19 november 2016 | Categorie: Geldzaken, Studiekeuze

De minister: Volgend jaar studeren aan hogeschool of universiteit?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief geschreven voor alle studiekiezers over studiekeuze. De minister schrijft in heldere woorden wat er van de studiekiezers die naar hbo of universiteit willen wordt verwacht. Voor u als ouder is het vast ook interessant wat de minister vertelt.
Omwille van de leesbaarheid op het internet heb ik alineatitels ingevoegd, die zijn van mij, niet van de minister. Ook heb ik zo hier en daar links gelegd naar voorgaande artikelen op www.studiekeuzekind.nl.

Er is inmiddels ook een brief van november 2017.

Volgend jaar studeren

Brief van de minister over studeren aan hogeschool of universiteit

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 (bol). In deze  brief krijgen de aankomende studenten informatie over zaken die zij vooraf moet regelen als zij naar een hogeschool of universiteit willen.

Beste studiekiezer,

Ga je volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit of denk je daar over na? Lees deze brief dan goed. Er staat belangrijke informatie in over je studiekeuze, aanmelding voor het hoger onderwijs en studiefinanciering.

Kies zorgvuldig

Oriënteer je goed op je studie. Spreek met je vakdocenten, decaan, mentor of studieloopbaanbegeleider en ouders. Bekijk de websites van de hogescholen en universiteiten, bezoek open dagen, ga proefstuderen en stel vragen (bij voorkeur aan studenten).
Objectieve informatie over open dagen, opleidingen, kansen op de arbeidsmarkt, oordelen van studenten in het hoger onderwijs en nog veel meer vind je op www.studiekeuze123.nl. Op www.studeermeteenplan.nl staat praktische
informatie over de overstap naar een hogeschool of universiteit. Hier kun je ‘mijn studieplan’ aanmaken. Dit is een checklist voor wat je moet regelen als je gaat studeren.

Op tijd aanmelden

Meld je op tijd aan: uiterlijk op 15 januari (selectie) of 1 mei 2017. Keuze gemaakt? Meld je dan aan via www.studielink.nl. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 1 mei 2017, zelfs al heb je nog geen diploma. Een hogeschool of universiteit hoeft je niet toe te laten als je je na die datum pas voor het eerst aanmeldt.
Let op: voor opleidingen die studenten selecteren, moet je je vaak al uiterlijk op 15 januari 2017 aanmelden. Kijk daarom nu alvast op de website van de hogeschool of universiteit wat de uiterste aanmelddatum is.

DigiD

Voor de aanmelding bij Studielink heb je een DigiD nodig. Die moet je aanvragen via www.digid.nl. De DigiD heb je ongeveer een week na aanvraag in huis.

Verplichte studiekeuzecheck

Na je tijdige aanmelding op uiterlijk 1 mei heb je recht op een studiekeuzecheck en op een advies door de opleiding. Hoe die check eruit ziet, verschilt per opleiding. Het kan een gesprek zijn, proefcolleges, een digitale vragenlijst of iets anders. De studiekeuzecheck helpt je om na je aanmelding nog een keer te controleren of de opleiding goed bij je past. Hogescholen en universiteiten mogen de check niet gebruiken om te selecteren. Ze kunnen je wel verplichten om mee te doen aan de studiekeuzecheck.

Afwijzen?

Als je weigert, hoeft de instelling je niet toe te laten tot de opleiding. Vraag daarom of deelname verplicht is en wat de gevolgen zijn als je niet meedoet. De opleiding mag je niet afwijzen als je hebt meegedaan aan de studiekeuzecheck, behalve als je je te laat hebt aangemeld.
Als de opleiding je geen studiekeuzecheck aanbiedt, dan kun je er zelf om vragen. Je hebt er namelijk recht op. Het advies is niet bindend, tenzij je je te laat hebt aangemeld. Alleen opleidingen die selecteren, bieden geen studiekeuzecheck aan.

Toch een andere keuze?

Wil je na de studiekeuzecheck toch een andere opleiding kiezen, dan kan dat. Omdat je je op uiterlijk 1 mei in Studielink hebt aangemeld, behoud je het recht om te worden toegelaten tot andere opleidingen. Je hoeft je dus niet voor de zekerheid voor meerdere opleidingen tegelijk aan te melden.

Extra toelatingseisen

Kijk op de website van de opleiding of op www.studiekeuze123.nl (het tabje “toelating en kosten” van de opleiding) of er extra toelatingseisen gelden, zoals een profiel, bepaalde vakken (havo en vwo) of een opleiding in een bepaald domein (mbo). Zo geeft een hbo-propedeusediploma niet langer meer automatisch recht op toelating tot de universiteit. Sommige opleidingen zoals Dans en Sportkunde, stellen ook extra toelatingseisen. Deze eisen kunnen verschillen en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op je talent of kunnen bijvoorbeeld een medische keuring betreffen. Instellingen mogen geen eigen bijdrage aan jou vragen voor deelname aan de selectieprocedure van opleidingen zoals Dans en Sportkunde. Ook de pabo stelt extra eisen. Kijk tijdig op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl welke eisen worden gesteld en hoe je je daarop kunt voorbereiden.

