvragen (echt altijd doen)

Het aanvragen van de aanvullende beurs is een fluitje van een cent. Dat moet je echt altijd doen. De student doet dit samen met het aanvragen van de OV kaart en eventuele lening. Je zet gewoon een vinkje. De Belastingdienst zoekt alles uit en meestal weet je binnen een week of je een aanvullende beurs krijgt of niet. Je kunt ook een aanvullende beurs aanvragen als je daarnaast niets wilt lenen.

aanvullende beurs
Meer rekenhulpen

Er zijn nog meer handige rekenhulpen. Er is een rekenhulp waar de student in kan vullen wat hij denkt uit te geven en wat hij denkt te hebben aan inkomsten.
Ook dit is gewoon een beetje ‘spelen’ om zicht te krijgen op inkomsten en uitgaven. Hieronder een voorbeeld (van het Nibud). Het zijn maandbedragen.

Gemiddelde uitgaven per maand (ongeveer):

 • Collegegeld €173,- (nieuwe eerstejaars betalen maar de helft,). Het komend studiejaar betaalt iedereen maar de helft en nieuwe eerstejaars en tweedejaars lerarenopleiding zelfs maar de helft van de helft.
 • Huur (inclusief energie, water, tv, internet) gemiddeld €417,- (verschilt erg per stad/dorp)
 • Boodschappen €128
 • Studieboeken en andere zaken voor de studie € 64,-
 • Vervoer naast de OV kaart (fiets ed.) €73,-
 • Ontspanning, uitgaan sport €144,-
 • Kleding en schoenen €51,00
 • Zorgverzekering €107,-
 • Telefoon €25,-

Gemiddelde inkomsten:

Je moet in de rekenhulp ook inkomsten invullen. Denk aan de inkomsten uit een bijbaan, ouderbijdrage, zorgtoeslag (€94,-) en eventuele huurtoeslag (krijg je lang niet altijd ).

Samen thuis oefenen

Er is ook een lespakket voor scholieren om te oefenen met studiefinanciering. Als ouder kunt u zo’n opdracht natuurlijk ook samen met uw kind eens thuis doen. Ik heb een opdracht gekopieerd van de site van DUO:

Samen voorbeeld uitrekenen

Met de rekenhulp kun je berekenen hoeveel geld je nodig hebt voor je studie. Je maakt hier een berekening voor een leeftijdsgenoot. 

Eliv start na de zomer met een 4-jarige hbo-opleiding aan De Haagse Hogeschool. Zij houdt haar bijbaan, waarmee zij € 300,- in de maand verdient en haar ouders dragen elke maand € 200,- bij. Zij krijgt € 94,- zorgtoeslag. Ze krijgt een studentenwoning en ontvangt € 50,- huurtoeslag. Aangezien ze in het eerste collegejaar zit, betaalt Eliv de helft van het collegegeld, maandelijks € 85.

Vul voor de uitgaven bijvoorbeeld de gemiddelden die hierboven genoemd zijn in.

Uitkomsten van de rekensom

Heb je alles ingevuld dan staat er dat Eliv €644,- aan inkomsten heeft en €944,- aan uitgaven. Dit geld zal Eliv lenen. Klik je door dan zie je hoe hoog haar studieschuld is na vier jaar. Dat is in dit voorbeeld €16.049,- Je ziet vervolgens haar vermoedelijke startsalaris (€3200,- per maand) en wat ze dan per maand moet terugbetalen (32 jaar lang €60,- per maand)

Studieschuld en startsalaris inschatten

Het is slim als de student dit ook eens doet mijn zijn eigen vermoedelijke studieschuld. Dan krijgt hij ook een beeld van hoe het zit met het aflossen van de lening. De gemiddelde startsalarissen zijn bekend. Startsalaris na hbo. Startsalaris na universiteit. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om met deze rekenhulp te spelen. Echt een handig hulpmiddel.

Wanneer wordt de aanvullende beurs een gift?

Je moet binnen tien jaar een diploma hbo of wo halen. Dan is de aanvullende beurs een gift. Soms krijg je langer een beurs dan voor de duur van je studie. Een associate degree duurt vier jaar. Je krijgt vier jaar een aanvullende beurs. Maar slechts twee jaar worden een gift als je je diploma haalt.

Associate degree 2 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
Hbo-bachelor 4 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
Hbo-bachelor + hbo-master 5 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
Wo-bachelor 3 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
Wo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
Wo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
Wo-bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma

Studeren met een beperking of handicap

Voor studenten met een beperking, belemmering of handicap zijn er extra mogelijkheden. Dat weten maar weinig mensen. De Gemeenten zorgen voor een aanvullende toelage naast de studiefinanciering. Ook zijn er extra mogelijkheden om bijvoorbeeld langer studiefinanciering te krijgen of langer te mogen doen over het terugbetalen van de studieschuld. Lees hierover het artikel ‘Financieel slim studeren met een beperking’.

