11 oktober 2016 | Categorie: Studiekeuze

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding volgens minister Bussemaker

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding volgens minister Bussemaker (OCW)… moet er aardig wat verbeterd. De uitval in het Hoger Onderwijs is veel te hoog. Uitval die voor een flink deel te wijten is aan verkeerde studiekeuze. Deze kamerbrief gaat vooral over de middelbare scholen. Punten die over het Hoger Onderwijs gaan volgen in januari.

Op weg naar betere studiekeuze

Wat is de functie van LOB (Loopbaanoriëntatie- en begeleiding)?

LOB helpt jongvolwassenen loopbaancompetenties (vaardigheden) te ontwikkelen die ze nodig hebben op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Ook kan een leerling door LOB ontdekken welke talenten en passies hij heeft. Daarvoor moet hij wel een realistisch beeld hebben van het vervolgonderwijs en beroepsperspectief. Goede LOB begeleiding op school zorgt ervoor dat de ongelijkheid in onderwijskansen, die nu toeneemt, verkleind wordt. Dit zijn de grote verdiensten van loopbaanoriëntatie- en begeleiding volgens minister Bussemaker.
Leerlingen en studenten zijn ontevreden over de manier waarop ze LOB krijgen. Ook de Onderwijsraad adviseert meer aandacht te geven aan LOB omdat er nog steeds veel studenten uitvallen na een verkeerde studiekeuze.

Het belang van LOB

Keuzes maken is moeilijk, en hoe complexer de maatschappij is, hoe belangrijker het wordt goed na te denken over je keuzes. Het maken van goede keuzes is een levensles. Ook op het hbo of de universiteit moeten studenten keuzes maken, welke keuzes maak je voor je loopbaan, welke keuzes maak je in je privé leven?
De keuzecompetenties of keuzevaardigheden hebben heel erg met je persoonlijke ontwikkeling te maken. Wat wil ik, wat kan ik, wat hoort bij mij, wat wil ik worden en wie kan me daarbij helpen?

De rol van ouders bij beroepskeuze

Ouders kunnen het goede voorbeeld geven aan jongeren, ze kunnen rolmodel zijn. Zijn er in uw kennissenkring mensen met uiteenlopende en bijzondere beroepen? Probeer uw netwerk te gebruiken om uw zoon of dochter kennis te laten maken met deze mensen. Ook beroepenavonden op school kunnen leerlingen helpen kennis te maken met minder gebruikelijke beroepen. Realiseert u zich hoe weinig beroepen uw kind eigenlijk kent?
Juist de populaire, bekende beroepen (dokter, manager, bankier, psycholoog) bieden niet altijd de kansen op de arbeidsmarkt die uw zoon of dochter verwacht.
Het is niet aan te raden de studiekeuze af te laten hangen van arbeidsmarktperspectief. De arbeidsmarkt is onvoorspelbaar. Maar kiezen voor een beroep waarvan het op voorhand al duidelijk is dat er geen behoefte aan is, is ook niet motiverend. En motivatie en passie zijn het allerbelangrijkste bij studiekeuze.

Talenten ontwikkelen

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding… volgens minister Bussemaker is dat ook talentontwikkeling. Dat begint al op de basisschool Kinderen leren zichzelf kennen en vormen. Ze krijgen een beeld van hun capaciteiten. Ouders zijn heel belangrijk in het ondersteunen van dit proces. Als een kind weet waar hij goed in is, kan hij zich daar verder in ontwikkelen. Later, als een kind naar de middelbare school gaat, kan hij beter kiezen op basis van zijn capaciteiten. maar ook werken aan de dingen waar hij misschien niet zo goed in is.

Besteedt de school van uw kind veel aandacht aan LOB?

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding volgens minister Bussemaker is er op scholen veel verbeterd… Wilt u zien hoe dat op de scholen in uw regio is? Er is een vergelijkingssite waarop u kunt zien hoe leerlingen het doen in het onderwijs dat ze volgen na de middelbare school. Goed LOB is de belangrijkste factor voor studiesucces. Niet onverstandig als u en uw kind dit mee laten spelen in de middelbareschoolkeuze.

