Halvering collegegeld eerstejaars Hoger Onderwijs studiejaar 2018-2019

Door: Hermien Miltenburg · 11 juli 2018
Categorie: Financiën

De ministerraad heeft het voorstel gedaan om het collegegeld in het eerste studiejaar te verlagen van €2.060 naar €1.030,-. Eerder zei de Tweede Kamer al ‘ja’ tegen dit voorstel.  De eerste kamer heeft dit voorstel nu ook goedgekeurd. De halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019 is nu een feit.

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019?

Collegegeld halveren…

De minister stelde voor het collegegeld voor eerstejaars te verlagen. Het wettelijk collegegeld is nu €2.060. Dat zijn niet de echte kosten van een opleiding. Die kosten zijn veel hoger. De meeste studenten hoeven de kostprijs niet te betalen.
De werkelijke kostprijs van een opleiding is meestal gelijk aan ‘instellingscollegegeld’ (zie hieronder). De werkelijke kosten om een student een jaar te laten studeren bedragen €10.000 of (veel) meer. De meeste studenten krijgen dus al veel ‘subsidie’ van de Rijksoverheid.
Je krijgt deze subsidie en betaalt ‘slechts’het wettelijk collegegeld o.a. als je Nederlander/Europeaan bent, als je een bachelordiploma wilt halen en dat nog niet hebt en bijvoorbeeld als je een lerarenmasterdiploma wilt halen en dat nog niet hebt. (lees meer over studiekosten). Deze studenten komen dus onder bepaalde omstandigheden in aanmerking voor de halvering van het collegegeld (zie inforgraphic hieronder).

collegegeldverlaging

Veel uitval in het eerste studiejaar

Er is heel veel uitval in het eerste studiejaar (30% hbo, 20% wo). Dat komt vaak doordat studenten toch de verkeerde opleiding hebben gekozen. Triest voor de student, de ouders en ook echt zonde van het geld, zowel voor de student als voor ons allemaal. Er gaat immers veel belastinggeld naar de studenten op hbo en wo. Uitval voorkomen is dus erg belangrijk. Vooral voor de student maar zeker ook in financieel opzicht (zie nieuws.nl).

Mooi gebaar

Ik vind het heel belangrijk dat jongeren die dat kunnen en willen, ook echt gaan studeren. Financiën mogen daarin geen belemmering zijn. Daarom vind ik het voorstel ook een mooi gebaar naar de eerstejaars student. Dat vind ik het positieve van het voorstel ‘Halvering collegegeld eerstejaars Hoger Onderwijs studiejaar 2018-2019’. Aanstaande leraren krijgen ook het tweede collegejaar extra korting. Er zijn wel voorwaarden… (veel gestelde vragen)

Lees de brief van de minister hierover:

Halvering collegegeld eerstejaars Hoger Onderwijs studiejaar 2018-2019

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld van eerstejaars studenten. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet daarom zelfs het collegegeld voor 2 studiejaren halveren. Deze verandering moet ingaan vanaf studiejaar 2018-2019. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. (NB, de tweede kamer heeft het voorstel inmiddels goedgekeurd)

Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060.

Voorwaarden voor 1 jaar half collegegeld

De halvering van het eerste jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit;
 • het wettelijk collegegeld betaalt (voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges die niet het (hogere) instellingscollegegeld betalen);
 • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen.

Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleidingen

De halvering van het tweede jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

 • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan hogeschool of universiteit;
 • een lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgt;
 • het wettelijk collegegeld betaalt.

Ook bij lerarenmaster tweede jaar half collegegeld mogelijk

Start de student een bacheloropleiding vanaf studiejaar 2018-2019? Dan komt de student voor het eerst in studiejaar 2021-2022 in aanmerking voor een halvering bij een masterlerarenopleiding.

Voor sommige studenten nog steeds volledig collegegeld

Het collegegeld wordt niet verlaagd voor studenten die:

 • al voor studiejaar 2018-2019 een opleiding in het hoger onderwijs volgden;
 • een masteropleiding volgen;
 • het instellingscollegegeld betalen;
 • een opleiding volgen in het niet-bekostigd hoger onderwijs;
 • aan het experiment vraagfinanciering meedoen.

 

geld lenen om te studeren

Nieuws halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019

In maart heeft de minister een tweede brief verstuurd:

Voorstel halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs studiejaar 2018-2019 naar Tweede Kamer

Met ingang van aanstaand collegejaar (2018-2019) betalen alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten voor het eerste jaar de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro, die gaat gelden voor  bachelor- en associate degree-opleidingen. Deze maatregel is afgesproken in het regeerakkoord om zo het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken.

De afgelopen maanden is er flink gewerkt om de afspraak vlot uit te werken in een wetsvoorstel. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.

Voor studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd

Als het parlementaire traject volgens planning verloopt en de wet een feit is (nb: dat is nu dus het geval) , betalen studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2.060 euro voor het eerste jaar, maar 1.030 euro. Het kabinet hoopt hiermee mogelijke financiële drempels zoveel mogelijk weg te nemen voor alle aankomende studenten. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (eveneens aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

Bij lerarenopleidingen geldt dat studenten niet één, maar zelfs twee jaar profijt krijgen van een halvering van hun collegegeld. Zij krijgen dus ruim 2000 euro korting. Het kabinet maakt deze keuze om meer studenten te interesseren voor het beroep van leraar. Deze financiële korting is bedoeld voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

Minister Van Engelshoven: ‘In het wetsvoorstel zit mooi nieuws voor aankomende studenten. Alle studenten die vanaf september aan hun studie beginnen, profiteren van een korting van ruim 1000 euro.  Omdat ik het belangrijk vind dat toekomstige studenten bij het denken over een vervolgopleiding rekening houden met deze voorgenomen halvering, starten we binnenkort een online campagne waarin de halvering in het vooruitzicht wordt gesteld.’

Behandeling in Eerste Kamer

Leerlijk citaat uit Science Guide: Ondanks twijfel over effectiviteit wordt het collegegeld verlaagd Nieuws | door Frans van Heest

11 juli 2018 | Unaniem heeft de Eerste Kamer dinsdag ingestemd om het collegegeld in het eerste jaar te verlagen. Toch leek de Senaat weinig fiducie te hebben dat het verlagen van het collegegeld daadwerkelijk zal zorgen voor een betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Daarnaast was een deel van de Kamer bang dat het vooral een cadeautje zou zijn voor buitenlandse studenten.

Meer over studiekosten en geldzaken…

Veel meer informatie over geldzaken vindt u / vind je onder de tab Financiën. Daar staat bijvoorbeeld informatie over : Wat kost een studie eigenlijk? Wat is een gemiddelde ouderbijdrage? Hoe zit het met bijbanen en andere inkomsten van studenten, informatie over studiefinanciering en financieel slim studeren als je een belemmering hebt.

Filmpjes

Er zijn ook filmpjes over geldzaken, gemaakt i.s.m. DUO en Nibud

Wat verdienen studenten met een bijbaan?
Wat zijn de uitgaven van studenten?
Hoe gaan studenten om met hun studieschuld?

Hermien Miltenburg, oudervoorlichter

Dit artikel is 3926 keer gelezen.
Hermien Miltenburg

Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.