Tip: kijk ook eens naar de (archief) webinars van DUO over studiefinanciering en terugbetalen. Er is ook een speciale tool voor vragen over de aanvullende beurs.

Veranderingen in de studiefinanciering

Verschillende politieke partijen willen iets veranderen aan de studiefinanciering. Ze vragen bijvoorbeeld een hogere aanvullende beurs of willen dat meer mensen hiervoor in aanmerking komen. Dit nieuws houd ik voor u bij op de Facebookgroep ‘ouders en studie’.

Webinars over studeren en studiekeuze

Deze webinars zijn gericht op ouders met een kind in bovenbouw havo/vwo of beginnend studenten. Maar ook leerlingen en studenten zijn natuurlijk van harte welkom om mee te doen. De webinars gaan over studeren op een hbo of universiteit.

14 december 2021 Aanmelden Studeren als je (extra) ondersteuning nodig hebt
12 januari 2022 Aanmelden Twijfelen aan je studiekeuze
16 februari 2022 Aanmelden Doorstromen van hbo naar de universiteit
16 maart 2022 Aanmelden Alles over geldzaken

19 oktober 2021  Studeren is (ook) groeien als mens Terugkijken
17 november 2021 Je interesses ontdekken Terugkijken

Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 81 reacties.

 1. Door: daan van den berg · 27-11-2021 om 19:46

  Ik zit op het mbo en ik had de vraag of ik mijn aanvullende studiefinanciering terug moet betalen als ik mijn diploma heb gehaald ik lees hier namelijk dat het HBO en UNI voor 10 jaar niet hoeven terug te betalen geldt dat ook voor mbo?

  1. Dag Daan,
   Ik heb helaas geen verstand van MBO. Dat zul je DUO moeten vragen. En voor wat betreft universiteit en hbo… Het geld dat je leent moet je altijd terugbetalen. Krijg je een aanvullende beurs dan wordt de aanvullende beurs een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Haal je je diploma niet, dan moet je ook de aanvullende beurs terug betalen. het geld dat je geleend hebt moet je altijd terugbetalen zoals ik al zei.

 2. Door: Ron · 27-10-2021 om 10:24

  Hallo Hermien,
  Onze dochter van 19 jr. doet eerste jaar HBO. Nu heeft zij bericht ontvangen van DUO dat ze een aanvullende beurs krijgt over de periode januari t/m december 2022.
  Ik begrijp dat het peiljaar 2020 is geweest voor het inkomen van ons (als ouders). Wij zijn beide zzp-er en in 2020 zat er een dip in de inkomsten waardoor de aanvullende beurs inderdaad wel terecht zal zijn. Op dit moment echter zijn de inkomsten van ons als ouders een stuk hoger. Moeten wij hier iets mee richting DUO? Of bekijkt DUO dit ieder jaar opnieuw?

  1. Dag Ron,
   Ik zou zeker contact opnemen met DUO. Vanwege Corona zijn er allerlei speciale regelingen.

 3. Door: Dkk · 04-10-2021 om 10:49

  Ik word 27 oktober 18 en mijn ouders hebben het krap. Waarom is het dan zo dat ik vanaf januari pas mijn studiefinanciering krijg?

  1. Dag Dkk, zit je op het mbo dan krijg je inderdaad pas vanaf dat moment studiefinanciering. Ga je naar het hbo of de universiteit dan krijg je ook onder de 18 studiefinanciering. Mbo studenten onder de 18 krijgen wel de OV kaart. En alle ouders van studenten onder de 18 krijgen kinderbijslag. Maar Dkk, ik kan me voorstellen dat je dit frustrerend vindt. Misschien goed om DUO nog eens te schrijven… https://www.duo.nl/particulier/studiefinanciering/voorwaarden.jsp

 4. Door: Charlotte · 12-09-2021 om 23:13

  Beste,
  Krijg je ook een aanvullende/ prestatie beurs bij een deeltijd hbo studie?

  Alvast bedankt!

  1. Dag Charlotte, Helaas krijg je alleen studiefinanciering als je een voltijds of duale opleiding volgt.

   1. Door: Elle · 04-10-2021 om 19:37

    Kan een student met terugwerkende kracht een aanvullende beurs aanvragen? Bij het 3de jaar wel aangevinkt, eerste twee jaar mogelijk niet..

