23 december 2022 | Categorie: Biodiversiteit, Bodem en landgebruik, COP15, Landschap

COP15-slotbeschouwingen van een student: rijkere landen kwamen met veel grotere delegaties

Door Layla Gegout

masterstudent Bos- en Natuurbeheer

De VN-biodiversiteitstop (COP15) eindigde deze week met de indrukwekkende goedkeuring van het Global Biodiversity Framework (GBF) voor de periode na 2020 – over de vier doelstellingen en 23 streefcijfers die in dit kader zijn overeengekomen, kun je lezen in deze publicatie. Hoewel het framework niet juridisch bindend is, zet het de toon voor de totstandkoming van nationale biodiversiteitswetgeving over de hele wereld voor het komende decennium.

Het GBF was bijna vier jaar in de maak, en tot op het laatste moment was het niet duidelijk of er een bevredigend kader zou komen waarmee alle partijen konden instemmen, vooral na het weglopen van de ontwikkelingslanden om hun ongenoegen te uiten over het gebrek aan financiële toezeggingen van de ontwikkelde landen. Net als bij de recente COP27 over het klimaat, was de kwestie van de financieringsstromen van rijke naar armere landen een belangrijke bron van spanning.

Verbroken relatie met de natuur

Het GBF werd rond vier uur ‘s ochtends aangenomen, na weken van vermoeiend werk voor de onderhandelaars. Het Chinese voorzitterschap werd er ondertussen van beschuldigd het akkoord te hebben geforceerd door de klachten van de DRC te negeren. Hoewel dit akkoord een belangrijk moment is voor biodiversiteitsactie, herinnert het sterk aan de aanhoudende spanningen tussen rijke en armere landen, met lage- en middeninkomenslanden waarvan de economie vaak afhankelijk is van de winning van natuurlijke hulpbronnen, en rijke landen die historisch gezien landen met een rijke biodiversiteit hebben geëxploiteerd.

De Namibische onderhandelaar Pierre du Plessis maakte enkele zeer rake slotopmerkingen die mij aanspraken: de goedkeuring van het GBF na 2020 is een belangrijke stap voorwaarts voor de biodiversiteit, maar we moeten nog steeds iets doen aan onze verbroken relatie met de natuur, die voortkomt uit de koloniale en uitbuitende dynamiek tussen het Noorden en het Zuiden. Zolang we de inherente niet-duurzaamheid van ons huidige mondiale economische systeem niet aanpakken, zullen we de ecosystemen op een zeer schadelijke manier blijven aantasten.

Parijs-moment

Velen noemen de goedkeuring van het GBF het ‘Parijs-moment voor de natuur’ waarop ze zaten te wachten, verwijzend naar het Akkoord van Parijs van 2015 dat algemeen wordt gezien als een enorm succes voor de klimaatbeweging. In feite heeft de Overeenkomst van Parijs veel momentum voor klimaatactie gecreëerd en duidelijke meetbare doelen gesteld die tegen 2030 moeten worden bereikt, met name de verbintenis om binnen de 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven ten opzichte van het pre-industriële niveau. We zijn wereldwijd op weg om dit niveau van opwarming te overschrijden, wat ons eraan herinnert dat het maken van historische afspraken op internationaal niveau geen garantie is voor een succesvolle uitvoering van deze ambitieuze verbintenissen.

Dit is iets wat we ook met het GBF in gedachten moeten houden. Ik vrees dat dit framework een soortgelijk lot beschoren is als de Overeenkomst van Parijs: een spannend moment dat de aandacht vestigt op de beangstigende toestand van het biodiversiteitsverlies, zonder de broodnodige actie om de overeengekomen doelstellingen uit te voeren.

Onderhandelingen tot de vroege ochtend

Of het GBF nu langdurige positieve effecten zal hebben om onze relatie met de natuur te veranderen of niet, ik bewonder het doorzettingsvermogen en het ongelooflijk harde werk van de onderhandelaars. Bijna drie weken lang werkten de onderhandelaars van 7.00 tot 23.00 uur en soms tot in de vroege ochtend, scanden ze de teksten op specifieke taal, hielden ze de instructies van hun land in gedachten en probeerden ze compromissen te vinden die zoveel mogelijk partijen tevreden konden stellen.

Het is belangrijk te wijzen op de discrepantie in de capaciteit van de verschillende nationale delegaties, iets waar ik nooit bij stil had gestaan voordat ik zelf in de onderhandelingskamers was. Terwijl een groep landen een tekst doorwerkt die tot ieders tevredenheid moet worden geredigeerd, kun je zien dat het deel van de kamer met overwegend rijke landen allemaal in staat is om van onderhandelaar te wisselen voor verschillende doelstellingen waarover moet worden onderhandeld.

WUR-studenten Roald Nooijens, Marije Veenstra en Layla Gegout.

Dit komt doordat de rijkere landen met veel grotere delegaties van tientallen mensen kwamen. Ze hebben de middelen om verschillende deskundigen op het gebied van wetenschap en beleid mee te brengen. Armere landen hadden kleine delegaties van soms maar vier mensen of minder, wat betekende dat de onderhandelaars in die delegaties urenlang onderhandelingen moesten volgen over het onderwerp waaraan zij waren toegewezen. Een van die onderhandelaars vertelde me dat ze door haar uitputting aan de onderhandelingstafel in slaap viel.

Rijkere landen kunnen meer uit deze conferenties halen dan armere, omdat zij de middelen hebben om deskundigen te mobiliseren die hun belangen naar voren kunnen brengen, andere delegaties kunnen ontmoeten om compromissen te sluiten en tot het beste resultaat te komen. Er is een inherente ongelijkheid aan dit systeem van internationale governance waarover meer gesproken zou moeten worden, om nog maar te zwijgen van het feit dat, hoewel de burgermaatschappij aanwezig is, alleen de meest bevoorrechten de middelen hebben om vrij te nemen van hun werk om een dergelijke conferentie bij te wonen.

Tijd voor een nieuw systeem?

Wat de laatste indrukken van de COP betreft: ik vind het een bewonderenswaardige inspanning om alle landen van de wereld bijeen te zien komen om hard te werken aan een toekomst waar we allemaal gelukkig mee zijn. Het is geweldig om te zien dat het maatschappelijk middenveld zo’n invloedrijke rol speelt op de conferentie, ook al heeft het nog steeds geen stemrecht.

Het resultaat van de COP was indrukwekkend, maar zoals ik zojuist heb geschetst legt het ook de beperkingen van het multilateralisme bloot: een kader dat sommige landen ontevreden laat, de kwestie van effectieve implementatie, het gebrek aan capaciteit van lage- en middeninkomenslanden, het gebrek aan vertegenwoordiging van minder bevoorrechte groepen. Deze gedachten zetten mij aan het denken over de toekomst van het multilateralisme – is het tijd voor een nieuw systeem van mondiaal bestuur? Hoe zou dat eruit kunnen zien?

Door Layla Gegout

masterstudent Bos- en Natuurbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *