Halvering collegegeld studiejaar 2021-2022

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd?
3 juli 2021 | Categorie: Geldzaken

Voor alle studenten is het collegegeld gehalveerd. Een student betaalt geen 2143 euro collegegeld, maar de helft. Eerstejaars studenten betalen zelfs maar de helft van de helft. Dat geldt ook voor tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding. De halvering collegegeld studiejaar 2021-2022 heeft te maken met Corona.