Steeds meer kritiek op het leenstelsel, een opsomming

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd?
29 augustus 2018 | Categorie: Studeren

Nu er meer bekend is over de nieuwe studiefinanciering komt er ook steeds meer kritiek op het leenstelsel. In Trouw geven Jelle Brandsma en Petra Vissers een trieste opsomming van de negatieve gevolgen van de nieuwe studiefinanciering. ‘Geen van de beloftes aan studenten zijn uitgekomen‘, zo stellen zij.