Halvering collegegeld eerstejaars Hoger Onderwijs studiejaar 2018-2019

Door: Hermien Miltenburg · 11 juli 2018
Categorie: Financiën

De ministerraad heeft het voorstel gedaan om het collegegeld in het eerste studiejaar te verlagen van €2.060 naar €1.030,-. Eerder zei de Tweede Kamer al ‘ja’ tegen dit voorstel.  De eerste kamer heeft dit voorstel nu ook goedgekeurd. De halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019 is nu een feit.

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019?

Collegegeld halveren…

De minister stelde voor het collegegeld voor eerstejaars te verlagen. Het wettelijk collegegeld is nu €2.060. Dat zijn niet de echte kosten van een opleiding. Die kosten zijn veel hoger. De meeste studenten hoeven de kostprijs niet te betalen.
De werkelijke kostprijs van een opleiding is meestal gelijk aan ‘instellingscollegegeld’ (zie hieronder). De werkelijke kosten om een student een jaar te laten studeren bedragen €10.000 of (veel) meer. De meeste studenten krijgen dus al veel ‘subsidie’ van de Rijksoverheid.
Je krijgt deze subsidie en betaalt ‘slechts’het wettelijk collegegeld o.a. als je Nederlander/Europeaan bent, als je een bachelordiploma wilt halen en dat nog niet hebt en bijvoorbeeld als je een lerarenmasterdiploma wilt halen en dat nog niet hebt. (lees meer over studiekosten). Deze studenten komen dus onder bepaalde omstandigheden in aanmerking voor de halvering van het collegegeld (zie inforgraphic hieronder).

collegegeldverlaging

Veel uitval in het eerste studiejaar

Er is heel veel uitval in het eerste studiejaar (30% hbo, 20% wo). Dat komt vaak doordat studenten toch de verkeerde opleiding hebben gekozen. Triest voor de student, de ouders en ook echt zonde van het geld, zowel voor de student als voor ons allemaal. Er gaat immers veel belastinggeld naar de studenten op hbo en wo. Uitval voorkomen is dus erg belangrijk. Vooral voor de student maar zeker ook in financieel opzicht (zie nieuws.nl).

Mooi gebaar

Ik vind het heel belangrijk dat jongeren die dat kunnen en willen, ook echt gaan studeren. Financiën mogen daarin geen belemmering zijn. Daarom vind ik het voorstel ook een mooi gebaar naar de eerstejaars student. Dat vind ik het positieve van het voorstel ‘Halvering collegegeld eerstejaars Hoger Onderwijs studiejaar 2018-2019’. Aanstaande leraren krijgen ook het tweede collegejaar extra korting. Er zijn wel voorwaarden… (veel gestelde vragen)

Lees de brief van de minister hierover:

Halvering collegegeld eerstejaars Hoger Onderwijs studiejaar 2018-2019

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet daarom zelfs het collegegeld voor 2 studiejaren halveren. Deze verandering moet ingaan vanaf studiejaar 2018-2019. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. (NB, de tweede kamer heeft het voorstel inmiddels goedgekeurd)

Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060.

Voorwaarden voor 1 jaar half collegegeld

De halvering van het eerste jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit;
 • het wettelijk collegegeld betaalt (voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges die niet het (hogere) instellingscollegegeld betalen);
 • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen.

Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleidingen

De halvering van het tweede jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan hogeschool of universiteit;
 • een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgt;
 • het wettelijk collegegeld betaalt.

Ook bij lerarenmaster tweede jaar half collegegeld mogelijk

Start de student een bacheloropleiding vanaf studiejaar 2018-2019? Dan komt de student voor het eerst in studiejaar 2021-2022 in aanmerking voor een halvering bij een masterlerarenopleiding.

Voor sommige studenten nog steeds volledig collegegeld

Het collegegeld wordt niet verlaagd voor studenten die:

 • al voor studiejaar 2018-2019 een opleiding in het hoger onderwijs volgden;
 • een masteropleiding volgen;
 • het instellingscollegegeld betalen;
 • een opleiding volgen in het niet-bekostigd hoger onderwijs;
 • aan het experiment vraagfinanciering meedoen.

 

geld lenen om te studeren

Nieuws halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019

In maart heeft de minister een tweede brief verstuurd:

Voorstel halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019 naar Tweede Kamer

Met ingang van aanstaand collegejaar (2018-2019) betalen alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten voor het eerste jaar de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro, die gaat gelden voor  bachelor- en associate degree-opleidingen. Deze maatregel is afgesproken in het regeerakkoord om zo het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken.

De afgelopen maanden is er flink gewerkt om de afspraak vlot uit te werken in een wetsvoorstel. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.

