Niet pushen bij studiekeuze maar betrokkenheid tonen

24 april 2018 | Categorie: Studiekeuze

Steeds meer jongvolwassenen vragen hun ouders mee te gaan naar een Open Dag. Een goede ontwikkeling. Jongvolwassenen waarderen deze inbreng van ouders bij het studiekeuzeproces. Niet pushen bij studiekeuze maar betrokkenheid tonen (tips voor ouders bij het bezoeken van een Open Dag)

Ouderlijke bemoeienis… reacties van ouders

ouders en keuzestress van hun kind
27 maart 2018 | Categorie: Studeren

Vorige week schreef Ally Smid in Trouw een interessant artikel over ouderlijke bemoeienis. Ik mocht daar een bijdrage aan leveren. Voor Bert Kranenbarg aan leiding voor een interview met mij op Radio vijf. Hierover heb ik een artikel geschreven voor dit blog. (Stop pamperen volwassen kind). Er zijn verschillende reacties…

Ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid. Wat is het verschil?

Niet altijd luisteren naar de ouder
18 augustus 2017 | Categorie: Studeren

Peter de Vries, adviseur van CPS, heeft onderstaand artikel geschreven over ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid. Het CPS is een adviesbureau voor het onderwijs. Zij begeleiden scholen en mensen in het onderwijs die zich verder willen ontwikkelen. Hij gaat in op ‘ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid’. Je verantwoordelijkheid voor je kind neemt af naarmate je zoon…

Ouderbetrokkenheid en hbo of universiteit

langer studeren en langer thuis wonen
2 september 2016 | Categorie: Studeren

Ouderbetrokkenheid en hbo of universiteit lijken niets met elkaar te maken te hebben. Studenten zijn volwassen, kunnen op eigen benen staan en hebben hun ouders niet meer nodig, zo is de gedachte. Maar… Studenten, ook ouderejaars, zeggen steeds vaker dat ze graag met hun ouders overleggen. Over allerlei persoonlijke dingen, maar zeker…