    1. Dag Elle,
     je kunt de aanvullende beurs alleen voor het lopend studiejaar met terugwerkende kracht terugvragen. Dus tip: vraag de aanvullende beurs gewoon altijd aan! het is echt niet meer werk dan een vinkje zetten. https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/aanvragen.jsp

 5. Door: Rutger · 09-06-2021 om 08:25

  Hallo Hermien,ik woon in het buitenland en sta niet in Nederland ingeschreven, mijn zoon(een nederlander) wil volgend jaar in Nederland gaan studeren,kan hij een aanvullende beurs krijgen?dank u.

  1. Dag Rutger, ja, dat kan als hij aan de voorwaarden voldoet. het maakt niet uit dat jij geen Nederlander bent. De aanvullende beurs is voor elke Nederlander die daarvoor in aanmerking komt. Vraag de aanvullende beurs altijd in elk geval aan. je hoeft daar niets speciaals voor te doen, de belastingdienst kijkt naar het inkomen van de ouders en of er nog meer studerende broers/zussen zijn. Op basis daarvan wordt de (hoogte van) de aanvullende beurs bepaald.

   1. Door: Judith · 11-07-2021 om 01:34

    Wij zitten in dezelfde situation. Hoe word de aanvullende beurs bepaald als wij, de ouders in Canada wonen en onze zoon in Nederland studeert?

    1. Dag Judith. Dan neemt men contact met jullie op en moeten jullie bewijsstukken overhandigen. Wat meer rompslomp maar op zich gen probleem.

  2. Door: Maura · 05-09-2021 om 03:08

   Hoe komt iemand aan je inkomen?
   Ik heb geen toestemming gegeven, sterker nog wist er niks van, en toch krijg ik van mijn dochter te horen dat ex en ik teveel verdienen..

   1. Dag Maura, Je dochter mag een aanvullende beurs aanvragen. Sterker nog… jij of je ex mogen dat niet voor haar doen. En dat mag ook zonder je toestemming. De Belastingdienst controleert dan je inkomen. Maar dat wordt niet naar je dochter gecommuniceerd

 6. Door: Morris · 11-05-2021 om 12:18

  Mijn aanvullende beurs bedraagt 0,00. Moet ik deze alsnog stopzetten? Ik ontvang dus niks per maand dus hoop niet dat hier alsnog onverwachte kosten aan verbonden zijn.

  Alvast bedankt!

  1. Dag Morris, nee, die hoef je dan niet stop te zetten.

 7. Door: romy · 10-05-2021 om 17:58

  Hi,
  ik zit nu in mijn eerste jaar van het hbo en ik wil denk ik gaan stoppen…

  moet ik dan mijn aanvullende beurs terug betalen? van mijn eerste jaar?

  1. Dag Romy,
   Als je stopt voor 1 februari in je eerste studiejaar hoeft je niets terug te betalen. Maar als je op het eind van je eerste studiejaar stopt moet je wel je aanvullende beurs terugbetalen. Begin je weer aan een nieuwe studie op hetzelfde niveau als waarop je begonnen bent en haal je binnen tien jaar je diploma, dan hoef je je aanvullende beurs ook niet terug te betalen. Er wordt dan gerekend vanaf de eerste dag dat je met studie 1 bent begonnen. Stel je bent dit jaar begonnen met rechten op het hbo en je wilt komend jaar economie doen op het hbo… dan moet je dus binnen 9 jaar afstuderen en dan is de aanvullende beurs een gift.

 8. Door: Petra · 21-04-2021 om 07:45

  Hoi,

  Mijn dochter wisselt na eerste jaar HBO van studie, nieuwe studie ook HBO, begint weer in het eerste jaar. Ze ontvangt maandelijks aanvullende beurs. blijft dit nu gewoon doorlopen? ze heeft zich al ingeschreven voor de nieuwe studie.
  dank je!

  1. Dag petra, Ja, dat loopt gewoon door. maar ze moet wel doorgeven dat ze van studie verandert en weer een aanvullende beurs aanvraagt.

 9. Door: S · 19-04-2021 om 10:47

  Goedendag, 1 van onze gezinshuiskinderen heeft een aanvullende beurs aangevraagd. Deze krijgt ze niet omdat haar vader zzp-er is. Ze heeft weinig tot geen contact met hem en is niet voor niets uithuis geplaatst. Wat zijn haar mogelijkheden nu?

  1. Er zijn mogelijkheden het inkomen van een van de ouders buiten beschouwing te laten. Hierbij een link van DUO. Daar moet uw gezinshuiskind ook contact mee zoeken. https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/problemen-met-ouders.jsp

 10. Door: Zeb · 27-03-2021 om 20:03

  Ik ben bezig met een niveau 4 opleiding en heb aanvullende beurs. Hoeveel zou ik daarnaast maximaal mogen verdienen?

