24 oktober 2016 | Categorie: Studeren, Studiekeuze

Webinar over decentrale selectie, 23 november 2016

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Woensdag 23 november was er een webinar over decentrale selectie. Een webinar is meeluisteren naar een presentatie vanaf uw eigen pc. Via chat/e-mail kunt u vragen stellen. Het webinar is bedoeld voor ouders, maar aanstaande studenten kunnen natuurlijk ook meeluisteren en vragen stellen. Het onderwerp is ‘decentrale selectie’. Er is een filmpje gemaakt van het webinar.

webinar over decentrale selectie

Terugkijken op you tube

Voor ouders en decanen heb ik samen met Rolf Marteijn een youtube filmpje gemaakt over decentrale selectie. Rolf is opleidingsdirecteur van een opleiding met decentrale selectie en betrokken bij de landelijke voorbereidingsgroep. We gaan niet in op een specifieke opleiding, maar geven achtergrondinformatie over decentrale selectieopleidingen op hbo en wo breed. Kijk ook naar het stappenplan van studiekeuze123.

Wat is decentrale selectie?

Als een student zich aanmeldt voor populaire opleidingen zoals geneeskunde, voeding en gezondheid, biotechnologie of moleculaire levenswetenschappen, dan krijgt hij hiermee te maken. Woensdag 23 november is er een gratis webinar over decentrale selectie. Het webinar gaat over de opleidingen op hbo en wo breed. Er wordt niet speciaal ingegaan op een bepaalde opleiding.

Niet meer loten maar je degelijk voorbereiden op decentrale selectie

Wil je huisarts worden of voedingskundige, psycholoog of verpleegkundige… dan kies je voor een opleiding die heel populair is. Zó populair dat niet iedereen wordt toegelaten. Er is maar plek voor een beperkt aantal studenten (numerus fixus). Vroeger moest je loten om toegelaten te worden, of per se een 8 gemiddeld hebben op  je eindexamen havo of vwo. Nu kijken opleidingen naar welke studenten bij hun opleiding passen. Dat heet ‘selectie.’ Maar waar kijken deze opleidingen naar? En hoe ga je als student en ouder om met de wirwar van regels? Het webinar over decentrale selectie van 23 november geeft duidelijkheid.

Waarom zijn er niet net zoveel opleidingsplaatsen als studenten?

Studenten opleiden kost geld. De student betaalt een (klein) deel, de rest wordt door de overheid betaald. Een opleiding geneeskunde bijvoorbeeld kost per jaar per student zo’n  15.000 euro. Een kleine 2000 euro wordt betaald door de student, de rest door de overheid. Dat is ook prima, Nederland heeft behoefte aan hoog opgeleide mensen. Maar wat als er teveel mensen opgeleid worden? Wat als er teveel dokters komen? Dan schat de overheid in hoeveel artsen er nodig zijn. Dit aantal mensen wordt opgeleid, niet meer. Toekomstige werkgelegenheid speelt  een rol bij de hoeveelheid lesplaatsen die een hbo of universiteit mag weggeven.

Een goed opleidingsniveau

Een ander argument voor een beperkt aantal lesplaatsen is het niveau van de opleiding. Soms vinden opleidingen het heel belangrijk de kennis over te brengen in niet al te grote groepen. Ze vinden de kwaliteit van de opleiding zo belangrijk dat ze daarom de grootte van de groepen beperken. Zo kunnen ze garanderen dat de studenten op een goede manier les krijgen. Er zijn veel numerus fixus opleidingen.

Welke opleidingen zijn fixusopleidingen?

Het is nog niet helemaal helder welke opleidingen fixusopleidingen worden. Hier vindt u een voorlopige lijst. Deze lijst is van www.studiekeuze123.nl en is nog incompleet. het streven is dat alles 1 december 2016 duidelijk is. Een heldere uitleg over fixusopleidingen vindt u daar ook.

Hoe selecteren opleidingen?

