Studiesucces, focus op studie

stoppen met studeren en opnieuw beginnen

Het eerste studiejaar is het belangrijkste jaar van de opleiding. De uitspraak: ‘studiesucces, focus op studie’ geldt zeker in het eerste jaar. Wijs uw zoon of dochter hier op. Alle leuke, interessante, belangrijke andere dingen die met ‘student zijn’ te maken hebben, kunnen ook nog in de jaren erna.

https://weblog.wur.eu/how-to-write-an-essay-answering-questions/

Studeren en religie, andere denkwijzen leren kennen

internationaal studeren en werken

Studeren en religie, andere godsdiensten leren kennen waar je je nog nooit in verdiept had, de meeste studenten vinden dat interessant. Zeker op internationale hbo’s en universiteiten kom je als student in aanraking met veel verschillende godsdiensten. Het artikel in de ‘Trouw’ van vandaag over Joodse studenten is de aanleiding voor dit…