  1. Dag Zeb,
   Zit je op het mbo dan mag je inderdaad niet onbeperkt bijverdienen naast een aanvullende beurs. Zit je op het hbo of de universiteit, dan is er geen inkomensgrens. https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/bijverdienen.jsp

   1. Door: Yoram · 10-09-2021 om 21:46

    Hoe zit het met de 56 uur per maand die je moet werken als je uit een eu land komt.
    Er staat iets dat als je ouders of parter die ook uit een eu land komen werken dat je dan niet de 56 uur hoeft te maken. Mijn partner is nederlands, dus dan moet ik wel 56 werken om recht te hebben op de aanvullende berus ?

    1. Dag Yoram
     Dat weet ik niet. Dat zul je http://www.duo.nl moeten vragen. Lukt het niet een goed antwoord te krijgen, dan kan ik het voorleggen aan mijn contactpersoon bij DUO.

 11. Door: Claudia · 06-03-2021 om 00:42

  Ik ben gestopt met mijn HBO-studie en krijg nu geen studiefinanciering meer. Helaas wist ik dit niet. Ik start in augustus wel met een nieuwe studie. Ik werk ondertussen maar ben wel financiële verplichtingen aangegaan voordat ik ben gestopt. Kan ik ergens nog een ondersteuningskrediet aanvragen? Want met mijn salaris kan ik niet alle kosten dragen.

  1. Dag is erg Claudia, misschien is zoiets er wel, maar ik weet het niet. Kun je het eens vragen bij de gemeente? Sterkte, hoor.

 12. Door: Gert-Jan · 21-02-2021 om 19:55

  Hallo Hermien,

  ik ben 35j, getrouwd en woon in Duitsland. Ik overweeg naast mijn werk, een studie te doen bij een nederlandse hoogschool of universiteit.
  Mijn vraag is: heb ik recht op een aanvullende beurs? En ben ik daarbij afhankelijk van het inkomen van mijn ouders of alleen die van mijn vrouw? (ik woon sinds 2010 in Duitsland)

  Hartelijk bedankt voor uw reactie

  groeten Gert-Jan

  1. Dag Gertjan. Super dat je weer een studie overweegt. Dat zou ik zeker doen. Maar studiefinanciering krijg je helaas niet meer. je moet jonger zijn dan 30 als je aan de studie begint. Meer info.

   1. Door: Anouk · 29-03-2021 om 12:29

    Als je stopt met een hbo ad opleiding. Maar je studie voort wil zetten op een hbo deeltijd opleiding, en je daar over 4 jaar een diploma voor haalt. Wordt de prestatiebeurs en reisvoorziening dan alsnog omgezet in een gift? Aangezien je van voltijd naar deeltijd gaat ?

    1. Ik denk dat je aanvullende beurs en OV reisvoorziening dan een gift worden, maar zeker weten doe ik dat niet. Vraag dit vooral even na bij DUO http://www.duo.nl. Dat is de expert op dit gebied.

 13. Door: Iza Kruize · 09-02-2021 om 13:44

  Hallo,
  Ik ben per direct gestopt in mijn eerste jaar van mijn HBO studie. Hoe zit het met de aanvullende beurs? Ik kan nergens terug vinden waar, wanneer en hoe ik deze terug moet betalen.

  1. Dag Iza. je aanvullende beurs hoef je in dit geval niet terug te betalen. begin je weer met een nieuwe opleiding, wat ik hoop, dan wort dit half jaar wel afgetrokken van de jaren waarin je recht hebt op een aanvullende beurs. Lees ook dit artikel over aanvullende beurs eens.

 14. Door: Noah van der Vegt · 27-01-2021 om 15:21

  Hoi Hermien,

  Ik krijg een aanvullende beurs en ik zit eraan te denken te stoppen met mijn universitaire studie voor 1 februari.

  Wordt dit gerekend als een heel jaar? Dus krijg ik hierna als ik een 1-jarige master doe nog maar 3 jaar aanvullende beurs?

  Bedankt!

  1. Dag Noah. Als je stopt voor 1 februari wordt dit als een half jaar gerekend, Kies je later voor een universitaire bachelor en een 1 jarige master, dan krijg je nog 3,5 jaar een aanvullende beurs. Maar ga je niet verder studeren, dan hoef je dit gebruikte half jaar niet terug te betalen.