Hoger Onderwijs

Er is veel verschil in uitval in het Hoger Onderwijs. Ook dit kunt u nakijken, bijvoorbeeld in de Keuzegids. Ieder jaar worden hbo en wo-opleidingen onder andere op dit punt vergeleken. U kunt de uitval ook nakijken in de zogenaamde studiebijsluiter. Het vergelijken van de kwaliteit van het onderwijs van de verschillende opleidingen en instituten is belangrijk. Kijk bijvoorbeeld naar de recente beoordelingen van hogescholen en universiteiten. Uiteraard is het wel belangrijk dat de student zelf kiest en ook kiest voor een opleiding die bij hem past. Maar kiest een student voor een topopleiding of een universiteit met een goede naam, dan zijn de kansen op studiesucces én op de arbeidsmarkt wel groter.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding volgens minister Bussemaker

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding volgens minister Bussemaker moet het volgende gebeuren:

Er zijn drie actielijnen:
1: meer deskundigheid binnen scholen op het gebied van LOB
2: betere samenwerking bij de onderwijsovergangen
3: betere informatie over beroepenveld en vervolgonderwijs.

Bij al deze actielijnen is er aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden. Het is moeilijk te zeggen welke kennis er de komende tientallen jaren nodig is. Maar vast staat dat vaardigheden zoals creativiteit, studievaardigheden, keuzevaardigheden, communicatieve vaardigheden, ict vaardigheden steeds belangrijker gaan worden.
Bij deze ontwikkelingen kunt u uw zoon of dochter zeker ook ondersteunen.

Zie de reactie van scholieren en studentenvakbonden

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 3 reacties.

 1. Door: Maria ten Hoeve · 17-03-2021 om 15:33

  Loopbaanoriëntatie- en begeleiding is inderdaad erg belangrijk voor jongeren, zowel op Mbo als Hbo. Digitale ondersteuning van talentontwikkeling zou ook kunnen bijdragen om jongeren inzicht te geven in hun kwaliteiten. Zo vinden ze misschien meer richting tijdens het volgen van hun opleiding. https://e-progress.eu/i-talent/

 2. Door: A.M. vd Geer · 12-10-2016 om 21:10

  Dit zou een verbetering zijn. Door bezuiniging kiezen leerlingen op havo en vwo tegenwoordig een digitaal hulpmiddel als bv Compaz. Terwijl de decaan de terugkoppeling van bv open dagen bezoek aan de overbelaste mentoren overlaat. Kansloos!

  1. Mijn mening: In de ideale situatie is studiekeuze een zaak voor drie partijen. Op de eerste plaats de jongvolwassenen zelf, en op de tweede en derde plaats zijn ouders en de school. Op school zou studiekeuzebegeleiding een taak moeten zijn van iedereen die op een school werkt, vakdocenten, mentoren, decanen, management.. ieder in zijn eigen rol. Vakdocenten zouden kunnen vertellen in welke beroepen en opleidingen hun vak een rol speelt, mentoren, die een intensief contact hebben met leerlingen,zouden de persoonlijke kanten van studiekeuze kunnen begeleiden (wat kan ik? Wat wil ik? Wat hoort bij mij? Wie wil ik worden?), de decaan is er om deze onderwijsprofessionals te ondersteunen en ook dieper met leerlingen in te gaan op de verschillende opleidingen en beroepen die er zijn. En hij is de deskundige als een leerling speciale begeleiding nodig heeft. Ook zou de decaan door kunnen verwijzen naar een studiekeuzeprofessional buiten school.
   U hebt helemaal gelijk… al deze zaken moeten niet ‘zomaar’ een taak zijn van overbelaste mentoren. mentoren moeten geschoold en ondersteund worden en er moet ook goed gekeken worden naar de tijd die studiekeuzebegeleiding kost.
   Overigens vind ik dat het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) de scholen en decanen wel moet ondersteunen. Zij zijn immers ook gebaat bij goede studiekeuzebegeleiding. De uitval in het vervolgonderwijs heeft voor een groot deel te maken met de verkeerde studiekeuze.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.