Voor studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd

Als het parlementaire traject volgens planning verloopt en de wet een feit is (nb: dat is nu dus het geval) , betalen studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2.060 euro voor het eerste jaar, maar 1.030 euro. Het kabinet hoopt hiermee mogelijke financiële drempels zoveel mogelijk weg te nemen voor alle aankomende studenten. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (eveneens aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

Bij lerarenopleidingen geldt dat studenten niet één, maar zelfs twee jaar profijt krijgen van een halvering van hun collegegeld. Zij krijgen dus ruim 2000 euro korting. Het kabinet maakt deze keuze om meer studenten te interesseren voor het beroep van leraar. Deze financiële korting is bedoeld voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

Minister Van Engelshoven: ‘In het wetsvoorstel zit mooi nieuws voor aankomende studenten. Alle studenten die vanaf september aan hun studie beginnen, profiteren van een korting van ruim 1000 euro.  Omdat ik het belangrijk vind dat toekomstige studenten bij het denken over een vervolgopleiding rekening houden met deze voorgenomen halvering, starten we binnenkort een online campagne waarin de halvering in het vooruitzicht wordt gesteld.’

Behandeling in Eerste Kamer

Leerlijk citaat uit Science Guide: Ondanks twijfel over effectiviteit wordt het collegegeld verlaagd Nieuws | door Frans van Heest

11 juli 2018 | Unaniem heeft de Eerste Kamer dinsdag ingestemd om het collegegeld in het eerste jaar te verlagen. Toch leek de Senaat weinig fiducie te hebben dat het verlagen van het collegegeld daadwerkelijk zal zorgen voor een betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Daarnaast was een deel van de Kamer bang dat het vooral een cadeautje zou zijn voor buitenlandse studenten.

Meer over studiekosten en geldzaken…

Veel meer informatie over geldzaken vindt u / vind je onder de tab Financiën. Daar staat bijvoorbeeld informatie over : Wat kost een studie eigenlijk? Wat is een gemiddelde ouderbijdrage? Hoe zit het met bijbanen en andere inkomsten van studenten, informatie over studiefinanciering en financieel slim studeren als je een belemmering hebt.

Filmpjes

Er zijn ook filmpjes over geldzaken, gemaakt i.s.m. DUO en Nibud

Wat verdienen studenten met een bijbaan?
Wat zijn de uitgaven van studenten?
Hoe gaan studenten om met hun studieschuld?

Hermien Miltenburg, oudervoorlichter

 

Stripboek over studiekeuze. U kunt dit downloaden en ook doorsturen naar wie u maar wilt.

Hermien Miltenburg

Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Er zijn 14 reacties.

 1. Door: Jennie · 13-08-2018 om 21:26

  Wat jammer dat de halvering van het collegegeld alleen geldt als je voor de éerste keer een hbo-studie gaat volgen; je hebt als leerling en ouders echt niet gevraagd om de frustratie (en de kosten) van het niet lukken van een eerdere studie …oneerlijk eigenlijk…

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Jenny, ik kan me je reactie heel goed voorstellen. Er worden wel meer kritische opmerkingen gemaakt over de halvering collegegeld. Ook binnen eerste en tweede kamer. We zullen het hiermee dit jaar moeten doen, vrees ik. Heb je ( of heeft je kind ,ik weet niet je een studente of een moeder bent)een goede nieuwe studiekeuze kunnen maken? En heb je goed zicht op wat er de eerste keer niet goed ging? Kan ik je ergens mee helpen, laat het dan weten. En veel succes.

 2. Door: Tom · 14-08-2018 om 13:30

  Kunnen jullie uitzoeken hoe het zit met studenten die vorig jaar, of het jaar daarvoor, voor het eerst een studie zijn gaan volgen (en aan de voorwaarden voldoen). Wij hebben namelijk helemaal niks gekregen! Ik heb wel meerdere petities m.b.t. dit onderwerp getekend, maar nog niks vernomen.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Tom,
   De halvering van het collegegeld is van toepassing op nieuwe bachelorstudenten die komend studiejaar gaan studeren. Ik houd de berichten van de Rijksoverheid goed in de gaten en zodra er veranderingen zijn, vermeld ik die op dit blog. je kunt je abonneren op nieuwe posts via het reactieveld rechts. Je kunt natuurlijk ook zo nu en dan gewoon kijken. Groetjes, hermien

 3. Door: Anna · 06-09-2018 om 12:32

  Ik heb in 1992 een paar maanden ingeschreven gestaan bij een HBO opleiding maar hier nooit een propedeuse of bachelor titel gehaald. Daarna niet meer gestudeerd en nu gestart als deeltijder voor docent duits. Erg balen dat die OUDE fout nu voor mij zulke consequenties heeft. weten jullie of ik hiertegen in bezwaar zou kunnen gaan?