 15. Door: Fleur · 15-01-2021 om 12:12

  Goedemiddag,
  Ik heb een vraag over de aanvullende beurs. Ik volg momenteel een eenjarige masteropleiding en ga aansluitend (deels tegelijkertijd) een tweejarige masteropleiding in het buitenland volgen. Na telefonisch contact met DUO werd mij verteld dat ik hierdoor wellicht in aanmerking kom voor een ‘extra’ jaar aanvullende beurs. Ik weet echter nog niet of ik de gehele master wil afronden (wellicht alleen verdiepingscursussen zonder scriptie). Wordt deze eventuele beurs ook bij het niet afronden van deze opleiding in een gift omgezet? Bij het eerste contact met DUO werd mij verzekerd dat dit het geval is, aangezien ik door het behalen van de bachelor al aan de ‘prestatie’ zou voldoen. Elders hoorde ik echter dat de omzetting naar een gift slechts de nominale studieduur betreft.

  1. Dag Fleur, DUO is de expert op dit gebied, dus in eerste instantie zou ik daar op afgaan. Ik zou echter nog een keer voor de zekerheid vragen hoe het zit. Het is in mijn beleving zo dat een master telt als aparte opleiding die je dan inderdaad af moet ronden om je aanvullende beurs om te kunnen zetten in een gift. De afronding van je eerdere bacheloropleiding telt daar niet bij, volgens mij. Het zijn echt twee verschillende opleidingen en zo worden ze ook behandeld bij DUO. Dus nog een keertje vragen… Voor wie er nu helemaal niets meer van snapt… Lees het artikel: studiefinanciering in het kort en het artikel aanvullende beurs.

 16. Door: Esther · 19-12-2020 om 19:00

  Mijn dochter van 21 jaar studeert dit jaar af aan de Hbo. Hierna wil ze een studie recht gaan doen. Ze heeft nu 4 jaar aanvullende beurs gekregen. Nu ze aan de nieuwe studie recht begint neem ik aan dat ze nu moet gaan lenen en niet meer in aanmerking komt voor aanvullende beurs. Nu zegt een kennis mij dat ze wel nog recht heeft op aanvullende beurs. Hoe zit dat nu? Ze heeft haar 4 jaar toch al gehad. Of is het omdat ze eerst een hbo opleiding deed en nu een universitaire opleiding gaat doen. (Trouwens een heel andere richting)

  1. Het loont ALTIJD om de aanvullende beurs aan te vragen. Dus echt doen. Ik ben niet de expert, dat is DUO, maar ik denk dat ze inderdaad geen recht heeft op een aanvullende beurs. Dat komt omdat ze al een bacheloropleiding heeft afgerond. Kijk ook naar ‘studiefinanciering in het kort

 17. Door: Vera · 09-12-2020 om 12:46

  Hoi!
  Ik zit nu in het eerste jaar van mijn hbo opleiding en ik hoop na mijn propedeuse naar de universiteit te kunnen. Hoe zit dat met de aanvullende beurs ?(ik heb hem nog niet aangevraagd).

  1. Dag Vera,
   Je kunt de aanvullende beurs gewoon aanvragen. Een jaar aanvullende beurs heb je blijkbaar al gebruikt. Je hebt dan recht op nog vier jaar aanvullende beurs. Ga je daarna een master doen, dan heb je ook weer recht op nieuwe studiefinanciering. Als het inkomen van je ouders verandert is er natuurlijk wel een nieuwe situatie. Lees meer over studiefinanciering
   hbo bachelor: lening 7 jaar, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
   hbo + 1 jarige wo master: 7 jaar lening, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
   hbo + 2 jarige wo master: 8 jaar lening, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
   hbo bachelor + hbo master: 8 jaar lening, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
   wo bachelor + 1 jarige wo master: 7 jaar lenen, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
   wo bachelor + 2 jarige wo master: 8 jaar lenen, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
   wo bachelor + 3 jarige wo master: 9 jaar lenen, 7 jaar OV, 6 jaar aanvullende beurs (geneeskunde)
   wo bachelor + 4 jarige wo master: 10 jaar lenen, 8 jaar OV, 7 jaar aanvullende beurs (geneeskunde)

 18. Door: tycho Kreeft · 04-12-2020 om 12:47

  mijn vader is financieel niet meer in beeld
  ik ben 21 dus geen kinder alimamentatie mee
  wordt zijn salaris dan toch nog meeberekend?

  1. Dag Tycho. Dat hangt af vanaf welke leeftijd jullie geen contact meer hebben. https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/problemen-met-ouders.jsp

 19. Door: tycho Kreeft · 04-12-2020 om 12:42

  als ik 21 ben wordt het salaris van mijn ouders dan toch nog meeberekend.

  1. Ja, dan wordt het inkomen nog steeds mee berekend.

 20. Door: Yvo · 02-12-2020 om 14:03

  Ik reageer naar aanleiding van een vandaag verschenen artikel in De Gelderlander:
  “Het zijn vooral kinderen van hoogopgeleide ouders die ten onrechte geen aanvullende beurs aanvragen”.

