19 augustus 2021 | Categorie: Geldzaken

Leenstelsel 2021, info voor hbo en universiteit

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research...

De Studiefinanciering wordt geregeld door DUO. Dit mini-artikel is bedoeld om je/u enigszins op weg te helpen en gaat over studeren op een hbo of universiteit. Het gaat hier om de studiefinanciering sinds de invoering van het leenstelsel. Hierbij de info voor leenstelsel 2021.

leenstelsel 2021

Leenstelsel 2021. Terugbetalen

Voordat een student gaat lenen moet hij zich vooral realiseren hoe het zit met terugbetalen. Het is belangrijk uit te rekenen wat het terugbetalen van de studielening elke maand kost. Dat uitrekenen kan via deze link. Vraag je als student af wat je later verdient en doe dit voordat je begint met de studie. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn studieschuld maar de meeste studenten vinden het prettig als ouders in het begin een beetje meekijken. Ouders zijn overigens nooit verantwoordelijk voor de studieschuld van hun kind.

Leenstelsel 2021, vier onderdelen

De Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen:

  1. De aanvullende beurs,
  2. De studenten OV chipkaart (reisproduct),
  3. De lening en
  4. Het collegegeldkrediet.

Het collegegeldkrediet is ook een lening. Dit ‘stukje’ van de lening is bedoeld om het collegegeld te betalen. Het andere ‘stukje’ lening is bedoeld om de kosten van wonen en leven te betalen. Maar allebei (3 + 4 samen) is het gewoon een lening. In de praktijk bestaat de studiefinanciering dus uit drie onderdelen: De aanvullende beurs (1), de OV kaart (2), de lening (3+4) (‘gewone’ lening en collegegeldkrediet).

Leenstelsel 2021: Over welke bedragen gaat het?

De bedragen worden ieder jaar aangepast. Alle bedragen die ik noem zijn de bedragen voor de tweede helft van 2021. De DUO is verantwoordelijk voor de studiefinanciering en geeft binnenkort ook de bedragen voor de eerste helft van 2022. Meestal gaan de bedragen, met de inflatie, een beetje omhoog.

  1. De aanvullende beurs: maximaal € 413,78 ( hoogte afhankelijk van de omstandigheden).
  2. Lening: maximaal € 507,39 (je kunt meer lenen als je geen / weinig aanvullende beurs krijgt, maar nooit meer dan € 1011,50)
  3. Collegegeldkrediet € 90,33*

Het collegegeldkrediet (dus ook een lening, maar bedoeld om je collegegeld te betalen) is dit studiejaar met 50% verlaagd omdat alle studenten 50% korting krijgen op hun collegegeld in verband met Corona. (Lees ook: Hoeveel collegegeld moet ik betalen?)

Geen aanvullende beurs… Wat kan een student lenen?

Krijgt de student geen aanvullende beurs, dan mag hij meer lenen. Net zoveel als het bedrag van de aanvullende beurs. Een student die geen aanvullende beurs krijgt mag dus € 413,78 extra lenen.
Krijgt de student een deel van een aanvullende beurs, dan mag hij het resterende deel extra lenen. Krijgt hij bijvoorbeeld €100,- aanvullende beurs dan mag hij bovenop de lening (3) en collegegeldkrediet (4) dus €313,78 extra lenen.

Geen aanvullende beurs?

In totaal kan een student die geen aanvullende beurs krijgt dus elke maand € 1011,50 lenen. Maar dat hoeft niet. Een student kan zelf bepalen hoeveel hij leent. Hij kan dit bedrag ook elke maand aanpassen. Bereken ook van tevoren wat dit betekent voor het aflossen van de studieschuld. Je kunt ook het gemiddelde startsalaris opzoeken in bijgaand artikel en dit vergelijken met je studieschuld en aflossing.
Het totale bedrag van de studiefinanciering is nooit hoger dan € 1011,50 per maand.

Wie heeft recht op studiefinanciering?

Iedereen jonger dan 30 heeft recht op studiefinanciering. Je moet voor je dertigste begonnen zijn aan een opleiding. Een student moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Studenten met een verblijfsvergunning of die uit een EU land komen of Suriname of de Antillen kunnen bij DUO meer informatie vragen. Een student kan studiefinanciering aanvragen zodra hij begint met studeren op een hbo of universiteit. Ook als hij nog geen 18 is. Je krijgt geen studiefinanciering als je een deeltijdopleiding gaat doen. Vraag de studiefinanciering wel ruim op tijd aan, minimaal 2 maanden van tevoren.

