20 november 2020 | Categorie: Studeren

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

Waarschijnlijk hebt u wel eens gehoord van Qompas. Qompas Studiekeuze is één van de studiekeuzemethodes die gebruikt wordt op scholen. Qompas doet daarnaast regelmatig onderzoek naar wat studenten en starters ervaren in hun studie en startersbaan. Meest interessante deel: ‘Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd?’

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd?

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd? Persbericht en onderzoek

In dit artikel communiceer ik eerst het persbericht dat Qompas heeft gegeven. Aan het eind staat er ook een link naar het onderzoek en u vindt de contactgegevens van Qompas, mocht u nadere informatie willen. Vervolgens ga ik wat dieper in op een paar aspecten van het onderzoek.

Studenten en starters: ‘Familie en kinderen zijn belangrijker dan een carrière’

Een familie stichten met kinderen, vinden studenten en starters het belangrijkst om te bereiken in het leven. Op de vierde plaats staat carrière maken. Jezelf persoonlijk ontwikkelen, waardering en betekenisvol werk leveren, zijn het belangrijkst in een (toekomstige) baan.

Effecten van corona onderzocht

Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 2400 studenten en starters naar hun verwachtingen en ervaringen met de arbeidsmarkt. Het onderzoek is van Qompas, een bedrijf dat is gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling. De starters zijn onderverdeeld in werkzoekenden en maximaal drie jaar werkenden. In het jaarlijks terugkerende onderzoek zijn dit keer ook de effecten van corona meegenomen.

Prestatiedruk en slapeloosheid

De druk en stress onder studenten en starters stijgt door corona: 83 procent ervaart prestatiedruk. De helft van de studenten en twee op de vijf starters liggen ‘s nachts wakker vanwege gepieker. Werkzoekende starters ervaren in deze periode aanmerkelijk meer stress. Redenen voor die stress zijn onder meer: financiële druk, concurrentie van medestudenten en starters en studieschuld.

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Bijna de helft (46 procent) van de studenten en starters met een niet-westerse migratieachtergrond wordt gediscrimineerd tijdens het sollicitatieproces. 42 procent van de studenten en starters lijkt anoniem solliciteren een oplossing. Opvallend is dat bijna de helft van de studenten en starters vindt dat vacatureteksten genderneutraal moeten zijn.

Thuis werken; minder productief

Thuiswerken komt de productiviteit van studenten en starters niet ten goede Slechts vijf procent vindt zichzelf thuiswerkend productiever. Studenten zijn thuis minder productief dan starters (69 procent versus 54 procent).

BEKIJK HIER HET ONDERZOEK

Meer informatie: Boris Eustatia, directeur Qompas: bpa@qompas.nl of 06- 5120 1852, Mayke Calis, communicatie: mgc@qompas.nl of 06- 2125 3129.

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd?

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd? Prioriteit in het leven

Uit het onderzoek van Qompas komt heel duidelijk naar voren dat de jongvolwassenen van nu iets willen betekenen in het leven. Ze willen betekenisvol zijn in de maatschappij. Dat merk ik ook. Ik hoor vaak jongeren zeggen dat ze juist nu iets willen doen om de wereld of mensen te helpen. Door Corona ontdekken ze nu ook hoeveel beroepen en studies er zijn om bijvoorbeeld een rol te spelen binnen het interessegebied ‘gezondheid’. Het hoeft echt niet altijd ‘dokter worden’ te zijn. Ook merk ik dat veel jongeren nadenken over duurzaamheid, een groene leefomgeving en milieu. Ook binnen dit aandachtsgebied zijn er veel mogelijkheden.

Meteen werken na afstuderen?

Een andere trend die Qompas noemt, en die ik ook herken, is dat jongeren vaak lang niet weten welk beroep ze uiteindelijk willen. Ouders vragen jongeren nogal een wat wil je later worden?‘  Maar dit is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Een kwart van de studenten weet dit zelfs bij afstuderen nog niet. Er zijn ook veel mogelijkheden na afstuderen. Aan de ene kant is die vrijheid mooi, aan de andere kant maakt het wel weer duidelijk dat er veel keuzes gemaakt moeten worden. De studiekeuze is eigenlijk maar een van de vele keuzes die een jongere moet maken. Nogal wat jongeren vragen zich ook af of ze wel meteen moeten gaan werken. Zeker jongeren die hun studiecarrière zonder tussenjaar hebben afgelegd hoor ik nogal eens over ‘een pauze’. Reizen of zo, na het afstuderen. Een studie afronden is tegenwoordig ook echt een intensief traject. Corona heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Nogal wat starters ervaren dat het vinden van werk dat aansluit op de studie nog niet zo eenvoudig is. Dit veroorzaakt ook nogal eens stress.

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd? Prestatiedruk

Stress speelt zeker ook een rol tijdens de studie. Volgens Qompas ervaart meer dan 80% van de studenten prestatiedruk.

Citaat uit het onderzoek:

Het merendeel van de studenten geeft aan dat onderwijsinstellingen druk uitoefenen om goed te presteren
(61%). Vrouwen ervaren meer druk van onderwijsinstelling dan mannen (64% t.o.v. 54%). Wo-studenten voelen meer druk van
onderwijsinstellingen dan hbo-studenten (63% t.o.v. 56%).
• 70% van de starters zegt dat werkgevers druk uitoefenen om goed te presteren.
• Studenten ervaren meer druk van familie en vrienden dan starters (57% t.o.v. 47%).

Hoe ervaren studenten en starters de Coronatijd? Werkdruk

Citaat uit het onderzoek:

66% van de studenten ervaart een hoge werkdruk in het dagelijks leven (N = 1.945).
• Vrouwelijke studenten ervaren dit vaker dan mannelijke studenten (70% t.o.v. 55%).
• Ook ervaren vrouwen vaker een hogere werkdruk bij hun studie dan mannen (73% t.o.v. 60%).
• 64% van de studenten ervaart veel werkdruk door nevenactiviteiten. Wo’ers ervaren meer werkdruk door nevenactiviteiten dan hbo’ers (68% t.o.v. 54%). Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat wo’ers vaker lid zijn van een studie- of studentenverengingen, waar zij actief zijn in commissies en/of bestuur.

Bovenstaand herken ik en Corona heeft het er allemaal niet makkelijker op gemaakt.
Voor studenten die werkdruk ervaren? Blijf hier niet mee rondlopen. Op de hogescholen en universiteiten zijn er veel professionals die kunnen helpen. Denk aan de studieloopbaanbegeleiders, de studieadviseurs, de studentendecanen en de studentenpsychologen. Je moet als student wel zelf de regie nemen om deze mensen op te zoeken. Maar het is echt belangrijk dit te doen.

Webinar over studiekeuze? 28 januari aanmelden en 10 februari aanmelden zijn er webinars over studiekeuze en studeren op hbo of universiteit.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.