  Hoezo? Als je hoogopgeleid bent, is je salaris hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan een hoog salaris toch?
  Als je ouders te veel verdienen krijg je namelijk als student helemaal niets en moeten ze zelf bij lenen en terugbetalen. Want met een bijbaantje redt je niet natuurlijk. Beiden moeten straks duizenden euro’s per persoon terugbetalen omdat de ouders het gemiddeld beter hebben dan de rest.

  Dat de ouders jarenlang in de avonduren – naast de fulltime baan overdag – extra opleidingen en cursussen hebben gevolgd, wordt niet naar gekeken.
  Om als student dus voordeel te hebben, moeten je ouders gewoon weinig verdienen. Gratis geld, wie wil dat niet?
  Hoe krom zit dit stelsel in elkaar?

  1. Het idee is dat ouders zo’n 400 euro per maand betalen aan de opleiding van hun kind. Kunnen ze dat niet, dan zorgt de Rijksoverheid daarvoor. Zodat ook studenten waarvan de ouders weinig verdienen kunnen studeren zonder extra hoge studieschuld. Maar veel studenten denken dat hun ouders teveel verdienen en dat ze daarom niet in aanmerking komen voor dit gratis geld. Dat is al jaren het geval. Er blijven miljoenen steun aan studenten liggen, waar deze studenten wel recht op hebben. Wil je berekenen of je in aanmerking komt voor de aanvullende beurs? Dat is makkelijk. Link. Je kunt het ook de belastingdienst uit laten zoeken. Dat is nog makkelijker. Je zet dan gewoon een vinkje dat je de aanvullende beurs wilt aanvragen bij je aanvraag voor studiefinanciering. Je hoeft niets aan te leveren, het is geen papierwinkel en je hoeft verder niets te doen. Er is maar één verplichting bij de aanvullende beurs, namelijk dat je je diploma haalt. Haal je je diploma niet, dan moet je de aanvullende beurs terugbetalen. Altijd aanvragen dus!

 21. Door: rvh · 27-11-2020 om 14:17

  Nergens op internet is te vinden bij welk verzamelinkomen je so wie so in aanmerking komt voor een aanvullende beurs.

  Dus ervan uitgaande dat er geen andere omtstandigehden zijn, zoals andere studerende kinderen of duo schuld ouder of ouders.

  1. Dag rvh. Er is een rekentool. En je kunt het gewoon vragen aan de belastingdienst. Zet een vinkje bij je aanvraag Studiefinanciering en ze berekenen zonder gedoe voor jou je aanvullende beurs. je kunt dan alsnog kijken of je hier gebruik van maakt. maar ik zou dat ALTIJD doen. Hierbij nog een link van DUO.

 22. Door: Concetta · 17-11-2020 om 14:40

  Hallo,

  Ik heb een vraag over de aanvullende beurs na het MBO. Mijn dochter heeft straks in totaal anderhalf jaar aanvullende beurs gehad als ze het MBO afrondt in juni 2021. Daarna wil ze HBO gaan doen. Krijgt zij dan opnieuw voor de volledige 4 jaar een aanvullende beurs? Of nog voor 2.5 jaar?
  Ik hoor het graag, googlen geeft me geen eenduidig antwoord…

 23. Door: Henk · 12-10-2020 om 18:44

  Beste Hermien,
  De volgende cases heb ik. Mijn zoon heeft 1 jaar aanvullende beurs gehad en daarna een jaar niet (inkomen te hoog van ouders) en daarna weer wel (3 jaar) omdat een zus ging studeren. Inmiddels is hij bezig met zijn laatste jaar van een 2 jarige master en mijn dochter zit in het laatste jaar van haar bachelor. Mijn zoon heeft recht op 5 jaar aanvullende beurs (maar 1 jaar dus niet gehad). Telt dat jaar dan wel mee alsof hij het gehad heeft? Ik hoop dat het duidelijk is…
  Bij voorbaat dank voor reactie!

  1. Dag Henk, je vraag is heel helder. nee, dat ene jaar telt niet mee. Fijn dat het zo goed gaat met de studie van je kinderen.

 24. Door: Rodney van Rijswijk · 24-09-2020 om 21:57

  Beste Hermien. Kan het kwaad om Aanvullende beurs aan te vragen? Er is een grote kans aanwezig dat mijn vader genoeg verdient dat ik 0 euro aanvullende beurs krijg. Wordt dit dan geen probleem als ik aanvullende beurs aanvraag bij DUO?

