27 juli 2020 | Categorie: Studiekeuze

De beste masters onderwijs en opvoeding

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

Studenten die nu een bacheloropleiding volgen, doen er goed aan op tijd na te denken over een master. Maar welke master kies je dan? De komende weken schrijf ik artikelen over de hbo en wo masteropleidingen. Dit artikel: Wat zijn de beste masters onderwijs en opvoeding?

De beste masters onderwijs en opvoeding

Het eerste studiejaar van je bacheloropleiding heeft meestal een vast programma. Daarna is er steeds meer vrije keuze. Na een bacheloropleiding op het hbo kun je naar de arbeidsmarkt. Maar je kunt ook nog een hbo of wo master volgen. Na een bacheloropleiding op de universiteit moet je eigenlijk nog een masteropleiding doen. Dan pas heb je een volledige universitaire opleiding afgerond. Een hbo bachelor duurt vier jaar en een wo bachelor drie. Een universitaire master duurt één, twee of drie jaar. Er zijn ook hbo masters.

Wat is een masteropleiding eigenlijk?

Op het hbo volg je een bacheloropleiding die gericht is op de arbeidsmarkt. Je bereidt je voor op je toekomstige beroep. Na je hbo bacheloropleiding kun je gaan werken. Een universitaire opleiding begint ook met een bacheloropleiding. Deze bacheloropleiding omvat een bepaald interessegebied, maar leidt niet uitdrukkelijk op voor een beroep. Je wordt veel meer opgeleid tot wetenschapper, tot onderzoeker. Na een universitaire bachelor volgt in principe een universitaire master. Pas dan is je universitaire opleiding compleet. Er zijn ook vikings primary homework help. Die zijn meestal bedoeld voor mensen die al een baan hebben.

Wanneer nadenken over een master als je op een universiteit zit?

Een masterkeuze is opnieuw how to write a good scholarship essay. Je moet hier dus zeker op tijd mee beginnen. Er is bovendien ook meestal een https://weblog.wur.eu/essay-on-vegetarian-food-in-hindi/. Een student moet natuurlijk op tijd weten wat er van hem gevraagd wordt.
Doe je een universitaire bachelor en wil je op dezelfde universiteit een aansluitende master doen, dan is dat meestal geen probleem. Maar nogal wat studenten ontdekken tijdens hun bachelor dat ze toch een (iets) andere kant op willen. Of naar een andere universiteit willen. Dat is prima, natuurlijk. Maar dan is het zaak goed te informeren welke vakken je gedaan moet hebben en of er cijfereisen zijn. Ik adviseer studenten in het tweede en begin derde jaar van hun bachelor goed na te denken over hun master. Dan is er nog genoeg tijd eventuele aanvullende vakken te doen. Anders moet dat in een schakeltraject. En dat kost extra tijd.

Wanneer nadenken over een master als je op een hogeschool zit?

Voor studenten van een hbo bachelor is het zeker belangrijk goed na te denken over een eventueel aansluitende master. Universitaire masteropleidingen stellen vaak hoge eisen aan hbo bachelors. Soms zijn er schakeltrajecten, maar vaak moet je zelf een vakkenpakket samenstellen dat past bij de eisen van de wo master. Doe je dat niet, dan moet je tussen je bachelor een schakeltraject of prémaster volgen.
Kiest een hbo student een hbo master, dan is het belangrijk dat hij werkervaring heeft. Je moet namelijk veel praktijkopdrachten doen. Soms is een stagebaan ook voldoende.

De beste masters onderwijs en opvoeding

Natuurlijk verdiept een student zich in de inhoud van de master. Maar het is ook belangrijk om te kijken of de kwaliteit van de master goed is. Hoe zit het met de begeleiding? Geven de docenten goed les? Word je goed voorbereid op je toekomstige baan? Wat vinden de huidige studenten van hun opleiding? En zeker niet onbelangrijk… Wat verdien je na een masteropleiding (hbo, wo)? Hoe zit het met baankansen (hbo, wo)? De komende weken schrijf ik hierover per werkveld een artikel. In dit artikel: de beste masters onderwijs en opvoeding.