De numerus fixus opleidingen mogen zelf bepalen welke studenten volgens hen het beste bij ze passen. Ze hebben ervaring met het type student dat succesvol studeert en hebben ook een beeld van welke studenten waarschijnlijk minder succesvol zijn. Als er maar een beperkt aantal plekken is, willen de universiteiten en hbo’s natuurlijk de beste  studenten voor die opleiding. Het verschilt per opleiding wat ‘de beste student’ is. het is belangrijk dat de student dit zelf goed uitzoekt, eventueel met u als coach. Tijdens het webinar over decentrale selectie gaan we hier verder op in.

Waar kijken opleidingen naar? Hoe leert de student?

Opleidingen kijken naar twee zaken: Naar hoe je leert en naar wat voor type mens je bent.
Ze kijken in ieder geval naar je middelbare schoolcarrière. Wat zijn je schoolresultaten, van 4 havo of 5 vwo maar er kan ook naar voorgaande schooljaren worden gekeken. Soms moet een student een opdracht doen. Het kan zijn dat hij een bepaald stuk moet lezen en daarna vragen moet beantwoorden. Soms moet een student een practicumopdracht doen, soms een paar hoofdstukken uit een boek lezen en die samenvatten… Allerlei zaken om te kijken naar wat je kunt, hoe hard je werkt, of je kunt doorzetten, kortom of je goed kunt studeren.

Waar kijken opleidingen naar? Wat voor type mens is de student?

Opleidingen kijken ook naar de student als mens. Soms kijken ze naar wat hij buiten school heeft gedaan? Wil je dokter worden en help je in je vrije tijd bijvoorbeeld mee in zorginstelling, dan kan dat een pluspunt zijn. Je laat zo zien dat je écht gemotiveerd bent voor de zorg. Sport je ook nog intensief naast je studie, dan laat je zien dat je een goede balans hebt tussen studeren en ontspannen, belangrijk om zo’n zware opleiding goed af te sluiten.

Bouw een CV op

Vaak zijn studenten zich niet zo bewust van wat ze allemaal al gedaan hebben in hun leven. Handig als leerlingen een CV opbouwen. In dat CV kan van alles staan. U kunt uw zoon of dochter hier natuurlijk geweldig mee helpen. Wilt u meer informatie over wat er in zo’n CV moet staan? U kunt hierover vragen stellen tijdens het webinar over decentrale selectie.

Ik ben mentor van 5 vwo. Een van mijn leerlingen zei: “Meneer, ik werk voor de kerk. Ik bezoek soms oude eenzame mensen. Zou dat meetellen?” Ja, natuurlijk als je wilt gaan werken in de zorg, maar wil je dierenarts worden dan is het misschien minder belangrijk. Maar vermeld het in ieder geval in je cv, dat kan echt geen kwaad.

 

Hoe belangrijk is een CV?

Niet alle opleidingen kijken naar dat CV, maar een compleet dossier is sowieso goed voor het zelfbeeld van uw zoon of dochter. Vaak staan jongeren versteld van wat ze allemaal in hun leven al geleerd hebben als ze alles op een rijtje zien staan. Het gaat dan niet alleen om schoolprestaties. Ook de bijbaan, vrijwilligerswerk, de hobby, de sport… alles telt mee. Zo krijgt een hbo of wo opleiding een compleet beeld. En belangrijker nog… ook uw zoon of dochter krijgt een compleet beeld. Mijn ervaring is dat het jongeren echt een kick geeft als ze al hun deskundigheid en capaciteiten voor zichzelf op een rijtje zetten.

De selectieprocedure zelf

De selectieprocedure verschilt van opleiding tot opleiding. Een heel belangrijke site is www.studiekeuze123.nl/selectie. Daar vindt u per opleiding waar je de selectieprocedure kunt vinden, welke data belangrijk zijn etc. Soms heeft een aanstaande student  een of meer gesprekken en moet hij een theoretische en of praktische opdracht uitvoeren. Laat uw kind goed uitzoeken wat er precies van hem verwacht wordt.