Geen loting maar selectie

Voor opleidingen met een maximum aantal plaatsen (numerus fixus) zoals bijvoorbeeld Geneeskunde, wordt niet meer geloot. Deze opleidingen selecteren nu zelf de studenten. Om aan deze selectie te kunnen meedoen, moet je je uiterlijk op 15 januari 2017 aanmelden op www.studielink.nl. Kijk voor meer informatie op www.studeermeteenplan.nl of www.studiekeuze123.nl/selectie.
Ook voor deelname aan de selectie voor een opleiding met een maximum aantal plaatsen mag geen eigen bijdrage aan jou worden gevraagd.

Functiebeperking

Heb je een functiebeperking of chronische ziekte? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de opleiding van je keuze en vraag welke voorzieningen er zijn voor jou. Op www.handicap-studie.nl staat een overzicht van regelingen die voor jou nuttig kunnen zijn. Op deze site staan ook de contactpersonen bij de universiteiten en hogescholen die zich bezighouden met studeren met een beperking (onder “informatievoorziening en voorlichting”).

Studiefinanciering aanvragen

Ga je volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit?
Ook als je nog geen 18 bent bij aanvang van de opleiding, heb je vanaf volgend studiejaar (2017/2018) vanaf de eerste maand van je studie al recht op studiefinanciering. Zorg er wel voor dat je minimaal 3 maanden van tevoren studiefinanciering aanvraagt. Kijk voor meer informatie op http://www.duo.nl

Online via DUO


Je studiefinanciering regel je online via mijn DUO. De studiefinanciering voor opleidingen aan een hogeschool of universiteit bestaat uit een eventuele lening, een aanvullende beurs, het studentenreisproduct (ov-kaart)en het collegegeldkrediet. De lening, het reisproduct en het collegegeldkrediet zijn voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Als je binnen 10 jaar je hoger onderwijsdiploma haalt, worden de aanvullende beurs en het studentenreisproduct (ov-kaart) omgezet in een gift. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Gunstige voorwaarden

Een lening bij DUO sluit je af tegen gunstige voorwaarden en een voordelige rente. Je bepaalt zelf of, en zo ja, welk bedrag je wilt lenen. Als je later niet zoveel verdient, hoef je ook niet zoveel terug te betalen. Zolang je later minder dan het minimumloon verdient, hoef je zelfs helemaal niet terug te betalen.
Wil je weten hoeveel jij maandelijks nodig hebt als je gaat studeren, en welk bedrag je dan zou lenen? De rekenhulp op www.duo.nl kan je daar bij helpen.

MBO opleiding en studiefinanciering

Ga je volgend jaar een mbo-opleiding volgen en is deze opleiding een voltijdse beroeps opleidende leerweg (bol)? Dan kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent. In het mbo bestaat de studiefinanciering uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct (ov-kaart) en eventueel een lening. Ook hier geldt dat de aanvullende beurs afhankelijk is van het inkomen van je ouders.
Vanaf 1 januari 2017 kun je ook als je jonger bent dan 18 jaar in aanmerking komen voor een studentenreisproduct (ov-kaart).

Rekentoets en centraal examen rekenen

Voordat je gaat studeren, moet je eerst nog je diploma halen. De rekentoets is onderdeel van het (eind)examen. Iedere leerling in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs maakt deze rekentoets. Alleen voor vwo’ers telt deze toets mee voor het behalen van het diploma. Kijk op www.rijksoverheid.nl/rekentoets om te zien wat er precies voor jou geldt.

Succes

Ik wens je heel veel succes met je eindexamen en veel wijsheid bij het maken van een goede studiekeuze!
Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
dr. Jet Bussemaker

wat zegt de minister over studiekeuze?

Reageren?

Wilt u reageren op de brief van de minister of misschien zaken aanvullen? Dat kan via onderstaand formulier. Ik zorg ervoor dat uw reactie bij de minisiter komt.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 2 reacties.

  1. Door: F.de vries · 12-01-2022 om 15:46

    dr Bussemaker stelt dat het studentenreisproduct onder bepaalde voorwaarden wordt omgezet in een gift.
    Deze ‘gift’ is een sigaar uit eigen doos, het studentenreisproduct is jaren voordat Bussemaker aantrad ingevoerd, met als tegenprestatie een vermindering van de toenmalige studiefinanciering. Het studentenreisproduct is in eerste instantie dus ‘betaald’ door de studenten zelf. Omdat nu als een lening te bestempelen is pertinent onjuist en typisch Bussemakersbeleid. Ook Bussemakers invoering van het leenstelsel, de grootste vergissing om het onderwijs ‘beter te maken’ maar resulterend in een studentengeneratie met torenhoge studieschulden.

    1. Het studentenreisproduct wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.