  1. Dag Rodney, het is juist heel verstandig een aanvullende beurs aan te vragen. Verdienen je ouders te veel, dan krijg je hem gewoon niet en dat heeft verder geen gevolgen. Dus echt altijd proberen. het is absoluut geen werk, je hoeft alleen maar een vinkje te zetten. De Belastingdienst zoekt dan verder alles uit. Doen!

 25. Door: Esther · 15-09-2020 om 15:45

  Beste Hermien.

  Na veel zoeken en lezen ben ik hier terecht gekomen.

  Onze dochter gaat studeren en de peildatum mbt inkomsten van 2018 is te laag. er zijn hogere inkomsten.
  Moet ik nu ook een andere peildatum aanhouden/aanvragen?

  Alvast dank!

  1. Dag Esther, Ja, nu in Coronatijd kun je vragen aan DUO of ze de peildatum 2020 aan willen houden. Misschien komt je kind dan wel in aanmerking voor een aanvullende beurs. Succes.

  2. Door: Tonnie Jansen · 28-09-2020 om 11:03

   Word het salaris van vader die niet meer in beeld is ook mee geteld?
   Bvd en groet T.jansen

   1. Dag Esther en Tonnie,
    Ja, het salaris van een vader die niet meer in beeld is wordt ook bekeken als je een aanvullende beurs aanvraagt. Dat inkomen wordt ook meegeteld. Daar hoef je zelf niets voor te doen. De belastingdienst benadert de vader. Levert dit problemen op dan kun je dat ook weer melden bij DUO. Ik geef je een link voor als er problemen zijn/ontstaan. Je kunt dan een verzoek indienen om zijn salaris buiten beschouwing te laten.

 26. Door: Eric · 14-09-2020 om 09:54

  Dag Hermien,
  Mijn oudste dochter is 4 jaar geleden met haar studie begonnen en heeft toen geen aanvullende beurs aangevraagd. Ze heeft het maximale bedrag geleend. Wij hoefden geen ouderbijdrage te betalen. Het afgelopen jaar heeft ze een tussenjaar genomen. Nu is ze weer begonnen. Omdat inmiddels ook mijn jongste dochter studeert heeft mijn oudste wel een aanvullende beurs aangevraagd. Met gevolg dat wij nu wel een forse ouderbijdrage moeten betalen. Is dit het gevolg van die aanvraag van de aanvullende beurs of is dit een automatisme tussen DUO en de belastingdienst?

  1. Dag Eric, de ouderbijdrage is geen verplichting. DUO gaat uit van een bedrag dat ze redelijk vinden als ouderbijdrage, zo’n 400 euro per maand. Zien ze via de belastingdienst dat dit lastig is, bijvoorbeeld omdat er meerdere studerende kinderen zijn, dan krijgt de student een aanvullende beurs. Als dat bijvoorbeeld 100 euro is, dan worden ouders geacht 300 euro te kunnen betalen. Maar nogmaals, dit is geen verplichting. En uw dochter kan gewoon maximaal blijven lenen, alleen de aanvullende beurs wordt daarvan afgetrokken. Het maakt niet uit of u een ouderbijdrage betaalt of niet. Dat is iets tussen uw dochter en u. Ik hoop dat dit duidelijk is, bel me anders. Of kijk nog eens naar de link over ouderbijdrage

 27. Door: J · 09-09-2020 om 12:21

  Hey Dorien,

  Ik kreeg vorig jaar ongeveer 200 euro aanvullende beurs en nu maar 36, terwijl ik pas in mijn tweede jaar zit. Waarom is het opeens zo laag?

  Mvg,
  J

  1. De aanvullende beurs krijg je op basis van het inkomen van je biologische ouders. Misschien zijn ze meer gaan verdienen? is het trouwens zo dat ze in 2020 juist veel minder zijn gaan verdienen door Corona, dan kun je DUO vragen of ze dit jaar als peiljaar willen nemen om de hoogte van de aanvullende beurs te bepalen. Succes!

 28. Door: René Visser · 03-09-2020 om 19:58

  Hallo Hermien,
  Mijn zoon van 23 heeft tot twee maal toe een verkeerde studiekeuze gemaakt, maar heeft in die twee jaren toch een aanvullende beurs ontvangen (ik ben AOW er). Nu heeft hij de juiste studie te pakken en is het tweede jaar ingegaan. Ik kan nergens terugvinden of deze voorgaande twee jaren meetellen voor het verkrijgen van de totaal toe te kennen aanvullende beurs van vier jaren. Of is het zo dat de teller opnieuw is gestart bij het begin van zijn huidige studie?