 4. Hermien Miltenburg

  Nee, helaas. Daar kun je geen bezwaar tegen aantekenen. De wet is duidelijk. Alleen nieuwe eerstejaars profiteren van de halvering van het collegegeld. Maar misschien is het wel slim om alsnog vast te leggen wat je indertijd met je studie geleerd hebt.

 5. Door: W. Smit · 09-09-2018 om 13:04

  Onze zoon is nu twee keer gedupeerd. Vorig jaar is hij begonnen met zijn hbo en volledig studiegeld betaald terwijl hij nog maar 17 was en dus ook zijn kinderbijslag stootte terwijl hij als hij een mbo opleiding zou doen hij nog recht had op een jaar kinderbijslag. Kan er voor zulke kinderen niet iets geregeld worden? Ook hij moet zelf alles verdienen. De kinderbijslag van onze kinderen is altijd op een studiespaarpolis gegaan en hij mist dus gewoon € 1.000,00 euro en nu weer € 1.000,00 euro daar kon hij mooi zijn derde studiejaar van betalen. Ik baal hier verschrikkelijk van dat deze kinderen zo gedupeerd worden. 😡

  1. Hermien Miltenburg

   Ja, dit is pijnlijk. Ik kan me voorstellen dat u hierover gefrustreerd bent. Ook in de Tweede Kamer zijn er kritische vragen gesteld over de maatregel halvering collegegeld

 6. Door: W. Smit · 18-09-2018 om 19:24

  Is er ook een mogelijkheid dat onze zoon en veel anderen met hem een tegemoetkoming krijgen voor de maanden kinderbijslag die hij mist. Hier ben ik het meest verdrietig over het gaat wel om 4 x een kwartaal bij hem. Het is al die jaren naar de studiespaarpolis om te studeren. Duizend euro is heel veel geld. Straks wordt het misschien gewijzigd en dat is fantastisch voor die kinderen maar die van ons heeft er niets aan.

  1. Hermien Miltenburg

   Geachte mevrouw Smit, ik zal deze vraag aan mijn contactpersoon van DUO voorleggen en het antwoord hier publiceren. Dank voor uw vraag. Ik kan me voorstellen dat dit voor meerdere ouders interessant is.

 7. Door: kris10 · 25-09-2018 om 21:59

  ik ben ook ontzettend teleurgesteld. Ik vind dat jullie nu de doelgroep voorbij schieten die je eigenlijk wil binnen halen. De mensen die zich al begeven in het werkveld. Het laten omscholen voor een ander beroep is best een investering. Helaas een paar maanden op de PABO gezeten heel wat jaartjes terug. Deze school was te slecht om woorden aan vuil te maken. Door de slechte begeleiden en totale lesuitval ben ik gedwongen te stoppen met deze opleiding. Ik heb nu een goede hogeschool school gevonden en begonnen in het hoger onderwijs als docent. Ik had op zijn minst verwacht dat ze dan studiejaar twee de pijn zouden verzachten. Maar helaas geven ze iedereen die net komt kijken en waar de uitval het hoogst is de meeste voordelen. Erg jammer dit.

  1. Hermien Miltenburg

   Dag Kris, ik geef je reactie door aan DUO , als je dat goedvindt. Het lijkt me heel goed dat de verantwoordelijken weten van de reacties op deze maatregel.

 8. Door: Kees · 29-09-2018 om 11:49

  Deze maatregel zou met terugwerkende kracht moeten gelden voor alle studenten die onder het nieuwe stelsel vielen; daarnaast heeft de minister erkend dat juist deze groep ook al benadeels is omdat zij niet kunnen profiteren van het vrijgekomen geld wat geinvesteerd gaat worden in het onderwijs.
  Het betreft hier een groep van twee lesjaren.
  Een rechtzaak tegen de staat wegens ongelijke behandeling en willekeurigheid door snelle wetswijzingen maakt een zeer goede kans op succes. Vreemd dat de studentenvakbond zich daar niet over uitlaat, tenminste naar wat ik vernomen heb. Eigenlijk zouden al deze studenten gewoon eenmalig, georganiseerd door deze vakbond, de helft van hun studiegeld moeten overmaken.

 9. Hermien Miltenburg

  Ik heb over bovenstaande reacties contact gehad met mijn contactpersoon bij DUO. Ik heb onderstaand bericht ontvangen: “Ik zal bekijken aan wie ik deze reacties het best kan doorgeven.
  Wat betreft de vraag of er bij DUO enigerlei vorm van tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de gemiste kinderbijslag: dat is helaas niet mogelijk”.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.