Wie heeft recht op een aanvullende beurs?

De aanvullende beurs (1) is bedoeld voor studenten wiens ouders een lager inkomen hebben en/of meerdere studerende broers en zussen hebben. Het aanvragen van een aanvullende beurs is heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar aan te geven dat je een aanvullende beurs wilt. De rest doet DUO. Ik adviseer een aanvullende beurs altijd aan te vragen. De aanvullende  beurs is gewoon een beurs. Helaas vragen niet alle studenten, die recht hebben op een aanvullende beurs, een beurs aan. Kunnen ouders niets of weinig bijdragen aan de studie, dan heb je recht op deze aanvullende beurs. Er wordt overigens gekeken naar het inkomen van de biologische ouders. De Belastingdienst zoekt dit allemaal uit voor de student.

Je moet een prestatie leveren

Een student die binnen tien jaar zijn diploma haalt mag de aanvullende beurs gewoon houden. Lukt dit niet dan moet de student de aanvullende beurs terug betalen. De aanvullende beurs wordt samen met de OV kaart ook wel ‘prestatiebeurs’ genoemd. Je moet een prestatie leveren om de aanvullende beurs als gift te krijgen, namelijk binnen tien jaar afstuderen. Dat moet op te niveau waarop je begint. Start je met een hbo bacheloropleiding, dan moet je ook binnen tien jaar een hbo bachelordiploma laten zien. Dat mag ook een andere hbo opleiding zijn dan de hbo opleiding waar je mee begonnen bent. Als er maar een hbo bachelordiploma komt.

studiefinanciering in het kort

Soms maar een deel van de aanvullende beurs

Soms krijgt een student een deel van de aanvullende beurs. Verdienen ouders minder en/of zijn er veel studerende kinderen, dan krijg je de maximale beurs. Verdienen de ouders iets meer, dan krijg je iets minder aanvullende beurs.
Een student die een volledige aanvullende beurs krijgt, mag daarnaast maximaal € 507,39 lenen. En hij mag het collegegeldkrediet lenen. Dat is € 90,32 per maand. Het totaalbedrag dat een student aan studiefinanciering ‘krijgt’, is nooit meer dan € 1011,50 per maand. Wil je wél de aanvullende beurs maar niet lenen? Dat kan ook. Dat geldt ook voor de OV studentenkaart.

Wie heeft recht op de studenten OV chipkaart?

Er zijn twee soorten OV studenten chipkaart (studentenreisproduct)

  • Een weekabonnement: Door de week gratis en in het weekend met korting reizen.
  • Een weekendabonnement: In het weekend gratis, door de week buiten de spits met korting.

Een student krijgt deze studenten OV chipkaart voor de duur van de opleiding plus een jaar. Volgt de student een hbo opleiding van vier jaar, dan krijgt hij vijf jaar een OV kaart. Haalt de student niet binnen tien jaar een diploma, dan moet hij ook dit bedrag terug betalen.  ( +/- € 95,- voor elke maand waarop hij de OV kaart in zijn bezit heeft gehad). OV kaart en eventueel aanvullende beurs samen worden ook wel eens ‘prestatiebeurs’ genoemd omdat je een prestatie moet laten zien. Je moet binnen tien jaar afstuderen op het niveau waarop je begonnen bent. Maar ‘prestatiebeurs’ is dus gewoon de combinatie van OV kaart en aanvullende beurs. Let op: Er gelden speciale Corona maatregelen. In verband met Corona hebben studenten langer recht op de OV kaart.

Wie heeft recht op een lening en collegegeldkrediet? (3+4)

Iedereen die recht heeft op studiefinanciering heeft ook recht op een lening en het collegegeldkrediet. Deze bedragen moeten in principe altijd terugbetaald worden.
Meestal kan een student lenen voor de duur van de opleiding + drie jaar. Een hbo opleiding duurt vier jaar, de student kan dus zeven jaar lenen.

Hoe lang kun je lenen?

  • Voor een 2-jarige associate degree kun je 7 jaar studiefinanciering krijgen.
  • Volg je een 4-jarige hbo studie, dan kun je in totaal 7 jaar studiefinanciering krijgen.
  • Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, kun je langer lenen.
  • Ook voor een masteropleiding en een lerarenopleiding kun je soms langer studiefinanciering krijgen.

Lenen is ook terugbetalen. En je betaalt vanaf de eerste dag dat je leent rente. Nu is de rente op dit moment 0%, maar dat kan veranderen. Bereken eens wat de aflossing van je schuld betekent in relatie tot je salaris. Dan kun je zien dat een niet al te grote studieschuld geen belemmering hoeft te zijn voor het kiezen van de studie van je dromen, ook al is dat misschien in een andere stad en moet je op kamers.