Testen

Steeds meer opleidingen in de medische hoek gebruiken een internationaal gebruikte test, zoals de BMAT test, om zo een goed beeld van de capaciteiten van de aankomend student te krijgen. Soms gebruiken opleidingen deze test als inspiratie voor hun eigen testen. Voor zo’n test kan een leerling zich natuurlijk ook voorbereiden door van de website tests van voorgaande jaren te oefenen. Een beetje zoals je ook voor eindexamens oefent met oude examens. Er zijn ook cursussen om je voor te bereiden op bijvoorbeeld de decentrale selectie geneeskunde overigens met een variabele prijzen.

Hoe vaak mag je meedoen?

Het verschilt hoe vaak je mee mag doen aan zo’n procedure. Soms is dat maar één keer, soms mag je het het volgend jaar weer proberen. Je mag je voor twee fixusopleidingen tegelijkertijd opgeven. Er zijn uitzonderingen. Je mag je bijvoorbeeld niet én in Nijmegen én in Leiden opgeven voor een opleiding geneeskunde, want voor geneeskunde mag je je maar op één plek opgeven. Dat geldt ook voor mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde.

Opgeven voor 15 januari

Let op, voor de alle  fixusopleidingen moet een aanstaande student zich opgeven voor 15 januari. Dat heeft twee redenen. De opleiding wil ruim de tijd hebben om goed naar de potentiële studenten te kijken. Verder is het ook voor de aankomend student belangrijk. Die krijgt het op tijd te horen als het helaas niet is gelukt, uiterlijk 15 april weet je of je een plaats aangeboden krijgt. De student kan zich dan nog voor de deadline van 1 mei voor een andere opleiding aanmelden.

Plan B

Een alternatief zoeken voor de opleiding van de eerste keuze is sowieso heel erg belangrijk. Wil uw dochter dierenarts worden? Zinvol als zij zich dan ook eens verdiept in andere opleidingen met dieren op hbo en wo niveau. Er zijn genoeg mogelijkheden.
Veel aanstaande studenten kennen niet zo heel veel beroepen. Zoekt een aanstaande student dóór dan ontdekt hij misschien: “ik wou altijd dokter worden, omdat ik graag mensen help, maar nu ik er beter over na heb gedacht wil ik eigenlijk liever  precies onderzoeken hoe mensen gezond ouder kunnen worden door beter op hun voeding te letten .” . En ieder jaar opnieuw zijn er studenten die hun ‘Plan B’ uiteindelijk toch beter bij hen vinden passen. “Ik wil werken aan de gezondheid van mensen, maar alles met DNA vind ik ook interessant. Misschien is moleculaire levenswetenschappen ook wel een idee.”

Als plan B ook een fixus opleiding is…

Soms is ‘plan B’ ook een fixusopleiding, maar misschien nét een opleiding waar je je wel voor kunt aanmelden naast je aanmelding voor geneeskunde. Of.. en dat komt vaker voor dan je denkt…je kans om de selectie te halen van ‘plan B’  is groter omdat er minder studenten belangstelling hebben voor deze opleiding.
Is ‘plan B’ geen fixusopleiding, dan moet je je aanmelden voor 1 mei en voor die opleiding moet je dan een studiekeuzecheck doen.

Geen plan B… tussenjaar?

Als een student geen plan B heeft zal hij wellicht kiezen voor een tussenjaar. Het is aan te raden zo’n tussenjaar zorgvuldig te plannen. Mijn advies aan deze studenten: Blijf sowieso bezig met de studiekeuze. Daarnaast is het belangrijk een dagtaak te hebben. Nogal wat studenten gebruiken dit extra jaar ook om zich wat meer in hun ‘droomberoep’ te verdiepen.

Mijn dochter wil dolgraag tandarts worden. Ze neemt eerst nog een tussenjaar waarin ze wil reizen en werken. Wat kan ze doen om haar kans om daarna geselecteerd te worden te vergroten?

Ze gaan werken in de sector waar ze later ook willen werken. Dat is dan natuurlijk niet in de droomfunctie, maar het geeft wel een beeld. Er zijn ook studenten die dit als vrijwilliger doen. Werk je een tijdje als vrijwilliger op de kinderafdeling van een ziekenhuis, dan weet je beter of je echt wel kinderarts wilt worden. En het telt ook weer mee op je CV als je opnieuw een decentrale selectieprocedure op wilt starten en je CV meeweegt in de selectie.

