Student met ADHD. Ze doen het niet expres

tussenjaartip 7: neem rust
28 oktober 2019 | Categorie: Studeren

Nicole Hoogenboom is moeder en tevens coach voor ouders van kinderen met autisme en/of AD(H)D. Een van haar kinderen heeft ADHD. Ik heb haar tips gevraagd over hoe om te gaan met een jongere met ADHD. Moeiteloos schudt ze de onderstaande tips en kenmerken van een student met ADHD uit…

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Nadeel of voordeel?

Iets met ICT
9 mei 2019 | Categorie: Studeren

Nogal wat studenten hebben tijdens de studie last van een beperking of belemmering zoals ADHD. Maar ook docenten hebben soms deze achtergrond. Onderstaand een interview met Dave van de Coevering, docent. Op papier gezet door Feike Klomp. Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Studeren met ADHD, informatie voor ouders

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd?
4 november 2017 | Categorie: Studeren, Studiekeuze

Heel wat studenten hebben een probleem, belemmering of handicap. Speelt dit ook bij uw kind? Dan hebt u daar als ouder extra zorg voor. Gelukkig zijn er, ook op hbo en universiteit, heel wat ‘hulptroepen’. Tegelijkertijd moet u als ouder toch wat afstand nemen van uw kind. Uw kind moet…