19 november 2018 | Categorie: Studiekeuze

Minder uitval als ouders betrokken zijn bij studiekeuze

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

De uitval van eerstejaars in het hoger onderwijs is hoog. De helft van de uitvallers geeft naderhand ook toe dat ze weinig tijd hebben besteed aan studiekeuze. Maakt uw kind alle stappen die horen bij een goed studiekeuzeproces? Er is minder uitval als ouders betrokken zijn bij studiekeuze, volgens studiekeuzemethode Qompas.

Minder uitval als ouders betrokken zijn bij studiekeuze

Vader en dochter op een Open Dag

Studiekeuze op school

Een goede studiekeuze is allereerst de verantwoordelijkheid van de studiekiezer zelf. Maar ouders kunnen daar heel goed een handje bij helpen. Ook op school wordt er het nodige gedaan aan Studiekeuze- en Loopbaanbegeleiding (LOB). De schooldecaan is hier de centrale persoon. Op veel scholen wordt er gebruik gemaakt van lesmethodes gericht op studiekeuze. Daarin is er ook vaak een rol voor u als ouders. Qompas is een veelgebruikte lesmethode. Onderstaand verhaal hebben ze naar mij opgestuurd. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij hun lesmethode. Een goede zaak. Er is minder uitval als ouders betrokken zijn bij studiekeuze

Minder uitval door ouders!

De input van ouders is heel belangrijk voor leerlingen die voor een keuze staan. Dit blijkt ook uit onderzoek van onder meer de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS. Leerlingen die op school én thuis worden begeleid met LOB vallen volgens de VO-raad minder vaak uit in hun vervolgstudie. Ouders hebben dan ook een duidelijke rol in de profiel- en studiekeuzemethodes van Qompas.

 Tests over uw kind maken

Tests zijn een belangrijk onderdeel van onze lesmethodes. Onze tests helpen om inzicht te krijgen in wie je bent, wat je kunt en wat je leuk vindt. Leerlingen vinden in Qompas onder andere een profielkeuzetest, een vakkentest, twee competentietests, twee interessetests, een persoonlijkheidstest en een beroepentest. U kunt op uitnodiging van uw kind een aantal hiervan zelf doorlopen. In onze profielkeuzemethode kunt u bijvoorbeeld de competentietest over uw kind maken. Uw kind reflecteert vervolgens op verschillen en overeenkomsten in de testuitslagen. In de bovenbouw zijn de persoonlijkheidstest en competentietest over uw kind in te vullen. Waar is uw kind goed of juist minder goed in, kan het goed samenwerken, plannen of organiseren? Op deze manier helpt u uw kind met waardevolle feedback en heeft u allerlei aanknopingspunten om over dit soort thema’s samen in gesprek te gaan. We vinden dit heel belangrijk. Er is namelijk minder uitval als ouders betrokken zijn bij studiekeuze

studeren met een ziekte betekent nog beter nadenken over je studiekeuze

 Profielkeuze met ouders

In Qompas ProfielKeuze worden ouders gevraagd om feedback te geven op de voorlopige profielkeuze van hun kind. Hij/zij geeft aan welk vakkenpakket nu overwogen wordt te kiezen en nodigt ouders, broers/zussen, vrienden, familie of LOB-begeleiders op school uit om daarop te reageren. Met de gekregen feedback kan vervolgens een veel beter onderbouwde definitieve keuze gemaakt worden. Daarnaast bevat de methode een uitgebreide ouderopdracht waarin ouders reflecteren op de eigenschappen en competenties van hun kind, en hun eigen mening geven over passende studies en beroepen. De mening van ouders is ook zichtbaar in het loopbaandossier, zodat een mentor of decaan op school dit kan behandelen in een loopbaangesprek met uw kind.

 Wat doet de school aan loopbaanoriëntatie? Informeer er eens naar!

Het is hoe dan ook nuttig om eens na te gaan wat de school van uw kind precies doet aan LOB. Gebruiken zij een methode, en zo ja, welke? Hoe kunt u in het keuzeproces van uw kind betrokken worden? Als de school van uw kind Qompas gebruikt, kunt u van al het bovenstaande gebruik maken. Mogelijk kan de school u ook toegang verstrekken tot de Qompas OuderModule, waarmee u de voortgang van uw kind in het programma kan inzien.

Hoe komt u in gesprek met uw kind over LOB? Raadpleeg Qompas!

Hoe geweldig is het als je kind al weet wat het wil studeren na het examen. Maar vaak weten kinderen dat nog niet. Ook voor ouders is het soms zoeken naar de juiste manier om hun tiener te ondersteunen. Want hoe stel je de juiste vragen aan weerbarstige en dwarse pubers? In het werkboek van Qompas is een aparte ‘ouderbijlage’ gevoegd. Leerlingen kunnen die meenemen voor hun ouders/verzorgers. Hierin vindt u onder andere tips voor de begeleiding van uw kind: stel bijvoorbeeld altijd open, niet oordelende vragen. Bedenk ook hoe u zelf ooit een eventuele studiekeuze hebt gemaakt. Wees u bewust van uw eigen vooroordelen. Komt u er niet uit of wilt u extra hulp? Raadpleeg dan een goede studiekeuzecoach. Wij hebben diverse zeer geschikte coaches in ons netwerk die we kunnen aanbevelen. Voor meer info: kju@qompas.nl (071-5815581).

Minder uitval als ouders betrokken zijn bij studiekeuze

Ook in mijn eigen contact met studenten en scholieren merk ik hoe de jongvolwassenen van nu het waarderen als ouders betrokken zijn bij het studiekeuzeproces. Ze willen uiteraard wel hun eigen beslissingen nemen. Maar een beetje steun, een beetje feedback, meegaan naar een Open Dag… Dat wordt vrijwel altijd gewaardeerd. En in het Studiekeuze Stripboek, dat u gratis kunt downloaden, vindt u vast handige tips & tricks om samen met studiekeuze bezig te zijn. Studiekeuze kost veel tijd. Vanaf 3 havo of 4 vwo is er een actievere rol voor u weggelegd. Er is duidelijk minder uitval als ouders betrokken zijn bij studiekeuze. Begin daar dus samen op tijd aan. Eind 4 vwo of 3 havo kan er al heel wat studiekeuzewerk verzet worden.

Andere studiekeuzemethodes

Veel contact tussen school, ouders en leerling is belangrijk als het over studiekeuze gaat. Gebruikt de school van uw kind Qompas? Dan weet u er nu een beetje meer van. Maar er zijn verschillende goede studiekeuzemethodes. Wilt u als ouder uw ervaringen met LOB methodes delen? Heel graag. Bent u uitgever of auteur van een andere studiekeuze methode? U bent van harte welkom een bijdrage te leveren aan dit blog.

Nieuw: Facebookgroep voor ouders van studiekiezers en studenten over studeren, studiekeuze, studiekosten en tussenjaar.

 

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.