In de zenuwen zitten…

Natuurlijk is het heel spannend, zo’n selectieprocedure. Toch blijkt in de praktijk dat er ook studenten zijn die zich terugtrekken uit de selectieprocedure. Ook al lijkt het in het begin hopeloos, uiteindelijk zijn er altijd heel wat opleidingen waar, als het puntje bij paaltje komt, er toch plek voor je is. Ook het afgelopen studiejaar bleek dat fixusopleidingen uiteindelijk toch plek hadden voor alle studenten die zich hadden aangemeld.

Wat u kunt doen…

Ouders zijn in de hele proces belangrijk. U kunt helpen met het CV opbouwen van uw zoon of dochter.
U kunt ook eens vragen wat nou zo interessant is aan deze opleiding, dat is een mooie voorbereiding op het motivatiegesprek dat uw kind straks gaat voeren. U kunt bijvoorbeeld vragen wat hem of haar aantrekt in het latere beroep.

Weet ik het wel zeker?

Misschien ontdekt uw kind dat hij het eigenlijk nog niet allemaal heel precies weet. Hij of zij kan dan alles nog eens rustig opzoeken en overdenken. Beter in een gesprek met u van te voren ontdekken dat je ergens onzeker over bent, dan op de selectiedag zelf. Ook ooms, tantes, vrienden, mentor, docent en natuurlijk u de decaan doen de aanstaande student een plezier met dit soort gesprekken. Tijdens het webinar over decentrale selectie gaan we hier nader op in.

Webinar over decentrale selectie, 23 november

Voor ouders van aanstaande studenten organiseer ik samen met opleidingsdirecteur Rolf Marteijn een webinar over decentrale selectie. Dat is op woensdag 23 november 18.30-19.15. Ouders en aanstaande studenten kunnen via de eigen PC een presentatie volgen over dit onderwerp. Dat kost niets. We doen ook niets met de e-mail adressen. Het is geheel vrijblijvend. We gaan dan niet in op een bepaalde opleiding of een bepaald instituut maar geven voorlichting over decentrale selectie breed op hbo en wo.

rolf marteijn

Een opleidingsdirecteur spreekt…

“Onze opleiding is een fixusopleiding. Daar hebben we heel bewust voor gekozen. De opleiding wordt zeer goed gewaardeerd, door de studenten, door onze wetenschappelijke collega’s en door werkgevers. Dat willen we graag zo houden. Om de kwaliteit te waarborgen willen we studenten goed begeleiden, enthousiaste docenten hebben die studenten advies kunt geven, voldoende werkplekken bieden in specialistische onderzoeksruimtes, relevante stageplaatsen wereldwijd beschikbaar hebben… allemaal zaken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Ruimte voor eigen interesses

We vinden het belangrijk dat studenten, als ze wat verder zijn in hun bacheloropleiding, hun eigen interesses kunnen volgen en zich specialiseren binnen een van de deelaspecten van mijn opleiding. En ze moeten kunnen meedoen aan vernieuwend voedingsonderzoek in hun eigen richting. Ook dat alles kost menskracht, maar zo ontwikkelen studenten zich wel helemaal op basis van hun eigen interesses en kwaliteiten.
Volgens de Keuzegids zijn we een topopleiding, en dat willen we blijven. Dat is de beste baangarantie die ik studenten kan geven. Tijdens het webinar over decentrale selectie zal ik daar nader op ingaan.”Rolf Marteijn, opleidingsdirecteur Voeding en Gezondheid, Wageningen University

Een student spreekt…

“Ik volg een hbo opleiding verpleegkunde in Heerlen. Dat is ook een numerus fixus opleiding. Ik zag wel een beetje op tegen de selectieprocedure.  Die bestond uit drie delen: Een gesprek met een student, een gesprek met een docent en een handeling.

