1 november 2017 | Categorie: Studeren

Tentamen halen op universiteit of hogeschool… de student is verantwoordelijk

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Ouders zijn gelukkig over het algemeen geïnteresseerd in de studievoortgang van hun zoon of dochter. Een goede zaak als u zich betrokken voelt bij uw studerende kind. Toch is succesvol studeren 100% de verantwoordelijkheid van de student. Ouders vragen ons nog wel eens… Haalt onze zoon of dochter wel de tentamens? Haalt hij/zij alle studiepunten? Komt mijn kind wel regelmatig op college? Gaat hij zijn Bindend Studieadvies halen? Op deze vragen kunnen we geen antwoord geven. In dit artikel leg ik uit waarom… je tentamen halen op universiteit of hogeschool… de student is verantwoordelijk.

tentamen halen op universiteit of hogeschool

Wettelijke regeling

Als een scholier gaat studeren op de hogeschool of universiteit is hij of zij volwassen. De leeftijd van de student doet er dan niet toe. Is uw dochter bij wijze van spreken 16 als zij begint te studeren in het Hoger Onderwijs, dan nog is zij volwassen. Dat is zo in de wet geregeld. Een universiteit of hogeschool mag daar niet van afwijken. In de privacywet staat dat er daarom geen gegevens van de student aan derden gegeven mogen worden. Ook niet als het zijn ouders zijn.

Groot verschil met de middelbare school

Op de havo of het vwo had uw kind een mentor. Die mentor had regelmatig gesprekken met de scholier. U kon ook een gesprek met de mentor aanvragen. En zo nu en dan kreeg u een rapport te zien. Op veel scholen moet dat rapport ondertekend worden door ouders. Ouders weten het als hun kind veel verzuimt en ouders kunnen zelfs vaak meekijken naar de cijfers die gehaald worden. Dat is allemaal anders in het Hoger Onderwijs. Het is even wennen maar een tentamen halen op universiteit of hogeschool is 100% de verantwoordelijkheid van de student.

Je tentamen halen op universiteit of hogeschool

Een tentamen halen op universiteit of hogeschool gaat wel anders dan u gewend bent. Uw kind volgt een bepaald vak, dat is meestal een combinatie van college volgen en zelfstudie. Op een bepaald moment is er een tentamen over het onderwerp. In het reglement staat wanneer de uitslag van het tentamen uiterlijk bekend is. Via een digitaal systeem weet de student dan ook of hij het tentamen gehaald heeft. Hij krijgt dan een cijfer en weet de hoeveelheid studiepunten die hij gehaald heeft. (Over het hele systeem van studiepunten vindt u diverse artikelen op dit blog). Uw zoon of dochter zal u geen rapport meer laten zien ter ondertekening. Maar de student weet wanneer hij tentamen heeft, wanneer hij de uitslag kan verwachten en of hij het tentamen gehaald heeft.

Wanneer krijgt mijn zoon eigenlijk de uitslag van de tentamens? Het is al februari en hij zegt dat hij nog nooit een bericht heeft gehad van jullie… een moeder

Wilt u weten wat de jaarplanning is? En wanneer de tentamens zijn? Vraag er uw kind gewoon eens naar. Op de site van de universiteit of hogeschool kunt u overigens zien hoe de jaarkalender eruit ziet en wanneer de tentamens gepland zijn.

Geen mentorgesprekken meer

Op de hogeschool of universiteit heeft een student geen mentor meer. Hij heeft wel een studieloopbaanbegeleider of studieadviseur. Deze persoon is een belangrijk aanspreekpunt. Heeft de student een belemmering? Zijn er bijzondere omstandigheden? Gaat het studeren stroever dan verwacht? De student kan bij deze persoon ondersteuning vragen. De studieadviseur kan ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar een studentendecaan. De studieadviseur kan ook wijzen op andere ondersteuning, bijvoorbeeld een training studievaardigheden. Een studieloopbaanbegeleider kan ook helpen als de student twijfelt aan zijn studiekeuze. Ook kan de studieadviseur helpen als de studie te makkelijk is. In overleg kan de student de studie verbreden of verdiepen.

