28 juni 2018 | Categorie: Studeren

Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Mijn zoon zit in het laatste jaar van het hbo. Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden. Hij heeft de opleiding tot nu toe redelijk vol kunnen houden. Maar nu het eind bijna in zicht is gaat het al een tijdje niet goed. Er komt niets uit zijn handen. Wat kan ik doen? Een bezorgde moeder

Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden

Wat kun je als ouder doen als je studerende zoon of dochter in een dip zit?

Vragen als van de moeder in de inleiding krijg ik vaak. Ze verzucht: ‘Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden, wat kan ik doen?’ Iedere ouder zal het dilemma van deze ouder herkennen. Je kind is geen kind meer, hij is een volwassene die over zijn eigen leven beslist, die zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn studiesucces. Maar als ouder kun je haast niet machteloos toekijken als er iets niet helemaal goed loopt. Wat kun je wél doen?

Eigen verantwoordelijkheid dragen

Zodra een leerling zijn havo of vwo examen gehaald heeft, beschouwt de school de leerling/student voortaan als een volwassene. Volwassenen hebben verplichtingen en ook rechten. Een belangrijk recht is het recht op privacy. Dat is dan ook in de wet vastgelegd.
Als het bijvoorbeeld gaat over ‘hoeveel studiepunten haalt mijn kind eigenlijk?’, dan mogen onderwijsinstellingen daar geen antwoord op geven. Het is de verantwoordelijkheid van de student. Hij kan zelf beslissen waar hij met zijn ouders over praat.

‘Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden’ of als er iets (anders) ‘niet lekker loopt’

Ook als er iets niet helemaal soepel loopt, zal de hogeschool of universiteit dit niet aan u melden. Er is geen mentor die u opbelt, u krijgt geen rapport… Haalt de eerstejaars zijn Bindend Studieadvies niet dan krijgt u geen bericht, een waarschuwing wordt alleen aan de student gegeven.

En als mijn zoon pas 16 is als hij zijn havo haalt?

Ook als uw kind nog geen 18 is, geldt deze regel. Onderwijsinstellingen als hbo en wo mogen hiervan niet afwijken.

Wat kun je als ouder dan wél doen?

De verantwoordelijkheid voor de studie en zijn leven als student ligt bij de student zelf. Maar u als ouder kunt wel veel doen om zo hier en daar een duwtje in de goede richting te geven. Merkt u dat er iets helemaal niet goed gaat? Stimuleer uw zoon of dochter dan op tijd contact op te nemen met de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Deze mensen zijn er om de student te helpen. Ze komen niet uit zichzelf naar de student toe, maar de student kan hen om hulp vragen. In het concrete geval van de moeder in de aanhef: ‘Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden.’ is er feitelijk maar één ding dat deze moeder kan doen… haar zoon stimuleren hulp te zoeken.

Welke ‘hulptroepen’ zijn er voor de student?

Op de meeste instellingen is de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider het eerste aanspreekpunt. Deze persoon kan helpen als de studie niet soepel verloopt. Maar hij kan ook helpen als de studie te makkelijk is en de student zijn opleiding wil verzwaren of verbreden. Ook dat komt voor.

Bijzondere situaties

Zijn er bijzondere belemmeringen of handicaps, is er een trieste levensgebeurtenis, zijn er vervelende dingen in de privé sfeer? Dan kan de student hulp zoeken bij de studentendecanen. De studentendecanen kunnen op hun beurt ook weer doorverwijzen, naar een studentenarts, een studentenpsycholoog, een vertrouwenspersoon etc.
Soms zijn er speciale trainingen bijvoorbeeld om de studievaardigheden te vergroten, om te leren hoe je om moet gaan met faalangst of met heimwee. Studentendecanen kunnen daarnaar verwijzen.

‘Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden’. Is hij misschien hoogbegaafd?

Misschien is de zoon van deze moeder hoogbegaafd. Hoogbegaafde studenten hebben het soms extra moeilijk een scriptie af te ronden. Ze vinden alles belangrijk en interessant. Het is heel moeilijk een selectie te maken uit onderwerpen en dan komt er uiteindelijk niets uit hun handen. Ook in dit geval kan de studentendecaan of studieadviseur richtlijnen geven.

Hulptroepen

Weet u welke ‘hulptroepen‘ er zijn op de instelling waar uw kind studeert? Alleen al aangeven dat deze mensen bestaan, kan een hele ondersteuning zijn voor de student. U vindt deze informatie op de site van de instelling. Heeft de student alleen problemen met schrijven? Op een aantal hbo’s en universiteiten zijn er ‘writing labs’ om dit te leren.

‘Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden’

Iedere student heeft begeleiding nodig, de een wat meer dan de ander. En uiteindelijk moet een student op hbo of universiteit in staat zijn zelfstandig te werken. Hij wordt opgeleid om op een hoger niveau te functioneren in zijn toekomstige baan. Zelfstandig taken uit kunnen voeren hoort bij werken op hbo of universitair niveau.
Maar zelfstandig leren werken moet je ook leren. Ze begeleiden de student op alle mogelijke manieren naar zelfstandigheid. Dat vind ik een belangrijke taak van hbo of universiteit.
Sommige instellingen zijn daar heel goed in, andere scholen wat minder.

let op begeleiding

Naar aanleiding van ‘Het lukt mijn zoon niet zijn scriptie af te ronden’: Let op ‘begeleiding’ bij studiekeuze

Weet u dat uw zoon of dochter baat heeft bij een goede studiebegeleiding? Kijk dan tijdens het studiekeuzeproces samen met uw kind naar hoe de begeleiding is georganiseerd. In de Nationale Studentenenquête geven studenten een cijfer voor de ‘begeleiding’ zoals ze die ervaren bij hun opleiding. Zinvol om eens te kijken hoe de opleiding van de keuze van uw zoon of dochter ‘scoort’. U vindt deze gegevens o.a. in de studiebijsluiter.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.