De beste masters onderwijs en opvoeding, Studiekeuze123

Op de studiekeuzesite studiekeuze123 vind je per opleiding een studiebijsluiter. Kijk in de tab Master. Vink hbo en wo master aan en het werkveld onderwijs en opvoeding. Dan zie je dat er 158 masteropleidingen onderwijs en opvoeding zijn. Misschien is de verleiding groot te kijken naar een master in de buurt. Maar mijn advies aan studenten is om vooral ook te kijken naar welke vakken er gegeven worden, hoe het zit met de kwaliteit, hoe groot de groepen zijn, hoe er lesgegeven wordt etc. Kijk vooral naar de tevredenheid van de huidige studenten!
Het bladeren door deze site kan natuurlijk ook inspirerend zijn om nieuwe ideeën voor een master op te doen.
Studiekeuze123 maakt geen ranglijst van ‘beste masters’. Gebruik als student je gezonde verstand. En vergelijk de uitkomsten met andere studies.

De beste masters onderwijs en opvoeding volgens de Keuzegids

Ook de Keuzegids heeft een handige vergelijkingssite. Klik op ‘studierichting’ en je vindt een lijst met instellingen waar je deze studierichting kunt doen. Je kunt dan doorklikken per studierichting en dan vind je zaken als studiekosten, toelating, duur van de opleiding etc. Voor de studentenoordelen moet je inloggen. De inlogcodes zijn meestal bekend bij de huidige universiteit of hogeschool. Ze staan ook in de papieren Keuzegids die je kunt kopen. Met de inlogcodes in het boek kun je dieper inloggen op de site Je kunt ook online toegang kopen.

Opleiding tot eerstegraads docent

De Keuzegids geeft de studenttevredenheid weer. Opvallend tevreden zijn de studenten aan de hbo lerarenmasters van Groningen NHL Stenden (Duits, Algemene Economie, Wiskunde) Ook Fontys Tilburg (Biologie) wordt goed beoordeeld. De Keuzegids is niet erg te spreken over de kwaliteit van de wo lerarenopleidingen en/of er zijn geen studentenoordelen beschikbaar. De begeleiding van de opleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen van Delft wordt goed beoordeeld.

De beste masters onderwijs en opvoeding

De beste masters onderwijs en opvoeding

De beste masters onderwijs en opvoeding, andere opleidingen

In de Keuzegids worden de opleidingen Pedagogiek & Onderwijskunde vergeleken waarbij de studentenoordelen over de opleiding Learning and Development in Organisations (UM) er positief uitspringen. Ook Educational Sciences: Learning in interaction (UU) doet het goed volgens de studenten.
De opleidingen Educational Needs worden nergens echt opvallend goed beoordeeld. De opleidingen onderwijsvernieuwing & management juist weer wel. Opvallend goed beoordeeld zijn Master of Management in Education (Tias Utrecht), Educational leadership (Saxion Deventer en Utrecht Marnix)

Mastervoorlichting

Opvallend vaak vinden studenten het prettig als hun ouders meegaan naar Master voorlichtingsdagen.
De rol van ouders is beperkt maar niet onbelangrijk. Ouders weten weliswaar vaak weinig van de inhoudelijke aspecten van een masteropleiding en kunnen weinig inhoudelijk advies geven. Maar studenten vinden het wél prettig als ouders interesse tonen. En ouders kunnen meestal goed inschatten (en teruggeven) of hun kind een goed gevoel heeft bij een bepaalde studie. Uiteraard moet de uiteindelijke beslissing bij de student liggen.
Naast fysieke Master voorlichtingsdagen zijn er natuurlijk ook online mastervoorlichtingen. Hier kunnen ouders en studenten natuurlijk ook samen naar kijken.
Wil een student meer weten: Ook voor de masterkeuze geldt: zoek contact met een huidige student. Hij of zij kan alle bijzonderheden van de opleiding vertellen, met alle voor- en nadelen. Op de sites van de masteropleidingen staan meestal contactadressen. Vraag er anders om. En de studieadviseur, zowel van de huidige als de toekomstige opleiding, is een belangrijke vraagbaak.

Studenten over hun bachelor- en masterkeuze

De beste bacheloropleidingen…

De beste opleidingen onderwijs en opvoeding
De beste opleidingen taal en communicatie
De beste opleidingen cultuur & kunst
De beste opleidingen recht & bestuur
De beste opleidingen economie & bedrijf
De beste opleidingen gedrag & maatschappij
De beste opleidingen op het gebied van gezondheid
De beste opleidingen leven & omgeving
De beste opleidingen exact & informatica
De beste opleidingen ontwerp & constructie
De beste interdisciplinaire bachelors

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.