Ik wil graag de studieadviseur van mijn zoon spreken. Ik vraag me af of hij zijn colleges wel volgt… een ouder

In principe heeft alleen de student contact met de studieadviseur. De student is immers volwassen… Wat voor eerstejaars soms wennen is: Wil je contact met de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider, dan zul je dat als student zelf aan moeten vragen. De studieadviseur komt in principe niet naar je toe. De student moet zelf de regie nemen.

Waarom zo streng?

Wettelijk zijn we verplicht de privacy van de student te waarborgen. Maar er is ook een inhoudelijke reden. Als hoger opgeleide krijgt uw zoon of dochter straks een baan met grote verantwoordelijkheid. Hij zal zelf oplossingen moeten bedenken voor inhoudelijke problemen. Hij zal zelf moeten bedenken wat hij kan doen als er iets niet helemaal goed gaat. Ook op zijn werk zal de hbo’er of universitair geschoolde zelf de regie moeten nemen.
Dat leer je niet zomaar. Hogescholen en universiteiten voelen zich verantwoordelijk voor goede kennisoverdracht. Maar ze voelen zich ook verantwoordelijk voor de vaardigheden die een student ontwikkelt. Zelfstandig de regie nemen is een wezenlijke vaardigheid in het beroep dat uw zoon of dochter straks heeft. Zelf regie nemen is net zo belangrijk als een tentamen halen op universiteit of hogeschool. En verantwoordelijkheid dragen moet je ook leren.

Wat doet de hogeschool of universiteit?

De onderwijsinstelling moet natuurlijk zorgen voor goed onderwijs en goede begeleiding. De overheid controleert de kwaliteit ook. Maar er zijn ook verschillen. Met name op het gebied van begeleiding. Als uw zoon of dochter nog studiekiezer is, is het goed op de kwaliteit van het onderwijs te letten. Meer informatie hierover vindt u in diverse artikelen op dit blog. Maar op alle instellingen geldt: de student is zelf verantwoordelijk voor zijn studiesucces. Een tentamen halen op universiteit of hogeschool? De student is verantwoordelijk voor zijn studiesucces.

Bent als ouder dan overbodig?

Nee, integendeel. Studenten, ook als ze al wat verder zijn in de studie, overleggen graag met hun ouders. Er zijn tijdens de studie nog heel wat beslispunten. Welke minor ga ik doen? Welke specialisatie past het beste bij mij? Hoe bereid ik me het beste voor op de arbeidsmarkt? Ga ik op stage in het buitenland? Een student moet heel wat keuzes maken. Ze zullen graag uw mening horen. Uiteraard vragen ze ook aan anderen advies. En uiteindelijk nemen ze zelf een beslissing. Maar uw mening horen ze graag.

tentamen halen

Vraag ook naar welzijn

Ikzelf moest als moeder ook echt wennen aan mijn nieuwe rol. Ik vroeg achteraf te vaak aan mijn kinderen hoe het met de tentamens ging. Maar de valkuil is dat je vergeet te vragen naar de andere zaken: Hoe gaat het op je kamer? Hoe gaat het contact met je medestudenten? etc. etc.

Ik ging er tegenop zien om naar mijn ouders te gaan. Het ging een tijdje helemaal niet zo goed met mijn studie. Maar omdat ik van tevoren wist dat mijn ouders over de tentamens gingen zeuren, ging ik met tegenzin naar huis. En eigenlijk had ik mijn ouders juist toen hard nodig, Joris

Studenten praten ook juist graag over andere dingen met hun ouders. Ook vinden ze het meestal prettig als u eens komt kijken op de onderwijsinstelling… of op hun kamer. Maar let op. Doe dit nooit onaangekondigd. En doe het ook niet als uw kind dat niet ziet zitten.

Je kunt een paard naar het water brengen…

Kent u het gezegde: ‘Je kunt een paard naar het water brengen… maar het niet dwingen te drinken…’ Natuurlijk doe je als ouder alle moeite voor je kind. Je doet er veel aan zodat hij een goede toekomst op kan bouwen… Maar net zoals het paard zélf zal moeten drinken.. zo zal de student zélf zijn studie moeten vormgeven. Je tentamen halen op universiteit of hogeschool? De student moet er zelf de verantwoordelijkheid voor nemen.
Uw verantwoordelijkheid voor het welzijn en de studie van uw kind, zal afnemen. Maar uw betrokkenheid bij uw kind hopelijk niet. (lees ook het artikel : studiekiezer moet niet altijd luisteren naar zijn ouders)

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.