Binnen 10 jaar opnemen

Je hebt 10 jaar de tijd om je studiefinanciering op te gebruiken, gerekend vanaf de 1e maand dat je het krijgt.

Van mbo naar hbo, studiefinanciering in het kort

Ga je na het mbo doorstuderen op het hbo? Dan kunt je toch 7 jaar studiefinanciering voor het hbo krijgen. De periode van 10 jaar begint dan ook opnieuw.

Leenstelsel 2021: Hoelang studiefinanciering?

  • hbo bachelor:  lening 7 jaar, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
  • hbo + 1 jarige wo master: 7 jaar lening, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
  • hbo + 2 jarige wo master: 8 jaar lening, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
  • hbo bachelor + hbo master: 8 jaar lening, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
  • wo bachelor + 1 jarige wo master: 7 jaar lenen, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs
  • wo bachelor + 2 jarige wo master: 8 jaar lenen, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs
  • wo bachelor + 3 jarige wo master: 9 jaar lenen, 7 jaar OV, 6 jaar aanvullende beurs (geneeskunde)
  • wo bachelor + 4 jarige wo master: 10 jaar lenen, 8 jaar OV, 7 jaar aanvullende beurs (geneeskunde)

Lees ook: hoe lang mag ik studeren?

Nieuwe eerstejaars: Halvering collegegeld

Nieuwe eerstejaars bachelorstudenten betaalden de laatste jaren maar de helft van het collegegeld. Studenten die kiezen voor een lerarenopleiding krijgen deze korting zelfs twee jaar lang. Met de Coronakorting erbij (Hoeveel collegegeld moet ik betalen?) betalen ze maar de helft van de helft. Het komend studiejaar betaalt iedereen maar de helft van het collegegeld.

Studeren met een beperking of handicap

Voor studenten met een beperking, belemmering of handicap zijn er extra mogelijkheden. Dat weten maar weinig mensen. De Gemeenten zorgen voor een aanvullende toelage naast de studiefinanciering. Ook zijn er extra mogelijkheden om bijvoorbeeld langer studiefinanciering te krijgen of langer te mogen doen over het terugbetalen van de studieschuld. Lees hierover het artikel ‘Financieel slim studeren met een beperking’.

Leenstelsel 2021: Andere inkomsten van de student

Een student heeft natuurlijk nog meer inkomsten. Er wordt nogal wat verdiend met de bijbaan en er zijn ook allerlei toeslagen. Lees meer over geldzaken en het inkomen van studenten. Er zijn meer mogelijkheden dan de meeste studenten weten.

Leenstelsel 2021

 

Leenstelsel 2021: Ouderbijdrage

Ook ouders dragen vaak bij aan de opleiding van hun kind. Dit is geen verplichting. De Rijksoverheid vindt een bijdrage van zo’n 400 euro per maand redelijk. Kunnen ouders dit niet betalen , dan is er de aanvullende beurs.
Er is wél een onderhoudsplicht voor ouders tot hun kind 21 is. Dit houdt eigenlijk niet meer in dan dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kind te eten heeft, een dak boven het hoofd en toegang tot gezondheidszorg. Dat kan dus ook een slaapplaats in het ouderlijk huis zijn en ‘met de pot mee-eten’. Ouders zijn niet verplicht de kamer of collegegeld van hun kind te betalen.
Aan ouders die bijdragen aan de studie van hun kind adviseer ik hier goede afspraken over te maken. het aanhouden van de tijdsduur van de aanvullende beurs vind ik een goede richtlijn. Zie de alinea: Hoe lang studiefinanciering.

 

Leenstelsel 2021: Veranderingen

Berichten in de pers over studiefinanciering publiceer ik op de facebookgroep ‘ouders en studie’ . Op dit moment overwegen verschillende politieke partijen de studiefinanciering te veranderen. Ik houd het nieuws voor je/u bij.

Studiefinanciering in het kort: Vragen?

Hebt u vragen? Stel die vooral aan DUO (dat is de expert). Tip: kijk ook eens naar de (archief) webinars van DUO over studiefinanciering en terugbetalen.

Niet studeren?

Gaat een jongere (nog) niet studeren maar een tussenjaarprogramma volgen dat gericht is op studiekeuze? Ook hiervoor is subsidie mogelijk.

Door Hermien Miltenburg

Oudervoorlichter bij Wageningen University & Research

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.