Gesprekken

Het eerste gesprek was met de student. Dat was nog wel even wennen. Ze vroeg me van alles. Waarom ik deze opleiding graag wou, wat ik me voorstelde van mijn beroep, wat ik dacht dat tegen zou vallen.. Ze vroeg me ook of ik nog twijfelde tussen deze opleiding of een andere. Dat deed ik inderdaad. Ik wou ook wel graag verpleegkundige op een ambulance worden. Ik heb toch voor deze opleiding gekozen omdat die breder is en ik kan later, met wat extra cursussen, altijd nog op de ambulance gaan werken. Dat gesprek met de student heeft me geholpen beter na te denken over mijn keuze.
Het gesprek met de docent ging helemaal vanzelf. Hij stelde me echt op mijn gemak en ik voelde dat het echt zou gaan klikken tussen mij en deze opleiding.

Handeling doen

Het handelingsdeel vond ik in eerste instantie een beetje wennen. Ik moest een ‘patiënt’ een badjas aantrekken. Uiteindelijk toch zo gek nog niet want ze keken hoe je het deed. Niet ‘technisch’ maar wel of ik vriendelijk was en behulpzaam.”
Steffie, student Verpleegkunde:

Meer weten naar aanleiding van het webinar over decentrale selectie?

Het webinar over decentrale selectie is niet de enige informatie die we over dit onderwerp hebben gegeven. Er zijn meerdere artikelen over dit onderwerp. Deadline  numerus fixus chaos? Decentrale selectie, hoe bereid je je voor? Opleidingen met decentrale selectie. 

Opgeven voor het webinar over decentrale selectie?

het webinar over decentrale selectie is gratis en vrijblijvend. We doen niets met uw gegevens. Opgeven kan door te reageren op dit artikel of door te mailen met hermien.miltenburg@wur.nl. We sturen u dan de link die u nodig hebt om in te loggen.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 9 reacties.

 1. Door: Jakub Sliva · 23-11-2016 om 18:31

  Beste Hermien,
  mag ik ook de link naar de webinar?
  Alvast dank
  Groeten,
  Jakub

  1. Dag Jakub, ik heb je vraag te laat gezien. Maar je kunt het webinar terugkijken via onderstaande link
   Voor ouders en decanen heb ik samen met Rolf Marteijn een youtube filmpje gemaakt over decentrale selectie. Rolf is opleidingsdirecteur van een opleiding met decentrale selectie en betrokken bij de landelijke voorbereidingsgroep. We gaan niet in op een specifieke opleiding, maar geven achtergrondinformatie over decentrale selectieopleidingen op hbo en wo breed. http://bit.ly/youtubedecentraleselectie. Kijk ook naar http://bit.ly/stappenplanselectie

 2. Door: Thirza Verhoeff · 19-11-2016 om 21:05

  Hallo,
  Op dit moment zit ik in gymnasium 4. Ik zou later graag geneeskunde, psychologie of voeding en gezondheid willen studeren. Ik zou graag aan de webinair deelnemen. (Of is het nog te vroeg aangezien ik pas in gymnasium 4 zit?)

  1. Dag Thirza, je bent helemaal niet te vroeg. Leuk als je meedoet. Ik stuur je over een paar dagen de link

 3. Door: Dorien Kooi · 06-11-2016 om 14:33

  Ook ik zou graag deelnemen aan deze webinar over decentrale selectie. Vriendelijke groet, Dorien Kooi

  1. Dag Dorien,
   Fijn dat je meedoet. Ik stuur je een paar dagen van te voren een link. Daarmee kun je eenvoudig inloggen zodat je de presentatie vanaf je eigen PC kunt volgen. Vragen stellen gaat via een chat systeem. Je kunt je vragen gewoon typen en wij lezen dat dan. groetjes, hermien

 4. Door: Natascha van der Perk · 30-10-2016 om 13:31

  Ik zou graag deelnemen aan de webinar decentrale selectie.

  1. Dag mevrouw van der perk, dank voor uw belangstelling voor het webinar. Een paar dagen van te voren stuur ik u de link waarmee u probleemloos in kunt loggen. Hermien Miltenburg

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.