  1. Dag Rene,
   helaas tellen deze twee jaar ook mee. Kijk maar eens naar : ‘hoe lang mag ik studeren’.

 29. Door: Noa · 06-08-2020 om 11:08

  Hoi,
  Ik begin dit jaar een een wo studie.
  Mijn vader heeft geen baan meer wegens 2 jaar ziekteverzuim, mijn moeder werkt parttime en zorgt alleenstaand voor 4 kinderen.
  Toch krijg ik niets en mijn bezwaar wordt direct afgewezen door duo. Is er een mogelijkheid dat ik voor de aanvullende beurs toch in aanmerking kom?

  1. Je zou kunnen vragen of je als peildatum voor het bepalen van het inkomen van je ouders het jaar 2020 mag nemen. Daar zijn mogelijkheden voor in verband met Corona.

 30. Door: Jacqueline · 08-06-2020 om 10:24

  Mijn dochter doet nu MBO 4 als ze na die 3 jaar nog HBO gaat doen hoe zit dat dan met een aanvullende beurs ? Begint dat bij de HBO opnieuw te tellen of telt het vanaf de MBO door?
  En de zelfde vraag voor het reisproduct die heeft ze nu begint dat bij HBO ook opnieuw te tellen?

  1. Dag Jacqueline, Zoals ik het interpreteer begint het tellen van de jaren recht op aanvullende beurs en OV weer opnieuw als je na het mbo naar het hbo gaat. Ik zou dit aan DUO vragen. Lukt dat niet, dan vraag ik het na. En wilt u ook het antwoord van DUO op deze site vermelden? Dat is weer handig voor andere ouders… Fijn dat uw dochter het hbo gaat proberen. Knap hoor. https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/hoelang-recht.jsp

 31. Door: Sanne · 26-04-2020 om 17:58

  Hi,

  ik ben op dit moment bezig met een hbo opleiding waar ik in het begin van mijn opleiding maximale aanvullende beurs kreeg per maand. Tot nu al langer dan een jaar 0.. Daarnaast heb ik op mijn mbo ook maximale studiefinanciering gekregen.

  Mijn vader heeft een eigen bedrijf en mijn moeder werkt niet. Het enige inkomen is van mijn vader, in dit artikel las ik daar niets van terug. Ik vraag me af hoe dit zit want het is best vreemd dat ik een aantal jaar recht heb op maximale studiefinanciering en nu recht heb op niets.

  1. Dag Sanne,
   Ik zou contact zoeken met DUO. In het artikel staat ook een link naar de app over aanvullende beurs. Heb je daar iets aan?

 32. Door: Elise · 22-04-2020 om 22:44

  Hoi ik zit in mijn laatste jaar van het HBO, ik studeer a.s. juni af. Ik begin in september aan een HBO Master.
  Ik krijg sinds 2019 aanvullende beurs, en ben benieuwd hoe die 4 jaar geldt? Want ik heb dus pas een jaar aanvullende beurs. Krijg ik dan tijdens mijn master ook nog aanvullende beurs?

  Bedankt!

  1. Goede vraag Elise.
   Die heeft een wat langer antwoord nodig. De komende week schrijf ik hier een artikel over. Dank je wel voor je vraag overigens. Juist door de vragen die me gesteld worden weet ik waarover ik moet schrijven.

 33. Dag Dorien, Ik heb alleen werkervaring op havo/vwo en hbo/wo. Heel fijn dus als met met ervaring in andere sectoren reageren op de blogs en de informatie aanvullen vanuit hun expertise. Dank je wel

  1. Door: Marisca · 05-06-2020 om 12:21

   Ik ben alleenstaande moeder en heb minimum.
   De aanvullende beurs moet deze door mijn zoon aangevraagd worden?

   1. Ja, dat klopt. Uw zoon moet de aanvullende beurs zelf aanvragen.

 34. Dag Hermien,
  Ik lees in je informatie op de website dat je alleen OV-chip kaart krijgt als je studeert aan HBO of Uni. Sinds 2 jaren ontvangt ook een MBO student een OV- chip. Wij hebben de info over het tussenjaar net in een Office TEAM van ZAAM onderwijsgroep gezet om ook de begeleiders van vmbo leerlingen op weg naar MBO (met tussenjaar) te informeren. En die komen dan ook bij deze informatie.
  Mooie initiatief overigens. Ken je ook het M-jaar van ROC TOP. Ook zo’n prachtige manier van een tussenjaar. Hartelijke dank, Dorien

 35. Door: Tess · 20-01-2020 om 17:35

  Ik ben er na 2 jaar nadat ik 18 was pas achter gekomen dat er een aanvullende beurs bestaat. Krijg ik het achtergebleven deel van de aanvullende beurs in een keer of is die kans voorbij?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.