29 januari 2018 | Categorie: Studiekeuze

Beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

Petra Vissers, onderwijsredacteur van Trouw, publiceerde enkele dagen geleden een interessant artikel met de volgende prikkelende titel: Student heeft én geen beurs én geen beter onderwijs. ‘Hogescholen en universiteiten komen hun afspraken niet na’, stelt de Rekenkamer volgens dit artikel.
Bij het verdwijnen van de basisbeurs beloofde de minister verbetering van de onderwijskwaliteit in het Hoger onderwijs. Hoe zit dat nu? ‘Beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs?’ Is dat waargemaakt? Of juist niet? En hoe krijg je als bachelor studiekiezer, masterkiezer of ouder zicht op de kwaliteit van het onderwijs?

Beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs?

Beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs?

Hogescholen en universiteiten komen hun afspraken niet na

Het interessante artikel in Trouw van Petra Vissers kopt als volgt:
‘Hogescholen en universiteiten komen hun afspraken niet na, stelt de Rekenkamer.
De belofte aan studenten was: geen basisbeurs meer, in plaats daarvan beter onderwijs. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt nu dat de hogescholen en universiteiten die belofte niet waarmaken. Ze trekken onvoldoende extra geld uit voor verbetering van het onderwijs. Dat betekent dubbel pech voor de studenten van nu. Studeren werd voor hen duurder en ze profiteren niet van beter onderwijs’.

Maak helder hoe geld wordt besteed

De VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) en de Vereniging van hogescholen zijn het hier niet mee eens, maar concluderen ook, volgens Trouw, dat onvoldoende helder is gemaakt hoe het geld is besteed (meer lezen). Helderheid geven in hoe het geld wordt besteed lijkt me een terechte vraag. Helderheid in de kwaliteit van het onderwijs is heel belangrijk, voor studiekiezers, voor aanstaande masterstudenten en voor ouders.

Hoe beoordeel je de kwaliteit van het Hoger Onderwijs?

Gelukkig kun je als ‘leek’ ook nu al wat feiten en cijfers over de kwaliteit van onderwijs vinden. Dat is belangrijk om opleidingen en onderwijsinstellingen onderling te vergelijken. Dat geeft geen antwoord op de vraag: ‘Beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs?’ Maar de individuele student kan wel beoordelen hoe het zit met de huidige kwaliteit van opleidingen. Er zijn namelijk verschillen tussen de kwaliteit van opleidingen. En tussen hbo’s en universiteiten onderling. Daarover dit artikel.

Hoe beoordelen studenten hun hogeschool of universiteit?

Elk jaar wordt aan studenten gevraagd wat ze vinden van het onderwijs dat ze krijgen. Een flink deel van deze studenten vult deze  zgn. ‘Nationale Studenten Enquête‘ ook in. Ik adviseer goed naar deze studentenoordelen te kijken. Studiekiezers doen dat helaas maar zelden, ouders kijken er wat vaker naar.
Kijk je naar de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) dan krijg je geen antwoord op de vraag ‘Beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs?’ omdat er geen vergelijking is met voorgaande jaren. Maar je ontdekt wel snel hoe de studenten hun opleiding ervaren. Zijn ze tevreden of is er veel kritiek? Dat maakt het wel makkelijker een opleiding te kiezen die bij jouw kwaliteitsverwachtingen aansluit.

Wat wordt er gevraagd?

De NSE vraagt vooral naar aspecten die echt belangrijk zijn om succesvol te kunnen studeren. Studenten geven hun mening over:

  • de inhoud van de opleiding
  • de vaardigheden die je oefent
  • de voorbereiding op werk
  • de docenten
  • de informatie
  • de studiefaciliteiten
  • de toetsing en beoordeling
  • de studieroosters
  • de studielast
  • de studiebegeleiding

Ook wordt gevraagd naar de mening van studenten over de stad waarin zij studeren en of er genoeg betaalbare kamers zijn. Allemaal zaken dus die echt met studiesucces te maken hebben. (Lees het artikel 10 tips voor studiesucces).

Waar vind je deze kwaliteitsgegevens?

Er is een studiekeuzewebsite van het ministerie waarin alle opleidingen op hbo en wo niveau worden beschreven. Na elke  beschrijving vind je (scrollen) ‘Nationale Studenten Enquête’. Daar kun je in een oogwenk zien hoe ouderejaars studenten de kwaliteit van de opleiding beoordelen. Je vindt er bovendien hoeveel eerstejaars er zijn op deze opleiding, of je toegelaten wordt op deze opleiding en hoeveel studenten er doorstromen na het eerste jaar.

Mijn dochter was erg enthousiast over de opleiding die ze zag op de Open Dag. Maar ik ontdekte dat er maar weinig studenten het eerste jaar ‘halen’. Ik was blij dat ik dit even gecheckt had op studiekeuze123.nl, een moeder.

Je ziet bovendien hoe lang studenten gemiddeld doen over deze opleiding en je kunt ‘studie in cijfers’ downloaden zodat je een handig overzicht hebt om opleidingen te vergelijken op basis van kwaliteitsgegevens.

De kwaliteit van opleidingen vergelijken.

Opleidingen vergelijken kun je ook heel makkelijk met de Keuzegids. Hierin worden alle opleidingen op mbo, hbo en wo niveau met elkaar vergeleken. Er is ook een keuzegids voor masteropleidingen. Die komt begin maart uit. De Keuzegids kun je kopen, maar op school is er ook een. Er is ook een vergelijkingssite.

Wat is een leuke studie?

Maar wat is dan de beste opleiding?

Ouders vragen mij vaak wat dan de beste opleiding is voor hun kind. Wat is de best aangeschreven hogeschool? Wat is de beste universiteit? Kijk je naar de cijfers van de NSE en naar ‘rankings’ zoals van de Keuzegids of van Elsevier Weekblad, dan vind je snel een antwoord.
Maar belangrijker nog is dat de bachelor studiekiezer of de masterkiezer zich afvraagt of de kwaliteit van deze instelling bij hem of haar past. Een voorbeeld: De meeste studenten vinden het fijn als er veel docenten zijn die kunnen helpen, maar ben je toevallig een student die liever weinig bemoeienis van docenten heeft, dan is dit voor jou geen positief punt. Wat is voor de individuele student ‘goed onderwijs’?

Goed nadenken

Aan ouders adviseer ik goed te kijken naar de kwaliteit van onderwijs maar ook om hun zoon of dochter te stimuleren goed na te denken welk type onderwijs bij hem of haar past. Wat voor de een ‘kwaliteit’ is, is voor de ander juist een minpunt. Beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs?
Belangrijk dat de beloften aan de student, die nu immers geen basisbeurs meer krijgt, worden nagekomen. Belangrijk ook dat er helderheid is hoe de gelden besteed worden aan beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs…

Beter onderwijs op hbo en universiteit na verdwijnen basisbeurs?

Studenten betalen veel geld voor hun opleiding (iets meer dan 2000 euro per jaar). De maatschappij legt daar nog eens een veelvoud bij in de vorm van onderwijssubsidie. De student, maar ook de samenleving, vraagt hiervoor goed onderwijs. Heel terecht dat er ook inzage gevraagd wordt in hoe het geld wordt besteed, zeker nu de basisbeurs is afgeschaft en de minister heeft beloofd, als compensatie, extra geld te stoppen in de verbetering van onderwijs op hbo en wo. Gelukkig vindt de VSNU het ook belangrijk dat die helderheid gegeven wordt.

 

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.