Geld voor beter Hoger Onderwijs

Geld voor Hoger Onderwijs
7 juli 2015 | Categorie: Geldzaken

De basisbeurs is afgeschaft. Dit geldt vanaf september voor nieuwe studenten in het Hoger Onderwijs. De aanvullende beurs, voor studenten wiens ouders minder inkomen hebben, blijft wel bestaan. Daarmee bespaart de minister veel geld. Het is de bedoeling dat dit geld wordt besteed aan de verbetering van het onderwijs op hbo en universiteit. Wat betekent…