3 september 2018 | Categorie: Studeren

Minder studiepunten halen in het eerste studiejaar?

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Studiepunten halen in het eerste studiejaar is belangrijk. Je hebt een minimum aantal studiepunten nodig in het eerste studiejaar om een positief Bindend Studieadvies te halen (BSA). Dan pas mag je verder met je opleiding. De minister wil de norm voor het BSA verlagen tot 40 studiepunten. Lees alles over minder studiepunten halen in het eerste studiejaar. Coronavirus en studiepunten. Presentatie over studiepunten

presteren in het hoger onderwijs

Het eerste studiejaar

Een bacheloropleiding op het hbo of universiteit duurt vier (hbo) of drie (wo) jaar. Elk jaar kun je 60 studiepunten halen. Studiepunten verdien je door het halen van een tentamen, een goed verslag, een voldoende practicumopdracht… Het kan van alles zijn. In het eerste studiejaar krijg je meestal algemene basisvakken. Er is weinig of geen vrije keuze. Het eerste studiejaar is voor veel studenten een lastig jaar.

Studiepunten halen in het eerste studiejaar, propedeuse

Ook in het eerste studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je die 60 studiepunten, dan heb je je propedeuse oftewel je P. Op het hbo is dit belangrijk, op de meeste universiteiten niet zo. Heb je je propedeuse gehaald op het hbo, dan mag je mogelijk ook naar de universiteit. Maar let op. Dit is geen makkelijk traject. Daarom eisen veel universiteiten naast het propedeusediploma ook vwo certificaten.

Studiepunten halen in het eerste studiejaar, bindend studieadvies

Er is nog een ander begrip dat belangrijk is voor de student: Het bindend studieadvies (BSA). De opleiding stelt eisen aan de eerstejaars student. Hij moet een minimale hoeveelheid studiepunten halen in het eerste studiejaar. De hoeveelheid studiepunten die je moet halen verschilt van opleiding tot opleiding. Sommige opleidingen zijn streng en eisen dat er veel, soms alle, studiepunten gehaald worden in het eerste studiejaar. De hbo’s en universiteiten mochten dat tot nu toe zelf bepalen. Er zijn instellingen met een laag BSA, zoals WUR, en instellingen met een hoog BSA zoals de Erasmus Universiteit. De minister wil te strenge eisen verlagen. De minister adviseert: Laat studenten minder studiepunten halen in het eerste studiejaar. Maar tot nu toe mogen de opleidingen dus zelf bepalen hoe hoog hun BSA is.

minder studiepunten halen in het eerste studiejaar

Elk jaar kan een student 60 studiepunten halen.

Waarom BSA?

Niet alle studenten die aan een opleiding beginnen kunnen deze opleiding ook daadwerkelijk afronden. Vroeger bleven studenten jarenlang ‘hangen’ op een opleiding zonder dat ze een diploma haalden. Het is uiteindelijk in het belang van de student als hij zich op tijd realiseert dat deze opleiding niet geschikt is voor hem. Het doel van het BSA is om dit signaal al in het eerste studiejaar te geven. Maar het is wel belangrijk hierbij een evenwicht te zoeken. De student moet ook wensen aan de nieuwe situatie. Misschien is hij een laatbloeier. Daarom adviseert ook het ISO (Interstedelijk Studentenoverleg): Laat studenten minder studiepunten halen in het eerste studiejaar.

Verschillende eisen Bindend Studieadvies

Studiepunten halen in het eerste studiejaar is dus echt belangrijk. De ene opleiding eist nu nog bijvoorbeeld 60 of 50 studiepunten voor ze een positief BSA geven. En een opleiding met dezelfde naam op een ander instituut kan tevreden zijn met 40 studiepunten. De minister wil dat alle opleidingen een maximum van 40 studiepunten hanteren. Haalt de student deze 40 studiepunten, dan mag hij verder met de opleiding. Minder studiepunten halen in het eerste studiejaar wordt niet meteen afgestraft. Uiteindelijk moeten natuurlijk wel alle 60 studiepunten worden gehaald. Maar dat mag, als de minister haar zin krijgt, ook nog in het tweede of volgende jaar (jaren). Tot er duidelijkheid is adviseer ik opleidingen goed met elkaar te vergelijken.

BSA niet halen?

Toch blijft het BSA belangrijk, ook al is het een BSA van 40 studiepunten. Haalt een student zijn BSA niet, dan mag hij niet doorgaan met dezelfde studie op hetzelfde instituut. Belangrijk om hier als student op te letten. Lees het artikel over studiepunten en BSA zorgvuldig. Daar staat ook hoe je ‘hogerop’ kunt als je denkt dat de opleiding een verkeerde beslissing heeft genomen. En als ouder eens vragen hoe het staat met het BSA is ook helemaal niet verkeerd. Maar laat de verantwoordelijkheid voor studiesucces wel bij de student.

Bindend studieadvies niet halen, wat nu?

Bindend Studieadvies niet halen, wat nu?

Studiepunten niet halen

Een student die moeite heeft met studiepunten halen in het eerste studiejaar moet echt op tijd om hulp vragen. Dat kan bij de studieadviseur of de studieloopbaanbegeleider. Zijn er speciale belemmeringen zoals dyslexie of zijn er trieste familieomstandigheden? Dan moet de student zo snel mogelijk contact opnemen met de studentendecaan. De studentendecaan kan ook besluiten een student toch door te laten gaan met de opleiding al heeft hij minder studiepunten dan officieel nodig zijn om zijn BSA te halen.

Wel het BSA gehaald maar niet alle 60 studiepunten?

Is het BSA gehaald maar haalt hij niet alle  60 studiepunten? Uiteindelijk moeten alle studiepunten toch gehaald worden. Maar dat kan ook in het tweede studiejaar of daarna. De student zal dan wel langer over zijn studie doen. Uitzondering zijn de opleidingen die nu nog een BSA van 60 studiepunten hebben. Haalt een student dan geen 60 studiepunten, dan krijgt hij een negatief Bindend Studieadvies en moet stoppen met de opleiding. Maar de minister wil dus dat dit in de toekomst niet meer kan. De minister vindt dat het Bindend Studieadvies niet meer zo streng moet zijn.

Studiestress

Het halen van studiepunten kan veel stress opleveren. Let daar als ouder ook op. Een student die moeite heeft met studiepunten halen heeft het vaak lastig. Dat is ook de reden dat de minister wil dat de norm verlaagd wordt. Minder studiepunten in het eerste studiejaar betekent minder stress, zo is de gedachte.

Begeleiding en minder studiepunten halen in het eerste studiejaar

De minister adviseert de hbo’s en universiteiten meer te investeren in het begeleiden van studenten. Het ISO geeft aan: met meer begeleiding kunnen die eventueel ontbrekende 20 studiepunten ook in het tweede studiejaar worden ingehaald.

Goede voorlichting

Mijn menig: de basis van succesvol studeren is en blijft de juiste studie kiezen. Dat is een studie die je echt aanspreekt en bij je past. Ook bij je capaciteiten. Een studiekiezer en zijn/haar ouders moeten echt aandacht geven aan het hele studiekeuzeproces. Het Studiekeuze Stripboek kan hier misschien een handje bij helpen. Maar ook universiteiten en hogescholen hebben een verantwoordelijkheid. Zij moeten op Open Dagen echt duidelijk aangeven wat er van de eerstejaars student wordt verwacht. Een goede voorlichting is de basis voor studiesucces. Daarnaast is goede begeleiding voor alle studenten heel erg belangrijk.

Verantwoordelijkheid student

Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de student een succes te maken van zijn studie. Maar vallen er dingen tegen, dan is het belangrijk dat de student weet hoe en waar hij hulp kan vragen. Dat klinkt simpel, maar jongvolwassenen vinden dat soms niet zo makkelijk. Helpt u als ouder in dit geval uw kind een handje met de weg zoeken naar ‘hulptroepen’?

Gaan hogescholen en universiteiten akkoord?

De hogescholen en universiteiten die een streng Bindend Studieadvies hanteren, zullen niet zo snel van idee veranderen. Universiteiten en hogescholen met een lager Bindend Studieadvies hebben daar ook bewust voor gekozen. Zij kiezen bijvoorbeeld voor meer begeleiding in de volgende studiejaren zodat een student die een laatbloeier is, alsnog kan slagen.

Hermien.Miltenburg@wur.nl, 0317484455

Hermien Miltenburg op Twitter
Hermien Miltenburg op LinkedIn

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.